Finax Blog

Informacje, które pomogą Ci właściwie inwestować

Jak obliczamy stopę zwrotu z portfeli

Dla wielu klientów stopa zwrotu to najważniejsza informacja o inwestycji. Finax wprowadza rynkowy standard obliczania wartości w czasie. W tym tekście pokazujemy, jak obliczamy zmianę wartości Twoich kont.

Juraj Hrbatý | Szkoła inwestowania | 5. lutego 2021

Dążenie do ciągłego postępu jest naturalną cechą ludzkości. Skoro poprawa warunków mieszkaniowych jest dla Ciebie czymś naturalnym, tak samo naturalna powinna być dla Ciebie poprawa stanu Twoich aktywów finansowych. Prawdopodobnie dlatego wybrałeś(-aś) Finax.

Naszym zadaniem jest jak najdokładniej ocenić Twój wyniki, uwzględniając ryzyko. inwestycyjne. Dajesz nam szansę, ale z czasem chcesz zobaczyć rezultaty. Aby móc porównać wyniki z innymi rozwiązaniami inwestycyjnymi, musisz wiedzieć, jaki zwrot osiągnąłeś przy danym ryzyku.

Na całym świecie domyślnie używane są trzy metody obliczania rentowności. Najpowszechniej stosowaną metodą jest stopa zwrotu ważona czasowo (ang. TWR, Time Weighted Rate of Return). Pozostałe dwie metody obliczania zwrotów to stopy ważone wartością pieniężną (ang. Money Weighted Rate of Return), w których możemy wyróżnić dwa rodzaje obliczeń - prostą stopę zwrotu i wewnętrzną stopę zwrotu (ang. Internal Rate of Return lub IRR)

Po zalogowaniu się na swoje konto Finax zobaczysz dwa różne wskaźniki wyników: prostą stopę zwrotu, której używamy od początku Finax jako podstawowy sposób prezentowania rentowności, oraz stopę zwrotu ważoną czasowo.

 

Prosta rentowność

Twoja prosta stopa zwrotu zwrot to stosunek Twojego zysku (lub straty) do wpłat. Zysk w tym przypadku jest wyrażony jako różnica między sumą bieżącej wartości inwestycji i wypłat z niej a wszystkimi dokonanymi wpłatami. Podam przykład. Wpłacasz 10 000 euro (lub wpłaciłeś ich równowartość w złotych) na swoje konto. Dziś wartość Twojego konta wynosi 12 000 euro.

Wpłaty netto = wartość wszystkich wpłat - wartość wszystkich wypłat - ewentualne zapłacone opłaty wejściowe (za zaksięgowanie wpłaty i porady inwestycyjne)

Wpłaty = 10 000 EUR

Zysk = wartość konta – wpłaty

Zysk = 12 000 EUR - 10000 EUR = 2000 EUR

Prosta stopa zwrotu = zysk / wpłaty

Prosta stopa zwrotu = 2000 EUR / 10000 EUR = 20%

Naprawdę proste. Możesz łatwo obliczyć prosty zwrot, dlatego użycie go do oceny wyników portfela jest bardzo kuszące, ale przy długoterminowych regularnych inwestycjach informacje te mogą wprowadzać w błąd. Podobnie, gdy pytam syna „Jak było w szkole?”, a on zawsze odpowiada „Dobrze”. Dostaję podstawowe informacje, ale kompletnie brakuje mi ich głębi.

Wyobraź sobie, że Ty i Twój partner zainwestowaliście, jak pokazałem wyżej. Podoba Ci się 20% zysku i decydujesz się zainwestować kolejne 10 000 euro. Co się stanie w tym momencie? Wartość konta wyniesie 22 000 euro przy całkowitych wpłatach 20 000 euro, a zysk nadal wyniesie 2 000 euro.

Prosta stopa zwrotu = 2000 EUR / 20000 EUR = 10%

Albo przeciwnie, realizujecie zysk i wypłacacie 2000 EUR na rodzinne wakacje. Jaka będzie prosta rentowność po takiej operacji? Wartość konta wyniesie 10000 euro, depozyty netto 8000 euro, a zysk nadal 2000 euro.

Prosty stopa zwrotu = (22 000 € - 20 000 €) / 20 000 € = 10%

I odwrotnie, Twój partner liczy na duży zysk i opłacenie rodzinnych wakacji. Jaki będzie prosty zwrot w tym przypadku? Wartość konta wyniesie 10 000 EUR, wpłaty wyniosą 10 000 EUR, ale biorąc pod uwagę wypłatę, zwrot z inwestycji nadal wyniesie 2 000 EUR.

Prosta stopa zwrotu = (22 000€ – 20 000€) / 20 000€ = 10%

Prosta stopa zwrotu jest dobrą miarą rentowności, gdy włożysz wszystkie swoje pieniądze na początku inwestycji, ale złą, jeśli dokonasz dodatkowych wpłat i wypłat podczas trwania inwestycji, co robi około 90% klientów Finax.

Prostą stopę zwrotu najłatwiej Wam obliczyć, a biorąc pod uwagę, że inwestowanie w Europie Środkowej nie ma długiej tradycji, inwestorzy zwykle nie są świadomi innych sposobów obliczania zysków. To również powód, dla którego w Finax początkowo zdecydowaliśmy się pokazać początkującym inwestorom tylko prostą stopę zwrotu. Jednocześnie, jest to zwrot, który najbardziej interesuje większość inwestorów. Każdy chce wiedzieć, ile zainwestował oraz ile z tego ma.

Rentowność ważona w czasie

Aby zrozumieć, jak dobrze/źle Finax zarządza Twoimi pieniędzmi i móc porównać nasze wyniki z wynikami innych rozwiązań inwestycyjnych (takich jak fundusze inwestycyjne), potrzebujesz bardziej wyrafinowanego sposobu obliczania zwrotu.

Jak zilustrowaliśmy na przykładzie prostej stopy zwrotu, wszelkie wpłaty i wypłaty znacząco wpływają na wartość rentowności. Rozwiązaniem jest stopa zwrotu ważona w czasie. Innymi słowy, zwrot ważony w czasie powie Ci, ile zarobisz, gdybyś zainwestował wszystkie zainwestowane środki od razu, zamiast inwestować je stopniowo. Podamy przykład w publicznym portfelu Ivana Chrenko, najbogatszego Słowaka, którego pieniędzmi zarządza Finax.

Ivan Chrenko zainwestował 1 000 000 euro w Finax, a w chwili pisania tego artykułu (koniec stycznia 2021 r.) jego wartość wynosiła 1 150 155 euro.

 

Prosta stopa zwrotu wynosi 15,02%. W Szczegółach konta dowiadujemy się jednak, że Pan Chrenko wpłacił najpierw 100 000 euro 31 maja 2019 r., a następnie 29 lipca 2019 r. przekazał 900 000 euro. Całkowity depozyt zwiększył zatem do jednego miliona. Jak obliczane są wyniki ważone w czasie?

1. Określamy prosty wynik dla poszczególnych podokresów:

  1. od 31.5.2019 do 28.7.2019,
  2. od 29.7.2019 do 26.1.2021.

2. Przemnażamy między sobą wyniki poszczególnych podokresów.

Dla jasności obliczyliśmy pierwszy krok w poniższej tabeli:W pierwszym okresie pan Chrenko osiągnął rentowność na poziomie 2,38%, a w drugim 14,74%. Jeśli pomnożymy je razem, otrzymamy ważony czasowo zwrot dla tego portfela.

1,0238 * 1,1474 = 1,1747

Odejmując od tego 1 (kłania się matematyka), zysk ważony w czasie wyniesie 17,47%. Tak więc, gdyby pan Chrenko zainwestował wszystkie swoje pieniądze w maju 2019 r., jego obecna wartość aktywów wynosiłaby 1 174 700 euro, prawie 25000 euro więcej niż obecnie.

Trzeba powiedzieć, że ta kalkulacja była jedną z prostszych, ponieważ przez cały okres inwestycji mieliśmy tylko dwie wpłaty. Jeśli jednak inwestujesz regularnie, co miesiąc, samodzielne obliczenie wartości zwrotu ważonego w czasie jest praktycznie niemożliwe.

Dlaczego nie uwzględniamy opłat za zaksięgowanie wpłaty?

Na koniec naszym obowiązkiem jest wspomnieć, dlaczego zysk obliczamy od depozytów netto, czyli od depozytów skorygowanych o opłaty za zaksięgowanie wpłaty, które zostały w Finax zniesione w lipcu 2023 r., a w przypadku pośredników finansowych również o opłatę za doradztwo inwestycyjne, jeśli klient zapłacił agentowi taką opłatę (na razie nieobecne w Polsce).

Klienci mogą mieć różne opłaty za wstęp. W przypadku inwestycji za pośrednictwem agenta wysokość opłaty za doradztwo inwestycyjne określa sam agent, a zatem opłata ta nie ma nic wspólnego z naszymi wynikami. Podobnie jest z opłatą za przelew płatności, gdzie np. klienci, którzy skorzystali z naszych zniżek lub są uczestnikami programów pracowniczych, nie płacą tej opłaty. W naszej rodzimej Słowacji standardem rynkowym jest to, że opłaty za wejście nie są brane pod uwagę przy obliczaniu wzrostu wartości funduszy inwestycyjnych. Dlatego jeśli jesteś w stanie porównać wyniki naszych portfeli z innymi rozwiązaniami inwestycyjnymi, konieczne jest oderwanie się od opłat początkowych.

Jesteś klientem z Polski? Pamiętaj, że wszystkie stopy zwrotu, które pokazujemy na Twoim koncie uwzględniają tylko wartość Twoich wpłat w EUR i bieżącą wartość portfela w EUR. Nie uwzględniają zmiany kursu EUR wobec waluty lokalnej. Jeśli koniecznie chcesz policzyć stopę zwrotu w walucie lokalnej, podziel bieżącą wartość portfela w tej walucie przez sumę depozytów, jakie wniosłeś w walucie lokalnej. Pamiętaj też, że wartość zysku (w pieniądzu, nie w procentach) jest domyślnie wyrażona w euro. Jeśli chcesz zobaczyć wartość zysku w innej walucie, zmień ją w ustawieniach.

Czego można się z tego nauczyć?

Skorzystaj ze stopy zwrotu ważonej czasowo, aby porównać swoją inwestycję w Finax z innymi rozwiązaniami inwestycyjnymi. Jeśli chcesz się przekonać, jaki jest zwrot całej zainwestowanej kwoty, skorzystaj z prostej stopy zwrotu.

W zdecydowanej większości przypadków ważony czasowo zwrot klienta jest wyższy, ponieważ depozyty dokonane później mogły nie wzrosnąć tak znacząco, jak Twój pierwotny depozyt.

I tu tkwi siła długiego horyzontu czasowego. Gdybyś miał(a) te pieniądze na początku lub gdybyś nie zwlekał(a) z inwestycją i nie rozbił(a) jej na więcej wpłat, zarobił(a)byś tyle, ile wynosi iloczyn Twoich wpłat netto i stopy zwrotu ważonej czasowo.

Następnym razem zastanów się, czy rozkładać inwestycję, czy jednak nie zainwestować wszystkiego naraz.


Juraj Hrbatý
Juraj Hrbatý
Chief Executive Officer
Słowa kluczowe
Nie znaleziono słów kluczowych
Udostępnij artykuł
| |

Najczęściej czytane artykuły

26. lipca 2022

6 rad, których możesz nauczyć się od bogatych ludzi

Prawie 80% bogatych ludzi zbudowało swój majątek od podstaw. Juraj Hrbatý jest jednym z nich. Nie odziedziczył swojej fortuny, ale zapracował na nią. Wciąż trzyma jednak głowę nisko i nie trwoni pieniędzy. Poznaj kilka rad od założyciela Finax, które mogą pomóc Ci poprawić i Twoją finansową przyszłość.

Przeczytaj więcej
16. grudnia 2020

12 rad, jak zaoszczędzić setki złotych miesięcznie

Bądźmy szczerzy, oszczędzanie pieniędzy jest wyzwaniem. Nie możesz zmusić się od oszczędzania? Nie tylko Ty. Większość ludzi żyje od wypłaty do wypłaty, a to nie w porządku! Lista prostych kroków pozwalających zaoszczędzić pieniądze pomoże wielu z Was.

Przeczytaj więcej
27. września 2022

Co to procent składany i jak pomoże ci stać się bogatym?

„Procent składany to ósmy cud świata. Kto to rozumie, zarabia, a ten kto nie, ten płaci.” – to słynne zdanie autorstwa Alberta Einsteina. Procent składany z biegiem czasu przyspiesza wzrost wartości Twoich oszczędności i inwestycji. Z drugiej strony, z czasem powiększa również Twoje zadłużenie.

Przeczytaj więcej
Inwestowanie w złoto - wady i pułapki | Finax.PL
21. lipca 2020

Inwestowanie w złoto - wady i pułapki

Zainteresowanie złotem wzrosło w ostatnich miesiącach. Sprzedawcy wykorzystują recesję gospodarczą jako argument na korzyść złota, co dezorientuje wielu potencjalnych inwestorów. Przeanalizowaliśmy dla Ciebie historię złota i wszystkie parametry inwestowania w niego. Przedstawiamy Ci informacje o tym, ile możesz zarobić na złocie, ile kosztuje ta przyjemność, czy w ogóle opłaca się kupować złoto, na co należy uważać w przypadku złota oraz kiedy i jak odpowiednio w nie zainwestować.

Przeczytaj więcej
Chętnie Ci doradzimy!
Zaplanuj rozmowę
phone-icon