11 najczęściej zadawanych pytań klientów Finax

Publikujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, które otrzymujemy od klientów. Pomogą Ci one zorientować się w platformie Finax, w pełni wykorzystać jej funkcje, zrozumieć nasz proces inwestycyjny i maksymalnie korzystać z naszych inwestycji i usług.

Radoslav Kasík | 21. maj 2021

Kilka pytań zawiera również filmy instruktażowe i podglądy stron, które pomogą Ci poruszać się po podglądzie rachunku online.

11 najczęściej zadawanych pytań

 1. Jak otworzyć moje pierwsze i kolejne konto w Finax?
 2. Gdzie mam wysłać środki i kiedy zobaczę je na moim koncie Finax?
 3. Skąd mam wiedzieć, czy moje konto jest aktywne? Czego Finax wymaga do aktywacji? Jak zweryfikować moją tożsamość i dane kontaktowe?
 4. Kiedy zainwestujecie moje środki? Dlaczego część portfela jest w gotówce?
 5. Jak mogę zmienić strategię inwestycyjną mojego konta?
 6. Jak mogę zmienić mój profil inwestycyjny i nazwę konta?
 7. Czy mogę zmienić wysokość wpłat i ich częstotliwość?
 8. W jaki sposób są opodatkowane dochody z inwestycji w Finax?
 9. W jaki sposób chroniona jest moja inwestycja w Finax?
 10. Jakie rabaty oferuje Finax?
 11. Co z dziedziczeniem mojej inwestycji w Finax?

1. Jak otworzyć moje pierwsze i kolejne konto w Finax?

Umowę z Finax o zarządzanie portfelem możesz łatwo i wygodnie zawrzeć online. Cały proces jest elektroniczny i nie wymaga ani jednego papierowego dokumentu.

Na stronie głównej https://www.finax.eu/pl kliknij na przycisk Zacznij, który przeniesie Cię do procesu rejestracji. Rejestracja, weryfikacja tożsamości i danych kontaktowych, podpisanie umowy i otwarcie pierwszego konta zajmie Ci około 15 minut.

Jedna osoba może zawrzeć tylko jedną umowę o zarządzanie portfelem z Finax. Po dokończeniu rejestracji otworzy się rachunek majątkowy oraz pierwsze konto (które również go można nazwać portfelem). W ramach rachunku inwestycyjnego można otworzyć do 99 portfeli (kont), z różnym celem inwestycyjnym; ryzykiem, czyli strategią inwestycyjną (udział akcji i obligacji); innym horyzontem inwestycyjnym; wpłatami itp. Numery konta różnią się końcówką – pierwsze ma końcówkę 01, drugie 02, itd. Więcej informacji na temat otwierania dodatkowych kont znajdziesz na końcu tej odpowiedzi.

Pod koniec procesu rejestracyjnego klient podpisuje umowę z Finax (za pośrednictwem klawiatury). Klient ma mozliwość przeczytać wszystkie dokumenty oraz po podpise umowy je otrzyma na swój adres e-mail, za pośrednictwem którego zarejestrował się w Finax.

Otwarcie kolejnego konta

Możesz dodać kolejne konto po zalogowaniu się na swój rachunek na www.finax.pl. Podczas logowania na stronie głównej widoczny jest niebieski przycisk Otwórz nowe konto.

Aby założyć kolejne konto wystarczy odpowiedzieć na pytania zawarte w ankiecie inwestycyjnej, potwierdzić plan inwestycyjny oraz chęć otwarcia go czterocyfrowym kodem SMS.

Gdy wszystkie wymagane warunki zostaną spełnione (zweryfikowana jest Twoja tozsamość oraz zaksięgowana jest pierwsza wpłąta), Twoje konto zostanie aktywowane, a środki zostaną zainwestowane w najbliższy dzień inwestycyjny zgodnie z ustaloną strategią inwestycyjną.

2. Gdzie mam wysłać środki i kiedy zobaczę je na moim koncie Finax?

Na swoje konto możesz wpłacać złote i euro. 

Informacje potrzebne dla dokonania wpłaty znajdziesz na swoim rachunku online, po kliknięciu na przyczysk Depozyt. Tutaj można wybrać walutę depozytu. (Czyli raz można wpłacić złote, innym razem euro). Jako „Tytuł przelewu” potrzebne jest wpisać swój (dziesięcocyfrowy) numer konta w Finax.

Jeśli przeszłesz złote, przewalutujemy je w online kantorze mBank. Spread wynosi 0,005 złotego na każde euro. Więcej informacji o przewalutowaniu znajdziesz w zakładce Transkacje -> Operacje, po zaksięgowaniu wpłaty.

Złote przesyłasz do mBank (przelew krajowy), a euro do słowackiego banku Tatra (przelew SEPA).

Z wypłatami środków jest podobnie. Ze swojego konta w Finax możesz wypłacić na swój rachunek bankowy złote lub euro lub część w złotych a część w euro.

Księgowanie środków wygląda następująco:  

 - jeśli przesyłasz środki w dzień roboczy z mBank (do koło godz. 16), otrzymamy je w ten sam dzień roboczy, a w następny dzień roboczy zobaczysz je na swoim koncie online po 15:00. Środki klientów są inwestowane w każdy wtorek. Zatem we wtorek jesteśmy w stanie zainwestować te środki, które otrzymamy na nasze konto klienta w mBank do piątku. Czyli, by środki były zainwestowane, powinieneś je przesłać na swoje konto w Finax najpóźniej do piątku, godz. 12:00.  

 - jeśli przesyłasz środki z innego banku niż mBank, na nasz rachunek w mBanku trafią na drugi dzień roboczy i w kolejny dzień roboczy je zobaczysz na swoim online koncie. W tym przypadku, jeśli chcesz "zdążyć" na zakupy we wtorek, potrzebne jest przesłanie środków na swoje konto w Finax najpóźniej do czwartku, godz. 12:00. 

3. Skąd mam wiedzieć, czy moje konto jest aktywne? Czego Finax wymaga do aktywacji? Jak zweryfikować moją tożsamość i dane kontaktowe?

Aby aktywować swój rachunek, potrzebne jest spełnienie następujących warunków:

 1. Zakończenie rejestracji podpisaniem umowy
 2. Zweryfikowana tożsamość
 3. Zweryfikowany numer telefonu
 4. Zweryfikowany adres e-mail
 5. Pierwsza wpłata na konto

Jeśli wszystkie te warunki zostaną spełnione, środki zostaną zainwestowane w najbliższy dzień inwestycyjny, zwykle w każdy wtorek, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Niemczech i na Słowacji.

Klient jest informowany o aktywacji konta drogą mailową.

Jeśli, jako klient, nie masz któregokolwiek z warunków aktywacji, jesteś regularnie informowany e-mailem i proszony o podjęcie niezbędnych kroków w celu aktywacji.

Dodatkowo, po zalogowaniu się na swoje konto możesz zobaczyć informacje o brakujących krokach. W tym przypadku w głównym menu zobaczysz podświetloną informację, że Twoje konto nie jest aktywowane.

Po kliknięciu na wyróżniony przycisk, zostaniesz przekierowany/-a do Ustawień, gdzie masz możliwość uzupełnienia brakujących informacji. Możesz:

 1. wgrać dowód osobisty i zweryfikować tożsamość biometrycznie (lub przeprowadzić weryfikację poprzez konto bankowe, czyli przesłać dowód osobisty i zdjęcie potwierdzające własność rachunku bankowego, z którego należy dokonać pierwszej wpłaty)
 2. zweryfikować kontakt telefoniczny, inicjując wysłanie SMS-a z linkiem, za pomocą którego potwierdzisz swój numer telefonu (wystarczy kliknąć w link)
 3. zweryfikować kontakt e-mail, inicjując wysyłanie wiadomości e-mail z linkiem na Twój adres e-mail, na który klikniesz, aby zweryfikować swój adres e-mail.

Kontrola dokumentu identyfikacyjnego może obejmować tylko kontrolę manualną z naszej strony, dlatego należy zwracać uwagę na podane informacje, czy brakuje dokumentu, weryfikacji czy załadowane dokumenty tylko czekają na przetworzenie. W przypadku przetwarzania wystarczy poczekać na jego akceptację.

