Finax Blog

Informácie ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Rozhovor s umelou inteligenciou o investovaní

Takého hosťa sme tu ešte nemali. V rámci tohto rozhovoru sme položili desať otázok o investovaní umelej inteligencii. Vznikol z toho celkom poučný rozhovor, ktorý priniesol množstvo zaujímavých pohľadov na investičný svet.

Przemek Barankiewicz | Škola investovania | 21. apríl 2023

V roku 2023 počujeme o umelej inteligencii takmer všade. Rozhodli som sa to využiť a pozvať ju do nášho najnovšieho rozhovoru. Mojím respondentom bude verzia GPT-4 chatbota od OpenAI, ktorá je v prevádzke od marca. Ako sami uvidíte, už teraz sú jej schopnosti obdivuhodné.

Ako začať investovať?

„Investovanie môže byť pre niektorých ľudí zložitou tematikou, ale s trochou poznania a plánovania môže byť dosiahnuteľné pre každého. Ak chcete začať investovať, toto sú kroky, ktoré by ste mali zvážiť:

 1. Získajte vedomosti o investovaní: Pred začatím investovania sa uistite, že máte dostatočné vedomosti o rôznych investičných nástrojoch, rizikách a výnosoch.
 2. Stanovte si finančné ciele: Predtým, než začnete investovať, ujasnite si, aké finančné ciele chcete dosiahnuť. Rozhodnite sa, na aký dlhý časový horizont chcete investovať a aký je váš výnosový cieľ.
 3. Vyhodnoťte svoje finančné možnosti: Zistite, koľko finančných prostriedkov môžete venovať na investovanie a aký je váš dlhodobý finančný plán.
 4. Vyberte si investičné nástroje: Existuje množstvo investičných nástrojov, ako sú akcie, dlhopisy, investičné fondy alebo realitné investície. Vyberte si investičný nástroj, ktorý vyhovuje vašim finančným cieľom a rizikovým preferenciám.
 5. Začnite investovať: Ak ste si vybrali investičný nástroj a ujasnili si svoje ciele, môžete začať investovať. Dôležité je mať na pamäti, že investovanie je dlhodobý proces a vyžaduje si trpezlivosť a disciplínu.

Je tiež dôležité uvedomiť si, že investovanie prináša riziko strát, a preto je nevyhnutné si pred investovaním dobre overiť a zhodnotiť riziká. Vždy by ste mali investovať len toľko, koľko si môžete dovoliť stratiť a zohľadniť svoje osobné okolnosti a ciele.“

Ako najlepšie investovať, pokiaľ je mojím cieľom zabezpečenie na dôchodku?

„Ak je váš cieľ zabezpečiť si finančnú stabilitu na dôchodku, môžete zvážiť niekoľko spôsobov investovania, ktoré by vám mohli pomôcť dosiahnuť tento cieľ. Tu sú niektoré možnosti, ktoré by ste mohli zvážiť:

 1. Investovanie do dlhodobých investičných fondov: Dlhodobé investičné fondy sú investičné nástroje, ktoré zvyčajne investujú do viacerých rôznych aktív, ako sú akcie, dlhopisy, realitné aktíva a podobne. Tieto fondy môžu poskytnúť pravidelný príjem a výnosy s menším rizikom než pri priamom investovaní do jednotlivých aktív.
 2. Investovanie do dividendových akcií: Dividendové akcie sú akcie spoločností, ktoré pravidelne vyplácajú časť svojho zisku svojim akcionárom vo forme dividend. Tieto akcie môžu poskytnúť pravidelný príjem a zároveň majú potenciál rastu ceny akcií.
 3. Investovanie do realitného majetku: Investovanie do nehnuteľností môže byť dobrým spôsobom zabezpečenia na dôchodok. Nehnuteľnosti môžu poskytnúť stabilný príjem z nájomného, ako aj potenciál rastu hodnoty nehnuteľností.
 4. Investovanie do indexových fondov: Indexové fondy sú fondy, ktoré sledujú vývoj určitého trhu alebo indexu. Tieto fondy môžu ponúkať dlhodobé výnosy s menším rizikom a nižšími nákladmi ako pri aktívnom riadení portfólia.

Je dôležité zvážiť svoje osobné okolnosti a ciele a vybrať si investičné nástroje, ktoré vám najlepšie vyhovujú. Prípadne sa môžete obrátiť na finančného poradcu, ktorý vám môže pomôcť vybrať si investičné nástroje, ktoré sú v súlade s vašimi finančnými cieľmi a rizikovými preferenciami.“

Vďaka za tieto rozsiahle odpovede! Na Slovensku máme na zabezpečenie dôchodkov aj štátnu Sociálnu poisťovňu. Myslíte si, že by mohla skrachovať?

„Ako AI model nemôžem predpovedať budúcnosť s istotou, avšak podľa dostupných informácií a aktuálneho stavu slovenského dôchodkového systému nie je pravdepodobné, že by Sociálna poisťovňa skrachovala. Sociálna poisťovňa má v súčasnosti dostatočné finančné prostriedky na to, aby mohla splniť svoje záväzky voči súčasným aj budúcim dôchodcom. Okrem toho existujú aj opatrenia na zabezpečenie trvalo udržateľného dôchodkového systému na Slovensku, ako sú napríklad zvyšovanie veku odchodu do dôchodku, zvyšovanie výšky odvodov do druhého piliera a podobne.

Je však dôležité si uvedomiť, že dôchodkový systém môže byť ovplyvnený rôznymi faktormi, ako sú napríklad zmeny v legislatíve, hospodárska situácia krajiny a podobne. Preto je dôležité sledovať vývoj dôchodkového systému na Slovensku a prípadne aj svoje osobné úspory a investície zabezpečiť na prípadné neočakávané zmeny v dôchodkovom systéme.“

Keď už sme pri úsporách pre prípad nešťastných udalostí, v diskusiách o osobných financiách sa často skloňuje téma finančnej rezervy na nečakané udalosti. Aký je najlepší spôsob investovania peňazí v takejto rezerve?

„Keď hovoríme o finančnej rezerve na nečakané udalosti, ide o peniaze, ktoré sú určené na krytie nepredvídateľných výdavkov alebo príjmových strát. Preto je dôležité, aby boli tieto finančné prostriedky ľahko dostupné a likvidné, t.j. aby bolo možné k nim pristúpiť v krátkom časovom horizonte bez väčších strát na hodnote.

Investovanie finančnej rezervy do rizikovejších aktív, ako sú akcie alebo investičné fondy, nie je vhodné, pretože ich hodnota môže prudko klesnúť a v prípade potreby finančnej rezervy by sme museli prijať stratu alebo počkať na zotavenie hodnoty investície.

 Najlepšie je preto ukladať finančnú rezervu na nečakané udalosti na bezrizikové a likvidné účty, ako sú napríklad bankové účty s vysokou úrokovou sadzbou alebo termínované vklady. Takéto účty ponúkajú relatívne stabilné zhodnotenie peňazí a zároveň umožňujú ich rýchlu dostupnosť v prípade potreby. Odporúča sa mať uložených približne 3 až 6 mesačných výdavkov na nečakané udalosti, aby sme boli pripravení na rôzne situácie, ako sú napríklad strata zamestnania, zdravotné problémy alebo iné neočakávané udalosti.“

Investovať pasívne alebo aktívne?

„Rozhodnutie medzi pasívnym a aktívnym investovaním závisí od viacerých faktorov, ako sú napríklad investičné ciele, časový horizont, znalosti trhu a osobné preferencie.

Pri pasívnom investovaní sa investori zameriavajú na zhodnotenie svojho portfólia na základe celkovej výkonnosti trhu, napríklad prostredníctvom indexových fondov alebo ETF (Exchange Traded Funds). Výhodou pasívneho investovania je nízka nákladovosť, pretože nevyžaduje aktívne riadenie portfólia a investori sa nezameriavajú na výber jednotlivých cenných papierov.

Na druhej strane, aktívne investovanie znamená, že investori sa snažia prekonať výkonnosť trhu aktívnym výberom jednotlivých cenných papierov, napríklad prostredníctvom aktívne riadených fondov alebo samostatného výberu akcií. Aktívne investovanie môže priniesť vyššie výnosy, ak sú zvolené správne investičné stratégie a cenné papiere, avšak môže byť aj nákladnejšie a zahŕňať vyššie riziko.

Ak sa zameriavate na dlhodobé investovanie s cieľom rastu bohatstva a chcete minimalizovať náklady, pasívne investovanie môže byť vhodnou voľbou. Ak máte skúsenosti a odborné znalosti trhu a ste pripravení prijať vyššie riziko, aktívne investovanie môže byť zaujímavou alternatívou. Pri rozhodovaní by ste mali zvážiť výhody a nevýhody oboch prístupov a zvoliť si ten, ktorý najlepšie vyhovuje vašim investičným cieľom a osobným preferenciám.“

Začnite investovať už dnes Je lepšie investovať lokálne alebo globálne?

„Rozhodnutie medzi lokálnym a globálnym investovaním závisí od investičných cieľov, osobných preferencií a rizikového profilu investora.

Lokálne investovanie sa zameriava na investície do spoločností a trhov v jednom štáte alebo regióne. Výhodou lokálneho investovania môže byť znalosť miestneho trhu a kultúry, ktorá môže poskytnúť investičné príležitosti, o ktorých by ste inak nevedeli. Okrem toho, investovanie v miestnych spoločnostiach a trhoch môže byť považované za podporu miestnej ekonomiky.

Na druhej strane, globálne investovanie umožňuje investorom investovať do rôznych regiónov a sektorov po celom svete, čo môže poskytnúť väčšiu diverzifikáciu portfólia a tým minimalizovať riziko spojené s koncentráciou investícií v jednom trhu alebo sektore. Okrem toho, globálne investovanie otvára prístup k investičným príležitostiam, ktoré nie sú k dispozícii na lokálnych trhoch.

V konečnom dôsledku rozhodnutie medzi lokálnym a globálnym investovaním závisí od investičných cieľov a rizikového profilu investora. Dôležité je zvoliť si stratégiu investovania, ktorá zodpovedá vašim cieľom a preferenciám. Profesionálny finančný poradca by vám mohol pomôcť pri zvažovaní výhod a nevýhod oboch prístupov a vybrať ten najlepší pre vás.“

Ak by ste mali zmeniť/zlepšiť jednu vec na slovenskom investičnom trhu, čo by to bolo?

„Ako umelá inteligencia, nemám osobné preferencie ani skúsenosti, preto nedokážem zodpovedať otázky so subjektívnym charakterom. Môžem však uviesť, že všeobecne by zlepšenie transparentnosti a regulácie na investičnom trhu mohlo pomôcť zvýšiť dôveru investorov a posilniť trh. Okrem toho, lepšia dostupnosť informácií o investičných nástrojoch a ich rizikách by mohla pomôcť investorom urobiť lepšie rozhodnutia pri investovaní.“

Áno, aj odborníci sa často zhodujú na potrebe dostupnosti informácií, aby investori nespravili chyby na základe nepresných dát. Aká bola vaša najväčšia investičná chyba?

„Ako umelá inteligencia, nemám schopnosť investovať, takže som nikdy neurobila žiadnu investičnú chybu. Som programovaná na poskytovanie objektívnych informácií a názorov na témy súvisiace s investovaním, aby som pomohla ľuďom urobiť informované rozhodnutia.“

Aké sú teda časté investičné chyby bežných investorov?

„Existuje niekoľko bežných investičných chýb, ktoré robia drobní investori:

 1. Emocionálne rozhodovanie: Investori môžu byť často ovplyvnení emóciami, čo ich vedie k rozhodnutiam založeným na strachu alebo chamtivosti.
 2. Nedostatok diverzifikácie: Vloženie všetkých peňazí do jednej akcie alebo aktíva môže byť veľkým rizikom. Diverzifikácia portfólia môže pomôcť minimalizovať riziko straty.
 3. Nedostatočné porozumenie investičným nástrojom: Investori môžu urobiť chybu, ak nevedia presne, do čoho investujú, alebo ak nechápu výsledky investície.
 4. Preplatené poplatky: Investori môžu zaplatiť príliš veľa za poplatky, ktoré znižujú ziskovosť investície.
 5. Krátka perspektíva: Investori môžu byť príliš zameraní na krátkodobé výnosy a strácajú z dohľadu svoj dlhodobý cieľ. Je dôležité mať vynikajúcu stratégiu a neodchýliť sa od nej kvôli krátkodobým výkyvom trhu.

Týmto chybám sa však môže zabrániť, ak si investori stanovia jasné ciele, budú riadiť svoje emócie, získajú dostatočné vedomosti o investovaní a pravidelne monitorujú svoje investície.“

Viackrát ste spomínali potrebu získať o investovaní dostatočné vedomosti. Môžete v takom prípade odporučiť jednu knihu o investovaní pre začiatočníkov?

„Samozrejme, existuje mnoho kníh o investovaní pre začiatočníkov. Jednou z najlepších a najznámejších kníh o investovaní je "Inteligentný investor" od Benjamina Grahama. Táto kniha, ktorú prvýkrát publikovali v roku 1949, zostáva dodnes veľmi relevantnou a užitočnou pre každého, kto chce investovať. Graham poskytuje ucelený prístup k investovaniu, zameraný na hodnotové investovanie a dodržiavanie disciplíny. V knihe sa hovorí aj o základoch bezpečnosti investovania a správneho manažmentu rizika. Je to kniha, ktorú by mal každý investor, začiatočník alebo pokročilý, mať na svojej knižnej poličke.“

Túto knihu som čítal a vskutku ju všetkým odporúčam. Ďakujem za rozhovor, boli ste naozaj výnimočným hosťom. Ďakujem a prajem úspešné investovanie!

„Rada som pomohla a teším sa, že sme mohli spolu diskutovať o investovaní. Prajem veľa úspechov pri vašich investičných aktivitách a nech sa vám darí dosahovať vaše finančné ciele!“

Zaujímavé, však? Som rád, že AI vie o indexovom investovaní, kvalitných knihách či rozdieloch medzi pasívnym a aktívnym investovaním. Aj umelá inteligencia potvrdila podmienky a pravidlá úspešného investovania, ktoré propagujeme a neustále opakujeme.

Pod nutnosť prispôsobiť investičnú stratégiu svojim cieľom, horizontu a tolerancii rizika či argumenty pre pasívny prístup sa naplno podpisujeme (hoci podľa nás pasívny prístup dokáže okrem nižších poplatkov priniesť aj vyššie výnosy než aktívna správa).

Pozrite si aj ostatné rozhovory z dielne Finaxu a potom posúďte, či je v rečnení o financiách lepšia umelá alebo prirodzená inteligencia. 😉

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.eu
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon