INVESTICE ŠITÉ
NA MÍRU

Výnosné investování nebylo nikdy
jednodušší a levnější.

Buď získáte kontrolu nad Vašimi penězi, nebo Vás bude navždy kontrolovat jejich nedostatek.

Dave Ramsey
Dave Ramsey

Víme, jak otravné jsou návštěvy banky

Finax Vám nabízí celý proces investování online od otevření účtu, poradenství, výběru vhodného portfolia, samotného zainvestování až po sledování vývoje investice, její změny a ukončení. S námi vše vyřídíte na webu.

Otevření účtu a výběr portfolia

Poznání Vašich cílů

Na začátek potřebujeme znát Vaše potřeby a Vaše finanční cíle. Proto Vám v úvodu položíme několik jednoduchých otázek, abychom věděli, po čem toužíte, jakou formou chcete investovat a jaká investice je pro Vás ideální.

Poznání Vašeho profilu

Součástí otázek je zkoumání Vašeho tzv. investičního profilu. Zjednodušeně řečeno, jde o poznání Vašeho vztahu k riziku. Zákon nám přikazuje zjistit Vaše investiční zkušenosti, účel Vaší investice a míru rizika, kterou jste ochoten podstoupit nebo je pro Vás vhodná.

Výběr investice

Na základě Vašich odpovědí Vám vybereme investici - zvolíme portfolio přesně šité na míru Vám, Vaším cílům, investičnímu horizontu, Vaším možnostem, zkušenostem a náklonnosti k riziku. Minimalizujeme tak riziko Vaší investice.

Portfolio

Vybrané portfolio Vám následně představíme. Nastíníme průměrný předpokládaný výsledek investice na základě historické výkonnosti jednotlivých druhů finančních nástrojů. Ukážeme Vám také její vývoj v případě nepříznivé nebo právě naopak velmi pozitivní situace na finančních trzích, abyste přesně věděli, co od investování můžete očekávat.

Poradenství

Potenciální výsledek investice porovnáváme s Vámi stanovenými finančními cíli. Okamžitě Vám ukážeme, zda je dosažení cílů reálné a doporučíme, co můžete udělat pro jejich naplnění. Klientům umožňujeme upravit si portfolio podle svých požadavků v rámci zákonem daných možností.

Poznání klienta

Pokud jste s doporučeným portfoliem spokojený a ztotožňujete se s investicí, přejdeme na registraci a otevření účtu. Zde v první řadě potřebujeme znát, kdo je naším klientem a jak s ním budeme komunikovat. V tomto kroku zodpovíte několik otázek týkajících se Vašich osobních údajů a zákonných požadavků.

Smlouva

Na základě získaných informací Vám systém předloží návrh smlouvy k podpisu. Její součástí je i několik prvků ověření Vaší identity. Vy si zvolíte způsob, jakým chcete, abychom ověřili Vaši totožnost. Smlouvu následně podepisujete online.

Otevření účtu

Po podpisu smlouvy Vám otevřeme řízený účet, na kterém budeme Vaši investici spravovat. Přístup na účet je k dispozici nepřetržitě online na stránce www.finax.eu/cs přes sekci Přihlásit se.

Zaslání prostředků

Finálním krokem je zaslání prostředků na řízený účet Finax. Prostředky zašlete z Vašeho bankovního účtu podle uvedené platební instrukce nebo si podle ní na svém bankovním účtu nastavíte trvalý příkaz v případě pravidelného investování.

Vyzkoušejte si Inteligentní investování

Začít správně investovat nebylo nikdy jednodušší.


Investování

Po připsání prostředků na Váš řízený účet obstaráme investici. Investujeme přesně do navržených tříd aktiv prostřednictvím ETF. Transakce s ETF (nákup/prodej) provádíme jednou týdně, a to zpravidla v úterý. V případě svátku na Slovensku připadajícího na tento nebo na předchozí den, vykonáváme transakci následující pracovní den nebo následující obchodní den v případě svátku země, ve které obchody provádíme.

Průběh investice

Účet online

Klient může sledovat svůj účet online na naší stránce. V online přehledu najdete složení a vývoj portfolia, provedené transakce, výpisy z účtů apod. Obsahuje i aktivní část s více funkcemi.

Sledování investice

Nejde jen o sledování vývoje cen finančních nástrojů, ale hlavně o sledování naplňování Vámi stanovených finančních cílů. Náš moderní systém Vám v kterémkoliv okamžiku investice odhalí, zda jste na správné cestě k Vašim cílům a do jaké míry je s různou pravděpodobností dle aktuálního stavu naplníte.

Neustálé poradenství

Online přehled investic Vám nabízí kvalifikované doporučení. Pokud nesměřuje k naplnění Vašeho finančního cíle, navrhne Vám změnu parametrů investice, která Vás k němu nasměruje.

Změny investice

Navrhované změny můžete provést jednoduše a pohodlně online.

Řízení portfolia

S cílem maximalizovat výnos a minimalizovat riziko portfolií je pravidelně rebalancujeme. V nejvyšší možné míře udržujeme rozložení investice v jednotlivých třídách aktiv na počáteční úrovni po celou dobu trvání investice (původně zvolené alokaci). Termíny rebalancingu portfolia nejsou předem dané, ale provádějí se na základě jeho vývoje a změn jeho parametrů. Rebalancing je automatizovaný - vyhodnocuje a provádí ho algoritmus.

Daňové hledisko

Systém neustále konfrontuje vámi inicializované změny i změny vyplývající z řízení portfolia s daňovým aspektem investice. Z naší strany jsou rebalancing a ostatní složky řízení portfolií vykonávané tak, aby byly osvobozené od daně v souladu se zákony ČR. Při vámi vykonávaných změnách portfolia vás upozorníme na případný vznik příjmů podléhajících zdanění.

Zlepšete svoje finanční vzdělání 

Finax webináře vždy se zajímavými tématy


Ukončení investice

Kdykoliv

Investici můžete kdykoliv ukončit. Prostředky jsou Vám k dispozici téměř okamžitě. Transakce se provádějí zpravidla každé úterý. Odprodej investice a přijetí prostředků na Váš bankovní účet tak může trvat od 3 do 10 dnů od přijetí Vašeho pokynu k ukončení investice.

Dodržení horizontu

Doporučujeme Vám dodržet Vámi zvolený horizont. Předčasné ukončení investice může vést k nenaplnění Vašich cílů, horší výkonnosti a ztrátám z investice. Jedním z faktorů ovlivňující výběr konkrétního portfolia je investiční horizont.

Bez poplatků

Ukončení investice, její předčasné ukončení i výběr prostředků je bez jakýchkoliv poplatků.

Daňové hledisko

Při ukončení investice vás upozorníme na možnost vzniku daňové povinnosti a informujeme vás o správném postupu při osvobození výnosů od daně.

Rádi Vám poradíme! 
Naplánuj si hovor
phone-icon