Finax Blog

Informácie, ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

6 tipov, ako naučiť deti narábať s peniazmi

Ak chcete svojmu dieťaťu zabezpečiť čo najlepší štart do dospelého života, je nevyhnutné, aby vedelo zaobchádzať s peniazmi. Finančné vzdelávanie je kľúčom k pokojnej finančnej budúcnosti, preto je dobré viesť dieťa k vytváraniu správnych návykov už od útleho veku.

Klaudia Sibielak | Škola investovania | 2. september 2022

Väčšina bohatých rodín stráca svoj majetok krátko po jeho odovzdaní ďalšej generácii. Výhercovia lotérií zvyčajne získanú výhru rýchlo premárnia. Nie je ťažké uhádnuť, že dôvodom je nedostatočná finančná výchova.

Naše názory na peniaze sa formujú doma. Na školy sa v tomto smere nedá spoľahnúť. Preto ak chcete pre svoje dieťa dobrú finančnú budúcnosť, musíte vziať veci do vlastných rúk. Dnes vám prinášame šesť tipov, ako tak urobiť.

1. Otvorene sa rozprávajte o peniazoch

Slováci sa často zdráhajú hovoriť o peniazoch. V prieskume Eurobarometer 465 z roku 2017 vedela menej ako polovica Slovákov o plate svojich priamych kolegov, menej ako štvrtina sa cítila komfortne vyjednávať so šéfom o plate. V obidvoch meraniach sme boli na chvoste Európskej únie. Je to tabu, ktoré si odnášame z domova. Podľa zistení 365.bank si 7 z 10 dospelých netrúfa vysvetľovať deťom tému peňazí, hoci 90% z nich si uvedomuje potrebu túto tému rozoberať.

Vyhýbať sa doma téme peňazí je jednoduchý spôsob, ako dieťaťu vštepiť škodlivé domnienky. Takéto tabu vysiela negatívny signál, podľa ktorého môže dieťa začať vnímať finančné otázky ako niečo nepríjemné alebo nevhodné.

Namiesto vyhýbavých odpovedí na otázky týkajúce sa peňazí je lepšie prevziať iniciatívu a pomaly, ale aktívne dieťaťu vysvetľovať rôzne finančné témy pomocou jednoduchých príkladov, slov a prirovnaní, ktorým dieťa porozumie. Predškolákovi by sme mali vyjasniť, odkiaľ rodičia berú peniaze a akú časť rozpočtu predstavujú rôzne výdavky. Staršie dieťa hravo pochopí domáci rozpočet a prečo je dôležité odkladať si peniaze na budúce potešenia alebo sezónne výdavky. A ak hľadáte inšpiráciu, vyskúšajte knihu "The Opposite of Spoiled" (aktuálne dostupná len v angličtine a poľštine), ktorej autor Ron Lieber radí rodičom, ako to rozumne rozohrať.

2. Teória nestačí

Otvorený prístup k diskusiám o financiách je nevyhnutný a predstavuje dobrý prvý krok, ale sám o sebe nestačí. Okrem teórie sa oplatí dbať aj na prax.

Na začiatok naučte svoje dieťa šetriť peniaze. Namiesto toho, aby ste mu na mieste plnili všetky rozmary, je lepším riešením spoločné odkladanie finančných prostriedkov na daný účel. Určite sumu peňazí, ktorú dieťa potrebuje na kúpu vybranej hračky alebo pomôcky (mimochodom, staršie deti môžeme naučiť stanovovať ciele pomocou metódy SMART). V ideálnom prípade by dieťa malo mať možnosť odložiť si peniaze do svojej fyzickej pokladničky alebo v prípade staršieho dieťaťa na vlastný účet vo finančnej inštitúcii. Je vedecky dokázané, že viditeľný pokrok zlepšuje našu motiváciu. Navyše to bude pre každé dieťa skvelé cvičenie trpezlivosti a výslednú radosť ešte viac ocení 😉.

A pozor: nerobte túto chybu! Väčšina rodičov, ktorí sa snažia naučiť svoje dieťa vytrvalosti pri investovaní, zakazuje minúť vyzbierané peniaze na iný účel. Je lepšie to nerobiť. Nechajte svoje dieťa, aby s nahromadeným rozpočtom hospodárilo samo. Takto mu nielenže umožníte zachovať si pocit vlastnej iniciatívy, ale umožníte mu aj učiť sa z vlastných chýb. Čím skôr, tým lepšie.

O peniazoch môžete učiť aj prostredníctvom hier. Najmenšie deti sa často rady hrajú napodobňovaním udalosti z každodenného života. Zahrajte sa napríklad na obchod, kde si deti môžu vymeniť ľubovoľnú "menu" (konáriky, karty alebo hračkárske peniaze) za predmety, ktoré si chcú kúpiť. Pomôže im to pochopiť, prečo sa nedá kúpiť všetko, čo vidíme v regáloch obchodu. A ak máte staršie deti, ktoré už z takýchto „napodobňovacích“ hier vyrástli, strávte nedeľné popoludnie pri stolovej hre typu Monopoly, čím pridáte rodinným chvíľam cennú vzdelávaciu hodnotu.

3. Vytvorte príležitosti zarobiť

Je dôležité naučiť deti, že peniaze pochádzajú z práce. Na tento účel by sme mali vytvárať príležitosti na "zarábanie".

Jednoduchým riešením je zvážiť, ktoré z „dodatočných“ domácich prác (teda tých, ktoré nie sú súčasťou ich existujúcej rutiny) by mohli naše ratolesti vykonávať za „výplatu“ navyše. Nezabudnite si vopred určiť, ktoré činnosti patria medzi „základné“, za ktoré nedostanú zaplatené. Je to potrebné, aby sme u dieťaťa zároveň formovali dobré návyky a tiež poskytli jasné a zrozumiteľné pravidlá, ktoré má dodržiavať. Najlepšie je spísať jednotlivé úlohy a určiť odmenu, ktorá za ich vykonanie prináleží. Týmto spôsobom podporíte u dieťaťa formovanie podnikateľského ducha a pomôžete mu pochopiť vzťah medzi výsledkami jeho práce a výškou získanej odmeny.

4. Naučte ich základy rozpočtovania

Rozpočet je jedným zo základných kameňov zdravých osobných financií. V našom blogu sme už vysvetlili, ako ho vytvoriť. Túto zásadu sa však oplatí deťom vštepovať už od útleho veku, aby to pre ne v budúcnosti bola hračka.

Prvým krokom, ktorý funguje nielen u tých najmenších, je viesť si evidenciu výdavkov. Pomôže to deťom rozvinúť zmysel pre pravidelnosť, ale tiež odhalia, na čo míňajú svoje vreckové. Môžu si tak zvážiť, či sa oplatí zmeniť spôsob míňania. Takýto prehľad zvyšuje naše finančné povedomie v každej fáze života. Len nezabudnite, že dieťa nesmiete súdiť, a už vôbec nie trestať za to, čo sa objaví na zozname výdavkov. Takýto postup im rozpočtovanie znechutí a vytvorí pocit, že sa úprimnosť k rodičom nevypláca.

Ďalšou formou učenia hospodárenia s rozpočtom môže byť vymedzenie konkrétnej sumy peňazí na účel blízky dieťaťu, napríklad na školskú "výbavičku". Samozrejme, plánovanie a realizácia takýchto výdavkov by mala prebiehať pod vaším dohľadom. Oplatí sa však vložiť do rúk detí určitú zodpovednosť a nechať ich, aby s pridelenou sumou hospodárili samy.

Staršie deti môžeme priamo zapojiť do plánovania rodinného rozpočtu. Diskutujte spolu o mesačných poplatkoch a plánovaných výdavkoch a hovorte o finančných cieľoch. Takto lepšie pochopia vaše finančné rozhodnutia a zároveň sa naučia techniky riadenia domáceho rozpočtu.

5. Zdieľanie je cool

Trend zdieľanej ekonomiky sa pomaly stáva mainstreamom. A to je skvelá vec! Zdieľanie je trojnásobne výhodné, pretože nám po prvé umožňuje budovať vzťahy, po druhé je šetrné k našej planéte a po tretie je dobré pre naše peňaženky. Z tohto dôvodu je ešte dôležitejšie upozorniť dieťa, že nákup nie je vždy jedinou (a najlepšou) možnosťou.

Naučte svoje dieťa využívať knižnice alebo požičovne hier. Ukážte, koľko sa dá ušetriť tým, že sa vzdáte kúpy nepotrebného predmetu, na ktorý by po jednom použití len sadal prach na poličke. Ak je to možné, cestujte s dieťaťom verejnou dopravou a upozornite ho, koľko tým môžete ušetriť (najmä pri dnešných vysokých cenách benzínu). A ak vám po prázdninách zostanú prebytočné potraviny, nezabudnite ich odniesť do komunitnej chladničky!

Vďaka popularizácii trendu zdieľania vzniká čoraz viac podnikov založených na požičiavaní, vďaka čomu sa dá týmto spôsobom uspokojiť čoraz viac potrieb! Náradie a stavebné stroje? Zariadenia do kuchyne? Ak si nie ste istí, pozrite si odkazy a budete prekvapení, koľko vecí sa dnes dá požičať. V prospech životného prostredia – zamedzením zbytočnej výroby – a vašej peňaženky, keďže sa vyhnete zbytočným výdavkom.

6. Ukážte im, ako investovať

Správa osobných financií je dobrý začiatok, ale nepredstavuje celú cestu. Väčšina Európanov neinvestuje, čím sa pripravuje nielen o potenciálny zisk, ale aj o hodnotu svojich úspor, ktoré rýchlejším alebo pomalším tempom požiera inflácia. Ak chcete svojim deťom odovzdať najlepšie postoje k peniazom, ukážte im, ako investovať. Ak svoje deti oboznámite s investovaním od útleho veku, nebudú čeliť zbytočným prekážkam, ktoré často stoja v ceste efektívnemu zhodnocovaniu peňazí, keď vyrastú.

Finax vám na tento účel umožňuje otvoriť účet pre dieťa. Podrobnosti nájdete na našej stránke.

Založte svojmu dieťaťu účet vo Finaxe.

Klaudia Sibielak
Klaudia Sibielak
Branch Coordinator
Kľučové slová
Deti | deti | Investovanie | Osobné financie
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.eu
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon