Finax Blog

Informácie, ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Sporenie pre deti – čo potrebujete vedieť z právnej stránky?

Častou otázkou pri zakladaní investičného sporenia pre deti je, či sporiť na meno dieťaťa alebo na podúčte rodiča. Aké povinnosti vám vyplývajú z týchto dvoch spôsobov a aké výhody pre vás a vaše dieťa každý z nich nesie? Platia deti dane, je nakladanie s majetkom dieťaťa obmedzené a ďalšie otázky, ktoré máte pri investovaní pre vaše deti.

Juraj Hrbatý | Osobné financie | 6. január 2020

Podcast:


Ako mnohí rodičia, aj ja som svojho času riešil otázku sporenia pre svoje deti. Mal som celkom jasno v otázke koľko a za akým účelom investovať, no nemal som jasno vo forme po právnej stránke.

Napriek tomu, že sporení pre deti je dnes na Slovensku relatívne dosť, bol som nemilo prekvapený, že absolútne nikde som sa nedočítal, s čím ako rodič musím počítať, ak sa rozhodnem účet založiť na dieťa, alebo sporím dieťaťu na účte, ktorý je vedený na moje meno.

Ak ešte nemáte jasno v tom, s akým účelom máte deťom sporiť, začnite prečítaním môjho posledného blogu venovaného tejto problematike.

Výhody a nevýhody účtu

Ako je definované dieťa a jeho spôsobilosť na právne úkony?

Pojem dieťa či maloleté dieťa nie je stanovený zákonom, určuje ho nepriamo Zákon o rodine a Občiansky zákonník.

Spôsobilosť dieťaťa mať práva a povinnosti vzniká narodením. Túto spôsobilosť má aj počaté dieťa, ak sa narodí živé. Spôsobilosť brať na seba práva a povinnosti v plnom rozsahu vzniká plnoletosťou.

Na Slovensku sú neplnoleté všetky deti do 18 rokov. Plnoletosť môžu osoby mladšie ako 18 rokov nadobudnúť aj uzavretím manželstva (min. 16 rokov).

Uzavrieť zmluvu pre neplnoleté dieťa tak môže iba jeho zákonný zástupca, čo je spravidla jeden z rodičov.

Kto je majiteľom účtu?

Majiteľ účtu je osoba, ktorá je našim klientom a účet je teda vedený na jeho meno. Ak ste majiteľom účtu vy ako rodič (plnoletá osoba spôsobilá na právne úkony), vy rozhodujete o využití nasporených finančných prostriedkov, resp. rozhodujete o tom spoločne s manželkou/manželom, keďže takýto majetok je predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Ak je majiteľom účtu dieťa, správa majetku podľa §28 Zákona o rodine je súčasťou rodičovských povinností oboch rodičov. V prípade účtu vo vlastníctve potomka sú rodičia povinní spravovať majetok dieťaťa s odbornou starostlivosťou.

Mnohí z vás budú prekvapení, že aj na správu majetku dieťaťa existuje v Zákone o rodine samostatný paragraf - §32. Ako rodič nemôžete nakladať s peniazmi, ako vy uznáte za vhodné, ale nakladanie musí byť v súlade so zákonom.

Výnosy z majetku maloletého dieťaťa získané pri jeho spravovaní môžu rodičia maloletého dieťaťa použiť najmä na uspokojovanie potrieb maloletého dieťaťa a v primeranom rozsahu aj na uspokojovanie potrieb rodiny. Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom však zostáva zachovaná.

Správa majetku má podľa zákona ešte jednu perličku, na ktorej som sa aj ja dobre pousmial. Maloleté dieťa má právo požiadať rodičov alebo osoby, ktoré spravujú jeho majetok, o vyúčtovanie týkajúce sa správy jeho majetku. Predstavil som si totiž môjho syna, keď ako 16-ročný príde za mnou a povie: Oco, urob mi vyúčtovanie.

Kto s účtom disponuje?

Dieťa zastupujete až do dosiahnutia jeho plnoletosti. Vtedy musíte vy ako rodič dieťaťu majetok odovzdať a všetky práva a povinnosti plne prechádzajú na vaše dieťa.

A práve tu vzniká zásadný bod rozdielu, ktorý by ste mali zvážiť. Registrovať účet na seba alebo na vaše dieťa? Predstavte si, že sporíte dieťaťu 15 rokov na to, aby mohol ísť študovať na vysokú školu, prípadne aby mal základ do života v podobe vlastných prostriedkov pri hypotéke.

Sporenie ste zakladali, keď malo dieťa 3 roky a bolo najlepším dieťaťom na svete. Prišla puberta, kamaráti, alkohol. Dieťa dovŕšilo 18 rokov. Vami dlho sporené peniaze dieťa ale môže minúť na dobrý žúr, cestu okolo sveta, či iné radovánky.

Ak chcete mať veci pod kontrolou a žijete v rodine s dobre usporiadanými vzťahmi, zvolil by som určite možnosť, aby som majiteľom účtu bol ja ako rodič a mal nasporené peniaze pod kontrolou.

Na druhej strane, ak si dieťa chce sporiť samo, odkladať si peniaze, ktoré zarobí, dostane na narodeniny od starých rodičov, krstných, či napríklad „vyšibe“, v rámci finančnej gramotnosti je veľmi fajn, aby sa dieťa samo naučilo sporiť a svoje úspory zhodnocovať. V takom prípade by som volil založenie účtu priamo na dieťa.

Keď nie všetko v rodine funguje, ako má

Žiaľ, dnes nežijeme len v ideálnom svete a častokrát sa stáva, že rodiny nefungujú. Práve zákon o rodine dobre pamätá aj na tieto situácie a dieťa zvýhodňuje. Ak ste starý rodič a chcete dieťaťu založiť účet na jeho štúdium, no nechcete, aby sa prípadným rozvodom stal váš zať/nevesta vlastníkom účtu, je lepšie, aby ste účet založili priamo na vnuka/vnučku.

To isté platí aj o manželstvách ktoré nefungujú a vy chcete mať istotu, aby rozvodom dieťa „neprišlo“ o nasporenú sumu, pokiaľ by bol účet založený na jedného z rodičov. V takom prípade je tiež lepšie založiť účet priamo na dieťa. V prípade pokynu na výber z účtu dieťaťa je ale potrebný súhlas (podpis) obidvoch zákonných zástupcov (ak súd neurčil inak).

Ide o dôležité parametre, ktoré musíte vy ako rodič alebo starý rodič dôkladne zvážiť.

Platia deti dane?

Len málo rodičov má vedomosť nad tým, že aj deti musia platiť dane. Áno, je to naozaj tak. Ak ste deťom investovali cez podielové fondy, alebo im zriadili účet banke, daň z výnosov v oboch prípadoch je vyberaná zrážkou, a preto nie je nutné podávať daňové priznanie.

V prípade obchodníkov s cennými papiermi, ak nakupuje dieťa cenné papiere, príjmy treba priznať a odviesť z nich daň. Našťastie Finax investuje svojím klientom tak, aby z výnosov nemuseli platiť žiadne dane a podávaniu daňového priznania sa pri dodržaní ročného časového testu vyhnú.

Ak by dieťa časť svojej investície odpredalo skôr ako po roku a zároveň by bol jeho príjem vyšší ako 1915,01 eur (pre rok 2018 minimálna hranica na podanie daňového priznania), ste ako rodič povinný podať za dieťa daňové priznanie.

Záver

Pre prehľadnosť v infografike uvádzam plusy a mínusy založenia účtu pre dieťa na jeho meno alebo na meno rodiča. Osobne si myslím, že ak chcete sporiť deťom na vzdelanie, alebo na bývanie, je lepšie to urobiť pod účtom rodiča. Ak však máte naštrbené vzťahy v rodine, alebo chcete, aby si dieťa sporilo samé a finančne sa vzdelávalo, tak odporúčam, aby ste založili účet priamo na dieťa.

Daňový režim závisí od jednotlivých pomerov každého klienta a môže sa v budúcnosti meniť.

Juraj Hrbatý
Juraj Hrbatý
Chief Executive Officer
Kľučové slová
Deti | Dieťa | Sporenie
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.eu
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon