Finax Blog

Informace, které Vám pomohou ke správnému investování.

Vynikající výsledky Finaxu v roce 2020

Finaxu se v minulém roce podařilo výrazně překonat všechny naše plány a cíle. Přinášíme vám pohled na rok 2020 z pohledu našich výsledků – majetku pod správou, počtu klientů a zajímavých statistik našich aktivit.

Radoslav Kasík | Výsledky Finaxu | 23. března 2021

Tradici transparentnosti v podobě zveřejňování dosažených výsledků našeho podnikání nepřerušíme ani po třetím roce existence Finaxu. Připravili jsme pro vás přehled základních ukazatelů aktivit Finaxu v minulém roce.

Zatímco rok 2019 jsme označili za rok etablování na finančním trhu, rok 2020 jsme v plánech nazvali rokem expanze. Našim primárním cílem bylo výrazně zvýšit počet klientů a objem majetku pod správou a úspěšně se prosadit na zahraničních trzích (mimo Slovensko).

Všechny základní cíle, které jsme si pro rok 2020 stanovili na jeho počátku, naleznete v blogu Zhodnocení roku 2019 a plány Finaxu na rok 2020.

V minulém roce se nám podařilo dosáhnout cílů při všech klíčových ukazatelích a naplnili jsme také většinu našich kvalitativních plánů. Nesmírně nás těší míra překonání cílů vzhledem k náročnosti roku 2020 poznamenaného pandemií, ekonomickou recesí, vyšší nezaměstnaností a vysokou volatilitou trhů.

Výsledky portfolií Inteligentního investování v roce 2020 porovnané s konkurencí najdete v článku Výsledky investic v 2020, který publikujeme v průběhu nejbližších dní.

Objem majetku pod správou

 • Spravovaný majetek na konci roku 2020 dosáhl 78,6 mil. eur, což představuje meziroční nárůst o 289%.
 • Cíl jsme měli stanovený na 60 mil. eur. Překonali jsme ho až o 31 %.
 • Na vývoji majetku absolutně není viditelný propad trhů v březnu. Pokles hodnoty portfolií kompenzovaly nové vklady.
 • Výdělek našich klientů za necelé tři roky dosáhl na konci roku 2020 6,2 mil. eur.
 • Chování klientů Finaxu bylo v roce 2020 racionální a obdivuhodné. Objem výběrů v březnu byl jen mírně vyšší než průměrné měsíční výběry v průběhu celého roku. Více klientů právě naopak využilo příležitost nabídnutou pandemií. Březen se na dlouho stal rekordním měsícem z pohledu vkladů i nových smluv, což jsme při propuknutí pandemie absolutně nepředpokládali.

Objem majetku pod spravou | Finax.cs

Počet klientů a vývoj vkladů

 • Na konci roku měl Finax 13 851 aktivních klientů. Počet klientů narostl o 260 %.
 • Naším cílem bylo spravovat majetek 11 000 klientům. Plán jsme překročili o 25,9 %.
 • Povzbuzujícím aspektem je i nárůst průměrného spravovaného majetku jednomu klientovi, který vzrostl o 7,8 % na 5 673 eur.
 • Růst aktivních klientů o více než 10 000 je na úrovni největších evropských robo-poradců z Velké Británie nebo Německa.

Počet aktívnych klientov | Finax.cs

 • V prosinci 2020 jsme přijali více než 16 700 vkladů, což představuje meziroční růst o 282%.
 • Průměrný vklad však vlivem rostoucího počtu klientů a nejistoty vyvolané pandemií v průběhu roku až do srpna kontinuálně klesal. S rostoucími trhy a většími úsporami klientů se vrátila důvěra inteligentních investorů přetavená do vyšších vkladů.
 • Průměrný vklad meziročně poklesl o 14,8 %.

Počet vklasdov v mesiaci | Finax.cs

Zdroj získání klientů

 • Podíl zahraničních smluv na všech uzavřených smlouvách loni dosáhl 35,3 %.
 • Naším cílem bylo původně mít na konci roku podíl zahraničních registrací 30 % ze všech měsíčních registrací. Nám se to podařilo dosáhnout v celém roce a v posledním čtvrtletí tvořily zahraniční smlouvy až 53,8 %.
 • 24,8 % klientů je zahraničních, což je pro nás z pohledu geografické diverzifikace příjmů velmi důležité.
 • Podíl jejich majetku na celkovém spravovaném majetku činil 13,6 %.
 • Zahraniční trhy se nám naplno rozběhly až v tomto roce, proto je průměrný majetek zahraničního klienta nižší oproti slovenskému klientovi.

Podil slovenskych a zahraničních klientu | Finax.cs


 • Externí finanční agenti Finaxu zprostředkovali 36 % všech smluv v roce 2020. Počet smluv zprostředkovaných agenty vzrostl meziročně o 126 %. Na slovenských smlouvách byl jejich podíl 54,2 %.
 • Celkově tvoří externě zprostředkování klienti 40,3 % všech aktivních klientů, ale jejich průměrný majetek ve Finaxu je nižší. Podíl majetku klientů agentů představuje 26,5 %.
 • Počet partnerů externího prodeje vzrostl na 33 (z 21), z čehož 21 jsou samostatní finanční agenti a 12 vázaných finančních a investičních agentů. Ke konci roku mělo v nabídce Finax více než 1450 finančních agentů.

Zdroj získaváví klienta | Finax.eu

 • Jednou z novinek, kterou jsme spustili na začátku 4. čtvrtletí minulého roku, je Finax Elite, oddělení privátních investičních služeb.
 • Na konci roku podíl majetku klientů Elite činil 18,2 % spravovaného majetku Finaxem.

Podíl Finax Elite na spravovaném majetku | Finax.cs

Profil klienta a účtu

 • Finaxu se nadále daří oslovovat mladé lidi, což je v souladu se způsobem naší komunikace, využíváním online nástrojů a technologií.
 • Až 77,1 % klientů tvoří lidé ve věku do 45 let. Největší skupinu představují klienti ve věku 25 až 34 let (38,4 %).
 • Naše klientela v průběhu minulého roku mírně omládla. Podíl klientů ve věku do 25 let vzrostl o 0,8procentního bodu a klientů ve věku 25 až 34 let o 2,7procentního bodu.
 • Zájem mladých o investování a jejich zodpovědný přístup k osobním financím nás těší. Vzdělávání, kterému věnujeme množství času a úsilí, podle těchto statistik padá na úrodnou půdu. Věříme, že tím připravujeme zabezpečenou generaci budoucích důchodců.

Věkova struktura klientu | Finax.cs

 • Průměrné portfolio v průběhu roku 2020 mírně zdynamizovalo.
 • Aktuální alokace celého spravovaného majetku Finaxem je 75,1 % akcie a 24,9 % dluhopisy. Před rokem byl podíl akcií o 5,7procentního bodu nižší.
 • I tento trend vnímáme pozitivně, protože se primárně soustředíme na střednědobé a dlouhodobé budování majetku inteligentních investorů.

Prumerne portfolio podle základních tříd | Finax.cs

 • Poměr jednotlivých investičních cílů se velmi nezměnil.

Na jaký účel najčastěji investujú klienti s Finaxem? | Finax.cs

Návštěvnost stránky a konzumace obsahu Finaxu

 • V roce 2020 naše stránky zaznamenaly 1,28 milionů návštěv a 5,09 milionů zobrazení provedených 185 tisíc uživateli.
 • Intenzivněji jsme se začali věnovat i produkci videí a podcastů. Videa na Youtube kanálu Finaxu dosáhla 132,7 tisíc zhlédnutí a podcasty 131,7 tisíc poslechů.

Kvalitativní výsledky

 • Úspěšná kontrola Úřadu pro ochranu osobních údajů bez jediné výčitky.
 • Spuštění mobilní aplikace Finax: Finance a investice.
 • Vytvoření oddělení Finax Elite pro privátní klientelu.
 • Spuštění zaměstnaneckého programu.
 • Vstup na chorvatský trh.
 • Zvýšení automatizace backoffice procesů.
 • Dokončení biometrického ověření pro iPhone.
 • Spuštění affiliate programu.
 • Nové relace Finax radí, Mudrovačka a Finax rozhovory.
 • Příprava konceptu zvyšování finanční gramotnosti (www.financie.sk).

Není mnoho věcí, které jsme si umínili na začátku roku 2020 a nakonec jsme jich nedosáhli. Plánovali jsme ještě vstup na jeden zahraniční trh, což jsme ale z kapacitních důvodů prozatím odložili. Slíbili a nedodali jsme i digitalizaci registrace nezletilých a právnických osob a vytvoření rodinných účtů. 

Výsledky Finaxu jsou i v třetím roce vynikající. Podařilo se nám dosáhnout silný růst a překonat všechny naše ambiciózní cíle. Vzhledem k okolnostem nemůžeme roku 2020 nic vytknout.

Dosažená čísla jsou výsledkem tvrdé práce. Specifická společenská a ekonomická situace si vyžádala značné úsilí z naší strany, které ale nakonec přineslo ovoce. Téměř čtyřnásobné zvýšení výsledků v čase celosvětové pandemie lze označit za obrovský úspěch.

Velké díky patří v první řadě všem našim zaměstnancům, kteří odvádějí skvělou práci a bez kterých by tyto výsledky nebyly možné. Rok 2020 nebyl lehký ani z pohledu nevyhnutelné změny pracovních návyků. Všichni z Finaxu ji zvládli na výbornou.

Klientům a fanouškům srdečně děkujeme za jejich přízeň a důvěru v uplynulém roce.

Nadále budeme přinášet atraktivní řešení na poli osobních financí a investic, které ještě více obohatí váš život, usnadní vám práci s rodinným rozpočtem a zkrátí cestu k vybudování dostatečného majetku.

V průběhu tohoto týdne zveřejníme i blog k naším ambiciózním plánem na rok 2021.

Začněte investovat již dnes 

Radoslav Kasík
Radoslav Kasík
Chief Investment Officer
Klíčová slova
Finax výsledky
Sdílej článek
| |

Nejčtenější články

6 rad bohatých lidí, které si můžete osvojit i vy | Finax.eu
12. července 2022

6 rad bohatých lidí, které si můžete osvojit i vy

Téměř 80 % bohatých lidí si svůj majetek vybudovalo od nuly a Juraj Hrbatý je jedním z nich. Svůj majetek nezdědil, ale propracoval se k němu. Stále se však drží při zemi a peníze nerozhazuje. Přečtěte si seznam jeho rad, které mohou i vám pomoci zlepšit finanční budoucnost.

Přečíst více
12 rad jak měsíčně ušetřit tisíce korun | Finax.CS
8. ledna 2021

12 rad, jak měsíčně ušetřit tisíce korun

Buďme upřímní, šetření peněz je náročné. Pokud nevíte, jak se přinutit začít spořit, nejste v tom sami. Většina lidí žije od výplaty k výplatě, a to není v pořádku! Několika z vás pomůže seznam jednoduchých kroků.

Přečíst více
22. října 2019

Finanční nezávislost – jak jít do důchodu mladý a bohatý

Zatímco se v České republice vedou debaty o tom, jak naučit lidi šetřit a rozumně investovat alespoň část vydělaných peněz, v zahraničí se v posledních letech dostává do popředí opačný trend. Stále více lidí si odkládá a investuje převážnou část svého příjmu za účelem dosažení finanční nezávislosti. Za peníze si totiž kromě pěkných věcí můžete koupit i něco mnohem cennější – čas a svobodu.

Přečíst více
Investice do zlata – nedostatky a nástrahy | Finax.cs
18. srpna 2020

Investice do zlata – nedostatky a nástrahy

Zájem o zlato v uplynulých měsících vzrostl. Jeho prodejci využívají ekonomickou recesi jako argument ve prospěch zlata, což mnoho potenciálních investorů může zmást. Analyzovali jsme pro vás historii zlata a všechny parametry investice do něj. Přinášíme vám informace, kolik se dá na zlatě vydělat, kolik stojí tento špás, zda se vůbec vyplatí kupovat zlato, na co si dát při zlatě pozor a kdy a jak do něj vhodně investovat.

Přečíst více
Rádi Vám poradíme! 
Naplánuj si hovor
phone-icon