Finax Blog

Informace, které Vám pomohou ke správnému investování.

Jak se dařilo Finaxu v 2022?

Rostli jsme i v roce 2022, který byl z hlediska prostředí pro investice diametrálně odlišný než předchozí rekordní rok. Nahlédněte do detailů výsledků Finaxu. Koukněte se na zajímavé statistky o tom, kdo jsou naši klienti a jak se nám daří.

Radoslav Kasík | Výsledky Finaxu | 3. března 2023

Rok 2022 byl pro investice velmi náročný rok. Doslova můžeme říct, že byl přesně opačný než jeho předchůdce. Zatímco v roce 2021 hlásili správci majetku rekordy, loni přiválo na investiční trh zásadní ochlazení.

Již ve druhém měsíci roku všechny vyděsila ruská invaze na Ukrajinu. Inflace dosáhla úrovně, kterou vyspělý svět nezažil čtyři dekády. Centrální banky byly nuceny otočit kormidlo měnové politiky o 180 stupňů a zažili jsme nejprudší zvyšování úrokových sazeb v moderní historii. Evropa čelila také energetické krizi.

Takový mix zákonitě nenechal klidnými ani finanční trhy. Od úplného úvodu roku akcie zamířily dolů. V jeho průběhu spadly až do medvědího trhu (pokles od vrcholu větší než 20 %), aby rok ukončily s největšími ztrátami od finanční krize v roce 2008. Rostoucí ceny a úroky zavinily propad dluhopisů.

Dopady pocítili všichni správci majetku, a to nejen v regionu střední Evropy, Finaxu nevyjímaje.

Navzdory tomuto prostředí jsme byli schopni růst. Zvýšili jsme počet aktivních klientů doma na Slovensku i v zahraničí a vzrostl také objem spravovaného majetku. Za našimi ambiciózními cíli z úvodu roku jsme ale bohužel zaostali.

Z pohledu výsledků hospodaření jsme tržby zvýšili o více než 80 %. Rok 2022 jsme ukončili ještě v účetní ztrátě, kterou se nám však podařilo zredukovat zhruba o polovinu.

V náročném roce 2022 se nám podařilo zvýšit tržní podíl, zvýšit počet sledovatelů našich videí a podcastů a oslovit zejména mladší generaci. Jako velký úspěch vnímáme udržení průměrného majetku připadajícího na jednoho klienta.

Intenzivně jsme pracovali na mnoha novinkách a zlepšeních našich služeb. Několik z nich představuje významné milníky nejen pro Finax, ale pro celý středoevropský finanční trh. Mnohé iniciativy získaly i ocenění.

Které to byly, jaké byly naše výsledky, jak vypadá inteligentní investor, čeho jsme dosáhli v roce 2022 a co nového jsme vám přinesli?

Objem majetku pod správou

 • Majetek ve správě Finaxu narostl na 370,8 milionů eur.
 • Meziroční nárůst představuje 30,2 %.
 • Vzhledem k vývoji finančních trhů, ekonomické situaci a značné nejistotě vnímáme dosažený růst jako úspěch, zejména s ohledem na vývoj trhu investic na Slovensku (viz níže).
 • Zajímavostí je, že jsme v červnu loňského roku zaznamenali první meziměsíční pokles objemu spravovaného majetku po více než 4 letech naší existence.

Jak se dařilo Finaxu v 2022? | Finax.eu

Počet klientů a průměrný majetek

 • Počet aktivních klientů stoupl na 42 734.
 • Jejich počet se tak v roce 2022 zvýšil o 11 078 klientů.
 • Jedná se o nárůst o 35 %.
 • Aktivní klient drží majetek alespoň na jednom účtu ve Finaxu.
 • Ukazatel aktivních klientů je čistý, tzn. zohledňuje také ukončené smlouvy.

Jak se dařilo Finaxu v 2022? | Finax.eu

 • Průměrný majetek klienta Finaxu ukončil rok na hodnotě 8 677 eur.
 • Meziročně poklesl o 3,6 %.
 • Přesto jde o velmi povzbudivý údaj, který navzdory přibývajícím klientům, nižším čistým vkladům a klesající hodnotě portfolií zůstal poměrně stabilní po celý rok.
 • Máme radost, že navzdory náročnějšímu prostředí inteligentní investoři nepřestali budovat majetek, využívali poklesu trhů na nové investice, a tím možnost zvětšit svůj majetek.

Jak se dařilo Finaxu v 2022? | Finax.eu

Nové investice

 • Čisté vklady klientů Finaxu dosáhly loni 136,1 milionů eur.
 • Ve srovnání s rokem 2021 byla jejich hodnota o 23,4 % nižší.
 • Čisté vklady představují rozdíl mezi vklady a výběry klientů.
 • Navzdory meziročnímu poklesu i v tomto případě jde o skvělý výsledek.
 • Počet vkladů vzrostl v loňském roce o 47 % na 470 tisíc.
 • Průměrný vklad poklesl na 360 eur (-40 %), což jasně ilustruje inflací zasažené peněženky a zvýšenou nejistotu.
 • Nadále jde o vysoce nadprůměrné číslo vzhledem k míře úspor a investic Středoevropanů.
 • Graf však poukazuje na nesprávnou klesající ochotu investovat větší částky s klesajícími trhy.

Jak se dařilo Finaxu v 2022? | Finax.eu

Zdroj získání klientů

 • Podíl zahraničních klientů ukončil rok 2022 na 27,2 %.
 • Oproti předchozímu roku jejich podíl na celkovém počtu klientů klesl o 1,5procentního bodu.
 • Počet zahraničních klientů se meziročně zvýšil o 27,2 %, zatímco počet slovenských klientů vzrostl o 36,8 %.
 • Podíl majetku klientů z jiných zemí než Slovensko na celkovém spravovaném majetku poklesl o 1,7procentního bodu na 19,4 %.
 • Objem spravovaného majetku zahraničních klientů vzrostl o 21 %, zatímco v případě slovenských klientů se zvýšil o 34,6 %.
 • Příčiny pomalejšího růstu v zahraničí vidíme hlavně v horší ekonomické situaci klíčových zahraničních trhů našeho působení, konkrétně ve výrazně vyšší inflaci (prosincová čísla: CZ 15,8 %, PL 16,6 % a HU 24,5 %) a v prudším zvyšování úrokových sazeb (na konci roku: CZ 7 %, PL 6,75 % a HU 13 %).

Jak se dařilo Finaxu v 2022? | Finax.eu

 • Podíl zprostředkovaných klientů poklesl o 3 procentní body na 29,6 %.
 • Počet aktivních klientů od finančních agentů vzrostl meziročně o 22,1 %.
 • Podíl majetku klientů finančních agentů na celkových aktivech ve správě Finaxu klesl o 1,7procentního bodu na 20,6 %.
 • Majetek těchto klientů vzrostl meziročně o 21,8 %.
 • Na konci roku jsme měli 38 partnerů externí distribuce, z čehož samostatných finančních agentů bylo 21 a vázaných finančních nebo investičních agentů bylo 17.

Jak se dařilo Finaxu v 2022? | Finax.eu

 • Podíl klientů Elite na celkovém majetku ve správě Finaxu dosáhl 26,8 %.
 • Elite je oddělení privátních klientů Finaxu, kteří mají ve správě Finaxu minimálně 100 tisíc eur (domácnost nebo rodina).
 • Objem majetku Elite klientů vzrostl meziročně o 47,2 % a jeho podíl na celkových spravovaných aktivech vzrostl o 2,8procentního bodu.

Jak se dařilo Finaxu v 2022? | Finax.eu

Profil klienta a investičních portfolií

 • Klientela Finaxu v loňském roce mírně omládla.
 • Podíl klientů ve věku 35 let a méně vzrostl o 2,3procentního bodu a poprvé v historii Finaxu přesáhl polovinu (50,1 %).
 • Nejsilnější růst klientů jsme v loňském roce zaznamenali v kategorii do 25 let včetně, jejichž počet vzrostl o 61 %.
 • V absolutním vyjádření nejvíce přibylo klientů ve věku 26 až 35 let (4 226).
 • Rostly všechny věkové kategorie. Meziroční změna se pohybovala od 24 % do 61 %.
 • Navzdory faktu, že obsah naší komunikace a primární online prodej přirozeně více oslovují mladší ročníky, nás tento vývoj příjemně překvapil a zároveň potěšil.
 • Jsme rádi, že roste počet uvědomělých mladých lidí, kteří chtějí přistupovat ke svým financím zodpovědně. Tato statistika dává naději na zlepšení ekonomické a majetkové situace Středoevropanů do budoucnosti.

Jak se dařilo Finaxu v 2022? | Finax.eu

 • Průměrné portfolio klientů Finaxu se mírně zdynamizovalo ve prospěch akcií.
 • Na konci roku 2022 měli inteligentní investoři zainvestováno 78,8 % majetku v akciových fondech ETF a 21,2 % v dluhopisových fondech ETF.
 • Podíl akciových investic meziročně vzrostl o 3,2procentního bodu.
 • Ve změně došlo i v pořadí strategií s největším spravovaným objemem. V čele tohoto žebříčku vystřídala 100 % akciová strategie portfolio 80/20 (akcie/dluhopisy).
 • Finax se nadále primárně profiluje jako řešení pro střednědobé a dlouhodobé finanční cíle. Z tohoto hlediska vnímáme zvýšení rizika investic za akceptovatelné.
 • Na druhé straně se nemůžeme ubránit pocitu, že do velké míry souvisí s výkonností dluhopisů v loňském roce, což nás samozřejmě netěší. Investování na základě uplynulých výnosů není správné, zpravidla vede k podstoupení nepřiměřeně vysokého rizika a k horším výsledkům.

Jak se dařilo Finaxu v 2022? | Finax.eu

 • Klienti Finaxu mají u nás otevřeno 60 636 účtů.
 • 28,4 % inteligentních investorů má ve Finaxu více aktivních účtů.
 • Mezi investičními cíli nadále dominuje Budování majetku.

Jak se dařilo Finaxu v 2022? | Finax.eu

Návštěvnost stránky a sledování obsahu

 • Shlédnutí videí Finaxu na všech trzích, kde působíme, meziročně vzrostly o 44,1 % (bez reklamních videí a bez shlédnutí v mobilní aplikaci).
 • Poslechů podcastů bylo o 51 % více než v roce 2021 (přes streamovací platformy kromě aplikace Finax).
 • Počet návštěvníků webových stránek Finaxu vzrostl o 44,8 % (za všechny země a jazyky).
 • Návštěvy stránky mírně poklesly, což ale primárně souvisí s podstatně širším využíváním mobilní aplikace klienty.

Jak se dařilo Finaxu v 2022? | Finax.eu

Novinky a milníky v roce 2022

Ani v roce 2022 jsme nepolevili z pracovního nasazení, a kromě již zmíněných výsledků jsme dosáhli následujících úspěchů a přinesli několik novinek:

 • Získání licence na poskytování Panevropského osobního penzijního produktu jako vůbec první finanční instituce v celé Evropě.
 • Spuštění Evropského důchodu na Slovensku a získání prvních klientů.
 • Otevření polské pobočky ve Varšavě.
 • Aktualizovali a zjednodušili jsme biometrické ověření totožnosti.
 • Spustili jsme aplikaci pro řízení osobních financí Finbot.
 • Svou pouť oficiálně odstartoval projekt finančního vzdělávání nejen pro základní a střední školy financie.sk.
 • Webovou stránku jsme doplnili o produktové stránky.
 • Úspěšně jsme absolvovali IT audit a kyberbezpečností testy.
 • Aktivně jsme pracovali na dalších novinkách, které spatří světlo světa v první polovině roku 2023 (pojištění, aktualizace Peněženky, dobrý dluh na investování, revize portfolií).
 • Ve vývoji jsme se věnovali primárně mobilní aplikaci, jejíž podoba a funkce v loňském roce značně pokročily a přiblížily se webové platformě.

V aplikaci přibyly:

 • možnost uzavření smlouvy,
 • otevření dalších účtů,
 • změna osobních údajů a ověření totožnosti,
 • možnost výběru prostředků,
 • odesílání pozvánek,
 • rozšíření notifikací.

Získali jsme několik ocenění:

 • Vítěz Zlatá mince v kategorii Investiční ETF portfolia (Slovensko),
 • Ocenění Zlatá mince Nejinovativnější v investování (Slovensko),
 • Vítěz Pasywny Rewolucjonista (Polsko),
 • 11. místo v kategorii Companies to Watch soutěže Deloitte Fast 50 CE (Střední Evropa).

I v roce 2022 jsme dělali pro vás a váš finanční majetek maximumSnažili jsme se vyhovět každému vašemu relevantnímu požadavku, udělat investování jednodušší a zábavnější, poukázat na novinky a důležité skutečnosti ve světě financí, držet krok s legislativou a technologickými inovacemi.

Srdečně děkujeme za vaši důvěru a přízeň, kterou jste nám projevovali i v roce 2022. Vaše spokojenost a zpětná vazba jsou pro nás největší motivací a palivem, které nás žene dopředu. Naším prvořadým cílem zůstává pomáhat vám s vašimi financemi, uspokojovat vaše náročné potřeby, budovat váš majetek a dělat střední Evropu lepším a bohatším místem k životu.

Radoslav Kasík
Radoslav Kasík
Head of Sales Strategy
Klíčová slova
Finax výsledky
Sdílej článek
| |

Nejčtenější články

6 rad bohatých lidí, které si můžete osvojit i vy | Finax.eu
12. července 2022

6 rad bohatých lidí, které si můžete osvojit i vy

Téměř 80 % bohatých lidí si svůj majetek vybudovalo od nuly a Juraj Hrbatý je jedním z nich. Svůj majetek nezdědil, ale propracoval se k němu. Stále se však drží při zemi a peníze nerozhazuje. Přečtěte si seznam jeho rad, které mohou i vám pomoci zlepšit finanční budoucnost.

Přečíst více
12 rad jak měsíčně ušetřit tisíce korun | Finax.CS
8. ledna 2021

12 rad, jak měsíčně ušetřit tisíce korun

Buďme upřímní, šetření peněz je náročné. Pokud nevíte, jak se přinutit začít spořit, nejste v tom sami. Většina lidí žije od výplaty k výplatě, a to není v pořádku! Několika z vás pomůže seznam jednoduchých kroků.

Přečíst více
SKUTEČNÉ NÁKLADY AUTA - NEJVĚTŠÍ zbytečný výdaj | Finax.CS
12. listopadu 2020

Skutečné náklady auta - největší zbytečný výdaj

Pro některé je auto nástroj na přesouvání se z bodu A do bodu B, pro jiné symbolizuje společenský status, či úspěch. Málokdo si však uvědomuje, že auto je pro rodinu častokrát jedním z největších výdajů v jejich životě.

Přečíst více
22. října 2019

Finanční nezávislost – jak jít do důchodu mladý a bohatý

Zatímco se v České republice vedou debaty o tom, jak naučit lidi šetřit a rozumně investovat alespoň část vydělaných peněz, v zahraničí se v posledních letech dostává do popředí opačný trend. Stále více lidí si odkládá a investuje převážnou část svého příjmu za účelem dosažení finanční nezávislosti. Za peníze si totiž kromě pěkných věcí můžete koupit i něco mnohem cennější – čas a svobodu.

Přečíst více
Rádi Vám poradíme! 
Naplánuj si hovor
phone-icon