Finax Blog

Informace, které Vám pomohou ke správnému investování.

Vynikající výsledky Finaxu v roce 2020

Finaxu se v minulém roce podařilo výrazně překonat všechny naše plány a cíle. Přinášíme vám pohled na rok 2020 z pohledu našich výsledků – majetku pod správou, počtu klientů a zajímavých statistik našich aktivit.

Radoslav Kasík | Výsledky Finaxu | 23. března 2021

Tradici transparentnosti v podobě zveřejňování dosažených výsledků našeho podnikání nepřerušíme ani po třetím roce existence Finaxu. Připravili jsme pro vás přehled základních ukazatelů aktivit Finaxu v minulém roce.

Zatímco rok 2019 jsme označili za rok etablování na finančním trhu, rok 2020 jsme v plánech nazvali rokem expanze. Našim primárním cílem bylo výrazně zvýšit počet klientů a objem majetku pod správou a úspěšně se prosadit na zahraničních trzích (mimo Slovensko).

Všechny základní cíle, které jsme si pro rok 2020 stanovili na jeho počátku, naleznete v blogu Zhodnocení roku 2019 a plány Finaxu na rok 2020.

V minulém roce se nám podařilo dosáhnout cílů při všech klíčových ukazatelích a naplnili jsme také většinu našich kvalitativních plánů. Nesmírně nás těší míra překonání cílů vzhledem k náročnosti roku 2020 poznamenaného pandemií, ekonomickou recesí, vyšší nezaměstnaností a vysokou volatilitou trhů.

Výsledky portfolií Inteligentního investování v roce 2020 porovnané s konkurencí najdete v článku Výsledky investic v 2020, který publikujeme v průběhu nejbližších dní.

Objem majetku pod správou

 • Spravovaný majetek na konci roku 2020 dosáhl 78,6 mil. eur, což představuje meziroční nárůst o 289%.
 • Cíl jsme měli stanovený na 60 mil. eur. Překonali jsme ho až o 31 %.
 • Na vývoji majetku absolutně není viditelný propad trhů v březnu. Pokles hodnoty portfolií kompenzovaly nové vklady.
 • Výdělek našich klientů za necelé tři roky dosáhl na konci roku 2020 6,2 mil. eur.
 • Chování klientů Finaxu bylo v roce 2020 racionální a obdivuhodné. Objem výběrů v březnu byl jen mírně vyšší než průměrné měsíční výběry v průběhu celého roku. Více klientů právě naopak využilo příležitost nabídnutou pandemií. Březen se na dlouho stal rekordním měsícem z pohledu vkladů i nových smluv, což jsme při propuknutí pandemie absolutně nepředpokládali.

Objem majetku pod spravou | Finax.cs

Počet klientů a vývoj vkladů

 • Na konci roku měl Finax 13 851 aktivních klientů. Počet klientů narostl o 260 %.
 • Naším cílem bylo spravovat majetek 11 000 klientům. Plán jsme překročili o 25,9 %.
 • Povzbuzujícím aspektem je i nárůst průměrného spravovaného majetku jednomu klientovi, který vzrostl o 7,8 % na 5 673 eur.
 • Růst aktivních klientů o více než 10 000 je na úrovni největších evropských robo-poradců z Velké Británie nebo Německa.

Počet aktívnych klientov | Finax.cs

 • V prosinci 2020 jsme přijali více než 16 700 vkladů, což představuje meziroční růst o 282%.
 • Průměrný vklad však vlivem rostoucího počtu klientů a nejistoty vyvolané pandemií v průběhu roku až do srpna kontinuálně klesal. S rostoucími trhy a většími úsporami klientů se vrátila důvěra inteligentních investorů přetavená do vyšších vkladů.
 • Průměrný vklad meziročně poklesl o 14,8 %.

Počet vklasdov v mesiaci | Finax.cs

Zdroj získání klientů

 • Podíl zahraničních smluv na všech uzavřených smlouvách loni dosáhl 35,3 %.
 • Naším cílem bylo původně mít na konci roku podíl zahraničních registrací 30 % ze všech měsíčních registrací. Nám se to podařilo dosáhnout v celém roce a v posledním čtvrtletí tvořily zahraniční smlouvy až 53,8 %.
 • 24,8 % klientů je zahraničních, což je pro nás z pohledu geografické diverzifikace příjmů velmi důležité.
 • Podíl jejich majetku na celkovém spravovaném majetku činil 13,6 %.
 • Zahraniční trhy se nám naplno rozběhly až v tomto roce, proto je průměrný majetek zahraničního klienta nižší oproti slovenskému klientovi.

Podil slovenskych a zahraničních klientu | Finax.cs


 • Externí finanční agenti Finaxu zprostředkovali 36 % všech smluv v roce 2020. Počet smluv zprostředkovaných agenty vzrostl meziročně o 126 %. Na slovenských smlouvách byl jejich podíl 54,2 %.
 • Celkově tvoří externě zprostředkování klienti 40,3 % všech aktivních klientů, ale jejich průměrný majetek ve Finaxu je nižší. Podíl majetku klientů agentů představuje 26,5 %.
 • Počet partnerů externího prodeje vzrostl na 33 (z 21), z čehož 21 jsou samostatní finanční agenti a 12 vázaných finančních a investičních agentů. Ke konci roku mělo v nabídce Finax více než 1450 finančních agentů.

Zdroj získaváví klienta | Finax.eu

 • Jednou z novinek, kterou jsme spustili na začátku 4. čtvrtletí minulého roku, je Finax Elite, oddělení privátních investičních služeb.
 • Na konci roku podíl majetku klientů Elite činil 18,2 % spravovaného majetku Finaxem.

Podíl Finax Elite na spravovaném majetku | Finax.cs

Profil klienta a účtu

 • Finaxu se nadále daří oslovovat mladé lidi, což je v souladu se způsobem naší komunikace, využíváním online nástrojů a technologií.
 • Až 77,1 % klientů tvoří lidé ve věku do 45 let. Největší skupinu představují klienti ve věku 25 až 34 let (38,4 %).
 • Naše klientela v průběhu minulého roku mírně omládla. Podíl klientů ve věku do 25 let vzrostl o 0,8procentního bodu a klientů ve věku 25 až 34 let o 2,7procentního bodu.
 • Zájem mladých o investování a jejich zodpovědný přístup k osobním financím nás těší. Vzdělávání, kterému věnujeme množství času a úsilí, podle těchto statistik padá na úrodnou půdu. Věříme, že tím připravujeme zabezpečenou generaci budoucích důchodců.

Věkova struktura klientu | Finax.cs

 • Průměrné portfolio v průběhu roku 2020 mírně zdynamizovalo.
 • Aktuální alokace celého spravovaného majetku Finaxem je 75,1 % akcie a 24,9 % dluhopisy. Před rokem byl podíl akcií o 5,7procentního bodu nižší.
 • I tento trend vnímáme pozitivně, protože se primárně soustředíme na střednědobé a dlouhodobé budování majetku inteligentních investorů.

Prumerne portfolio podle základních tříd | Finax.cs

 • Poměr jednotlivých investičních cílů se velmi nezměnil.

Na jaký účel najčastěji investujú klienti s Finaxem? | Finax.cs

Návštěvnost stránky a konzumace obsahu Finaxu

 • V roce 2020 naše stránky zaznamenaly 1,28 milionů návštěv a 5,09 milionů zobrazení provedených 185 tisíc uživateli.
 • Intenzivněji jsme se začali věnovat i produkci videí a podcastů. Videa na Youtube kanálu Finaxu dosáhla 132,7 tisíc zhlédnutí a podcasty 131,7 tisíc poslechů.

Kvalitativní výsledky

 • Úspěšná kontrola Úřadu pro ochranu osobních údajů bez jediné výčitky.
 • Spuštění mobilní aplikace Finax: Finance a investice.
 • Vytvoření oddělení Finax Elite pro privátní klientelu.
 • Spuštění zaměstnaneckého programu.
 • Vstup na chorvatský trh.
 • Zvýšení automatizace backoffice procesů.
 • Dokončení biometrického ověření pro iPhone.
 • Spuštění affiliate programu.
 • Nové relace Finax radí, Mudrovačka a Finax rozhovory.
 • Příprava konceptu zvyšování finanční gramotnosti (www.financie.sk).

Není mnoho věcí, které jsme si umínili na začátku roku 2020 a nakonec jsme jich nedosáhli. Plánovali jsme ještě vstup na jeden zahraniční trh, což jsme ale z kapacitních důvodů prozatím odložili. Slíbili a nedodali jsme i digitalizaci registrace nezletilých a právnických osob a vytvoření rodinných účtů. 

Výsledky Finaxu jsou i v třetím roce vynikající. Podařilo se nám dosáhnout silný růst a překonat všechny naše ambiciózní cíle. Vzhledem k okolnostem nemůžeme roku 2020 nic vytknout.

Dosažená čísla jsou výsledkem tvrdé práce. Specifická společenská a ekonomická situace si vyžádala značné úsilí z naší strany, které ale nakonec přineslo ovoce. Téměř čtyřnásobné zvýšení výsledků v čase celosvětové pandemie lze označit za obrovský úspěch.

Velké díky patří v první řadě všem našim zaměstnancům, kteří odvádějí skvělou práci a bez kterých by tyto výsledky nebyly možné. Rok 2020 nebyl lehký ani z pohledu nevyhnutelné změny pracovních návyků. Všichni z Finaxu ji zvládli na výbornou.

Klientům a fanouškům srdečně děkujeme za jejich přízeň a důvěru v uplynulém roce.

Nadále budeme přinášet atraktivní řešení na poli osobních financí a investic, které ještě více obohatí váš život, usnadní vám práci s rodinným rozpočtem a zkrátí cestu k vybudování dostatečného majetku.

V průběhu tohoto týdne zveřejníme i blog k naším ambiciózním plánem na rok 2021.

Začněte investovat již dnes 

Radoslav Kasík
Radoslav Kasík
Head of Sales Strategy
Klíčová slova
Finax výsledky
Sdílej článek
| |

Nejčtenější články

6 rad bohatých lidí, které si můžete osvojit i vy | Finax.eu
12. července 2022

6 rad bohatých lidí, které si můžete osvojit i vy

Téměř 80 % bohatých lidí si svůj majetek vybudovalo od nuly a Juraj Hrbatý je jedním z nich. Svůj majetek nezdědil, ale propracoval se k němu. Stále se však drží při zemi a peníze nerozhazuje. Přečtěte si seznam jeho rad, které mohou i vám pomoci zlepšit finanční budoucnost.

Přečíst více
12 rad jak měsíčně ušetřit tisíce korun | Finax.CS
8. ledna 2021

12 rad, jak měsíčně ušetřit tisíce korun

Buďme upřímní, šetření peněz je náročné. Pokud nevíte, jak se přinutit začít spořit, nejste v tom sami. Většina lidí žije od výplaty k výplatě, a to není v pořádku! Několika z vás pomůže seznam jednoduchých kroků.

Přečíst více
22. října 2019

Finanční nezávislost – jak jít do důchodu mladý a bohatý

Zatímco se v České republice vedou debaty o tom, jak naučit lidi šetřit a rozumně investovat alespoň část vydělaných peněz, v zahraničí se v posledních letech dostává do popředí opačný trend. Stále více lidí si odkládá a investuje převážnou část svého příjmu za účelem dosažení finanční nezávislosti. Za peníze si totiž kromě pěkných věcí můžete koupit i něco mnohem cennější – čas a svobodu.

Přečíst více
SKUTEČNÉ NÁKLADY AUTA - NEJVĚTŠÍ zbytečný výdaj | Finax.CS
12. listopadu 2020

Skutečné náklady auta - největší zbytečný výdaj

Pro některé je auto nástroj na přesouvání se z bodu A do bodu B, pro jiné symbolizuje společenský status, či úspěch. Málokdo si však uvědomuje, že auto je pro rodinu častokrát jedním z největších výdajů v jejich životě.

Přečíst více
Rádi Vám poradíme! 
Naplánuj si hovor
phone-icon