Finax Blog

Informace, které Vám pomohou ke správnému investování.

Vosk do uší a pozor na Skyllu a Charybdis!

Odysseus čelil při návratu domů z Tróje mnohým nástrahám. Jednou z nich byl průliv s příšerami Skyllou a Charybdis. Výzvy mytologického hrdiny dokonale parafrázují pokušení, které doprovázejí investora a jeho investiční strategii na cestě k dosažení investičního cíle.

Miloš Labaj | Osobní finance | 12. května 2021

Při návratu domů z Tróje se musel Odysseus přeplavit velmi nebezpečným místem. Bez pomoci bohů bylo téměř nemožné zdolat tento úzký průliv.

Na jedné jeho straně totiž v jeskyni žila příšera Skylla. Původně to byla krásná nymfa, která se chodívala koupat do průzračných mořských vod. Čarodějnice Kirké ji však změnila na příšerného šestihlavého draka. Od té doby se Skylla skrývala před světem v jeskyni blízko úžiny.

 Zdroj: https://bookpalace.com/acatalog/info_PayneWhirlpool.html 

Oproti ní pod skálou v moři byla však další obluda – Charybdis. Také bývala krásnou nymfou, dokud ji rozzlobený Zeus nepotrestal a nezměnil na příšeru, která třikrát za den nasávala mořskou vodu a následně ji divoce vyvrhovala zpět.

Obě příšery byly blízko sebe, každá na jednom břehu. Lodě v těchto místech se buď dostaly do blízkosti Skylly, která na ně útočila a často je i zničila, nebo Charybdis, která je zcela pohltila a vtáhla pod hladinu.

Odysseus dlouho přemýšlel, jak se bezpečně přeplavit úžinou. Problém nepředstavovaly pouze Skylla a Charybdis, ale i přítomné Sirény – mořské víly, které lákaly námořníky svým libozvučným zpěvem, aby se vrhali do vod na jistou smrt. Jelikož Odysseus o tomto nebezpečí věděl, námořníkům zalil uši voskem, aby nepodlehli jejich zpěvu a sám se nechal přivázat k stěžni lodi ze stejného důvodu.

   Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Ulysses_and_the_Sirens_(Draper) 

Plavba blízko Charybdis byla obecně považována za rizikovější než kolem Skylly. Skylla je nebezpečná, ale nemusí pokaždé způsobit úplnou zkázu jako Charybdis. Proto i čarodějka Kirké poradila Odysseovi, aby se plavil blíže k ní, jeho loď však musí být velmi rychlá. Odysseus to nakonec dokázal, ale i tak mu Skylla vzala 6 námořníků.

Toto místo mimochodem skutečně existuje. Jde o Messinskou úžinu mezi jižní Itálií a Sicílií. V těchto místech se setkávají vody Tyrhénského a Jónského moře. Plavba zde byla již od nepaměti velmi náročná na navigaci, hlavně kvůli rychlým a nepravidelným mořským proudům.

Mořské proudy za asistence prudkých větrů často dosahují rychlosti až 90 km/h. Mýtické příšery tam ale nenajdete. Skylla představuje nebezpečné skalní útesy a Charybdis je skutečně existující mořský vír na opačné straně.

Poznáte je však i při investování. Skyllou a Charybdis jsou naše emoce.

Skylla představuje strach a obavy. Strach z neúspěchu nebo ztráty. Strach z nepoznaného. Častokrát nám svazuje ruce, ztrácíme kontrolu nad kormidlem a když strach nedokážeme překonat, ztroskotáme. Buď za to může nevyužitá příležitost nebo se utopíme v moři při snaze využít jiný směr plavby. Mnohdy se stane, že při plavbě v blízkosti Skylly poškodíme loď nebo ztratíme část posádky.

Správný kurz však vede pouze v jejím okolí. Obávejme se o svůj kapitál a zajímejme se o to, co se s ním děje. Strach nám však nesmí svazovat ruce. Pokud cítíme obavy, dech Skylly na svém těle, je to dobré znamení. Oproti Skylle je totiž ještě horší příšera – Charybdis.

Charybdis představuje chamtivost a nedbalost v investování. Pokud se plavíme v jejím okolí, častokrát si ani nevšimneme, že jsme se až příliš přiblížili a celou naši loď v okamžiku stáhne pod hladinu. Pak už není návratu.

Vždy důkladně zvažme, jestli nám to stojí za to. Jak poznáme, že jsme blízko Charybdis? Pokud ztrácíme obezřetnost, honíme velký zisk bez ohledu na rizikovost a máme pocit, že se už nic nemůže stát, Charybdis nebude daleko.

A pak jsou tu všudypřítomné Sirény, které na nás neustále útočí svým libozvučným hlasem a snaží se nás vychýlit z ideálního kurzu. Ty ještě nemáš Bitcoin? A co Teslu? Sirény slyšíme všude kolem nás a chce to opravdu pevnou vůli a vosk do uší, abychom jim unikli a nezlákaly nás.

Na Bitcoinu ani Tesle není nic špatného, pokud si uvědomíme, že jde pouze o spekulaci a ne investování. Následně tomu musíme přizpůsobit velikost investice a svá očekávání.

Posádkou lodi je investor, který se chce dostat do svého investičního cíle tou nejlepší cestou. Každá cesta do cíle však vede pouze přes Messinskou úžinu, kterou musí projít každý investor. Zkratky neexistují.

A my jako správci majetku? Finax je váš Odysseus. Kapitán, který naviguje vaši investiční loď. Stojí za ním lidé z masa a kostí, kteří ale vědí, co dokážou způsobit Skylla a Charybdis.

Také nejsme imunní vůči zpěvu Sirén, i na nás často útočí, ale známe jejich triky a umíme si s nimi poradit. Součástí naší práce je proto zalévání uší voskem, nám i klientům, a navigace investičních lodí tak, aby je nezničila Skylla a ani Charybdis.

V investicích neexistují zkratky. Messinská úžina se dá bezpečně zdolat pouze jediným způsobem – držte správný kurz a nezapomínejte na vosk do uší.

Začněte investovat již dnes 

Nejčtenější články

6 rad bohatých lidí, které si můžete osvojit i vy | Finax.eu
12. července 2022

6 rad bohatých lidí, které si můžete osvojit i vy

Téměř 80 % bohatých lidí si svůj majetek vybudovalo od nuly a Juraj Hrbatý je jedním z nich. Svůj majetek nezdědil, ale propracoval se k němu. Stále se však drží při zemi a peníze nerozhazuje. Přečtěte si seznam jeho rad, které mohou i vám pomoci zlepšit finanční budoucnost.

Přečíst více
12 rad jak měsíčně ušetřit tisíce korun | Finax.CS
8. ledna 2021

12 rad, jak měsíčně ušetřit tisíce korun

Buďme upřímní, šetření peněz je náročné. Pokud nevíte, jak se přinutit začít spořit, nejste v tom sami. Většina lidí žije od výplaty k výplatě, a to není v pořádku! Několika z vás pomůže seznam jednoduchých kroků.

Přečíst více
22. října 2019

Finanční nezávislost – jak jít do důchodu mladý a bohatý

Zatímco se v České republice vedou debaty o tom, jak naučit lidi šetřit a rozumně investovat alespoň část vydělaných peněz, v zahraničí se v posledních letech dostává do popředí opačný trend. Stále více lidí si odkládá a investuje převážnou část svého příjmu za účelem dosažení finanční nezávislosti. Za peníze si totiž kromě pěkných věcí můžete koupit i něco mnohem cennější – čas a svobodu.

Přečíst více
SKUTEČNÉ NÁKLADY AUTA - NEJVĚTŠÍ zbytečný výdaj | Finax.CS
12. listopadu 2020

Skutečné náklady auta - největší zbytečný výdaj

Pro některé je auto nástroj na přesouvání se z bodu A do bodu B, pro jiné symbolizuje společenský status, či úspěch. Málokdo si však uvědomuje, že auto je pro rodinu častokrát jedním z největších výdajů v jejich životě.

Přečíst více
Rádi Vám poradíme! 
Naplánuj si hovor
phone-icon