Dokumentacja podstawowa: Pobierz
Umowa o zarządzaniu portfelem - osoba fizyczna pobierz
Ogólne warunki handlowe pobierz
Cennik usług pobierz
Ogólne informacje dla klientów albo potencjalnych klientów pobierz
Strategie inwestycyjne: Pobierz
Strategia inwestycyjna 100% akcje / 0% obligacje pobierz
Strategia inwestycyjna 90% akcje / 10% obligacje pobierz
Strategia inwestycyjna 80% akcje / 20% obligacje pobierz
Strategia inwestycyjna 70% akcje / 30% obligacje pobierz
Strategia inwestycyjna 60% akcje / 40% obligacje pobierz
Strategia inwestycyjna 50% akcje / 50% obligacje pobierz
Strategia inwestycyjna 40% akcje / 60% obligacje pobierz
Strategia inwestycyjna 30% akcje / 70% obligacje pobierz
Strategia inwestycyjna 20% akcje / 80% obligacje pobierz
Strategia inwestycyjna 10% akcje / 90% obligacje pobierz
Strategia inwestycyjna 0% akcje / 100% obligacje pobierz
Strategia inwestycyjna - Inteligentna skarbonka pobierz
Strategia inwestycyjna - Euro Wkład pobierz
Obowiązkowo udostępniana dokumentacja: Pobierz
Informacje o instrumentach finansowych oraz ryzykach pobierz
Informacje o funduszu gwarancyjnycm pobierz
Regulamin reklamacyjny pobierz
Strategia wykonywania poleceń pobierz
Zasady i zmiany w kategoryzacji klienta pobierz
Zasady ochrony danych osobowych pobierz
Warunki korzystania ze strony internetowej pobierz
Informacja na temat pięciu najważniejszych miejsc realizacji zleceń oraz uzyskanej jakości realizowanych zleceń pobierz
Zasady zaangażowania w wykonywanie praw akcjonariuszy pobierz
Zasady Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu pobierz
Raport roczny 2023 pobierz
Raport roczny 2022 pobierz
Informacje o Ogólnoeuropejskim Indywidualnym Produkcie Emerytalnym - OIPE Pobierz
Umowa o prowadzenie Ogólnoeuropejskiego Indywidualnego Produktu Emerytalnego (OIPE) pobierz
Dokument zawierający kluczowe informacje dotyczące OIPE (KID 80-60) pobierz
Dokument zawierający kluczowe informacje dotyczące OIPE (KID 100-60) pobierz
Strategia inwestycyjna klienta 80-60 pobierz
Strategia inwestycyjna klienta 100-60 pobierz
Ogólne warunki handlowe (OIPE) pobierz
Cennik OIPE pobierz
Metodologia obliczania SRI pobierz
Informacje na temat dotychczasowych wyników OIPE pobierz
Informacje na temat transferów i przenoszenia Ogólnoeuropejskiego Indywidualnego Produktu Emerytalnego (OIPE) pobierz
Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych nie bierze się pod uwagę ich niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju: Pobierz
Informacje o zrownowazonym rozwoju v1, 2021 pobierz
Starszą dokumentację można znaleźć tutaj.
Chętnie Ci doradzimy!
Zaplanuj rozmowę
phone-icon