4. Kiedy zostaną zainwestowane moje środki? Dlaczego część portfela jest  w gotówce?

Jeśli spełniłeś/-aś wszystkie warunki aktywacji wymienione w poprzednim pytaniu, Twoje konto zostało automatycznie aktywowane, a środki zostanią zainwestowane w najbliższy dzień inwestycyjny, zwykle w każdy wtorek, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Niemczech i na Słowacji.

Zazwyczaj, zakupy trafiają na rachunki klientów online w środę po godz. 17 lub w czwartek do południa. W Szczegółach konta będą stopnowio ładować się zakupione ETFy.

W czwartek zakupy będą widoczne również w zakładce Transakcje -> Kupno/Sprzedaż. Tutaj będą kupione ETFy z czwartkową datą. To z tego powodu, że rozliczenie transakcji na giełdzie (w Unii Europejskiej) trwa 2 dni. Klient kupił zatem papiery wartościowe we wtorek, ale dopiero w czwartek zostanie oficjalnie ich właściciełem.

Na kontach klientów zostawiamy małą częśc w gotówce (od 1,5% do minus 0,5% wartości portfela). Z tej gotówki pobieramy opłatę za zarządzanie. Ta jest naliczana codziennie jako iloczyn 0,012 i kwoty na koncie w dany dzień, podzielony przez 365 dni. Opłata pobierana jest pod koniec miesiąca. Robimy tak dlatego, że bez gotówki musielibyśmy sprzedać raz na miesiąc/raz na kwartał część inwestycji klienta, by pobrać opłatę. To by jednocześnie spowodowało, że klient musiałby zapłacić podatek od dochodów kapitałowych co roku. Dzięki gotówce, my możemy pobierać opłatę, a klient nie musi płacić podatku co roku.

Drugi (ważniejszy) powód wiąże się z tym, że ceny na giełdach szybko się zmieniają (mogą wzrosnąć w stosunku do momentu wyliczania wartości zlecenia), dlatego musimy mieć gotówkowy bufor na taki wypadek. 

5. Jak mogę zmienić strategię inwestycyjną mojego konta?

Jeśli Twoja sytuacja życiowa, cele inwestycyjne lub gotowość do podejmowania ryzyka uległy zmianie, w Finax masz możliwość zmiany strategii inwestycyjej na swoim koncie (kontach).

Jedna zmiana strategii inwestycyjnej w roku kalendarzowym jest bezpłatna na każdym z kont. Każda inna zmiana w ciągu roku podlega opłacie zgodnie z Cennikiem usług.

Jak można zmienić skład porfela (zmienić strategię inwestycyjną):

 a/ Jeśli chcesz mniejszy udział akcji, kliknij na zakładkę Doradztwo. Tutaj, w lewej szęści ekranu jest Twoja aktualna strategia inwestycyjna (udział akcji i obligacji). Nad nią jest niebieskie kółko/suwak, które można przesunąć w lewo, na niższy udział akcji. 

Zmianę musisz potem potwierdzić na dole strony.

 b/ Jeśli chcesz mieć wyższy udział akcji, postępuj tak jak napisano wyżej. 

Jednak czasami najpierw konieczna jest zmiana ustawienia strategii inwestycyjnej. Jeśli nie możesz poruszyć suwakiem w prawo, na bardziej dynamiczną strategię (strategie są w czerwonej strefie) oznacza to, że regulacje nie pozwalają nam zaoferować Ci dynamiczniejszego i ryzykowniejszego portfela. Przyczyny? Np. nie masz wystarczającego doświadczenie, ochoty akceptacji ryzyka lub masz zbyt krótki horyzont inwestycyjny. Dlatego, konieczne jest kliknięcie na swoje imię (w prawym górnym roku) -> Ustawienia -> Profil inwestycyjny. Tutaj powinieneś najpierw zmienić niektóre odpowiedzi na pytania z kwestionariusza.

Według regulacji (MiFID II), nie możemy zaoferować klientom ryzykowniejszego portfela/strategii inwestycyjnej, niż ta, którą dopuszcza klientowi prawo (na podstawie odpowiedzi na pytania o stosunku do ryzyka, doświadczenia z inwestowaniem, horyzontu inwestycyjnego, żródła środków oraz części zainwestowanych środków w relacji do całęgo majątku klienta).

Jeśli zmienisz poziom doświadczenia na wyższy, w celu udokumentowania zmiany przed naszym regulatorem, konieczne jest podanie informacji, z których produktów inwestycyjnych korzystasz oraz jak długo z nich korzystasz. Po zmianie doświadczenia pokaże się puste pole, w którym możesz krótko opisać instrumenty finansowe, w które iwestujesz - produkty emerytalne (PPK, kiedyś OFE; IKE/IKZE ...), inwestowanie za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych, indywidualny rachunek maklerski itp.

Jeśli nie masz doświadczenia (masz tylko teoretyczne doświadczenie) z inwestowaniem, można inwestować za pośrednictwem Finax sześć miesięcy i potem zaktualizować odpowiedzi na pytania dotyczące doświadczenia.

Przeprowadzenie zmiany trzeba potwierdzić na dole strony.

Po naszym zaakceptowaniu zmian, można znowu zalogować się na swoje konto oraz w części Doradztwo zmienić strategię inwestycyjną portfela (udział akcji i obligacji).

Generalnie zatwierdzamy zmiany w ciągu 24 godzin w dni robocze. O zatwierdzeniu lub odrzuceniu żądanej zmiany poinformujemy mailowo.

Zmiana strategii następuje w następnym dniu inwestycyjnym (zazwyczaj we wtorek). Należy pamiętać, że nowy depozyt nie zostanie zainwestowany w przypadku zmiany strategii. Zostanie zainwestowany dopiero w następny dzień inwestycyjny (tydzień) po zmianie strategii.

Pamiętaj, że zmiana strategii powoduje obowiązek rozliczenia podatku.

6. Jak mogę zmienić mój profil inwestycyjny i nazwę konta?

Odpowiedzi z ankiety znajdziecie w Profile inwestycyjnym, po kliknięciu na swoje imię (w prawym górnym rogu) -> Ustawienia -> Profil inwestycyjny.

Następnie możesz wybrać konto, na którym chcesz wprowadzić zmiany. Tutaj możesz zmienić również nazwy swoich kont, horyzont inwestycyjny lub odpowiedzi z ankiety rejestracyjnej, które mają wpływ na dozwoloną strategię inwestycyjną. Zmiany w profilu inwestycyjnym są bezpłatne i można je przeprowadzić w dowolnym momencie.

Odpowiedz zgodnie z prawdą na pytania zawarte w kwestionariuszu inwestycyjnym. Tylko w ten sposób zainwestujesz zgodnie ze strategią, która jest naprawdę odpowiednia pod względem ryzyka i będziesz się z nią czuć komfortowo (np. w przypadku spadków na rynkach akcji).

7. Czy mogę zmienić wysokość wpłat i ich częstotliwość?

W akniecie podczas rejestracji klient podaje szacunkowe kwoty wpłat (jednorazową i regularne), które chce inwestować. Dlatego, w trakcie inwestowania można wpłacać dowolne kwoty w dowolnym przedziale czasowym. 

Jeśli wolisz, kwoty wpłat można zmienić (za darmo) w zakładce Doradztwo. 

Jeśli wypełnisz kwotę regularnej wpłaty i nie wpłacisz jej dwa miesiące z rzędu, otrzymasz automatyczną wiadomość o braku wpłaty. Jeśli takie wiadomości będą Ci przeszkadzać, w zakładce Doradztwo możesz wypełnić zero dla wpłat regularnych i żadnych wiadomości z przypomniniem o wpłacie nie będziesz otrzymywać.

Tak samo jest z horyzontem inwestycyjnym - horyzont, który wybrałeś/-aś w trakcie rejestracji nie jest obowiązkowy. Część albo nawet wszystkie środki można wypłacić w dowolnym momencie, bez jakiejkolwiek ekstra opłaty lub kary, w każdy dzień inwestycyjny (wtorek) za darmo.

Wspomniane zmiany są bezpłatne, z wyjątkiem zmiany strategii inwestycyjnej, której można dokonać bezpłatnie raz w roku kalendarzowym na każdym z kont.

8. W jaki sposób są opodatkowane dochody z inwestycji w Finax?

Korzystamy z funduszy ETF akumulujących dywidendę, dlatego nasi klienci nie muszą płacić zryczałtowanego podatku od dywidend.  

Klienci muszą jednak rozliczyć podatek od dochodów kapitałowych, jeśli: 

a / sprzedadzą część lub całość inwestycji, 

b / klient dokona zmiany składu portfela - na przykład klient rozpocznie inwestowanie z portfelem 50% obligacji oraz 50% akcji. Po 2 latach zmieni skład portfela na 30% obligacji oraz 70% akcji (co będzie oznaczało sprzedaż części portfela)

c / wartość Finax jest automatyczny rebalancing portfela, który utrzymuje odpowiedni poziom ryzyka portfela i poprawia wyniki. Historycznie, dochodzi do niego średnio raz na dwa lata. Podczas rebalancingu sprzedawanych jest średnio około 7-8% wartości portfela. 

W przypadku powstania obowiązku rozliczenia podatku, przygotujemy dla klientów dokument do rozliczenia podatku, który otrzymają (w styczniu po roku podatkowym) na swoje konta online. Dokument będzie znajdować się w zakładce Oferta -> Dokumenty -> Dokumenty podatkowe. Informacje z dokumentu klient powinien przepisać do formularza PIT38 i do PIT ZG, które trzeba przekazać do urzędu skarbowego. 

(Dokumenty podatkowe otrzymują również ci klienci, którzy sprzedają inwestycję ze stratą. W ramach optymalizacji podatku można do kilku lat doliczyć stratę do zysku z inwestycji i płacić niższy podatek).

To, czy odbyła się sprzedaż na Twoim koncie (jednym z kont), można skontrolować w zakładce Transakcje -> Kupno/Sprzedaż (lub na wyciągach z konta, które klienci otrzymują pod koniec każdego kwartału).

Więcej informacji o tym, w jaki sposób rozliczyć podatek od inwestycji w Finax, można znaleźć w tym artykułe.

9. W jaki sposób chroniona jest moja inwestycja w Finax?

Finax, o.c.p., a.s. jest licencjonowany przez Narodowy Bank Słowacji (NBS) jako dom maklerski (skrót o.c.p.). Domy maklerskie mają klarownie określony zakres swojej działalności, obowiązki i prawa wynikające z przepisów prawnych.

Dom maklerski prowadzi ewidencję aktywów klientów i świadczy im usługi inwestycyjne.

Wydział Nadzoru NBS prowadzi szeroko zakrojone działania kontrolne. Domy Maklerskie są zobowiązane składać codzienne, miesięczne, kwartalne, półroczne oraz roczne raporty (łącznie jest ich aż 12 rodzajów).

Podstawowym elementem ochrony aktywów klientów w przypadku domów maklerskich jest oddzielenie aktywów klienta od aktywów domu maklerskiego. Ostatecznym właścicielem majątku (papierów wartościowych i gotówki) przez cały czas pozostaje klient ze wszystkimi wynikającymi z tego prawami. Prawo dosłownie wymaga stałej dostępności majątku dla klienta.

W przypadku usługi zarządzania portfelem nikt nie może sięgnąć ani zarządzać aktywami klienta poza uzgodnioną strategią inwestycyjną. Zbycie aktywów leży w całości w gestii klienta, tj. może w dowolnym momencie sprzedać część lub całość inwestycji, wycofać środki, dokonać dowolnych wpłat i zmienić skład swojej inwestycji w ramach oferowanych strategii inwestycyjnych.

Ewentualne bankructwo Finax w żaden sposób nie wpływa na aktywa klienta. W takim przypadku Narodowy Bank Słowacji wyznaczy nowego administratora, który zadba o Twoje aktywa zgodnie z Twoją strategią inwestycyjną. Oczywiście, równiez w tym wypadku klient ma możliwość sprzedać swoją inwestycję według aktualnej ceny na rynku i otrzymać gotówkę.

W przypadku, gdy majątek stanie się z jakiegokolwiek powodu niedostępnym dla klienta, jego odszkodowanie będzie pokrywane przez Fundusz Gwarancji Inwestycyjnych do kwoty 50 000 EUR na klienta. Ochrona Funduszu Gwarancyjnego nie dotyczy spadku wartości inwestycji w związku z rozwojem sytuacji rynkowej.

Więcej informacji o bezpieczeństwie i ochronie Twojej inwestycji w Finax znajdziesz w tym artykule.

10. Jakie rabaty oferuje Finax?

Rabat za polecenie

Poleć nasze usługi znajomym i zdobądź nawet do 10 000 euro (lub równowartość w zł) zarządzanych za darmo dla siebie i swojego znajomego. Zniżka ważna będzie od dnia, w którym Twój znajomy dokona pierwszej wpłaty na konto przez okres pięciu lat lub do momentu, gdy zdecyduje się on dokonać wypłaty środków. Kwota zniżki to 500 euro, 2000 euro lub 10 000 euro dla obojga z was. Zniżka zależy od wysokości pierwszej wpłaty zaproszonej osoby.

Masz dwie możliwości zaproszenia znajomego do zainwestowania w Finax, które można znaleźć w podglądzie rachunku online, po kliknięciu na przyczysk Zaproś znajomych. Tutaj możesz skopiować i wysyłać znajomym lub udostępniać w sieciach społecznościowych swój unikalny link polecający. Jeśli Twój znajomy/-a zarejestruje się w Finax za pośrednictwem tego linku i aktywuje swoją umowę, oboje otrzymacie wspomniane rabaty automatycznie.

Drugą opcją jest wysłanie zaproszenia e-mailem. W takim przypadku wyślij do kolegi/koleżanki wiadomość e-mail z zaproszeniem na jego/jej adres e-mail. Aby automatycznie otrzymać rabat, znajomy musi zarejestrować się w Finax za pośrednictwem tego samego adresu e-mail, na który zostało wysłane zaproszenie i aktywować rachunek przesłaniem środków w ciągu 30 dni od otrzymania zaproszenia.

Rabat za przeniesienie inwestycji

Przeniesienie inwestycji do Finax oznacza, że najpierw wypłacisz/sprzedasz/umorzysz obecną inwestycję u konkurencji.

Zniżka za przeniesienie inwestycji dotyczy wszystkich produktów inwestycyjnych. Na przykład: inwestowania za pośrednictwem innego domu maklerskiego/brokera, posiadanie udziałów w funduszach inwestycyjnych, inwestowanie w ramach drugiego (PPK, PPE) i trzeciego filaru emerytalnego, obligacje państwowe, czy też posiadanie polisy ubezpieczeniowej na życie albo usług tradingowych, które oferują platformy forex, CFD itp. 

Zniżka nie dotyczy lokat oraz kont oszczędnościowych. 

Wypłatę środków i przeniesienie inwestycji do Finax potwierdzisz przesłaniem skanu lub zdjęcia/screenshotu poświadczającego zamknięcie inwestycji. Każda firma inwestycyjna jest zobowiązana do dostarczenia takiego potwierdzenia lub wyciągu z konta. Na wyciągu musi być widoczne imię i nazwisko, data zakończenia inwestycji, kwota i część potwierdzającą, że chodzi o wypłatę / sprzedaż / wykup.

Prosimy o przesłanie takiego dokumentu na adres e-mail client@finax.eu.

Środki należy przelać do 30 dni od otrzymania pieniędzy z poprzedniej inwestycji.

Klient nie musi wpłacać całej kwoty z ukończonej inwestycji na swoje konto w Finax. Można przesłać również część otrzymanych środków.

Zniżkę za przeniesienie inwestycji można zyskać przy przeniesieniu minimum 4 000 złotych. Wpłatę trzeba wnieść na swoje konto w Finax jednorazowo (jeśli nie jest możliwa jednorazowa wpłata, prosimy o informację).

Zniżka oznacza, że przez 5 lat będziemy zarządzać 10% z przeniesienej kwoty bez opłaty za zarządzanie.

11. A co z dziedziczeniem mojej inwestycji w Finax?

W przypadku śmierci klienta, inwestycja w Finax podlega postępowaniu spadkowemu. Z tego powodu zawsze warto informować najbliższych członków rodziny, że inwestujesz za pośrednictwem Finax oraz wydrukować umowę, którą otrzymałeś/-aś na adres e-mail. Po to, by osoba (notariusz), która będzie zarządzać spadkiem, miała dostęp do wszystkich potrzebnych informacji. 

Po śmierci klienta, konieczne jest, by spadkobiorcy (lub osoba, która zarządza spadkiem – prawdopodobnie będzie to notariusz) przesłali jak najszybciej akt zgonu (skan/zdjęcie) na nasz adres e-mail.

Następnie osoba upoważniona, która zarządza spadkiem, powinna do Finax przesłać pocztą notarialnie zweryfikowaną kopię dokumentu potwierdzającą rozpoczęcie postępowania spadkowego, oryginał aktu zgonu (lub jego kopię zweryfikowaną notarialnie). Konieczne będzie także, by osoba upoważniona (która zarządza spadkiem), poprosiła nas o przesłanie potrzebnych dokumentów dotyczących postępowania. Osoba upoważniona/notariusz poprosi nas o dokument potwierdzający wartość konta na konkretny dzień. Następnie my przesyłamy taki dokument i notariusz go wpisze do aktu notarialnego spadku. Skan aktu notarialnego spadku przekazuje nam potem notariusz (lub jeden ze spadkobierców) mailem. 

W akcie notarialnym spadku powinno być napisane, że klient miał rachunek inwestycyjny w Finax o.c.p a.s. numer ____, którego wartośc na dzień X.Y. 20?? roku wynosiła ____ euro. Konieczna jest w nim również informacja o tym, jak majątek na rachunku w Finax będzie podzielony między spadkobierców.

Oceń artykuł:
11 najczęściej zadawanych pytań klientów Finax
Ocena: 4.1 7

Najczęściej czytane artykuły

Inwestowanie w złoto - wady i pułapki | Finax.PL
21. lipiec 2020

Inwestowanie w złoto - wady i pułapki

Zainteresowanie złotem wzrosło w ostatnich miesiącach. Sprzedawcy wykorzystują recesję gospodarczą jako argument na korzyść złota, co dezorientuje wielu potencjalnych inwestorów. Przeanalizowaliśmy dla Ciebie historię złota i wszystkie parametry inwestowania w niego. Przedstawiamy Ci informacje o tym, ile możesz zarobić na złocie, ile kosztuje ta przyjemność, czy w ogóle opłaca się kupować złoto, na co należy uważać w przypadku złota oraz kiedy i jak odpowiednio w nie zainwestować.

Czytaj więcej
3. październik 2019

Jak wybieramy fundusze ETF w finax?

Prawdopodobnie już zarejestrowałeś informację, że tworzymy portfele Finax z dziesięciu funduszy ETF w zależności od poziomu ryzyka, jakie klient jest skłonny i zdolny podjąć. Ale w jaki sposób wybraliśmy określone papiery wartościowe i dlaczego skład portfeli jest właśnie taki, jaki obserwujecie na swoich kontach?

Czytaj więcej
16. grudzień 2020

12 rad, jak zaoszczędzić setki złotych miesięcznie

Bądźmy szczerzy, oszczędzanie pieniędzy jest wyzwaniem. Nie możesz zmusić się od oszczędzania? Nie tylko Ty. Większość ludzi żyje od wypłaty do wypłaty, a to nie w porządku! Lista prostych kroków pozwalających zaoszczędzić pieniądze pomoże wielu z Was.

Czytaj więcej
Michał Szafrański pokazuje swój portfel w Finax | Finax.pl
18. luty 2021

Michał Szafrański pokazuje swój portfel w Finax

Najbardziej znany polski bloger finansowy nie ma nic do ukrycia. Właśnie wpłacił ćwierć miliona złotych na swoje konto w Finax, które możecie śledzić na bieżąco. Wystarczy wejść na stronę finax.eu/pl/szaffi

Czytaj więcej