Finax Blog

Informácie, ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Finax zvýšil základné imanie – zas o niečo silnejší a bezpečnejší

Finax popri zvyšovaní kvality služieb a rozširovaní ich ponuky nezabúda ani na bezpečnosť klientskych aktív a stabilitu podnikania. Aj v tomto smere sa neustále posúvame vpred. Najnovšie sme zvýšili základné imanie. Zistite, čo tento krok znamená pre našich klientov a prečo sme k nemu pristúpili.

Radoslav Kasík | Novinky | 14. júl 2022

Bezpečnosť a dôveryhodnosť sú dva kľúčové parametre úspešnej finančnej inštitúcie. Každý z nás na poli financií preferuje istotu, a preto svoje peniaze ukladáme a nechávame spravovať renomovanými spoločnosťami.

Dôvera sa vytvára najmä históriou, skúsenosťami a transparentnou komunikáciou. Bezpečnosť definujú charakter vedenia firmy a jeho konanie, dodržiavanie legislatívnych a regulačných požiadaviek, obozretné hospodárenie, výber partnerov a dostatočná kapitalizácia.

Vo Finaxe chceme byť vzorovou finančnou inštitúciou. Čas nepredbehneme a na dlhšiu históriu si ešte musíme počkať. Stále sme pomerne mladá firma, ktorá čoskoro oslávi 5 rokov existencie.

Ostatné spomínané faktory budovania dôvery a zabezpečenia klientskeho majetku sú však plne v našich rukách. Popri rozvoji a skvalitňovaní našich služieb, technických inováciách, rozširovaní ponuky, expanzii a finančnom vzdelávaní nemalé úsilie venujeme aj zvyšovaniu bezpečnosti a stability. A to vo všetkých oblastiach nášho podnikania.

Ďalším míľnikom v tomto smere je zvýšenie základného imania Finax, o.c.p., a.s. na 750 tis. eur od 30.6.2022.

Tento krok bol plánovaný, keďže odráža silný rast našich aktivít. Komunikovali sme ho takto pred rokom po získaní druhého kola financovania od investičného holdingu nadácie Ivana Chrenka.

Na jednej strane väčšie základné imanie vyžaduje regulácia s ohľadom na rastúci objem spravovaného majetku, rastúce prevádzkové náklady a plánované rozšírenie poskytovaných investičných služieb.

Na druhej strane ide aj o signál voči našim klientom, že sme z pohľadu finančného zabezpečenia silnejšou a stabilnejšou inštitúciou.

Začnite investovať už dnes 


Zvýšením základného imania nedošlo k zmene vlastníckej štruktúry. Ide len o presun prostriedkov z kapitálových fondov, vytvorených v predchádzajúcich dvoch kolách financovania, do základného imania. Výška vlastných zdrojov Finaxu sa týmto krokom nemení.

Základné imanie je však najsilnejšou položkou vlastných zdrojov, keďže v prípade obchodníkov s cennými papiermi je jeho zníženie možné len so súhlasom regulátora, Národnej banky Slovenska.

Finaxu sa darí hospodáriť efektívne a obozretne, čo nie je vždy ľahká úloha pri prudko rastúcej firme, ktorá k expanzii nevyužíva cudzie zdroje (dlh). Rast financujeme len z vlastných zdrojov, ktoré ku koncu roka 2021 boli úctyhodných 2,23 mil. eur.

Naša kapitálová primeranosť s prehľadom spĺňa požiadavky regulácie, ktoré sa na jeseň minulého roka ešte viac sprísnili.

Veríme, že aj tento krok zo strany Finaxu zvýši našu dôveryhodnosť. Intenzívne pracujeme na ďalších opatreniach a zmenách, ktoré by ešte viac zvýšili bezpečnosť klientskych aktív, kredibilitu a stabilitu spoločnosti Finax. Robíme maximum, aby sme vám ich mohli čoskoro predstaviť.

Jednou z aktivít nad rámec zákonných povinností je napr. aj pravidelné preverovanie spravovaného majetku našim audítorom BDO.

Všetkým inteligentným investorom ďakujeme za dôveru a tešíme sa na spoločnú budúcnosť.

Radoslav Kasík
Radoslav Kasík
Head of Sales Strategy
Kľučové slová
Finax výsledky
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.eu
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon