Jak je chráněn váš majetek ve Finaxu?

Bezpečnost majetku je vždy prvořadá. Jde o jeden z klíčových parametrů posouzení kvality investice. Zjistěte, jak se staráme o bezpečnost vašich peněz. Co děláme pro ochranu vašich úspor, které plánujete držet ve Finaxu dlouhodobě?

Juraj Hrbatý | Jak to děláme? | 20. listopad 2019

Základem je licence obchodníka

Finax byl založen v lednu 2018. Finax však není jen obyčejnou akciovou společností. Už ze samotného názvu Finax, o.c.p., a.s. vyplývá, že Finax má od Národní banky Slovenska (NBS) licenci obchodníka s cennými papíry (zkratka o.c.p.). Zatímco běžnou akciovou společnost dnes založíte za pár dní, v případě obchodníka je to podstatně složitější.

Získat licenci od NBS dá pořádně zabrat. Finax musel jako součást žádosti o licenci předložit vypracovanou smluvní dokumentaci, zhruba 20 různých směrnic včetně směrnice o bezpečnosti IT, směrnici proti praní peněz, či jiné.

Součástí žádosti jsou velmi podrobné prověrky všech odpovědných osob. Jako zakladatel jsem musel předkládat čistý výpis z rejstříku trestů, doklady o mém vzdělání, praxi, kompletní přehled majetku a daňových přiznání, kde jsem musel podrobně prokázat, jak jsem majetek na založení obchodníka získal. Takto podrobně vyzpovídali mě a dalších 5 lidí.

Jako obchodník jsme museli složit základní kapitál 125 000 eur a zároveň prokázat dostatek kapitálu na dlouhodobé fungování společnosti. Přestože jsem přesně věděl, co a jak má být uděláno, celý proces trval 9 měsíců a vyžádal si od nás značné úsilí.

NBS se musí ujistit, že lidé, kteří se budou starat Evropanům o jejich peníze, jsou absolutně morálně čistí, bezúhonní, mají patřičné znalosti, zkušenosti a dostatek peněz, aby dokázali obchodníka řídit.

Klíčoví jsou dva ukazatelé a přísně dělení majetku

Získáním licence kontakt s Národní bankou Slovenska nekončí. NBS má velmi rozsáhlé oddělení dohledu. Obchodníci podávají různé hlášení denně, měsíčně, čtvrtletně, pololetně a ročně. Dohromady jde o 12 druhů hlášení.

Mezi reporty vyniká jedno speciální – o vlastních zdrojích. Podobně jako banky musíme prokazovat nepřetržitě dostatečné vlastní zdroje pro dlouhodobé fungování. Regulátor se tak ujišťuje, že obchodník zvládne situace, pokud by mu byznys nešel podle plánů. Zároveň hlášením o kapitálové přiměřenosti se NBS ujišťuje, že si na fungování příliš nepůjčujeme.

Co je ale nejdůležitější. Všechen náš majetek musíme přísně segregovat od klientského majetku.

Konečným vlastníkem majetku na účtech ve Finaxu včetně hotovosti stále zůstává klient. Má všechna příslušná práva a povinnosti vyplývající z vlastnictví cenných papírů.

Toto je základní a hlavní prvek ochrany vašeho majetku. Peníze a ani cenné papíry klientů nevstupují do naší rozvahy a nemáme ani oprávnění s ním nakládat mimo dohodnutých transakcí vymezených smlouvou o řízení portfolia a patřící investiční strategií.

V tom spočívá i nejzásadnější rozdíl oproti vkladům v bankách, při kterých vaše prostředky vstupují do rozvahy banky, stávají se pasivem banky. Pro banku jsou vaše vklady závazkem a vy máte vůči ní pohledávku. V případě uložení peněz u obchodníka s cennými papíry jste stále jediným vlastníkem tohoto majetku.

Přesně z tohoto důvodu máme v Tatra bance dva účty. Jeden klientský, na který posíláte peníze vy, a jeden náš firemní, ze kterého financujeme náš provoz. Nic se nesmí promíchat a vše musí na cent sedět od přijetí vašeho vkladu, zainvestování, změny hodnoty cenných papírů, a to až po jejich prodej na burze a vyplacení prostředků při ukončení investice.

I v zahraničních zemích si otevíráme účty v renomovaných bankách:

  • Polsko: mBank
  • Česko: Česká spořitelna
  • Maďarsko: OTP
  • Chorvatsko: Raiffeisen Bank

Podobná segregace je i na úrovni cenných papírů. Ty nakupujeme přes anglického prime brokera, společnost Linear Investments, která poskytuje své služby pouze licencovaným obchodníkům, bankám a fondům.

Garanční fond zajišťuje zejména lidské selhání

I přes nejlepší možný systém zabezpečení vám vždy nakonec zůstane jeden významný faktor, který může selhat, a tím jsme my, lidé. Teoreticky může dojít k situaci, že se peníze a cenné papíry stanou pro důvody na straně Finaxu nebo pro důvody na straně řetězce firem, jejichž prostřednictvím Finax obchoduje a drží klientský majetek (banky a Linear), nedostupné.

Co mohou být ty důvody? Zpronevěra peněz, chybně zadané příkazy, či jiné lidské selhání, jejichž výsledkem by bylo, že obchodník nemá na účtu peníze nebo cenné papíry, které deklaruje, že by měl klientům držet.

Finax povinně prověřuje své zaměstnance a pokud je to technicky možné, nastavuje limity pro transakce. K selhání však může přijít i na straně našich partnerů. Proto je důležité důsledně prověřovat i je.

Obchodníci s cennými papíry jsou ze zákona součástí systému na ochranu klientského majetku. Ze svých poplatků povinně odvádějí část peněz do fondu, z něhož se případný nedostupný majetek klientů kryje. Pokud by objem prostředků nestačil, zbývající částku doplatí stát (podobně jako v případě Fondu na ochranu vkladů, který chrání vklady domácností v bankách).

Tento mechanismus je obdobný v každé zemi EU. Všichni klienti Finaxu bez ohledu na národnost spadají pod ochranu slovenského Garančního fondu investic. Míra náhrady je v jednotlivých zemích rozdílná.

Je však třeba říci, že slovenský Garanční fond investic poskytuje klientům ze zemí střední Evropy druhou nejvyšší míru ochrany. Naši klienti jsou tak 100% chráněni do výše 50 000 eur. Naši čeští, polští, či chorvatští klienti tak pobírají vyšší míru ochrany než při investování přes lokální obchodníky ve své zemi.

Pokud chcete investovat přes Finax vyšší částku, můžete vaši investici rozdělit mezi několik členů vaší domácnosti. Limit se vztahuje na každou fyzickou osobu včetně dětí. Čtyřčlenná rodina tak může pobírat ochranu až do výše 200 000 euro. 

Pokud by Finax zbankrotoval, ještě to automaticky neznamená, že do hry vstupuje Garanční fond. Jak jsem zmiňoval, klientský majetek držíme odděleně. V nejhorším případě národní banka určí nového správce, jiného obchodníka s cennými papíry, který se bude dále starat o klientský majetek. Garanční fond nehradí ztráty vyplývající z poklesu investice vlivem tržního vývoje.

Garanční fond investic ještě nikdy nebyl na Slovensku použit, což svědčí o vysoké integritě trhu. Já osobně jsem byl členem rady Garančního fondu jedno funkční období, během kterého bylo vše v největším pořádku. Velká pochvala patří Národní bance Slovenska, která vede dohled nad subjekty finančního trhu.

Pozor, podílové fondy takovou ochranu nemají. Správcovské společnosti segregují klientský majetek přes depozitáře a břemeno odpovědnosti za činnost správců a podílových fondů kromě NBS nese jejich depozitář, za což dostává patřičnou odměnu. 

IT bezpečnost jako součást podnikání

Jsou dny, kdy si v kanceláři připadám, že jsme více IT firma jak finančníci. Vaše finance jsme se rozhodli řídit moderním způsobem, který snižuje náklady, administrativu i chybovost. Technologie proto tvoří nedílnou součást Inteligentního Investování.

Vaše data držíme v jednom z nejmodernějších slovenských datacenter, které splňuje nejvyšší bezpečnostní standardy. Naše servery jsou na jednom místě – abychom minimalizovali komunikaci přes veřejnou síť – zároveň jsou pravidelně zálohovány do druhého datacentra po soukromé lince.

Kromě toho máme zavedených mnoho bezpečnostních opatření, ať už v oblasti politiky hesel, zálohování či zabezpečení serverů a nástrojů. Dohromady tak chrání nejen samotnou firmu, ale především klientská data.

Pracujeme i na pravidelných testech bezpečnosti naší infrastruktury. Pro tento účel jednáme o spolupráci s několika společnostmi, které se věnují takzvanému "etickému hackingu". Ty nám pomohou možné slabiny identifikovat a následně vyřešit.

Věřím, že jsem vám pomohl objasnit některé aspekty bezpečnosti vašich peněz. Pokud máte přes nás investovat dlouhodobě, je důležité, abyste měli ve Finax maximální důvěru. Pokud vám přesto něco nebylo dostatečně srozumitelné, napište nám a my to rádi do tohoto článku doplníme.

Finax jsme založili s velkými cíli. Jsme přesvědčeni, že finanční služby se dají nabízet transparentně a s čistým svědomím. Věříme, že tento přístup dlouhodobě odmění i nás v podobě spokojených klientů a objemu majetku pod správou. Všechny naše aktivity od začátku přizpůsobujeme této proklientské filozofii.

Myslím si, že férové nastavení parametrů Inteligentního Investování a dlouhodobé myšlení jsou jasným důkazem našich úmyslů a cílů. Důvěra se buduje jen časem. Pevně věříme, že si vaši postupně získáme, např. i jasnou komunikací, jak a proč jednotlivé aspekty našeho byznysu děláme.

Ohodnoťte článek:
Jak je chráněn váš majetek ve Finaxu?
Hodnocení: 5 2
Juraj Hrbatý
Juraj Hrbatý
Chief Executive Officer
Klíčová slova
Jak to děláme?
Sdílej článek
| |

Nejčtenější články

22. říjen 2019

Finanční nezávislost – jako jít do důchodu mladý a bohatý

Zatímco se v České republice vedou debaty o tom, jak naučit lidi šetřit a rozumně investovat alespoň část vydělaných peněz, v zahraničí se v posledních letech dostává do popředí opačný trend. Stále více lidí si odkládá a investuje převážnou část svého příjmu za účelem dosažení finanční nezávislosti. Za peníze si totiž kromě pěkných věcí můžete koupit i něco mnohem cennější – svobodu.

Přečíst více
Finanční rezerva – v dobrém i ve zlém | Finax.cz
2. prosinec 2019

Finanční rezerva – v dobrém i ve zlém

Ztráta práce, delší pracovní neschopnost, zatékající střecha, pokažené auto či jen nečekaně vysoké nedoplatky na energiích. Pokud nechcete, aby takové poměrně běžné problémy přerostly do kritických rozměrů a zbytečných půjček, je třeba být na ně připraven. K tomu slouží finanční rezerva. Kolik byste si ale měli "odložit stranou"? Kde držet finanční rezervu? Stačí vám na ni běžný účet v bance, nebo ji můžete investovat?

Přečíst více
21. červen 2019

Proč rebalancujeme portfolia

Finax na český trh přinesl, jako jednu z několika novinek, automatizovaný pravidelný rebalancing, zohladnujuci princip danovo efektivneho investovania. Co toto cizí slovo znamená a jaké výhody nabízí pro vaše investice?

Přečíst více
31. říjen 2019

Diverzifikace - Jak vydělávat hodně s minimálním rizikem

Diverzifikace je základní podmínkou pasivního investování. Představuje skvělý jednoduchý nástroj snižování rizika investice a cestu k dlouhodobým a stabilním výnosům. Finax portfolia patrí mezi nejvíc diverzifikovaná na českém trhu. Jak funguje diverzifikace, co si pod ní lze představit a proč je důležitá pro vaše investice?

Přečíst více