Finax Blog

Informácie ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Ako sa darilo Finaxu v 2022

Rástli sme aj v roku 2022, ktorý bol z hľadiska prostredia pre investície diametrálne odlišný ako predchádzajúci rekordný rok. Nahliadnite do detailov výsledkov Finaxu. Spoznajte zaujímavé štatistky o tom, kto sú naši klienti a ako sa nám darí.

Radoslav Kasík | Naše výsledky | 21. február 2023

Rok 2022 bol pre investície náročný. Doslova môžeme povedať, že bol presne opačný ako jeho predchodca. Kým v roku 2021 hlásili správcovia majetku rekordy, minulý rok privial na investičný trh zásadné ochladenie.

Už v druhom mesiaci roka všetkých vydesila ruská invázia na Ukrajinu. Inflácia dosiahla úrovne, ktoré vyspelý svet nezažil štyri dekády. Centrálne banky boli nútené otočiť kormidlo menovej politiky o 180 stupňov a zažili sme najprudšie zvyšovanie úrokových sadzieb v modernej histórii. Európa čelila energetickej kríze.

Takýto mix zákonite nenechal pokojnými ani finančné trhy. Od úplného úvodu roka akcie zamierili nadol. V jeho priebehu spadli až do medvedieho trhu (pokles od vrcholu väčší ako -20%), aby rok ukončili s najväčšími stratami od finančnej krízy v roku 2008. Rastúce ceny a úroky zavinili prepad dlhopisov.

Dopady pocítili všetci správcovia majetku, a to nie len v regióne strednej Európy, Finax nevynímajúc.

Napriek tomuto prostrediu sme boli schopní rásť. Zvýšili sme počet aktívnych klientov doma aj v zahraničí a narástol aj objem spravovaného majetku. Za našimi ambicióznymi cieľmi z úvodu roka sme však zaostali.

Z pohľadu výsledkov hospodárenia sme tržby zvýšili o viac ako 80%. Rok 2022 sme ukončili ešte v účtovnej strate, ktorú sa nám však podarilo zredukovať o zhruba polovicu.

V náročnom roku 2022 sa nám podarilo zvýšiť trhový podiel, rozšíriť rady sledovateľov našich videí a podcastov a osloviť najmä mladšiu generáciu. Ako veľký úspech vnímame udržanie priemerného majetku pripadajúceho na jedného klienta.

Intenzívne sme pracovali na početných novinkách a zlepšeniach našich služieb. Viaceré z nich predstavujú významné míľniky nie len pre Finax, ale pre celý slovenský finančný trh. Mnohé iniciatívy zožali aj ocenenia.

Ktoré to boli, aké výsledky sme dosiahli, ako vyzerá inteligentný investor, čo sme dosiahli v roku 2022 a čo nové sme vám priniesli?

Objem majetku pod správou

 • Majetok v správe Finaxu narástol na 370,8 mil. eur.
 • Medziročný nárast predstavuje 30,2%.
 • Vzhľadom na vývoj finančných trhov, ekonomickú situáciu a značnú neistotu vnímame dosiahnutý rast ako úspech, najmä s ohľadom na vývoj trhu investícií na Slovensku (viď. nižšie).
 • Zaujímavosťou je, že sme v júni minulého roka zaznamenali prvý medzimesačný pokles objemu spravovaného majetku po viac ako 4 rokoch našej existencie.

Ako sa darilo Finaxu v 2022 | Finax.sk

Počet klientov a priemerný majetok

 • Počet aktívnych klientov stúpol na 42 734.
 • Ich rady sa tak v roku 2022 rozšírili o 11 078 klientov.
 • Ide o 35% nárast.
 • Aktívny klient drží majetok aspoň na jednom účte vo Finaxe.
 • Ukazovateľ aktívnych klientov je čistý, tzn. zohľadňuje aj ukončené zmluvy.

Ako sa darilo Finaxu v 2022 | Finax.sk

 • Priemerný majetok klienta Finaxu ukončil rok na hodnote 8 677 eur.
 • Medziročne poklesol o 3,6%.
 • Napriek tomu ide o veľmi povzbudivý údaj, ktorý napriek pribúdajúcim klientom, nižším čistým vkladom a klesajúcej hodnote portfólií zostal pomerne stabilný počas celého roka.
 • Teší nás, že napriek náročnejšiemu prostrediu inteligentní investori neprestali budovať majetok, využívali pokles trhov na nové investície, a tým zväčšenie svojho majetku.

Ako sa darilo Finaxu v 2022 | Finax.sk

Nové investície

 • Čisté vklady klientov Finaxu dosiahli minulý rok 136,1 mil. eur.
 • V porovnaní s rokom 2021 bola ich hodnota o 23,4% nižšia.
 • Čisté vklady predstavujú rozdiel medzi vkladmi a výbermi klientov.
 • Napriek medziročnému poklesu aj v tomto prípade ide o skvelý výsledok.
 • Potvrdzuje to porovnanie s predajmi podielových fondov na Slovensku, ktoré po rekordnom roku 2021 prepadli o dve tretiny na 496 mil. eur (Zdroj: Slovenská asociácia správcovských spoločností).
 • Objem majetku spravovaného podielovými fondmi na Slovensku medziročne poklesol o 793,1 mil. eur (Zdroj: Slovenská asociácia správcovských spoločností).
 • Kým v roku 2021 tvorili predaje Finaxu okolo 11,6% predajov všetkých podielových fondov, v roku 2022 to už bolo viac ako 27,4%.
 • Rast trhového podielu zreteľne vidieť na grafe porovnávajúcom čisté predaje Finaxu s kľúčovými správcovskými spoločnosťami na Slovensku. V minulom roku sme sa posunuli o priečku vyššie a na lídra nám chýbalo len 55 mil. eur, kým v roku 2021 to bolo až 380 mil. eur.

Ako sa darilo Finaxu v 2022 | Finax.sk

 • Počet vkladov vzrástol v minulom roku o 47% na 470 tis.
 • Priemerný vklad poklesol na 360 eur (-40%), čo jasne ilustruje infláciou zasiahnuté peňaženky a zvýšenú neistotu.
 • Naďalej ide o vysoko nadpriemerné číslo vzhľadom na mieru úspor a investícií Stredoeurópanov.
 • Graf však poukazuje na nesprávnu klesajúcu ochotu investovať väčšie sumy s klesajúcimi trhmi.

Ako sa darilo Finaxu v 2022 | Finax.sk

Zdroj získania klientov

 • Podiel zahraničných klientov ukončil rok 2022 na 27,2%.
 • Oproti predchádzajúcemu roku ich podiel na celkovom počte klientov klesol o 1,5 percentuálneho bodu.
 • Počet zahraničných klientov sa medziročne zvýšil o 27,2%, kým počet slovenských klientov narástol o 36,8%.
 • Podiel majetku klientov z iných krajín ako Slovensko na celkovom spravovanom majetku poklesol o 1,7 percentuálneho bodu na 19,4%.
 • Objem spravovaného majetku zahraničných klientov vzrástol o 21%, kým v prípade slovenských klientov sa zvýšil o 34,6%.
 • Príčiny pomalšieho rastu v zahraničí vidíme hlavne v horšej ekonomickej situácii kľúčových zahraničných trhov nášho pôsobenia, konkrétne vo výrazne vyššej inflácii (decembrové čísla: PL 16,6%, CZ 15,8% a HU 24,5%) a v prudšom zvyšovaní úrokových sadzieb (na konci roka: PL 6,75%, CZ 7% a HU 13%).

Ako sa darilo Finaxu v 2022 | Finax.sk

 • Podiel sprostredkovaných klientov poklesol o 3 percentuálne body na 29,6%.
 • Počet aktívnych klientov od finančných agentov vzrástol medziročne o 22,1%.
 • Podiel majetku klientov finančných agentov na celkových aktívach v správe Finaxu klesol o 1,7 percentuálneho bodu na 20,6%.
 • Majetok týchto klientov vzrástol medziročne o 21,8%.
 • Na konci roka sme mali 38 partnerov externej distribúcie, z čoho samostatných finančných agentov bolo 21 a viazaných finančných alebo investičných agentov bolo 17.

Ako sa darilo Finaxu v 2022 | Finax.sk

 • Podiel klientov Elite na celkovom majetku v správe Finaxu dosiahol 26,8%.
 • Elite je oddelenie privátnych klientov Finaxu, ktorí majú v správe Finaxu minimálne 100 tis. eur (domácnosť alebo rodina).
 • Objem majetku Elite klientov vzrástol medziročne o 47,2% a jeho podiel na celkových spravovaných aktívach vzrástol o 2,8 percentuálneho bodu.

Ako sa darilo Finaxu v 2022 | Finax.sk

Profil klienta a investičných portfólií

 • Klientela Finaxu v minulom roku mierne omladla.
 • Podiel klientov vo veku 35 rokov a menej vzrástol o 2,3 percentuálneho bodu a prvýkrát v histórii Finaxu presiahol polovicu (50,1%).
 • Najsilnejší rast klientov sme v minulom roku zaznamenali v kategórii do 25 rokov vrátane, ktorých počet vzrástol o 61%.
 • V absolútnom vyjadrení najviac pribudlo klientov vo veku 26 až 35 rokov (4226).
 • Rástli všetky vekové kategórie. Medziročná zmena sa pohybovala od 24% do 61%.
 • Napriek faktu, že obsah našej komunikácie a primárny online predaj prirodzene viac oslovujú mladšie ročníky, tento vývoj nás príjemne prekvapil a zároveň potešil.
 • Sme radi, že rastie počet uvedomelých mladých ľudí, ktorí chcú pristupovať k svojim financiám zodpovedne. Táto štatistika dáva nádej na zlepšenie ekonomickej a majetkovej situácie Stredoeurópanov do budúcnosti.

Ako sa darilo Finaxu v 2022 | Finax.sk

 • Priemerné portfólio klientov Finaxu sa mierne zdynamizovalo v prospech akcií.
 • Na konci roka 2022 mali inteligentní investori zainvestovaných 78,8% majetku v akciových fondoch ETF a 21,2% v dlhopisových fondoch ETF.
 • Podiel akciových investícií medziročne vzrástol o 3,2 percentuálneho bodu.
 • V zmene došlo aj v poradí stratégii s najväčším spravovaným objemom. Na čele tohto rebríčka vystriedala 100% akciová stratégia portfólio 80/20 (akcie/dlhopisy).
 • Finax sa naďalej primárne profiluje ako riešenie pre strednodobé a dlhodobé finančné ciele. Z tohto hľadiska vnímame zvýšenie rizika investícií za akceptovateľné.
 • Na druhej strane sa nemôžeme ubrániť pocitu, že do veľkej miery súvisí s výkonnosťou dlhopisov v minulom roku, čo nás samozrejme neteší. Investovanie na základe uplynulých výnosov nie je správne, spravidla vedie k podstúpeniu neprimerane vysokého rizika a k horším výsledkom.

Ako sa darilo Finaxu v 2022 | Finax.sk

 • Klienti Finaxu majú u nás otvorených 60 636 účtov.
 • 28,4% inteligentných investorov má vo Finaxe aktívnych viac účtov.
 • Medzi investičnými cieľmi naďalej dominuje Budovanie majetku.

Ako sa darilo Finaxu v 2022 | Finax.sk

Návštevnosť stránky a sledovanie obsahu

V roku 2022 sme na Slovensku pre vás pripravili:

 • 41 dielov Finax radí,
 • 14 Mudrovačiek,
 • 6 iných videopodcastov,
 • 12 webinárov a online workshopov,
 • 38 nových blogov (bez webinárových a aktualizovaných starších článkov).

Sledovanosť nášho obsahu vzrástla nasledovne:

 • Pozretia videí Finaxu na všetkých trhoch pôsobenia medziročne vzrástli o 44,1% (bez reklamných videí a bez pozretí v mobilnej aplikácii).
 • Vypočutí podcastov bolo o 51% viac ako v roku 2021.
 • Počet návštevníkov webových stránok Finaxu vzrástol o 44,8% (za všetky krajiny a jazyky).
 • Návštevy stránky mierne poklesli, čo ale primárne súvisí s podstatne širším využívaním mobilnej aplikácie klientmi.

Ako sa darilo Finaxu v 2022 | Finax.sk

Novinky a míľniky v roku 2022

Ani v roku 2022 sme nepoľavili z pracovného nasadenia a okrem už spomínaných výsledkov sme dosiahli nasledovné úspechy a priniesli viaceré novinky:

 • Získanie licencie na poskytovanie Celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu ako vôbec prvá finančná inštitúcia v celej Európe.
 • Spustenie Európskeho dôchodku a získanie prvých klientov.
 • Otvorenie poľskej pobočky vo Varšave.
 • Aktualizovali a zjednodušili sme biometrické overenie totožnosti.
 • Spustili sme aplikáciu na riadenie osobných financií Finbot.
 • Svoju púť oficiálne odštartoval projekt finančného vzdelávania nie len pre základné a stredné školy financie.sk.
 • Webovú stránku sme doplnili o produktové stránky.
 • Úspešne sme absolvovali IT audit a kyberbezpečnostné testy.
 • Aktívne sme pracovali na ďalších novinkách, ktoré uzrú svetlo sveta v prvej polovici roka 2023 (poistenie, aktualizácia Peňaženky, dobrý dlh na investovanie, revízia portfólií).
 • Vo vývoji sme sa venovali primárne mobilnej aplikácii, ktorej podoba a funkcie v minulom roku značne pokročili a priblížili sa webovej platforme. 

V aplikácii pribudli:

 • možnosť uzavretia zmluvy,
 • otvorenie ďalších účtov,
 • zmena osobných údajov a overenia totožnosti,
 • možnosť výberu prostriedkov,
 • odosielanie pozvánok,
 • rozšírenie notifikácií.

Získali sme viaceré ocenenia:

 • Víťaz Zlatá minca v kategórii Investičné ETF portfóliá (Slovensko),
 • Ocenenie Zlatá minca Najinovatívnejší v investovaní (Slovensko),
 • Víťaz Pasywny Rewolucjonista (Poľsko),
 • 11. miesto v kategórii Companies to Watch súťaže Deloitte Fast 50 CE (Stredná Európa).

Aj v roku 2022 sme robili pre vás a váš finančný majetok maximum. Snažili sme sa vyhovieť každej vašej relevantnej požiadavke, spraviť investovanie jednoduchšie a zábavnejšie, poukázať na novinky a dôležité skutočnosti vo svete financií, držať krok s legislatívou a technologickými inováciami.

Srdečne ďakujeme za vašu dôveru a priazeň, ktorú ste nám prejavovali aj v roku 2022. Vaša spokojnosť a spätná väzba sú pre nás najväčšou motiváciou a palivom, ktoré nás ženie dopredu. Našim prvoradým cieľom zostáva pomáhať vám s vašimi financiami, uspokojovať vaše náročné potreby, budovať váš majetok a robiť strednú Európu lepším a bohatším miestom na život.

Radoslav Kasík
Radoslav Kasík
Head of Sales Strategy
Kľučové slová
Finax výsledky
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.eu
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon