Finax Blog

Informácie, ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Finax zamestnanecký program vs. 3. pilier (časť 1)

Nepriaznivý demografický vývoj a neradostný stav verejných financií nedávajú asi nikomu veľkú nádej na pokojnú starobu. Približne tretina pracujúcich dnes dúfa, že prilepšenie k dôchodku od štátu a z 2. piliera príde z doplnkového dôchodkového sporenia, známeho aj ako 3. dôchodkový pilier. Pozrime sa teda na to, ako funguje, čo od neho môžeme očakávať a či sa vôbec oplatí sporiť si na dôchodok v pilieri číslo 3.

Ján Tonka | Osobné financie | 14. október 2019

V 3. pilieri si dnes na dôchodok šetrí približne 830 tisíc ľudí a celkovo 4 doplnkové dôchodkové správcovské spoločnosti (DDS) spravujú majetok blížiaci sa 2,3 miliardám eur. V porovnaní s 2. dôchodkovým pilierom sú to síce amatérske čísla, stále ale ide o jednu z najrozšírenejších foriem kolektívneho investovania na Slovensku.

Jednoznačným lídrom na trhu je NN Tatry-Sympatia DDS s podielom 39,2%. Druhou najväčšou spoločnosťou je Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky (30,3%), nasledovaná Stabilitou DSS s 15,8 % podielom a najmenšou AXA DDS, v ktorej si sporí necelých 14,7% účastníkov 3. piliera.

(Ne)dobrovoľní účastníci 3. piliera

Dobrovoľným účastníkom môže byť zamestnanec, ktorý uzatvoril zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení s DDS alebo aj iná fyzická osoba, ktorá ku dňu uzatvorenia účastníckej zmluvy dovŕšila najmenej 18 rokov veku.

Ďalším, tentokrát však zo zákona už povinným účastníkom je zamestnanec, ktorý vykonáva práce zaradené do 3. alebo 4. (rizikovej) kategórie podľa osobitného predpisu a zamestnanec, ktorý vykonáva práce tanečného umelca alebo hráča na dychový nástroj.

Za takýchto zamestnancov platí príspevky zamestnávateľ od prvého dňa výkonu danej práce. Zamestnanec si však počas obdobia vykonávania týchto prác príspevky platiť môže, ale nemusí.

Daňové a odvodové zvýhodnenie

Doplnkové dôchodkové sporenie dlhodobo patrí medzi najobľúbenejšie zamestnanecké benefity. Mnohí zamestnanci totiž vnímajú príspevok na 3. pilier ako „peniaze zadarmo“, obzvlášť ak ho dokážu získať bez nutnosti investovať súčasne aj vlastné peniaze.

Zaujímavou výhodou je tiež možnosť odpočítať si zo základu dane vlastné príspevky do 3. piliera, maximálne však do výšky 180 EUR ročne. Na dani tak účastník vie ročne ušetriť približne 34 eur.

Zamestnávatelia však 3. pilier obľubujú hlavne pre jeho odvodové zvýhodnenie – je pre nich totiž lacnejšie prispievať zamestnancovi 50 eurami do 3. piliera ako mu reálne zvýšiť o rovnakú sumu hrubú mzdu.

Príspevok na 3. pilier totiž podlieha iba odvodom do zdravotnej poisťovne a nie je z neho potrebné platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Okrem toho, príspevok zamestnávateľa je daňovým výdavkom až do výšky 6% ročne zo zúčtovanej mzdy a náhrady mzdy zamestnanca.

Nevýhody

Hlavnými nevýhodami 3. piliera sú nízke zhodnotenie, vysoké náklady, nízka flexibilita v čerpaní peňazí a dane.

Investovanie prostredníctvom 3. dôchodkového piliera je drahé. Väčšina DSS-iek si dnes účtuje poplatky za správu na úrovni zákonného maxima, čo pre rok 2019 znamená priebežné poplatky na úrovni 1,3% ročne. Okrem toho si ale účtujú aj 10% poplatok z výnosu ako odmenu zo zhodnotenia.

Vzhľadom na dosahované výnosy je 10% odplata z dosiahnutého zisku skutočne absurdná.

Výnosy z investovania do indexových fondov sú na Slovensku oslobodené od dane z príjmu už po 1 roku investovania. Dávky z 3. piliera ale podliehajú zdaneniu zrážkovou daňou (19%).

Výplatná fáza

Na to, aby účastník mohol požiadať DDS o vyplácanie doplnkového starobného dôchodku, musí toto sporenie trvať aspoň minimálne obdobie určené dávkovým plánom a zároveň účastník dovŕši potrebný vek. Minimálne obdobie doplnkového dôchodkového sporenia nesmie byť kratšie ako 10 rokov a potrebný vek nesmie byť nižší ako 55 rokov.

Po ukončení obdobia sporenia má účastník na výber (zákonom stanovených) dávok:

1) doplnkový starobný dôchodok, a to vo forme doživotného doplnkového starobného dôchodku alebo dočasného doplnkového starobného dôchodku

2) doplnkový výsluhový dôchodok, a to vo forme doživotného doplnkového výsluhového dôchodku alebo dočasného doplnkového výsluhového dôchodku

3) jednorazové vyrovnanie

4) odstupné

Presun investície

Ak vám váš zamestnávateľ neprispieva do 3. piliera, utekajte kade ľahšie. Približne 8% účastníkov 3. piliera si v ňom dnes sporí dobrovoľne, teda bez príspevku zamestnávateľa.

V prvom rade si skontrolujte, akú máte zmluvu. Tie novšie totiž umožňujú vybrať si bez pokuty svoje vlastné príspevky (spolu s výnosmi) raz za 10 rokov.

Príspevky zamestnávateľa a výnosy z nich ostávajú v DDS až do doby, kedy účastníkovi vznikne nárok na dôchodok (starobný alebo predčasný starobný dôchodok zo Sociálnej poisťovne alebo dovŕšenie veku potrebného na nárok na starobný dôchodok)

Ak si zrušenú investíciu v 3. pilieri prenesiete do Finaxu, budeme Vám 10% z prenesených peňazí spravovať na 5 rokov zadarmo. Budete tak zarábať viac a nad vašimi peniazmi budete mať plnú kontrolu.

Pokračovanie článku:

Finax vs. 3. pilier - výhody a nevýhody (časť 2)

Daňový režim závisí od jednotlivých pomerov každého klienta a môže sa v budúcnosti meniť.

Ján Tonka
Ján Tonka
Head of Finbot
Kľučové slová
Žiadne kľúčové slová sa nenašli
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.eu
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon