Finax Blog

Informácie, ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Predstavujeme Európsky dôchodok (PEPP)

Finax dosiahol významné prvenstvo európskeho meradla. Ako vôbec prvý subjekt v Európe získal povolenie na poskytovanie celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu. Slováci sú tak prvými občanmi EÚ, ktorí si môžu tento nový dobrovoľný dôchodkový produkt založiť.

Juraj Hrbatý | Novinky | 22. september 2022

Som veľmi rád, že môžem verejne oznámiť, že Finax ako obchodník s cennými papiermi je prvým subjektom v Európe, ktorý získal povolenie od Národnej banky Slovenska na poskytovanie paneurópskeho osobného dôchodkového produktu. Slováci tak budú prví občania európskej krajiny s možnosťou využiť toto dobrovoľné dôchodkové sporenie.

Je to prvýkrát v histórii členstva Slovenska v Európskej únii, kedy sa slovenskej inštitúcii podarilo dosiahnuť takýto míľnik.

Chcel by som preto vyzdvihnúť fakt, že aj relatívne malý slovenský subjekt, akým Finax je, môže vďaka svojej inovatívnej povahe predbehnúť všetkých európskych finančných gigantov.

Čo je PEPP?

PEPP je skratka od anglického pan-European Personal Pension Product, ktorá vychádza z nariadenia Európskeho parlamentu 2019/1238, ktoré vstúpilo do platnosti v marci 2022.

PEPP je:

 • schéma dobrovoľného sporenia na dôchodok,
 • určený pre všetkých obyvateľov Európskej únie,
 • vytvára jednotný trh dobrovoľného sporenia v celej EÚ, podobne ako napríklad v Spojených štátoch funguje 401(k),
 • môže byť poskytovaný širokým spektrom finančných inštitúcií – bankami, poisťovňami, obchodníkmi s cennými papiermi s licenciou na riadenie portfólia, správcovskými spoločnosťami, alternatívnymi investičnými spoločnosťami a zamestnaneckými dôchodkovými spoločnosťami (pozor, nemýľte si s DDS),
 • táto schéma by mala podporiť investovanie obyvateľov EÚ, čím zlepší firmám prísun kapitálu, možnosti inovácií a bude nepriamo podporovať zamestnanosť v EÚ.Hlavné výhody PEPPu

Osobne by som definoval týchto päť kľúčových výhod:

1) Prenositeľnosť. Sporitelia budú mať jedno dobrovoľné dôchodkové sporenie, ktoré si budú môcť preniesť do inej krajiny pri zmene bydliska a pokračovať v sporení s rovnakým poskytovateľom, alebo budú môcť zmeniť poskytovateľa v rámci EÚ.

2) Maximálna výška všetkých zaplatených poplatkov je stanovená na 1% z výšky spravovaných úspor.

3) Plná transparentnosť produktov a jednotné pravidlá na produkt bez ohľadu na to, aký typ spoločnosti produkt poskytuje.

4) Legislatívna istota na úrovni Európskej únie. Zmeny budú platiť jednotne v celej Európe a produkt sa tak vyhne národným lokalizáciám a politickým vplyvom. Pre nadnárodné spoločnosti tak PEPP garantuje jednotnú dôchodkovú politiku pre ich zamestnancov v rôznych krajinách EÚ.

5) Európska únia výrazne podporuje, aby členské štáty na podporu PEPP poskytovali sporiteľom rovnaké daňovo-odvodové pravidlá ako na lokálne dobrovoľné penzijné schémy, ktorou je na Slovensku 3. pilier (doplnkové dôchodkové sporenie).

Produktová stránka Finax Európskeho dôchodku (PEPP)

Prečo sme sa rozhodli ponúkať Európsky dôchodok (PEPP)?

Finax pôsobí v piatich krajinách strednej Európy a cítime, že súčasné ponúkané schémy dobrovoľného sporenia na dôchodok výrazne zaostávajú za svetovým štandardom.

Samotné produkty v porovnaní so západnými schémami:

 • nedosahujú zaujímavé zhodnotenie,
 • majú vysoké poplatky,
 • nie sú transparentné,
 • zaostávajú výplatnou fázou,
 • majú zle nastavené investičné pravidlá,
 • a neposkytujú moderné riešenia.

Chceme byť pravým opakom. Poskytnúť jednoduché, moderné, lacné a transparentné riešenie postavené na indexových fondoch.

Veríme, že vďaka tomuto prístupu získajú sporitelia kvalitnejšiu službu a v konečnom dôsledku aj výrazne vyšší dôchodok oproti súčasným schémam.

Pre nás je PEPP možnosť, ako výrazne naštartovať ďalší rast našej spoločnosti nie len na Slovensku, ale najmä v zahraničí. Kým dnes sa v objeme čistých vkladov pohybujeme na úrovni najväčších správcovských spoločností, chceme sa aj v tomto ukazovateli stať na Slovensku trhovým lídrom.

Pre koho je Európsky dôchodok (PEPP) určený?

PEPP budeme ponúkať každému, kto sa nechce v starobe spoliehať len na štátny dôchodok, ale chce si na dôchodok sporiť aj dobrovoľne. Vo všeobecnosti však chceme ponúkať PEPP týmto štyrom kľúčovým segmentom:

 • Nadnárodným spoločnostiam, ktoré cez PEPP môžu poskytnúť všetkým svojim európskym zamestnancom jednotný dôchodkový benefit s rovnakými podmienkami vo všetkých krajinách, v ktorých pôsobia.
 • Slovenským spoločnostiam, ktoré zamestnávajú zahraničných občanov pracujúcich na Slovensku len určitý čas.
 • Spoločnostiam, ktoré nie sú spokojné s aktuálnou schémou dobrovoľného dôchodkového sporenia na Slovensku. Finax chce ponúkať produkt, pri ktorom budú mať zamestnávatelia istotu, že zamestnanecký benefit dôchodkového zabezpečenia vytvára ich zamestnancom vyššiu pridanú hodnotu.
 • Mladým ľuďom s vysokou mobilitou v rámci európskeho pracovného trhu.

Finax je už dnes na trhu známy vďaka silnému dôrazu na finančné vzdelávanie, ktoré bude všetkým našim PEPP sporiteľom poskytované bezplatne. Získajú k tomu prístup do aplikácie Finbot, ktorá pomáha bežným ľuďom pri správe osobných financií.

Poskytovať PEPP nemôže hocikto 

Vďaka inovačnému hubu Národnej banky Slovenska sme mohli komunikovať s regulátorom už dostatočne vopred a podať žiadosť o registráciu pár dní po prijatí zákona. Počas licenčného konania bol náš model podrobený veľmi prísnym testom, ktoré PEPP regulácia vyžaduje. Náš produkt prešiel simuláciou viac ako 15 miliónov scenárov.

Z môjho pohľadu je nariadenie PEPP na rozdiel od 2. a 3. piliera postavené na zložitom matematickom a štatistickom modelovaní, kde Finax ako poskytovateľ PEPP musí s vysokou pravdepodobnosťou preukázať, že príspevky sporiteľov prekonajú vývoj očakávanej inflácie.

Finax bude pod stálym dohľadom Národnej banky a Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov EIOPA a pri poskytovaní tohto produktu v zahraničí bude jeho schválenie posudzovať aj domovský orgán dohľadu.

Ako budú peniaze sporiteľov zainvestované v Európskom dôchodku?

Príspevky sporiteľov bude Finax investovať do indexových fondov, podobne ako to robí prostredníctvom svojich produktov už dnes. Skladba portfólia v prvých rokoch sporenia bude prakticky identická ako pri súčasne ponúkanom 100% akciovom portfóliu.

Registrácia bude momentálne prebiehať online a neskôr aj prostredníctvom mobilnej aplikácie Finax. Je to veľmi jednoduché a zrozumiteľné, čo vyžaduje aj samotné nariadenie. Uzavretie zmluvy Európskeho dôchodku potrvá 10 až 15 minút. Overenie totožnosti prebieha prostredníctvom tvárovej biometrie, vďaka čomu si zákazník môže konto vytvoriť z pohodlia domova.

Náš robo-poradenský softvér navrhne sporiteľovi vhodný rizikový profil, poradí, koľko by mal človek mesačne investovať, aby získal požadovanú výšku dôchodku, automatizovane zainvestuje všetky vklady a udržiava správne riziko investície.

Sporiteľ sa tak nemusí o nič starať. Môže sa však vďaka našim blogom, videám (ktoré majú na YouTube už viac ako 2 milióny zahliadnutí), podcastom a webinárom finančne vzdelávať, čo je z môjho pohľadu veľmi dôležitou súčasťou nášho produktu.

Bezpečnosť Európskeho dôchodku

Pre získanie povolenia od Národnej banky Slovenska absolvovali naše portfólia prísne testy stresových scenárov a museli sme implementovať v investičnom procese špeciálne techniky zmierňovania rizika.

PEPP nariadenie od nás vyžaduje skúmať rôzne riziká a nami ponúkaný Európsky dôchodok na 40-ročnom horizonte dosiahol podľa regulácie najlepšiu možnú známku bezpečnosti – riziko 1 (ukazovateľ SRI).

Na začiatku sporitelia zainvestujú svoje úspory do zhruba 7400 najväčších a najúspešnejších firiem z celého sveta a 10 rokov pred dôchodkom sa začne časť úspor presúvať nelineárne do konzervatívnejších dlhopisov.

Naše riešenie zároveň eliminuje z môjho pohľadu najväčší nedostatok 2. a 3. piliera na Slovensku, a tou je investičná stratégia výplatnej fázy. Kým v 2. a 3. pilieri pri odchode na dôchodok má sporiteľ všetok kapitál v konzervatívnych výplatných fondoch, vo Finaxe budú mať sporitelia počas celej výplatnej fázy tri pätiny majetku v akciách, čím sa zabezpečí výraznejší rast majetku aj počas výplatnej dôchodkovej fázy.

Predstavujeme Európsky dôchodok (PEPP) | Finax.sk

Dane a daňové stimuly

Výrazný rozdiel oproti bežnému inteligentnému investovaniu sú dane. Výnosy z Európskeho dôchodku budú zdaňované zrážkou, rovnako ako v 3. pilieri, čo znižuje atraktivitu oproti súčasným Finax produktom, kde sú výnosy po roku držania akcií od dani oslobodené.

Preto sa v tejto fáze zameriame predovšetkým na zamestnávateľov, ktorí dajú príspevok na Európsky dôchodok svojim zamestnancom ako benefit. Chceme pomôcť firmám, aby ich zamestnanci žili spokojný a finančne zabezpečený život.

Sporitelia v Európskom dôchodku však predsa len získajú jeden daňový bonus, podobne ako v 3. pilieri. Príspevky do výšky 180 eur si môžu odpočítať zo základu dane.

Poplatky PEPP sú veľmi nízke

Finax bude ponúkať PEPP produkty výrazne lacnejšie ako inteligentné portfólia. Pri Európskom dôchodku nebudú klienti platiť žiadny vstupný ani výstupný poplatok. Budú hradiť jediný poplatok za riadenie portfólia vo výške 0,6% p.a. + DPH, čiže spolu 0,72% p.a.

Minimálna výška jednorazového vkladu alebo pravidelného mesačného príspevku je len 10 eur.

Úspory sú viazané až do dôchodku sporiteľa. Sporiteľ si prostriedky môže vybrať až pri odchode na dôchodok počas minimálne 5-ročnej výplatnej fázy.

Pre klientov ponúka Finax veľmi zaujímavú zľavu. Každý klient, ktorý presvedčí svojho zamestnávateľa, aby poskytoval Európsky dôchodok ako benefit pre svojich zamestnancov, získa za každého zamestnanca s účtom PEPP 500 eur spravovaných zdarma počas doby aktívneho využívania Európskeho dôchodku zamestnávateľom.

Ak bude firma prispievať viac ako 50 zamestnancom, budeme odporúčajúcemu klientovi spravovať celý majetok vo Finaxe zdarma počas doby platnosti benefitu Európskeho dôchodku u odporúčaného zamestnávateľa.

Chcem si zriadiť Európsky dôchodok


Porovnanie Finax PEPP s 2. a 3. pilierom

Produkty boli testované v stochastickom simulačnom modeli Oranžovej obálky, v projekte, ktorý dnes pre Sociálnu poisťovňu pripravuje odhady výšky dôchodkov z 3. piliera.

Model využíva techniku block bootstrappingu a pracuje s viac ako 100-ročnými dátami o vývoji ekonomiky, ktoré rozdeľuje na rastové a poklesové obdobia, tzv. bloky. Tieto bloky model náhodne spája do nových scenárov vývoja ekonomiky, v ktorých sporiteľ žije, pracuje, investuje, sporí a poberá dôchodok. Minulé výsledky nie sú zárukou budúcich výnosov.

Závery analýzy predpokladajú, že pri aktuálnom právnom nastavení by sporitelia mali získať cez Finax Európsky dôchodok vyšší dôchodok, ako by rovnakým dobrovoľným príspevkom získali v 2. alebo 3. dôchodkovom pilieri.

Vzhľadom na to, že analýza je príliš komplexná, pripravili sme si iba jeden modelový príklad typického sporiteľa vo veku 34 rokov, ktorý bude sporiť 30 rokov fixne 100 eur mesačne do veku 64 rokov, kedy pôjde na dôchodok.

Pri priemernom scenári (50. percentil znamená, že polovica výsledkov modelovania vyšla lepšie a druhá polovica výsledkov vyšla horšie) by mal sporiteľ získať približne o 40% vyšší dôchodok, pri porovnateľnom riziku (SRI 2) a rovnakých mesačných príspevkoch.

Predstavujeme Európsky dôchodok (PEPP) | Finax.sk

Detailné porovnaine parametrov Európskeho dôchodku, 3. piliera a Inteligentného investovania sme rozobrali v samostatnom blogu.

Viac podrobností o celoeurópskom dôchodkovom produkte si nájdete v Kľúčových informáciách pre klientov.

Juraj Hrbatý
Juraj Hrbatý
Chief Executive Officer
Kľučové slová
Európsky dôchodok | PEPP
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.sk
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon