Finax Blog

Informace, které Vám pomohou ke správnému investování.

Jak počítáme skutečnou výkonnost portfolií Finaxu?

U příležitosti pátého výročí naší existence měníme metodiku zveřejňování výkonnosti portfolií. V tabulkách výnosů od teď uvidíte místo modelované výkonnosti tu skutečně dosaženou. Jak toto číslo počítáme a čím se liší od modelovaného vývoje? Odpověď se dozvíte v dnešním článku.

Šimon Pekar | Jak to děláme? | 6. dubna 2023

10. ledna 2023 oslavil Finax 5. výročí svého zápisu do obchodního rejstříku. S tímto jubileem se pojí nová povinnost. Jelikož portfolia Inteligentního investování nabízíme více než 5 let (první vklad klienta byl zainvestován 21. 2. 2018), regulace po nás vyžaduje reportování skutečně dosažené výkonnosti.

Doposud jsme v komunikaci používali zejména modelovanou výkonnost. Její hlavní výhodou byla možnost pracovat s historickou výkonností sahající do období dávno před založením Finaxu. Podrobný způsob jejího výpočtu jsme popsali v tomto článku.

Neznamená to však, že by tato metoda nebyla přesná. O skutečných výnosech klientských účtů nabízela velmi důvěryhodný obraz, jak se budete moci sami přesvědčit ke konci tohoto článku. Přesto budeme kvůli maximální přesnosti od nynějška v komunikaci používat zejména skutečně dosažené výkonnosti.

Od založení Finaxu prosazujeme maximální transparentnost. Provedeme vás tedy procesem toho, jak jsme vybrali způsob nového výpočtu a dospěli k číslům v tabulkách výkonností.

Výběr způsobu výpočtu

Skutečně dosaženou výkonnost můžeme určit dvěma způsoby: průměrováním účtů všech klientů nebo počítáním vývoje typického portfolia pomocí cen, za které jsme v minulosti realizovali obchody. Vybrali jsme si druhý přístup.

Důvodem byla zejména administrativní náročnost průměrování všech účtů. Naši klienti mají otevřených 60 tisíc účtů. Jen v roce 2022 provedli více než 470 tisíc vkladů a tisíce výběrů, přičemž pro každý účet platí jiný efektivní poplatek díky různým slevám a programu Elite. Průměrování takového množství čísel by bylo systémově náročné a vytvářelo by prostor pro chyby.

Rozhodli jsme se proto vypočítat vývoj portfolií, na kterých všechny transakce proběhnou ve skutečných obchodních dnech a za skutečně realizované ceny nákupů a prodejů našich klientů.

Jejich výkonnost bude díky tomu stejná jako skutečně dosažená výkonnost standardního portfolia s plným poplatkem. Drobné odlišnosti mohou nastat pouze v důsledku méně přesného zaokrouhlování v našem obchodním systému.

Upozorňujeme, že dosažená výkonnost závisí také na individuálním klientovi. Mnozí dosahují vyšší časově vážené výkonnosti díky už zmíněným slevám či členství v programu Elite. Přesná alokace a časování rebalancingu zase záleží na datu začátku investice.

Metodika

Při výpočtu skutečně dosažené výkonnosti standardního portfolia postupujeme následovně:

 • Investice do portfolií Inteligentního investování začíná 21. 2. 2018 a u Inteligentní peněženky 27. 7. 2021. V obou případech jde o datum, kdy jsme na těchto strategiích uskutečnili první nákup ETF fondů.
 • Všechny nákupy a prodeje (např. při první investici, rebalancingu nebo odprodeji kvůli potřebě doplnit hotovost na účtu) probíhají výhradně v nákupní dny (obvykle úterý) za skutečné ceny obchodů realizovaných během daného data.
 • Při prvním nákupu jsou prostředky rozloženy podle optimální (počáteční) alokace pro jednotlivá portfolia. Konkrétní čísla si můžete prohlédnout v tabulkách níže.

Jak počítáme skutečnou výkonnost portfolií Finaxu? | Finax.eu

Jak počítáme skutečnou výkonnost portfolií Finaxu? | Finax.eu

 • Následný vývoj hodnoty účtu počítáme na denní bázi. Používáme k tomu uzavírací ceny jednotlivých ETF fondů, jak je reportuje náš depozitář na klientských účtech Finaxu, tedy kurzy platné při uzavření obchodování na burze na konci pracovního dne.
 • Na všechna portfolia uplatňujeme plný poplatek včetně DPH. V případě strategií Inteligentního investování je to 1,2 % ročně a v případě Inteligentní peněženky a Bystrého vkladu 0,5 % ročně.
 • Počítání částky za poplatky probíhá každý den včetně víkendů. Ke konci měsíce se denní částky sečtou a strhnou z držené hotovosti.
 • Počáteční podíl hotovosti v portfoliích Inteligentního investování je 1,5 % a v portfoliích Inteligentní peněženky a Bystrého vkladu je to 0,6 %. Tento podíl postupně klesá kvůli účtování poplatku.
 • Od spuštění portfolií do 19. 2. 2024 se po poklesu podílu hotovosti pod -0,5 % v nejbližší obchodní den poměrově odprodává část každé pozice v portfoliu (kolem 2 % z každé pozice, tedy z každého ETF), aby hodnota hotovosti dosáhla původních 1, 5 % hodnoty portfolia (0,6 % v případě Bystrého vkladu a Inteligentní peněženky) při zachování alokace cenných papírů z konce předchozího dne. Při takovém doplňování hotovosti se bere v úvahu časový test potřebný pro daňové osvobození (pro české daňové rezidenty 3 roky). K odprodeji se tedy může přistoupit až po uplynutí této lhůty.
 • Od 20. 2. 2024 jsme minimální podíl hotovosti na hodnotě účtu upravili na -0,3 %. Nově se tedy hotovost doplňuje zpět na původní podíl už po překročení této hranice. Stejně jako dříve se při odprodeji zohledňuje časový test potřebný pro zabránění vzniku daňové povinnosti.
 • Každý investiční den sledujeme i odchýlení vah jednotlivých fondů ETF. Pokud odchylka překročí povolený limit, provede se na účtu rebalancing. Tento blog vám prozradí více o způsobu a příznivém vlivu rebalancingu.
 • Výkonnost se počítá jako procentuální změna hodnoty portfolia během určitého období.

Porovnání s modelovanou výkonností

Skutečnou výkonnost jednotlivých strategií naleznete v tabulce níže. Údaje jsou aktuální k 28. 2. 2023.

Upozornění k uváděným datům: Minulé výsledky nejsou zárukou budoucích výnosů a výsledkem vaší investice může být i ztráta. Informujte se, jaká rizika podstupujete při investování.

Jak počítáme skutečnou výkonnost portfolií Finaxu? | Finax.eu

Upozornění: Data použitá při výpočtu výkonnosti jsou v měně EUR. Výsledky jsou převedeny na CZK při spotových kurzech EUR-CZK (zdroj: Bloomberg). Návratnost vaší investice se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání měn, pokud je vaše investice provedena v jiné měně, než která se používá při výpočtu výkonnosti.

Pro srovnání přidáváme také graf vývoje 100 % akciového portfolia. Můžete v něm vidět srovnání skutečně dosažené výkonnosti od konce února 2018 a modelovaného vývoje investice používaného do konce roku 2022. Vyplývá z něj, že modelovaná výkonnost s malými odchylkami odrážela tu skutečnou.

Berte však na vědomí, že ani jedna z uvedených výkonností nezaručuje vývoj vaší investice v budoucnosti.

Jak počítáme skutečnou výkonnost portfolií Finaxu? | Finax.eu

Důvodem pro mírné odchylky je pár odlišností ve způsobu výpočtu. Modelované portfolio používá při nákupech a prodejích uzavírací ceny z konce dne, které se mohou mírně lišit od těch, za které proběhly skutečné obchody během dne.

Kromě toho se v ní poplatek neurčuje na denní bázi, ale z průměru počáteční a koncové hodnoty portfolia za poslední měsíc. Rebalancing neprobíhá v nejbližší obchodní den, ale ke konci měsíce.

Věříme, že vám informace z článku pomohou snáze pochopit tabulky zveřejňující výkonnost našich portfolií. Nezapomínejte, že mnozí klienti dosahují vyšších výnosů díky mnoha nabízeným slevám.

Aktuálně jsme zvýšili slevu za pozvání známých na 1 000 eur řízených tři roky bez poplatku.

V loňském roce jsme zvýšili také slevu za přesun investice. Pokud prokážete ukončení investice u konkurence a prostředky zainvestujete ve Finaxu, až 50 % přesunuté hodnoty vám budeme 2 roky spravovat bez poplatku.

Stejně tak nás neváhejte oslovit na client@finax.eu, pokud máte další dotazy ohledně počítání skutečné výkonnosti. Rádi vám objasníme bližší detaily, případně poskytneme přesné přepočty, které vedly k výsledkům v tabulkách.


Šimon Pekar
Šimon Pekar
Analyst
Klíčová slova
výkonnost portfolií
Sdílej článek
| |

Nejčtenější články

6 rad bohatých lidí, které si můžete osvojit i vy | Finax.eu
12. července 2022

6 rad bohatých lidí, které si můžete osvojit i vy

Téměř 80 % bohatých lidí si svůj majetek vybudovalo od nuly a Juraj Hrbatý je jedním z nich. Svůj majetek nezdědil, ale propracoval se k němu. Stále se však drží při zemi a peníze nerozhazuje. Přečtěte si seznam jeho rad, které mohou i vám pomoci zlepšit finanční budoucnost.

Přečíst více
12 rad jak měsíčně ušetřit tisíce korun | Finax.CS
8. ledna 2021

12 rad, jak měsíčně ušetřit tisíce korun

Buďme upřímní, šetření peněz je náročné. Pokud nevíte, jak se přinutit začít spořit, nejste v tom sami. Většina lidí žije od výplaty k výplatě, a to není v pořádku! Několika z vás pomůže seznam jednoduchých kroků.

Přečíst více
SKUTEČNÉ NÁKLADY AUTA - NEJVĚTŠÍ zbytečný výdaj | Finax.CS
12. listopadu 2020

Skutečné náklady auta - největší zbytečný výdaj

Pro některé je auto nástroj na přesouvání se z bodu A do bodu B, pro jiné symbolizuje společenský status, či úspěch. Málokdo si však uvědomuje, že auto je pro rodinu častokrát jedním z největších výdajů v jejich životě.

Přečíst více
22. října 2019

Finanční nezávislost – jak jít do důchodu mladý a bohatý

Zatímco se v České republice vedou debaty o tom, jak naučit lidi šetřit a rozumně investovat alespoň část vydělaných peněz, v zahraničí se v posledních letech dostává do popředí opačný trend. Stále více lidí si odkládá a investuje převážnou část svého příjmu za účelem dosažení finanční nezávislosti. Za peníze si totiž kromě pěkných věcí můžete koupit i něco mnohem cennější – čas a svobodu.

Přečíst více
Rádi Vám poradíme! 
Naplánuj si hovor
phone-icon