Finax Blog

Informácie, ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Optimizmus v tomto roku neminul ani 2. pilier

Prvý polrok 2021 sa niesol v znamení uvoľňovania protipandemických opatrení, otvárania ekonomík a v neposlednom rade aj vo výraznom náraste pohybu obyvateľov. Vďaka tomu sa obchody aj samotné akciové trhy tešia z čoraz väčšieho množstva ľudí, ktorí sú ochotní minúť časť svojich nahromadených úspor z minulého roka. To sa v značnej miere odrazilo aj na výkonnosti trhov a zhodnotení úspor v 2. pilieri.

Lucia Luptáková | Osobné financie | 20. júl 2021

Víťazi a porazený, opäť

Ani v tomto prípade nejde o pravopisnú chybu. Fondy v 2. dôchodkovom pilieri dosiahli medziročný nárast porovnateľný s rokom 2019. Indexové fondy viacerých správcovských spoločností od júna minulého roka zarobili približne 30%. Dokonca aj takmer všetky dlhopisové fondy skončili v zelených číslach. Len jednému fondu sa nepodarilo pokoriť hranicu kladných čísiel a skončil viac ako 2% v mínuse.

Napriek odvážnym vyhláseniam o výhodnosti aktívnej správy a optimistickým očakávaniam sa aktívne riadený akciový fond DSS Poštovej banky (365.life, d.s.s.) ako jediný nedostal do zelených čísel a nedokázal dosiahnuť výnos pasívnych indexových fondov. 

 To isté platí aj v prípade medziročného porovnania výkonnosti akciových fondov. Tento fond ako jediný nedosiahol dvojciferné zhodnotenie. Opäť sa potvrdilo, že len veľmi málo aktívnych fondov dokáže poraziť výkonnosť pasívnych fondov.

   

Z dlhopisových fondov skončil tento polrok v pluse len jeden fond, a to je KLASIK dlhopisový fond spravovaný spoločnosťou VUB Generali. Taktiež aj v medziročnom porovnaní skončil spomínaný fond najlepšie zo všetkých garantovaných fondov, a to viac ako 2,5% v pluse. Čo sa týka indexových fondov, najlepšie zhodnotenie dosiahli indexové fondy pod správou UNIQA a VUB Generali, ktoré aj Finax svojím klientom odporúča.

V prehľade výkonnosti indexových fondov je viditeľné, že fondy aj napriek poklesu, ktorý nastal na jar v roku 2020, stále rastú na hodnote a každý, kto zotrváva v garantovaných fondoch, prichádza doslova každý deň o peniaze.

Nejde len o to mať prostriedky zhodnocované v indexovom fonde, ale záleží aj na tom, aký fond a správcovskú spoločnosť si vyberiete. Na krátkom časovom horizonte sa rozdiely medzi jednotlivými fondami nemusia zdať zásadné.

Avšak pri dlhšom časovom horizonte môže tento rozdiel znamenať stratu rádovo v tisícoch eur, čo následne značne ovplyvní aj úroveň života v dôchodkovom veku. Nie len vo financiách platí, že to, aké rozhodnutia urobíme dnes, zásadné ovplyvní náš život o pár rokov.

Čo priniesol prvý polrok 2021

Od začiatku roka nastalo v dôchodkových správcovských spoločnostiach (DSS) viacero zmien. V NN DSS dôjde v druhej polovici roka 2021 k zlúčeniu dôchodkových fondov Index Global – Indexový negarantovaný d. f. a Index Euro – Indexový negarantovaný d. f.. Po zlúčení si spoločnosť ponecháva len jeden indexový fond, a to Index Global. Dôchodkový fond Index Euro teda zanikne. Príčinou je jeho dlhodobo nízka výkonnosť v porovnaní s globálne zameranými indexovými fondmi.

Z porovnania výkonnosti fondov je zrejmé, že fond Index Global je na tom lepšie a dosahoval dlhodobo vyššie zhodnotenie ako fond Index Euro.

Zdroj: NN DSS, a .s., dss.nn.sk

 Ďalšou zmenou, ktorá nastala v prvej polovici roka 2021, je zmena obchodného mena DSS Poštovej banky na 365.life, d.s.s., a.s., pričom táto zmena nadobudla účinnosť od júla 2021. Pre sporiteľov sa v podstate nič nemení, okrem hlavičky na dokumentoch a web stránky, na ktorej nájdu všetky potrebné informácie. Nové webové sídlo spoločnosti nájdete na stránke 365life.sk.

Žiaľ, garantované fondy majú stále prevahu

Za výbornú správu môžeme považovať fakt, že už viac ako polovica pracujúcich ľudí si na penziu šetrí aj v 2. pilieri. Od začiatku januára 2021 do 2. piliera vstúpilo viac ako 35 tisíc nových sporiteľov. Dokopy je teda v 2 pilieri k 30.6.2021 1,67 mil. sporiteľov, čo predstavuje viac ako polovicu ekonomicky aktívneho obyvateľstva.

Stále je však alarmujúce, že z celkovej hodnoty majetku sporiteľov v 2. pilieri vo výške 11,2 mld. eur je v garantovaných dlhopisových fondoch uložených až 7,2 mld. eur. Viac ako dve tretiny prostriedkov, ktoré majú slúžiť ako doplnkový príjem na dôchodku, sa zhodnocujú vo fondoch nedosahujúcich výnos ani na úrovni inflácie.

Zmeniť fond, v ktorom sa budú vaše prostriedky zhodnocovať, je pritom veľmi jednoduché

Ak máte do dôchodku viac ako 20 rokov a vaša správcovská spoločnosť nemá v ponuke indexový fond, je vhodné prestúpiť do inej spoločnosti, kde bude vyšší potenciál zisku. Vyššie úspory v 2. pilieri budú znamenať vyšší životný štandard, ktorý si budete môcť na dôchodku dovoliť.

Chcete vstúpiť do II. piliera?

Vyplňte krátky dotazník a my za vás vybavíme všetko potrebné


Ak máte obavy, či je vhodné pri prestupe rovno všetky prostriedky presunúť do indexového fondu, máte možnosť si pri prestupe zvoliť fond (prípadne až 2 fondy, z ktorých jeden musí byť dlhopisový garantovaný), v ktorom sa budú zhodnocovať vaše prenesené prostriedky a zvlášť fond, do ktorého sa budú investovať nové príspevky.

Nenechávajte váš dôchodok len v rukách štátu. 2. pilier vás nič nestojí a predstavuje ten najjednoduchší krok, ktorý potrebujete spraviť pre dôstojnejší dôchodok. Nestačí len byť sporiteľom v 2. pilieri. Je potrebné mať ho správne nastavený, aby priniesol želané výsledky. Myslite na vašu budúcnosť a postarajte sa o váš dôchodok nenáročným krokom, ktorý pre vás bude znamenať tisíce eur navyše.

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.eu
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon