Proč rebalancujeme portfolia

Finax na český trh přinesl, jako jednu z několika novinek, automatizovaný pravidelný rebalancing, zohladnujuci princip danovo efektivneho investovania. Co toto cizí slovo znamená a jaké výhody nabízí pro vaše investice?

Radoslav Kasík | Jak to děláme? | 21. červen 2019

  • Co je rebalancing?
  • Rebalancing udržuje rizikovost portfolia na přiměřené úrovni.
  • Rebalancing solidně zvyšuje výnos investice.
  • Kdy a jak děláme rebalancing?
  • Jak je možné, že udržování skladby portfolia zvyšuje výnosy?

Co je rebalancing?

Rebalancing, na rozdíl od názvu, není složitá věc a pro vaše investice je velmi prospěšný.

Jak už samotné pojmenování napovídá, jde o udržování balancu, tedy rovnováhy. Finax se zabývá inteligentním investováním, proto sledujeme rovnováhu v investicích klientů.

 Jednoduše řečeno, rebalancing znamená neustále udržování skladby portfolia na původně zvoleném složení, které je optimální pro investorův cíl a jeho rizikový profil.

People

Zlepšete svoje finanční vzdělání

Finax webináře vždy se zajímavými tématy


Při otevření účtu ve Finaxu algoritmus vybere portfolio přesně šité na míru klientovi. Investice Finax jsou tvořeny 10 fondy ETF zaměřenými na různé třídy aktiv jako např. akcie velkých amerických společností, evropských malých společností nebo světové vládní dluhopisy. Jednotlivé klientské účty se odlišují zastoupením konkrétních fondů podle vybrané rizikovosti portfolia.

Složení portfolia se však v čase mění. Jednotlivých 10 tříd aktiv se nikdy nevyvíjí stejně. Některé rostou rychleji než jiné, nebo některé rostou, když jiné klesají.

Ceny akcií se např. hýbou více než ceny dluhopisů – mají vyšší volatilitu (kolísavost), ale historicky dosahují vyšší zhodnocení. Akcie rozvíjejících se zemí nebo menších společností mají větší pohyby než akcie velkých firem vyspělých trhů apod.

 Rozdílným vývojem fondů se mění i jejich váha (podíl) v portfoliu, jak ukazuje následující graf porovnávající složení strategie Finax 50/50 v listopadu 2013 (50% akcií a 50% dluhopisů) a o 2 roky později v listopadu 2015 (56% akcií a 44 % dluhopisů).

Rebalancing znamená vrácení složení investice na počáteční nebo optimální úroveň – původní složení, které bylo klientovi vybráno na začátku investování podle jeho cílů, možností a vztahu k riziku.

 Rebalancing se provede jednoduchým prodejem fondů, jejichž aktuální váha v portfoliu je větší než původní váha na začátku investice, a nákupem těch fondů, jejichž váha v portfoliu je nižší, než by měla být podle optimálního složení.

 

Proč děláme rebalancing?

Kvalita každé investice se měří poměrem jejího výnosu a souvisejících rizik. Základním vztahem investování je, že vyšší výnos vždy přináší vyšší riziko a naopak.

Cílem portfolio manažera je dosáhnout co nejvyšší výnos při zachování co nejnižšího přijatelného rizika pro investora. Zvýšit výnos při snížení rizika je pak snem každého investičního manažera. Při investování jde o svatý grál.

Prvořadým úkolem rebalancingu v řízení portfolií Finax je udržovat rizikovost investice na zvolené přijatelné úrovni.

Smíšené portfolia složené z různých tříd aktiv mají v čase tendenci zvyšovat svou rizikovost. Dlouhodobě akcie a jiná rizikovější aktiva rostou rychleji než bezpečnější aktiva. Tím se jejich podíl v portfoliu zvyšuje a investice se stává rizikovější, jak jsme ukázali výše.

 Pokud např. algoritmus klientovi vybere jako vhodnou investici vyvážené portfolio poskládané z 50% akciových fondů a z 50% dluhopisových, za několik let bude váha akcií klidně 70% a dluhopisů 30%. To už je však diametrálně odlišné růstové portfolio s vyšším rizikem.

Upozornění: Všechny údaje vztahujúci se k historickému vývoji portfolií Finax jsou modelovány a byly vytvořeny na základě zpětného modelování dat. Způsob modelování historické výkonnosti jsme popsali v článku Jak modelujeme historický vývoj portfolií. Minulé výsledky nejsou zárukou budoucích výnosů a výsledkem vaší investice může být i ztráta.

Při poklesech trhů však tento vztah platí naopak. Portfolia se tehdy stávají konzervativnějšími – větší podíl nabývají bezpečnější aktiva. Potenciál jejich ziskovosti klesá, což může v následujícím období investora připravit o část zisků. Proto je vhodné neustále mít správně nastavené složení portfolia.

Našim cílem je udržovat stabilní rizikovost portfolií na ideální úrovni, se kterou se investor cítí komfortní. Navíc jednat tímto způsobem v případě řízených portfolií, kterými jsou Finax Inteligentní investování, požadují od obchodníků s cennými papíry i zákony.

Jak děláme rebalancing a jaké jsou jeho další výhody?

Ve Finaxu jsme se nespokojili pouze s obecným rebalancovaním portfolií. Chtěli jsme vědět, kdy a za jakých podmínek je pro naše klienty nejvýhodnější skladbu investice vracet na optimální úroveň.

Podrobnou analýzou a dlouhodobým testováním desítek způsobů vyrovnávání portfolií jsme vyvinuli vlastní systém rebalancingu.

Výsledkem našeho know-how je systém rebalancování, který zvyšuje ziskovost portfolií a snižuje jejich riziko.

Na horizontu 30 let zvýšil rebalancing výkonnost dynamických, růstových a vyvážených portfolií v průměru o 0,41% ročně. Při strategiích s větším podílem dluhopisů je jeho efekt menší.

 Pozitivní přínosy rebalancingu se více projevují v turbulentnějších časech a při výraznějších pohybech trhů. Proto např. za uplynulých 20 let zvýšil výnos strategií s větší váhou akcií v průměru o 0,65% ročně.

Výsledkem výzkumu rebalancingu je stanovení intervalů váhy každého fondu v portfoliu, ve kterých se může během trvání investice pohybovat. Jakmile podíl fondu na hodnotě účtu překoná horní nebo spodní přípustný interval, spustí se rebalancing a složení portfolia se vrátí na optimální skladbu.

Rebalancing Finaxu je automatizovaný. Systém sleduje složení portfolií všech klientů a v případě objevení se odklonu vah fondů za povolenou hranici je investice rebalancována.

Předem nevíme nikdy určit, kdy budeme portfolia rebalancovat. Nemáme stanovené pevné datumy úpravy složení portfolií.

Ve Finaxu načasování rebalancingu závisí na vývoji trhů a vzájemné korelace jednotlivých fondů ETF. Na volatilních trzích se potřeba změny nastavení portfolií objevuje vícekrát do roka, ale portfolia nemusí být rebalancované i několik let.

 Rebalancing provádíme zásadně bez vzniku daňové povinnosti. Jedním ze základních principů Finaxu jsou nulové daně, které mají přednost před rebalancováním. Ten může být posunut o pár měsíců, pokud by jeho realizace vyvolala povinnost zaplatit daň z investic klienta.

Finax provádí rebalancing bez účtování transakčních nebo jiných poplatků.

Získejte vyšší výnosy 

Vyzkoušejte levné fondy ETF bez daní z výnosů.


Proč rebalancing zvyšuje výnosy?

Často se setkáváme s otázkou, jak je možné, že rebalancing přináší pro investici tak výrazné výhody jako např. výnosy vyšší až o 0,65% ročně. Výsledky testování trochu překvapily i nás, proto jsme této otázce věnovali více času.

Rebalancing nejprve automaticky zajišťuje další svatý grál investování – prodává vysoce (draze) a nakupuje nízko (levně). 

Jde o investiční umění, které vypadá na papíře jednoduše, ale v praxi ho zvládá málokdo.

Rebalancing vykonává, co by měl dělat každý investor, ale jeho emoce a psychika ho v tom omezují. Zjednodušeně řečeno, bere zisky – vybírá profit z investic.

Váha prodávaných fondů ETF je vyšší oproti počátečnímu složení, tedy jejich hodnota rostla rychleji než podvážených fondů. Relativní výkonnost nakupovaných aktiv je horší, jsou tedy levnější ve srovnání s prodanými aktivy.

Poklesy nerebalancované investice jsou výraznější a růsty menší než rebalancovaného portfolia.

Pokud akciové trhy poklesnou o 20% a vy máte v portfoliu 60% akcií namísto zvolených 50%, portfolio poklesne o 12%, ale v případě správně nastavené investice pouze o 10%. Při růstu akciových trhů o 100%, pokud vaše akciová složka tvoří jen 30% portfolia, investice zvýší hodnotu o 30%, zatímco při optimálním složení s 50% akciemi, investice naroste o 50%.

Rebalancing je skvělá věc pro pasivní investování, což je nejlepší způsob zhodnocování úspor. Dělá opatření, která by měly být součástí každého investování, ale investoři je nedokáží z různých důvodů sami dělat správně – udržuje rizikovost investice na zvolené úrovni, prodává dražší aktiva a nakupuje levnější, čímž zvyšuje výnosy investice a zmírňuje její riziko.

Rebalancing je obrovskou devizou a přidanou hodnotou Finax Inteligentních portfolií, kterou se v dané podobě nemůže pochlubit žádný jiný investiční produkt ve střední Europě.

Ohodnoťte článek:
Proč rebalancujeme portfolia
Hodnocení: 4.4 15
Radoslav Kasík
Radoslav Kasík
Chief Investment Officer
Klíčová slova
Jak to děláme?
Sdílej článek
| |

Nejčtenější články

22. říjen 2019

Finanční nezávislost – jako jít do důchodu mladý a bohatý

Zatímco se v České republice vedou debaty o tom, jak naučit lidi šetřit a rozumně investovat alespoň část vydělaných peněz, v zahraničí se v posledních letech dostává do popředí opačný trend. Stále více lidí si odkládá a investuje převážnou část svého příjmu za účelem dosažení finanční nezávislosti. Za peníze si totiž kromě pěkných věcí můžete koupit i něco mnohem cennější – svobodu.

Přečíst více
Finanční rezerva – v dobrém i ve zlém | Finax.cz
2. prosinec 2019

Finanční rezerva – v dobrém i ve zlém

Ztráta práce, delší pracovní neschopnost, zatékající střecha, pokažené auto či jen nečekaně vysoké nedoplatky na energiích. Pokud nechcete, aby takové poměrně běžné problémy přerostly do kritických rozměrů a zbytečných půjček, je třeba být na ně připraven. K tomu slouží finanční rezerva. Kolik byste si ale měli "odložit stranou"? Kde držet finanční rezervu? Stačí vám na ni běžný účet v bance, nebo ji můžete investovat?

Přečíst více
21. červen 2019

Proč rebalancujeme portfolia

Finax na český trh přinesl, jako jednu z několika novinek, automatizovaný pravidelný rebalancing, zohladnujuci princip danovo efektivneho investovania. Co toto cizí slovo znamená a jaké výhody nabízí pro vaše investice?

Přečíst více
31. říjen 2019

Diverzifikace - Jak vydělávat hodně s minimálním rizikem

Diverzifikace je základní podmínkou pasivního investování. Představuje skvělý jednoduchý nástroj snižování rizika investice a cestu k dlouhodobým a stabilním výnosům. Finax portfolia patrí mezi nejvíc diverzifikovaná na českém trhu. Jak funguje diverzifikace, co si pod ní lze představit a proč je důležitá pro vaše investice?

Přečíst více