Finax Blog

Informace, které Vám pomohou ke správnému investování.

Finax významně kapitálově posílil

Investiční holding nadace, kterou založil a financuje Ivan Chrenko, navýšil investici ve Finaxu o dalších 1,5 milion eur, čímž Finax významně kapitálově posílil. Investici chce Finax využít i na vývoj průlomové aplikace pro správu osobních financí, která bude po létě spuštěna.

Juraj Hrbatý | Novinky | 12. července 2021

Psal se rok 2019, když jsme ve Finaxu ohlásili největší fintech investici v historii Slovenska. Za dva roky se nám podařilo naplnit stanovené cíle a v mnoha oblastech jsme dokonce výrazně překonali očekávání, které jsme si u zrodu této investice vytyčili.

V průběhu posledního roku jsme i díky tomu dostali od venture fondů desítky nabídek na financování další expanze. Po dlouhých úvahách jsme se však rozhodli využít nabídku investičního holdingu nadace Ivana Chrenka, našeho hlavního investora, který posílil svou pozici ve Finaxu.

Jedním z důvodů, proč jsme se rozhodli pro nadaci Ivana Chrenka, byla i skutečnost, že jejím hlavním účelem je financování neziskových aktivit – v současnosti zejména projektu LEAF Academy. Líbí se nám být součástí vize, že ze zisku generovaného (i) naší společností bude jednou zajišťované kvalitní vzdělání pro lepší budoucnost našich dětí.

V rámci naší otevřené komunikace vám přináším několik detailů transakce.

Hodnota Finaxu vzrostla za 2 roky téměř 8násobně

Investicí 1,5 mil. eur v roce 2019 získal fond Growws Sicav (v němž měl majoritní podíl investiční holding nadace Ivana Chrenka) ve Finaxu 50% podíl. Hodnota Finaxu se dva roky dozadu stanovila na 3 mil. eur a mně jako zakladateli Finaxu zůstal zbývající podíl 50 %.

Během posledních pár týdnů došlo k sledu transakcí, jejichž prostřednictvím holdingová společnost nadace Ivana Chrenka odkoupila podíl od fondu Growws Sicav (původní akcionář Finaxu) a zároveň navýšila investici ve Finaxu o dalších 1,5 mil. eur při hodnotě společnosti 23,25 mil. eur.

Vzhledem k faktu, že část akcií získali v průběhu posledních dvou let i zaměstnanci Finaxu, podíl investora se zvýšil jen nepatrně z původních 50 % na přibližně 52 %.

Z pohledu rozhodování se nic měnit nebude

Součástí dohody mezi akcionáři byly také změny v hlasovacích právech společnosti. Úpravou stanov jsme zvýšili kvórum valné hromady na 66 %, což znamená, že jakékoli změny ve společnosti musí společně odsouhlasit stejně jako předtím oba hlavní akcionáři.

V průběhu příštích měsíců Finax posílí o dva nové členy představenstva. Rozhodování však bude nadále plně v kompetenci vedení Finaxu, za kterým stojí původní zakladatelé, já, Juraj Hrbatý, a Radoslav Kasík. Ve směřování Finaxu tak nenastanou žádné změny.

Co znamená investice pro Finax?

Za 3,5 roku své existence dosáhl Finax přímo neuvěřitelných výsledků. Aktuálně spravuje již více než 166 mil. eur téměř 23 tisícům klientům a patří tak mezi nejúspěšnější robo-poradce v Evropě.

Ještě výjimečnějším nás dělá fakt, že větší část nové investice neplánujeme vůbec utratit. Jak tedy investici použijeme?

1) 500 000 eur půjde na zvýšení základního kapitálu společnosti, které se uskuteční příští rok na jaře po auditu účetní závěrky za rok 2021. Finax tak chce kapitálově posílit, aby splňoval i v budoucnu při pokračujícím růstu přísné zákonné kapitálové požadavky.

2) 500 000 eur půjde na zvýšení rezervního fondu společnosti. Budou to prostředky, které bude Finax držet dlouhodobě na svých účtech a budou sloužit jako rezerva při významném poklesu tržeb plynoucích z potenciálních tržních výkyvů. Co to přesně znamená?

Tržby Finaxu jsou přímo odvozeny od hodnoty majetku našich zákazníků. Pokud nastane na burze v budoucnu pokles, sníží hodnotu majetku pod správou, čímž by došlo i k poklesu tržeb společnosti. Významná tržní korekce by tak mohla negativně ovlivnit chod společnosti. Navýšením rezervního fondu bude Finax na takovou situaci zodpovědně připraven.

3) 500 000 eur půjde na vývoj a rozběh aplikace pro správu osobních financí. Jak jsme informovali již minulý rok, Finax získal jako první subjekt na Slovensku povolení od NBS přistupovat se souhlasem klientů k jejich bankovním účtům. Aplikace bude poskytována jako samostatná služba a bude průlomovým nástrojem pro správu osobních financí Slováků (platí jen pro Slováky?).

Vývoj aplikace již probíhá na plné obrátky a její start očekáváme po létě. Klienti si budou moci díky aplikaci automaticky synchronizovat všechny rodinné účty z více bank do jedné aplikace. Ta bude výdaje kategorizovat a poskytovat klientům důležité informace, aby mohli své rodinné finance spravovat lépe než dosud.

Jednou z funkcí bude také možnost porovnat své výdaje s průměrem slovenských (platí jen pro Slováky? domácností podle vybraných kategorií, díky čemuž uživatelé získají lepší přehled například o tom, kde mají jejich rodinné finance slabá místa a kde je prostor pro zlepšení.

Výjimeční v hospodaření

Finax na poli hospodaření nepatří mezi početnou skupinu startupů, pro které je typické rychlé pálení získaných investic. Všechny dosavadní výdaje a náklady Finaxu jsou v souladu se stanovenými plány, jsou obezřetně řízené a co je důležitější, přinášejí ovoce.

V minulosti získaná investice byla použita na expanzi a technologické inovace, což se pozitivně podepisuje pod dosahované výsledky. Použití nabytého kapitálu bylo rozloženo na tři roky a dosud z nich kryjeme výdaje převyšující příjmy.

Ztráta společnosti dosažená v minulém roce byla plně financována právě získanými zdroji od Ivana Chrenka. Každá investice do podnikání slouží k rozvoji byznysu a aby vedla k tomuto cíli, musí být použita čili zákonitě jsou firmy financované externím kapitálem v červených číslech.

Finax má nadále množství myšlenek a velkých vizí do budoucna. Všechny směřují k poskytování kvalitnějších služeb, vertikálnímu i horizontálnímu rozšiřování nabídky, z čehož v konečném důsledku profitují naši klienti.

Naší ambicí je být lídrem na finančním trhu, být komplexním online poradcem pro vaše osobní finance a partnerem vašich peněz. Nadále vám chceme přinášet skvělé novinky, které pomohou vašim rodinným rozpočtům a vám na cestě k finančnímu zajištění a svobodě. Všechny aktivity podřizujeme tomuto cíli.

Urychlení dosažení našich vizí, z nichž profituje už téměř 23 tisíc inteligentních investorů, si vyžádalo dodatečné zdroje. První investice investičního holdingu nadace Ivana Chrenka pokryla všechny náklady, které Finax potřeboval vynaložit k dosažení bodu zlomu.

Druhé kolo financování sleduje nepolevující úsilí být nadále o krok vpředu. Kromě toho posílí stabilitu Finaxu. Robustnější rozvaha a větší kapitalizace zvýší naši důvěryhodnost a sílu značky. Nová investice při výrazně vyšším ocenění je i silným signálem vůči Finaxu od klíčového akcionáře, projevem jeho důvěry ve vedení společnosti a naplnění očekávání.

I vzhledem k získanému financování a použití jeho části na rozvoj jedinečné aplikace, tento rok stejně ukončíme v červených číslech. Již dnes se však přibližujeme k vyrovnaným financím, tedy k příjmu na úrovni nákladů. Definitivně se plánujeme dostat do zelených čísel na měsíční bázi v závěru tohoto roku.

Věřím, že navýšením vlastních zdrojů ještě více prohloubíme vaši důvěru ve Finax a jeho dlouhodobý plán efektivně spravovat veškerý váš finanční majetek.

Děkuji za vaši důvěru.

Juraj Hrbatý
Juraj Hrbatý
Chief Executive Officer
Klíčová slova
Žádné klíčová slova nebyly nalezeny
Sdílej článek
| |

Nejčtenější články

6 rad bohatých lidí, které si můžete osvojit i vy | Finax.eu
12. července 2022

6 rad bohatých lidí, které si můžete osvojit i vy

Téměř 80 % bohatých lidí si svůj majetek vybudovalo od nuly a Juraj Hrbatý je jedním z nich. Svůj majetek nezdědil, ale propracoval se k němu. Stále se však drží při zemi a peníze nerozhazuje. Přečtěte si seznam jeho rad, které mohou i vám pomoci zlepšit finanční budoucnost.

Přečíst více
12 rad jak měsíčně ušetřit tisíce korun | Finax.CS
8. ledna 2021

12 rad, jak měsíčně ušetřit tisíce korun

Buďme upřímní, šetření peněz je náročné. Pokud nevíte, jak se přinutit začít spořit, nejste v tom sami. Většina lidí žije od výplaty k výplatě, a to není v pořádku! Několika z vás pomůže seznam jednoduchých kroků.

Přečíst více
22. října 2019

Finanční nezávislost – jak jít do důchodu mladý a bohatý

Zatímco se v České republice vedou debaty o tom, jak naučit lidi šetřit a rozumně investovat alespoň část vydělaných peněz, v zahraničí se v posledních letech dostává do popředí opačný trend. Stále více lidí si odkládá a investuje převážnou část svého příjmu za účelem dosažení finanční nezávislosti. Za peníze si totiž kromě pěkných věcí můžete koupit i něco mnohem cennější – čas a svobodu.

Přečíst více
SKUTEČNÉ NÁKLADY AUTA - NEJVĚTŠÍ zbytečný výdaj | Finax.CS
12. listopadu 2020

Skutečné náklady auta - největší zbytečný výdaj

Pro některé je auto nástroj na přesouvání se z bodu A do bodu B, pro jiné symbolizuje společenský status, či úspěch. Málokdo si však uvědomuje, že auto je pro rodinu častokrát jedním z největších výdajů v jejich životě.

Přečíst více
Rádi Vám poradíme! 
Naplánuj si hovor
phone-icon