Finax Blog

Informácie ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Výsledky Finaxu v 2021 – Prekonané ciele

Finax aj v roku 2021 zaznamenal silný rast. Podarilo sa nám prekonať všetky naše ambiciózne ciele a splniť väčšinu plánov. Nahliadnite do výsledkov a aktivít Finaxu v minulom roku. Odhaľujeme vám počet klientov, veľkosť spravovaného majetku, novinky a mnoho ďalších zaujímavých štatistík o našom podnikaní.

Radoslav Kasík | Naše výsledky | 17. február 2022

Finax v štvrtom roku svojej existencie zaujal neoblomné miesto na mape finančného trhu nie len na Slovensku, ale aj v strednej Európe. Základnými cieľmi pre rok 2021 boli rast a expanzia, skvalitňovanie služieb a užívateľského komfortu, ale aj horizontálne a vertikálne rozširovanie našej ponuky.

Od nášho vzniku sa snažíme byť maximálne transparentnou firmou. Sme presvedčení, že odkrytými kartami na stole sa buduje skutočná dôvera, ktorá tak bolestne chýbala vo svete financií. Komunikácia vývoja hospodárenia a podnikateľských aktivít výrazne presahujúca zákonné požiadavky predstavuje pevný základ otvoreného a úprimného podnikania.

Necháme vás preto nahliadnuť do komplexného zhodnotenia našich výsledkov v predchádzajúcom roku a do našich plánov na rok 2022. Dosiahnuté ukazovatele si môžete porovnať s cieľmi, ktoré sme komunikovali takto pred rokom a s výsledkami z roka 2020.

Minulý rok bol pre finančné odvetvie veľmi priaznivý, obzvlášť pre správcov investícií. Akciové trhy si pripísali masívne zisky. Inflácia lámala rekordy a finančné povedomie Slovákov vzrástlo, čo viedlo k zvýšenému záujmu o investície.

Tieto skutočnosti spolu s veľkými úsporami slovenských domácností vyústili do rekordného roku správcov finančného majetku z hľadiska čistých predajov (vklady očistené o výbery).

Finax neostal stranou. Výrazne sa nám podarilo prekonať základný cieľ – objem majetku pod správou. No vytýčené méty sme prekonali aj v počte klientov a iných kľúčových ukazovateľoch.

Pozrite sa, aké výnosy dosiahli v roku 2021 portfóliá Finaxu v porovnaní s konkurenčnými podielovými fondmi.

Objem majetku pod správou

 • Majetok v správe Finaxu narástol na 284,9 mil. eur.
 • Medziročný rast predstavuje robustných 262,5%.
 • Cieľ 200 mil. eur pod správou sme prekonali o 42,4%.
 • Výnosy klientov vo Finaxe dosiahli na konci roka 32,8 mil. eur.
 • Na vývoji spravovaného majetku je potešujúci aj jeho kontinuálny rast bez evidentných sezónnych alebo trhových vplyvov. Vzorové správanie inteligentných investorov, nepodliehanie trendom a vyhýbanie sa špekuláciám sú veľmi povzbudivými charakteristikami do budúcnosti.

objem majetku pod správou | Finax.sk

Počet klientov a priemerný majetok

 • Počet aktívnych klientov skončil na čísle 31 656.
 • Komunita inteligentných investorov sa v priebehu roka rozrástla o 128,6%.
 • Cieľ stanovený na počte 30 tis. aktívnych klientov sme prekonali o 5,5%.
 • Aktívny klient drží majetok aspoň na jednom účte vo Finaxe.

počet aktívnych klientov | Finax.sk

 • Priemerný majetok vo Finaxe pripadajúci na jedného klienta činil 9000 eur.
 • Tento ukazovateľ stúpol medziročne o 58,6%.
 • Vývoj priemerného majetku inteligentných investorov vo Finaxe je pre nás veľkým povzbudením, najmä keď vezmeme v úvahu, že 56,2% našich klientov uzavrelo zmluvu ešte len v minulom roku.
 • Podľa štúdie Allianz Global Wealth Report bol v roku 2020 priemerný hrubý finančný majetok Slováka necelých 16 tis. eur. Veľkosť majetku držaného klientmi vo Finaxe vnímame ako prejav silnej dôvery, ak zohľadníme skutočnosť, že každý klient vlastní aj iné finančné aktíva (prostriedky na účtoch v bankách, 2. a 3. pilier, životné poistenie a iné investície).

priemerný majetok klienta vo Finaxe | Finax.sk

Nové investície

 • Čisté predaje investícií Finaxu dosiahli minulý rok 179,8 mil. eur.
 • Medziročný rast bol 236,9%.
 • Čisté predaje predstavujú rozdiel medzi vkladmi a výbermi klientov.
 • Ako sme už spomínali, rok 2021 bol na Slovensku rekordným pre investície. Čisté predaje podielových fondov pokorili 1,5 mld. eur.
 • Finax čistými vkladmi prekonal väčšinu veľkých správcovských spoločností. Väčšie prílevy peňazí ako Finax zaznamenali len sesterské spoločnosti troch najväčších bánk, Slovenskej sporiteľne, Tatra banky a VÚB banky, ktoré obhospodarujú milióny klientov cez stovky pobočiek s tisíckami zamestnancov.

Staňte sa inteligentným investorom aj vy

čisté predaje správ. spoločností a Finaxu | Finax.sk

 • Počet vkladov v roku 2021 sa vyšplhal na 320 tis.
 • Medziročne sa ich počet zvýšil o 161,2%.
 • Priemerný vklad v roku 2021 dosiahol úroveň 602 eur.
 • Medziročne vzrástol o 31,8%.

počet vkladov v mesiaci vs priemerný vklad | Finax.sk

Zdroj získania aktívnych klientov

 • Ku koncu roka 2021 bol podiel zahraničných klientov 28,7%.
 • Zvýšil sa o 3,9 percentuálneho bodu oproti koncu roka 2020.
 • Počet zahraničných klientov vzrástol za rok o 165,6%, kým počet slovenských klientov sa zvýšil o 118,3%.
 • Podiel klientov z iných krajín ako Slovensko na spravovanom majetku dosiahol 21,1%.
 • Podiel zahraničných klientov na aktívach pod správou vzrástol o 7,5 percentuálneho bodu.
 • Majetok v správe Finaxu sa v zahraničí zvýšil o 479,9%, kým na Slovensku o 237,5%.
 • Slovensko z pohľadu príjmov zostáva kľúčovým trhom Finaxu, no darí sa nám v súlade s našimi plánmi expandovať v zahraničí a zvyšovať podiel ostatných trhov.

podiel na majetku domácich a zahraničných klientov | Finax.sk

 • 32,6% aktívnych klientov bolo sprostredkovaných finančnými agentmi.
 • Počet aktívnych klientov od finančných agentov vzrástol medziročne o 88,2%.
 • Podiel majetku klientov sprostredkovaných finančnými agentmi na celkových aktívach v správe Finaxu klesol o 4,2 percentuálneho bodu na 22,3%.
 • Stále však spravovaný majetok týchto klientov vzrástol medziročne o 205%.
 • Počet partnerov externej distribúcie sme zvýšili na 39 (z 33), z čoho počet samostatných finančných agentov zostal nezmenený (21). Aktuálne má produkty Finaxu v ponuke viac ako 1800 podriadených a viazaných finančných agentov, čo predstavuje nárast o 26%.

výsledky Finaxu v 2021 | Finax.sk

 • Finax Elite solídne rastie a nesie nemalý podiel na zvýšení majetku v správe a priemerného majetku pripadajúceho na jedného klienta. Michal Vaculík so svojim tímom wealth manažérov odvádza skvelú prácu a klienti vyjadrujú so službami tohto oddelenia maximálnu spokojnosť.
 • Podiel klientov Elite na celkovom majetku v správe Finaxu dosiahol 24%.
 • So zvýšením o 5,8 percentuálneho bodu sa z privátneho oddelenia stal významný pilier aktivít Finaxu.
 • Služby Elite sme v minulom roku začali ponúkať aj v Poľsku a tím wealth manažérov sa rozrástol na 5.


Finax Elite na spravovanom majetku | Finax.sk

Profil klienta a účtov

 • Veková štruktúra klientov sa nemenila. Naďalej sa nám darí oslovovať najmä mladšie ročníky, čo je prirodzené vzhľadom na náš primárny online predaj a digitálnu komunikáciu.
 • Osoby vo veku do 45 rokov tvorili až 78,2% klientov (mierny pokles o 1,4 percentuálneho bodu).

veková štruktúra klientov | Finax.sk

 • Výrazné zmeny nenastali ani pri riziku investícií našich klientov.
 • Priemerné portfólio na konci roka 2021 bolo 75,6% akcií a 24,4% dlhopisov podľa zvolenej stratégie na účte (nie aktuálne váhy).
 • Najväčší objem majetku klientov zostáva zainvestovaný v stratégii 80/20 a tesne v závese je najdynamickejšia stratégia 100/0.

priemerné portfólio podľa základných tried aktív | Finax.sk

 • Klienti majú vo Finaxe otvorených viac ako 46 tis. účtov.
 • Podľa rozdelenia majetku medzi jednotlivé investičné ciele dominuje s 56,4% podielom Budovanie majetku, nasledované Zabezpečením dôchodku a detí.

Otvorte si účet vo Finaxe už dnes

rozdelenie majetku podľa investičných cieľov | Finax.sk

Návštevnosť stránky a sledovanie obsahu

 • V roku 2021 sme na Slovensku zverejnili 36 dielov Finax radí, 22 Mudrovačiek, pripravili sme pre vás 13 webinárov a napísali 50 blogov.
 • Medziročne významne stúpli návštevnosť internetovej stránky Finaxu, pozretia videí a vypočutia podcastov.
 • Nasledujúce údaje sú kumulované za všetky krajiny, v ktorých pôsobíme.
 • Počet pozretí videí na našich YouTube kanáloch vzrástol o 558,5%. Užívatelia sledovali v minulom roku videá 78 tis. hodín, čo predstavuje takmer 9 rokov pozerania.
 • Počet vypočutí podcastov bol o 116,2% vyšší ako v roku 2020.
 • Počet návštev internetovej stránky vzrástol o 37,5% a celkovo na ňu zavítalo o 75,4% viac užívateľov ako v roku 2020, ktorí navštívili o 43,4% viac stránok ako pred rokom.
 • Veľmi nás tešia aj tieto štatistiky. Podľa nich sa naďalej radíme medzi lídrov finančného vzdelávania.

výsledky Finaxu v 2021 | Finax.sk

Čo sme vám priniesli v roku 2021

 • Inteligentná peňaženka – konzervatívne riadené portfólio pre krátkodobé investície.
 • Životné poistenie – horizontálnu diverzifikáciu sme započali ponukou atraktívneho poistenia rizika smrti s minimom výluk a bez preskúmavania zdravotného stavu.
 • Vývoj mobilnej aplikácie – pridali sme nové funkcie zasielania pozvánok, rýchlych vkladov, nastavenia ľubovoľného horizontu v grafe vývoja účtu a nových notifikácií.
 • Nová webová stránka – začali sme aktualizáciu našich internetových stránok s úvodnou stránkou www.finax.eu.
 • Aktualizácia registrácie a online prehľadu účtov – úpravy onboardingu súvisiace s novými produktmi, zákonnými a regulačnými požiadavkami, zaviedli sme okamžité pripisovanie platieb, upravili sme a zjednodušili overenie totožnosti a spustili online výbery.
 • Uvedenie beta verzie mobilnej aplikácie na riadenie osobných financií Finbot.
 • Prebehlo druhé kolo financovania od nášho investora, ktorým sme posilnili kapitálovú pozíciu, aby sme v budúcnosti spĺňali prísne regulačné požiadavky na vlastné zdroje.
 • Znižovanie nákladov investícií cez množstvo rôznych akcií.

S rokom 2021 sme maximálne spokojní. Z výsledkov, ktoré sme dosiahli a noviniek, ktoré sme rozrastajúcej sa komunite inteligentných investorov priniesli, je zrejmé, že nezaspávame na vavrínoch. Naďalej tvrdo makáme, aby sme naše služby ešte viac zefektívnili a spríjemnili s cieľom uľahčiť vám budovanie majetku a riadenie osobných financií na ceste k vášmu finančnému zabezpečeniu.

Plány Finaxu na rok 2022 sme predstavili v samostatnom článku, aby ste vedeli, na čo sa môžete tešiť.

Srdečne ďakujeme všetkým inteligentným investorom, našim zamestnancom, obchodným partnerom a fanúšikom za vašu dôveru. Budovanie finančne zodpovednej komunity, vzdelávanie a prinášanie efektívnych riešení pre lepší a zabezpečený život nás pracovne nesmierne napĺňa.

Inteligentní investori, máme vás radi. Ďakujeme za vašu priazeň a pravidelnú spätnú väzbu. Kľúčový podiel na našich výsledkoch máte práve vy. Bez vás by naša práca nedávala zmysel. Ste pre nás obrovskou motiváciou.

Ďakujeme.

Radoslav Kasík
Radoslav Kasík
Head of Sales Strategy
Kľučové slová
Žiadne kľúčové slová sa nenašli
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.eu
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon