Zastropovanie dôchodkového veku je nezmysel

Koncom marca schválil parlament zastropovanie dôchodkového veku na úrovni 64 rokov. Predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) Ivan Šramko vyjadril k ústavnému zastropovaniu dôchodkového veku zásadné výhrady.

Ing. Ivan Šramko | Osobné financie | 10. jún 2019

Podľa schváleného ústavného zákona pôjdu muži do dôchodku v 64 rokoch. Žena, ktorá vychovala jedno dieťa, môže ísť do dôchodku o pol roka skôr, pri dvoch deťoch o 1 rok. Ženy, ktoré vychovali tri a viac detí pôjdu do dôchodku v 62,5 rokoch.

strop odchodu veku do dôchodku

Pred schválením dôchodkového stropu fungovalo na Slovensku automatické prehodnocovanie dôchodkového veku. Ten sa zvyšoval iba vtedy, ak sa podľa údajov Štatistického úradu SR dožívali Slováci vyššieho veku.

Išlo teda o riešenie, ktoré aj napriek veľmi nepriaznivej demografickej situácii mohlo udržať deficit dôchodkového systému na „financovateľných“ úrovniach a zároveň zabezpečiť ľudom štandard v dĺžke poberania dôchodku. Zároveň platí, že dôchodkového veku sa dožíva čoraz viac ľudí a dodatočné roky života strávia prevažne v zdraví.

Pokazený automat

Generálny tajomník Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) Ángel Gurría mesiac pred schválením ústavného zákona slovenskej vláde odporučil vek odchodu dôchodku nezastropovať. Neodporučil tiež dávať do ústavy žiadne konkrétne čísla.

V priebehu času sa totiž môže ekonomická a sociálna situácia zmeniť a zmeniť ústavu bude ťažké. OECD totiž konštatovalo, že podiel ľudí vo veku nad 65 rokov v budúcnosti výrazne vzrastie, čo zvýši tlak na verejné financie.

Podľa OECD malo Slovensko jeden z najlepších dôchodkových systémov. S predlžujúcou sa dĺžkou dožitia rástol aj vek odchodu do dôchodku. Celkovo viac ako polovica krajín EÚ má vo svojom dôchodkovom systéme zavedenú nejakú formu dôchodkových automatov s cieľom stabilizovať financovanie dôchodkového systému. Po zastropovaní bude mať Slovensko najnižší dôchodkový vek v Európskej únii a stalo sa jedinou krajinou, ktorá má dôchodkový vek uvedený priamo v ústave.

Po ústavnom zavedení stropu na dôchodkový vek budú totiž musieť v budúcnosti klesnúť novopriznávané dôchodky o takmer 10%. Aj v samotnom návrhu ústavného zákona v časti doložka vplyvov sa nachádza časť, ktorá potvrdzuje nižšie dôchodky:

„...vplyvom zavedenia stropu na dôchodkový vek klesne miera náhrady novopriznaných dôchodkov vplyvom nižšieho získaného obdobia dôchodkového poistenia. To znamená, že dôchodcovia budú síce poberať dôchodok dlhšie, ale v nižšej výške.“

Zaplatíme si to sami

Kombinácia vyššieho počtu dôchodcov a horšej výkonnosti ekonomiky (pre nižší počet ekonomicky aktívnych ľudí) spôsobí, že na vykrytie vyšších výdavkov na dôchodky bude potrebné nájsť dodatočné príjmy, napríklad zvýšením odvodov a daní. Už v súčasnosti je však daňovo-odvodové zaťaženie na Slovensku vysoké a priechodnosť takéhoto opatrania je teda otázna.

Štát dokáže vyplácať dôchodky len z peňazí vybraných od svojich pracujúcich občanov. Vyššie náklady teda tak či tak zaplatia nielen budúci dôchodcovia, ale aj ich deti a vnúčatá. Budúce vlády budú mať len dve možnosti – opätovne zvýšiť dôchodkový vek alebo prijať iné opatrenia, ktoré budú kompenzovať negatívne vplyvy. Môže ísť o zvýšenie daní a odvodov či obmedzenie výdavkov na školstvo alebo zdravotníctvo a iné služby, ktoré v súčasnosti štát poskytuje.

Ohodnoťte článok:
Zastropovanie dôchodkového veku je nezmysel
Hodnotenie: 3.9 75

Najčítanejšie články

Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.eu
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax
12. február 2019

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Stavebnému sporeniu odzvonilo | Finax
31. júl 2020

Stavebnému sporeniu odzvonilo - aktualizácia 2020

Stavebné sporenie bude čoskoro oslavovať 28. výročie svojej existencie na Slovensku. No tak ako mnoho 28 ročných, aj ono už má najlepšie roky za sebou. Od roku 2019 totiž vstúpilo do platnosti viacero noviniek, ktoré ho právom poslali na smetisko dejín.

Prečítať viac