Finax Blog

Informace, které Vám pomohou ke správnému investování.

Finanční trhy a válka

Zajímalo vás někdy, jaký vliv má válka na akciové trhy? Nedávné události v Izraeli a Gaze vyvolaly otázky o propojení mezi geopolitickými konflikty a finančními trhy. Zajímavý je také pohled legendárního investora Warrena Buffetta na tuto problematiku. V tomto článku se blíže podíváme na probíhající situaci v Gaze, objasníme si různé dopady, jaké má válka na vaše investice, a odhalíme potenciální příležitosti pro investory v době tržních turbulencí.

Martin Janco | Osobní finance | 8. února 2024

Nepředvídatelnost tržních reakcí

Konflikt v Izraeli a Gaze upoutal pozornost celého světa a vyvolal obavy z jeho možného vlivu na finanční trhy. Překvapivě navzdory závažnosti situace, akciový trh a zejména ceny ropy nereagovaly podle očekávání. To vyvolává otázku, jestli jsou finanční trhy spolehlivým ukazatelem geopolitických situací.

Nedávné události jako třeba únosy lodí hútíjskými povstalci v Rudém moři, které přiměly některé loďařské giganty (např. společnost Maersk) zastavit veškerou dopravu právě přes Rudé moře, vnášejí nejistotu, která zpochybňuje schopnost trhů předpovídat situaci.

To poukazuje na skutečnost, že tržní předpoklady nejsou vždy správné a investoři by měli přistupovat k analýzám s rezervou. I když převládá názor, že potenciální eskalace bude pod kontrolou, historie nás učí, že trhy nemusí vždy přesně předvídat složitý průběh a výsledek války.

Finančné trhy a vojna | Finax.sk 

Vezměme si třeba tento graf zobrazující pohyby indexu S&P 500, který reflektuje vývoj 500 největších společností obchodovaných na amerických burzách, během probíhajících konfliktů na Ukrajině a v Gaze.

Přestože po propuknutí obou konfliktů můžeme pozorovat poměrně prudký výprodej, v následujících měsících se index vrátil do blízkého okolí svých předchozích maxim. Je důležité poznamenat, že oba konflikty stále probíhají a nemusí jít o konečný vývoj, neboť události jako krize na energetickém trhu či jiné „symptomy“ těchto válek mohou i nadále ovlivňovat trhy.

Kontrariánský pohled Warrena Buffetta na válku a trhy

Buffettova neochota prodávat akcie během rusko-ukrajinského napětí v roce 2014 slouží jako důkaz jeho přesvědčení, že hodnota peněz má během válek tendenci klesat. Namísto hromadění hotovosti je zastáncem investování do akcií a využití příležitosti k nákupu za nižší ceny.

Tento protichůdný postoj vychází z Buffettových ověřených zkušeností a zdůrazňuje, že je důležité zachovat si dlouhodobou perspektivu a vyhýbat se reakcím na výkyvy trhů během války.

Jeho vlastní investiční cesta během druhé světové války slouží jako silný příklad, který ilustruje prosperitu amerických společností v dlouhodobém horizontu navzdory problémům válečného období.

Ve věku 11 let v roce 1942 Buffett koupil své první akcie uprostřed válečných konfliktů. Buffett při úvahách o tomto rozhodnutí dodává, že kdyby 115 dolarů, které vyměnil za tři akcie společnosti Cities Service, investoval do fondu S&P 500, do roku 2019 by zaznamenal pozoruhodný 5 288násobný zisk.

Naproti tomu investování do zlata ve stejném období by přineslo výrazně nižší výnos (necelý 43násobek). Tato historická perspektiva posiluje Buffettovu radu, že i během války mají americké společnosti tendenci dlouhodobě prosperovat a trvalá hodnota produktivních aktiv zastíní krátkodobou nejistotu, kterou představují geopolitické události.

Finančné trhy a vojna | Finax.sk

Na základě uvedeného grafu jasně vidíte, že globální konflikt udělal všechno, jenom nepoškodil akciové trhy. Tento trend nejlépe vychází pro Spojené státy, protože americkou pevninu nikdy ve 20. a 21. století žádná velká válka v podstatě nezasáhla. Války často znamenaly větší výdaje na vojensko-průmyslový sektor a umožnily USA profitovat z velkých globálních konfliktů, čímž podpořily trhy.

Podobně většinu vyspělého světa nezasáhla žádná velká válka (mimo první a druhou světovou válku), přičemž významnou výjimkou je aktuální konflikt na Ukrajině, přičemž většina globálních ozbrojených konfliktů se odehrávala na Blízkém východě a v Asii, ačkoli mnohé z nich měly následky, které bylo cítit na celém světě.

Tržní dynamika a příležitosti uprostřed zmatku

Abychom pochopili, jak válka ovlivňuje trhy, je zapotřebí proniknout do dynamiky trhu a psychologie investorů. Přestože válka vyvolává strach a nejistotu, historie ukázala, že počáteční reakce trhu nemusí přesně odrážet jejich dlouhodobý vliv. Finanční trhy se vyznačují odolností a z následků války se dokáží zotavit, některé sektory dokonce i těžit.

Buffettův úspěch během války v Iráku slouží jako krásný modelový příklad. Aktuálně vystrašené trhy totiž vytvářejí dostatek příležitostí pro investory, kteří si osvojí Buffettův přístup „být chamtivý, když se ostatní bojí“. Nejistota vytváří prostředí, ve kterém mohou být aktiva v důsledku panického prodeje podhodnocena, což nabízí příležitost větších výnosů na ziskových podnicích.

Udržujte své finance v bezpečí

díky investičního účtu ve Finaxu


Investiční rozhodnutí Warrena Buffetta během války v Iráku jsou dalším příkladem jeho kontrariánského přístupu. Společnosti Berkshire Hathaway se v tomto období dařilo, když Buffett dělal strategické kroky, např. nakupoval velké společnosti.

Psychologický rozměr války a její vliv na trhy je klíčový pro pochopení reakcí trhu. Přestože válka nepochybně vnáší element strachu a nejistoty, je nezbytné uvědomit si psychologii, která stojí za reakcemi trhu v takových obdobích. Investoři často reagují na geopolitické události spontánně a v panice prodávají aktiva. Historie však ukázala, že tyto prvotní reakce nemusí přesně odrážet dlouhodobý vliv na trhy.

Mějte obavy, když jsou ostatní chamtiví, ale buďte chamtiví, když jsou druzí vystrašení

Na závěr můžeme říct, že vztah mezi ozbrojenými konflikty a finančními trhy je mnohotvárný a nepředvídatelný. Kontrariánský pohled Warrena Buffetta obhajuje zaměření na dlouhodobou hodnotu a trvalou sílu produktivních aktiv.

Navzdory krátkodobým výkyvům historie naznačuje, že trhy jsou odolné a dokáží se zotavit. Investorům, kteří zůstanou skálo pevně věrni zdravým investičním zásadám, turbulence přinášejí zajímavé příležitosti. Tváří v tvář vystrašeným trhům se objevuje optimistické poselství: právě během těchto náročných období mohou investoři najít výhodné ceny přeměňující se do dlouhodobých zisků.

Přijetím dlouhodobé perspektivy mohou investoři překonat nejistotu a potenciálně profitovat z geopolitických nepokojů. Buffettova strategie nás učí zachovat klid, myslet dlouhodobě a hledat příležitosti, i když se situace na akciovém trhu poněkud zblázní.

Takže když bude akciový trh příště nejistý, vzpomeňte si na slova Warrena Buffetta: „Buďte chamtiví, když se ostatní bojí.“ Šťastné a úspěšné investování!

Investování je vždy spojeno s rizikem vývoje na finančních trzích. Další podrobnosti o riziku při investování naleznete v tomto blogu.

Martin Janco
Martin Janco
Analyst - Junior
Klíčová slova
Žádné klíčová slova nebyly nalezeny
Sdílej článek
| |

Nejčtenější články

6 rad bohatých lidí, které si můžete osvojit i vy | Finax.eu
12. července 2022

6 rad bohatých lidí, které si můžete osvojit i vy

Téměř 80 % bohatých lidí si svůj majetek vybudovalo od nuly a Juraj Hrbatý je jedním z nich. Svůj majetek nezdědil, ale propracoval se k němu. Stále se však drží při zemi a peníze nerozhazuje. Přečtěte si seznam jeho rad, které mohou i vám pomoci zlepšit finanční budoucnost.

Přečíst více
12 rad jak měsíčně ušetřit tisíce korun | Finax.CS
8. ledna 2021

12 rad, jak měsíčně ušetřit tisíce korun

Buďme upřímní, šetření peněz je náročné. Pokud nevíte, jak se přinutit začít spořit, nejste v tom sami. Většina lidí žije od výplaty k výplatě, a to není v pořádku! Několika z vás pomůže seznam jednoduchých kroků.

Přečíst více
SKUTEČNÉ NÁKLADY AUTA - NEJVĚTŠÍ zbytečný výdaj | Finax.CS
12. listopadu 2020

Skutečné náklady auta - největší zbytečný výdaj

Pro některé je auto nástroj na přesouvání se z bodu A do bodu B, pro jiné symbolizuje společenský status, či úspěch. Málokdo si však uvědomuje, že auto je pro rodinu častokrát jedním z největších výdajů v jejich životě.

Přečíst více
22. října 2019

Finanční nezávislost – jak jít do důchodu mladý a bohatý

Zatímco se v České republice vedou debaty o tom, jak naučit lidi šetřit a rozumně investovat alespoň část vydělaných peněz, v zahraničí se v posledních letech dostává do popředí opačný trend. Stále více lidí si odkládá a investuje převážnou část svého příjmu za účelem dosažení finanční nezávislosti. Za peníze si totiž kromě pěkných věcí můžete koupit i něco mnohem cennější – čas a svobodu.

Přečíst více
Rádi Vám poradíme! 
Naplánuj si hovor
phone-icon