Finax Blog

Informácie, ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Ako počítame výnos portfólií

Výnos je pre mnohých klientov pri investovaní najdôležitejší údaj. Finax zavádza trhový štandard pri výpočte zhodnotenia formou časovo váženého výnosu. V tomto blogu vám ukážeme, ako zhodnotenie vašich účtov počítame.

Juraj Hrbatý | Škola investovania | 29. január 2021

Snaha dosahovať neustály pokrok je prirodzenou vlastnosťou ľudstva. Rovnako ako je vám prirodzené státe vylepšovať vaše bývanie, malo by byť pre vás prirodzené aj zlepšovanie stavu vášho finančného majetku. To je pravdepodobne aj dôvod, prečo ste uprednostnili Finax pred inými formami zhodnocovania majetku.

Našou úlohou je váš majetok pri stanovenom riziku zhodnocovať čo najviac. Dáte nám šancu, no po čase chcete vidieť výsledky. Aby ste si vedeli výsledky porovnať s inými investičnými riešeniami, potrebujete poznať, aký výnos ste pri danom riziku dosiahli.

Vo svete sa štandardne používajú tri spôsoby výpočtu výnosu. Svetovo najrozšírenejší spôsob výpočtu výnosu a trhovým štandardom je časovo vážený výnos (Time Weighted Return, alebo TWR). Ďalšie dva spôsoby výpočtu sú peňažne vážené výnosy (Money Weighted Return), kde rozoznávame dva druhy výpočtov – jednoduchý výnos a vnútorná miera výnosnosti (Internal Rate of Return, alebo IRR)

Keď sa prihlásite do svojho účtu Finax, uvidíte dva rôzne ukazovatele výnosu. Jednoduchý výnos, ktorý používame od začiatku Finaxu ako základný spôsob zobrazenia výnosu a časovo vážený výnos.

Jednoduchý výnos

Váš jednoduchý výnos je pomer medzi vašim ziskom a vkladmi. Zisk je v tomto prípade vyjadrený ako rozdiel medzi súčtom aktuálnej hodnoty investície a výberov z nej a všetkých vkladov. Uvediem príklad. Na účet ste vložili 10 000 eur. Dnes je hodnota vášho účtu 12 000 eur.

Vklady = 10 000 €

Zisk = hodnota účtu – vklady

Zisk = 12 000 € – 10 000 € = 2 000 €

Jednoduchý výnos = zisk / vklady

Jednoduchý výnos = 2 000 € / 10 000 € = 20%

Vskutku jednoduché. Pretože si jednoduchý výnos viete veľmi ľahko spočítať, je veľmi lákavé ho používať na posúdenie výkonnosti vášho portfólia, ale pri dlhodobom pravidelnom investovaní môže byť tento údaj zavádzajúci. Je to veľmi podobné, ako keď sa spýtam syna, ako bolo v škole a on mi odpovie klasické: „Dobre“. Základnú informáciu som dostal, ale hĺbka informácie mi úplne chýbala.

Predstavte si, že vy aj váš partner ste každý investovali podľa uvedeného príkladu. Vám sa 20% výnos bohovský páči a rozhodnete sa investovať ďalších 10 000€. Čo sa v tom momente stane? Hodnota účtu bude 22 000€ pri celkových vkladoch 20 000€ a zisk bude stále 2 000€.

Jednoduchý výnos = (22 000€ – 20 000€) / 20 000€ = 10%

Naopak, váš partner sa rozhodne skvelý zisk vybrať a zaplatiť vám rodinnú dovolenku. Aký bude jednoduchý výnos v tomto prípade? Hodnota účtu bude 10 000€, vklady budú 10 000€, no pri zohľadnení výberu bude zisk investície stále 2 000€.

Jednoduchý výnos = (10 000€ + 2 000€ - 10 000€) / 10 000€ = 20%

Jednoduchý výnos je dobré meradlo výnosu vtedy, keď všetky peniaze investujete naraz na začiatku, ale zlým meradlom výnosu, ak v priebehu investície robíte ďalšie vklady a výbery, čo v prípade Finaxu  robí asi 90% klientov.

Žiaľ, jednoduchý výnos je jediný z trojice spôsobov výpočtu výnosu, ktorý si bežný človek vie vypočítať sám celkom jednoducho. Zároveň treba povedať, že investovanie nemá v strednej Európe veľkú tradíciu a investori bežne nepoznajú iné spôsoby výpočtu výnosu.

To je aj dôvod, prečo sme sa vo Finaxe vo svojich počiatkoch rozhodli, že budeme začínajúcim investorom ukazovať iba výnos prostredníctvom Jednoduchého výnosu. Zároveň ide o výnos, ktorý väčšinu investorov zaujíma najviac. Každý chce vedieť, koľko som do investície a dal a koľko z nej mám.

Získajte vyššie výnosy 

Vyskúšajte lacné fondy ETF bez daní z výnosov.

Časovo vážený výnos

Aby ste dokázali pochopiť, ako dobre/zle Finax spravuje vaše peniaze a mohli ste naše zhodnotenie porovnať s výkonnosťou iných investičných riešení (napríklad podielovými fondami), potrebujete k tomu sofistikovanejší spôsob výpočtu výnosu.

Ako sme ilustrovali na príklade jednoduchého výnosu, akékoľvek vklady a výbery výrazne ovplyvňujú hodnotu jednoduchého výnosu. Práve časovo vážený výnos abstrahuje vo svojom riešení od vplyvu vkladov, výberov, či vstupných poplatkov.

Inými slovami, časovo vážený výnos vám povie, koľko by ste zarobili, keby ste všetky vaše investované prostriedky investovali na začiatku naraz, namiesto ich postupného vkladania. Uvedieme príklad na transparentnom účte Ivana Chrenka, najbohatšieho Slováka, ktorému Finax spravuje jeho peniaze.

Pán Chrenko vložil do Finaxu 1 000 000 eur a v čase písania blogu ma účet hodnotu 1 150 155 eur.

 

Jednoduchá výkonnosť je na úrovni 15,02%. V detaile účtu však zistíme, že pán Chrenko najprv vložil 100 000 eur dňa 31.5.2019, aby si Finax otestoval a následne doložil 900 000 eur dňa 29.7.2019 čím celkový vklad navýšil na jeden milión. Ako sa počíta časovo vážený výnos?

1) Stanovíme si jednoduchý výnos za jednotlivé čiastkové obdobia:

  1. od 31.5.2019 do 28.7.2019,
  2. od 29.7.2019 do 26.1.2021.

2) Čiastkové jednoduché výnosy medzi sebou prenásobíme.

Pre prehľadnosť sme prvý krok spočítali do nasledovnej tabuľky:

 

V prvom období dosiahol pán Chrenko výnos 2,38% a v druhom období 14,74%. Ak to spolu vynásobíme, dostaneme časovo vážený výnos pre toto portfólio.

1,0238 * 1,1474 = 1,1747

Ak tento matematický zápis preložíme do zrozumiteľnej hodnoty, časovo vážený výnos je 17,47%. Ak by teda pán Chrenko investoval všetky peniaze už v máji 2019, jeho aktuálna hodnota majetku by bola 1 174 700 eur, teda takmer o 25 000 eur viac ako má dnes.

Treba povedať, že tento výpočet bol ešte jeden z tých jednoduchších, pretože sme mali za celé obdobie iba dva vklady. Ak však investujete pravidelne každý mesiac, vypočítať hodnotu časovo váženého výnosu je prakticky nemožné.

Prečo nezapočítavame vstupné poplatky?

Na záver je našou povinnosťou spomenúť, prečo vypočítavame zhodnotenie z čistých vkladov, teda z vkladov očistených o vstupné poplatky a v prípade finančných agentov aj o poplatok za investičné poradenstvo (Finax ho už od začiatku júla 2023 neúčtuje), ak klienti takýto poplatok agentovi hradili.

Vstupné poplatky môžu mať klienti rôzne. Pri investíciách sprostredkovaných agentom si výšku poplatku za investičné poradenstvo určuje samotný agent, a preto nemá tento poplatok nič spoločné s našou výkonnosťou.

Na Slovensku je trhovým štandardom, že vstupné poplatky sa pri výpočte zhodnotenia podielových fondov nezapočítavajú, keďže môže byť v závislosti od distribútora rôzne. Ak teda máte vedieť porovnať výkonnosť našich portfólií s inými investičnými riešeniami, je potrebné od vstupných poplatkov abstrahovať.

Začnite investovať už dnes 

Čo sa dá z tohto naučiť?

Ak chcete investíciu vo Finaxe porovnať s inými investičnými riešeniami, používajte časovo vážený výnos. Ak chcete vedieť pre seba, aký máte výnos voči celej investovanej čiastke, používajte jednoduchý výnos.

V drvivej väčšine prípadov je časovo vážený výnos klienta vyšší, pretože vklady, ktoré ste realizovali neskôr sa vám pravdepodobne nezhodnotili tak výrazne ako váš pôvodný vklad.

A tu sa skrýva sila dlhého časového horizontu. Ak by ste mali tie peniaze na začiatku, alebo ak by ste v začiatkoch neotáľali s investíciou a nerozkladali ju na viackrát, zarobili by ste práve toľko, ako je násobok čistých vkladov a časovo váženého výnosu.

Ak budete nabudúce uvažovať, či investíciu rozkladať, alebo ju investovať naraz, spomeňte si práve na tento ukazovateľ.

Juraj Hrbatý
Juraj Hrbatý
Chief Executive Officer
Kľučové slová
Žiadne kľúčové slová sa nenašli
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.sk
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon