Finax Blog

Informace, které Vám pomohou ke správnému investování.

Jak počítáme skutečnou výkonnost portfolií Finaxu?

U příležitosti pátého výročí naší existence měníme metodiku zveřejňování výkonnosti portfolií. V tabulkách výnosů od teď uvidíte místo modelované výkonnosti tu skutečně dosaženou. Jak toto číslo počítáme a čím se liší od modelovaného vývoje? Odpověď se dozvíte v dnešním článku.

Šimon Pekar | Jak to děláme? | 6. dubna 2023

10. ledna 2023 oslavil Finax 5. výročí svého zápisu do obchodního rejstříku. S tímto jubileem se pojí nová povinnost. Jelikož portfolia Inteligentního investování nabízíme více než 5 let (první vklad klienta byl zainvestován 21. 2. 2018), regulace po nás vyžaduje reportování skutečně dosažené výkonnosti.

Doposud jsme v komunikaci používali zejména modelovanou výkonnost. Její hlavní výhodou byla možnost pracovat s historickou výkonností sahající do období dávno před založením Finaxu. Podrobný způsob jejího výpočtu jsme popsali v tomto článku.

Neznamená to však, že by tato metoda nebyla přesná. O skutečných výnosech klientských účtů nabízela velmi důvěryhodný obraz, jak se budete moci sami přesvědčit ke konci tohoto článku. Přesto budeme kvůli maximální přesnosti od nynějška v komunikaci používat zejména skutečně dosažené výkonnosti.

Od založení Finaxu prosazujeme maximální transparentnost. Provedeme vás tedy procesem toho, jak jsme vybrali způsob nového výpočtu a dospěli k číslům v tabulkách výkonností.

Výběr způsobu výpočtu

Skutečně dosaženou výkonnost můžeme určit dvěma způsoby: průměrováním účtů všech klientů nebo počítáním vývoje typického portfolia pomocí cen, za které jsme v minulosti realizovali obchody. Vybrali jsme si druhý přístup.

Důvodem byla zejména administrativní náročnost průměrování všech účtů. Naši klienti mají otevřených 60 tisíc účtů. Jen v roce 2022 provedli více než 470 tisíc vkladů a tisíce výběrů, přičemž pro každý účet platí jiný efektivní poplatek díky různým slevám a programu Elite. Průměrování takového množství čísel by bylo systémově náročné a vytvářelo by prostor pro chyby.

Rozhodli jsme se proto vypočítat vývoj portfolií, na kterých všechny transakce proběhnou ve skutečných obchodních dnech a za skutečně realizované ceny nákupů a prodejů našich klientů.

Jejich výkonnost bude díky tomu stejná jako skutečně dosažená výkonnost standardního portfolia s plným poplatkem. Drobné odlišnosti mohou nastat pouze v důsledku méně přesného zaokrouhlování v našem obchodním systému.

Upozorňujeme, že dosažená výkonnost závisí také na individuálním klientovi. Mnozí dosahují vyšší časově vážené výkonnosti díky už zmíněným slevám či členství v programu Elite. Přesná alokace a časování rebalancingu zase záleží na datu začátku investice.

Metodika

Při výpočtu skutečně dosažené výkonnosti standardního portfolia postupujeme následovně:

  • Investice do portfolií Inteligentního investování začíná 21. 2. 2018 a u Inteligentní peněženky 27. 7. 2021. V obou případech jde o datum, kdy jsme na těchto strategiích uskutečnili první nákup ETF fondů.
  • Všechny nákupy a prodeje (např. při první investici, rebalancingu nebo odprodeji kvůli potřebě doplnit hotovost na účtu) probíhají výhradně v nákupní dny (obvykle úterý) za skutečné ceny obchodů realizovaných během daného data.
  • Při prvním nákupu jsou prostředky rozloženy podle optimální (počáteční) alokace pro jednotlivá portfolia. Konkrétní čísla si můžete prohlédnout v tabulkách níže.

Jak počítáme skutečnou výkonnost portfolií Finaxu? | Finax.eu

Jak počítáme skutečnou výkonnost portfolií Finaxu? | Finax.eu

  • Následný vývoj hodnoty účtu počítáme na denní bázi. Používáme k tomu uzavírací ceny jednotlivých ETF fondů, jak je reportuje náš depozitář na klientských účtech Finaxu, tedy kurzy platné při uzavření obchodování na burze na konci pracovního dne.
  • Na všechna portfolia uplatňujeme plný poplatek včetně DPH. V případě strategií Inteligentního investování je to 1,2 % ročně a v případě Inteligentní peněženky 0,5 % ročně. Příklad výpočtu skutečné výkonnosti počítá s jednorázovým vkladem větším než 1 000 eur, proto výpočet nezohledňuje poplatek za zpracování platby do 1 000 eur.
  • Počítání částky za poplatky probíhá každý den včetně víkendů. Ke konci měsíce se denní částky sečtou a strhnou z držené hotovosti.
  • V portfoliích Inteligentního investování se hodnota hotovosti na účtu pohybuje od 1,5 % do -0,5 % hodnoty portfolia. Po poklesu hotovosti pod -0,5 % hodnoty účtu se v nejbližší obchodní den poměrově odprodá část každé pozice v portfoliu (kolem 2 % z každé pozice, z každého ETF), aby hodnota hotovosti dosáhla 1,5 % hodnoty portfolia při zachování alokace cenných papírů z konce předchozího dne.
  • Každý investiční den sledujeme i odchýlení vah jednotlivých fondů ETF. Pokud odchylka překročí povolený limit, provede se na účtu rebalancing. Tento blog vám prozradí více o způsobu a příznivém vlivu rebalancingu.
  • Výkonnost se počítá jako procentuální změna hodnoty portfolia během určitého období.

Porovnání s modelovanou výkonností

Skutečnou výkonnost jednotlivých strategií naleznete v tabulce níže. Údaje jsou aktuální k 28. 2. 2023.

Upozornění k uváděným datům: Minulé výsledky nejsou zárukou budoucích výnosů a výsledkem vaší investice může být i ztráta. Informujte se, jaká rizika podstupujete při investování.

Jak počítáme skutečnou výkonnost portfolií Finaxu? | Finax.eu

Upozornění: Data použitá při výpočtu výkonnosti jsou v měně EUR. Výsledky jsou převedeny na CZK při spotových kurzech EUR-CZK (zdroj: Bloomberg). Návratnost vaší investice se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání měn, pokud je vaše investice provedena v jiné měně, než která se používá při výpočtu výkonnosti.

Pro srovnání přidáváme také graf vývoje 100 % akciového portfolia. Můžete v něm vidět srovnání skutečně dosažené výkonnosti od konce února 2018 a modelovaného vývoje investice používaného do konce roku 2022. Vyplývá z něj, že modelovaná výkonnost s malými odchylkami odrážela tu skutečnou.

Berte však na vědomí, že ani jedna z uvedených výkonností nezaručuje vývoj vaší investice v budoucnosti.

Jak počítáme skutečnou výkonnost portfolií Finaxu? | Finax.eu

Důvodem pro mírné odchylky je pár odlišností ve způsobu výpočtu. Modelované portfolio používá při nákupech a prodejích uzavírací ceny z konce dne, které se mohou mírně lišit od těch, za které proběhly skutečné obchody během dne.

Kromě toho se v ní poplatek neurčuje na denní bázi, ale z průměru počáteční a koncové hodnoty portfolia za poslední měsíc. Rebalancing neprobíhá v nejbližší obchodní den, ale ke konci měsíce.

Věříme, že vám informace z článku pomohou snáze pochopit tabulky zveřejňující výkonnost našich portfolií. Nezapomínejte, že mnozí klienti dosahují vyšších výnosů díky mnoha nabízeným slevám.

Aktuálně jsme zvýšili slevu za pozvání známých na 1 000 eur řízených tři roky bez poplatku.

V loňském roce jsme zvýšili také slevu za přesun investice. Pokud prokážete ukončení investice u konkurence a prostředky zainvestujete ve Finaxu, až 50 % přesunuté hodnoty vám budeme 2 roky spravovat bez poplatku.

Stejně tak nás neváhejte oslovit na client@finax.eu, pokud máte další dotazy ohledně počítání skutečné výkonnosti. Rádi vám objasníme bližší detaily, případně poskytneme přesné přepočty, které vedly k výsledkům v tabulkách.


Šimon Pekar
Šimon Pekar
Klíčová slova
výkonnost portfolií
Sdílej článek
| |

Nejčtenější články

6 rad bohatých lidí, které si můžete osvojit i vy | Finax.eu
12. července 2022

6 rad bohatých lidí, které si můžete osvojit i vy

Téměř 80 % bohatých lidí si svůj majetek vybudovalo od nuly a Juraj Hrbatý je jedním z nich. Svůj majetek nezdědil, ale propracoval se k němu. Stále se však drží při zemi a peníze nerozhazuje. Přečtěte si seznam jeho rad, které mohou i vám pomoci zlepšit finanční budoucnost.

Přečíst více
12 rad jak měsíčně ušetřit tisíce korun | Finax.CS
8. ledna 2021

12 rad, jak měsíčně ušetřit tisíce korun

Buďme upřímní, šetření peněz je náročné. Pokud nevíte, jak se přinutit začít spořit, nejste v tom sami. Většina lidí žije od výplaty k výplatě, a to není v pořádku! Několika z vás pomůže seznam jednoduchých kroků.

Přečíst více
22. října 2019

Finanční nezávislost – jak jít do důchodu mladý a bohatý

Zatímco se v České republice vedou debaty o tom, jak naučit lidi šetřit a rozumně investovat alespoň část vydělaných peněz, v zahraničí se v posledních letech dostává do popředí opačný trend. Stále více lidí si odkládá a investuje převážnou část svého příjmu za účelem dosažení finanční nezávislosti. Za peníze si totiž kromě pěkných věcí můžete koupit i něco mnohem cennější – čas a svobodu.

Přečíst více
Investice do zlata – nedostatky a nástrahy | Finax.cs
18. srpna 2020

Investice do zlata – nedostatky a nástrahy

Zájem o zlato v uplynulých měsících vzrostl. Jeho prodejci využívají ekonomickou recesi jako argument ve prospěch zlata, což mnoho potenciálních investorů může zmást. Analyzovali jsme pro vás historii zlata a všechny parametry investice do něj. Přinášíme vám informace, kolik se dá na zlatě vydělat, kolik stojí tento špás, zda se vůbec vyplatí kupovat zlato, na co si dát při zlatě pozor a kdy a jak do něj vhodně investovat.

Přečíst více
Rádi Vám poradíme! 
Naplánuj si hovor
phone-icon