Finax Blog

Informace, které Vám pomohou ke správnému investování.

Představujeme Evropský důchod (PEPP)

Finax dosáhl významného prvenství celoevropského měřítka. Jako vůbec první subjekt v Evropě získal povolení k poskytování celoevropského osobního důchodového produktu a Slováci jsou tak nyní prvními občany EU, kteří si mohou nový dobrovolný důchodový produkt založit.

Juraj Hrbatý | Novinky | 30. září 2022

Je mi potěšením veřejně oznámit, že Finax je jako obchodník s cennými papíry prvním komerčním subjektem v Evropě, který získal povolení od Národní banky Slovenska k poskytování panevropského osobního důchodového produktu a nabídne tak Slovákům jako prvním občanům evropské země tuto možnost dobrovolného důchodového spoření.

Je to poprvé v celé historii členství Slovenska v Evropské unii, kdy slovenská finanční instituce jako první představila nový finanční produkt.

Chcete vědět jako první,
kdy bude PEPP v Česku k dispozici?

Přihlaste se k odběru a my vám dáme vědět, až bude k dispozici.

Chtěl bych proto vyzdvihnout fakt, že i relativně malá slovenská společnost, jakou Finax je, může díky své inovativní povaze předběhnout všechny evropské finanční giganty.

Co je PEPP?

PEPP je zkratka z anglického pan-European Personal Pension Product a vychází z nařízení Evropského parlamentu č. 2019/1238, které vstoupilo v platnost v březnu 2022.

PEPP je:

 • produkt dobrovolného spoření na důchod,
 • určený pro všechny obyvatele Evropské unie,
 • vytváří jednotný trh dobrovolného spoření v celé EU, podobně jako například ve Spojených státech funguje model 401(k),
 • může být poskytován širokým spektrem finančních institucí – bankami, pojišťovnami, obchodníky s cennými papíry s licencí na řízení portfolia, správcovskými společnostmi, alternativními investičními společnostmi a zaměstnaneckými důchodovými společnostmi,
 • tento režim by měl podpořit dlouhodobé investování obyvatel EU, čímž zlepší firmám přísun kapitálu, možnosti inovací a bude nepřímo podporovat zaměstnanost v EU.

Hlavní výhody PEPP

Osobně bych definoval těchto pět klíčových výhod:

1) Přenositelnost. Střadatelé budou mít jedno dobrovolné důchodové spoření, které si budou moci přenést do jiné země při změně bydliště a následně pokračovat ve spoření se stejným poskytovatelem. Případně mají možnost si ho i změnit v rámci EU.

2) Maximální výše všech zaplacených poplatků je stanovena na 1 % p.a. z výše spravovaných úspor.

3) Úplná transparentnost produktů a jednotná pravidla pro strukturu produktu bez ohledu na to, jaký typ společnosti produkt poskytuje.

4) Legislativní jistota na úrovni Evropské unie. Změny budou platit jednotně v celé Evropě a produkt se tak vyhne národním specifikacím a politickým vlivům. Pro nadnárodní společnosti tak PEPP garantuje jednotnou důchodovou politiku pro jejich zaměstnance v různých zemích EU.

5) Evropská unie výrazně podporuje, aby členské státy na podporu PEPP poskytovaly střadatelům stejná daňová a odvodová pravidla jako na lokální dobrovolné penzijní schéma, kterým je v Česku 3. důchodový pilíř (doplňkové penzijní spoření a penzijní připojištění).

Produktová stránka Finaxu pro Evropský důchod (PEPP)

Proč jsme se rozhodli nabízet Evropský důchod (PEPP)?

Finax působí v pěti zemích střední Evropy a cítíme, že současně nabízená schémata dobrovolného spoření na důchod výrazně zaostávají za světovým standardem.

Samotné produkty v porovnání se západními schématy:

 • nedosahují příliš zajímavá zhodnocení,
 • mají vysoké poplatky,
 • nejsou transparentní,
 • zaostávají v rámci výplatní fáze,
 • mají špatně nastavená investiční pravidla,
 • neposkytují moderní řešení.

Chceme být pravým opakem – důležité je nabídnout jednoduché, moderní, levné a transparentní řešení postavené na indexových fondech ETF.

Věříme, že díky tomuto přístupu získají střadatelé kvalitnější službu a v konečném důsledku i výrazně vyšší důchod oproti současným schématům.

Pro nás je PEPP možnost, jak výrazně nastartovat další růst naší společnosti nejen na Slovensku, ale zejména v zahraničí. Zatímco dnes se v objemu čistých vkladů pohybujeme na úrovni největších správcovských společností, chceme se i v této oblasti stát nejenom na Slovensku, ale ve všech zemích, kde působíme, tržním lídrem.

Pro koho je Evropský důchod (PEPP) určen?

PEPP budeme nabízet každému, kdo nechce ve stáří spoléhat jen na státní důchod, ale chce si na důchod spořit i dobrovolně. Obecně však chceme nabízet PEPP těmto čtyřem klíčovým segmentům:

1) Nadnárodním společnostem, které prostřednictvím PEPP mohou poskytnout všem svým evropským zaměstnancům jednotný důchodový benefit se stejnými podmínkami ve všech zemích, kde působí.

2) Českým společnostem, které zaměstnávají zahraniční občany pracující v České republice po určitou dobu.

 3) Společnostem, které nejsou spokojené s aktuálním schématem dobrovolného důchodového spoření. Finax chce nabízet produkt, u kterého budou mít zaměstnavatelé jistotu, že zaměstnanecký benefit důchodového zabezpečení vytváří jejich zaměstnancům vyšší přidanou hodnotu než stávající produkty.

4) Mladým lidem s vysokou mobilitou v rámci evropského pracovního trhu.

Finax je již dnes na trhu znám díky silnému důrazu na finanční vzdělávání, které bude všem našim PEPP střadatelům poskytováno bezplatně, a navíc získají také přístup do aplikace Finbot, která již nyní pomáhá běžným lidem při správě osobních financí.

Poskytovat PEPP nemůže kdokoli

Díky inovativnímu hubu Národní banky Slovenska jsme měli možnost komunikovat s regulátorem dostatečně předem a podat žádost o registraci jen pár dní po přijetí příslušného zákona. Během licenčního řízení byl náš model podroben velmi přísným testům, které PEPP regulace vyžaduje. Náš produkt prošel simulací více než 15 milionů možných scénářů.

Z mého pohledu je nařízení PEPP na rozdíl od stávajícího 3. pilíře postaveno na složitém matematickém a statistickém modelování, kde Finax jako poskytovatel PEPP musí s vysokou pravděpodobností prokázat, že příspěvky střadatelů překonají vývoj očekávané inflace.

Finax bude pod stálým dohledem Národní banky Slovenska a Evropského orgánu pro pojišťovnictví a důchodové pojištění zaměstnanců (EIOPA). Při poskytování tohoto produktu v zahraničí bude jeho schválení posuzovat současně i domovský orgán dohledu.

Jak budou peníze střadatelů zainvestované v Evropském důchodu?

Příspěvky střadatelů bude Finax investovat do indexových fondů, podobně jako to dělá prostřednictvím svých produktů již dnes. Skladba portfolia v prvních letech spoření bude prakticky identická jako u současně nabízeného 100 % akciového portfolia.

Registrace bude probíhat on-line a později také prostřednictvím mobilní aplikace Finax. Registrace je velmi jednoduchá a srozumitelná, což vyžaduje i samotné nařízení. Bude trvat 10-15 minut a využijeme při tom i software obličejové biometrie k ověření totožnosti zákazníka, který se tak může registrovat i doma například z pohodlí obývacího pokoje.

Náš automatizovaný poradenský software navrhne střadateli vhodný rizikový profil a poradí, kolik by měl člověk měsíčně investovat, aby získal požadovanou výši důchodu. Také automatizovaně zainvestuje všechny vklady a udržuje správné riziko investice.

Střadatel se tak nemusí o nic starat. Může se však díky našim blogům, videím (které mají na YouTube více než 2 miliony zhlédnutí), podcastům a webinářům finančně vzdělávat, což je z mého pohledu velmi důležitou součástí našeho produktu.

Bezpečnost Evropského důchodu

Pro získání povolení od Národní banky Slovenska absolvovala naše portfolia přísné testy stresových scénářů a museli jsme implementovat v investičním procesu speciální techniky pro zmírňování rizika.

PEPP nařízení od nás vyžaduje zkoumat různá rizika a námi nabízený Evropský důchod na 40letém horizontu dosáhl podle regulace nejlepší možnou známku bezpečnosti – riziko 1 (ukazatel SRI).

Na začátku střadatelé zainvestují své úspory do zhruba 7 400 největších a nejúspěšnějších firem z celého světa a 10 let před důchodem se začne část úspor přesouvat nelineárně do konzervativnějších dluhopisů.

Naše řešení zároveň eliminuje z mého pohledu největší nedostatek 3. pilíře nejenom na Slovensku, kterým je investiční strategie výplatní fáze. Zatímco ve 3. pilíři při odchodu do důchod má střadatel veškerý kapitál v konzervativních výplatních fondech, ve Finaxu budou mít střadatelé po celou výplatní fázi tři pětiny majetku v akciích, čímž se zajistí výraznější růst majetku i během výplatní důchodové fáze.

Představujeme Evropský důchod (PEPP) | Finax.eu

Daně a daňové výhody

Výrazný rozdíl oproti běžnému Inteligentnímu investování jsou daně. V České republice se nyní rozbíhá „legislativní kolečko“, na jehož konci by měla být implementace několika velmi zásadních změn v právní úpravě – zejména dlouhodobých – investic. Produkt PEPP by se tak v rámci této změny dostal na stejnou úroveň, jako všechny ostatní produkty penzijního spoření a jeho uživatelé by tak měli možnost čerpat stejných daňových výhod.

Střadatelé v Evropském důchodu by tak získali stejné daňové bonusy, jako ve stávajícím 3. pilíři.

Poplatky PEPP jsou velmi nízké

Finax bude nabízet PEPP produkty výrazně levněji než inteligentní portfolia. V Evropském důchodu nebudou klienti platit žádný vstupní ani výstupní poplatek. Jediný poplatek, který budou klienti hradit, je za řízení portfolia ve výši 0,6 % p.a. + DPH čili celkem 0,72 % p.a.

Úspory jsou vázány až do důchodového věku klienta. Střadatel si prostředky může vybrat až v okamžiku odchodu do důchodu, po dobu minimálně pětileté výplatní fáze.

Pro klienty nabízí Finax velmi zajímavou slevu. Každý klient, který přesvědčí svého zaměstnavatele, aby poskytoval Evropský důchod jako benefit pro své zaměstnance, získá za každého zaměstnance s účtem PEPP 500 eur spravovaných zdarma během doby aktivního využívání Evropského důchodu zaměstnavatelem.

Pokud bude firma přispívat více než 50 zaměstnancům, budeme doporučujícímu klientovi spravovat celý majetek ve Finaxu zdarma po dobu platnosti benefitu Evropského důchodu u doporučeného zaměstnavatele.

Během čekání na PEPP si otevřete
účet pro Inteligentní investování.

Porovnání Finax PEPP se 2. a 3. pilířem na Slovensku

Produkty byly testovány ve stochastickém simulačním modelu Oranžové obálky – v projektu, který dnes pro Sociální pojišťovnu připravuje odhady výše důchodů ze 3. pilíře.

Model využívá techniku block bootstrappingu a pracuje s více než 100letými daty o vývoji ekonomiky, které rozděluje na růstová a poklesová období, tzv. bloky. Tyto bloky model náhodně spojuje do nových scénářů vývoje ekonomiky, ve které střadatel žije, pracuje, investuje, spoří a pobírá důchod. Minulé výsledky nejsou zárukou budoucích výnosů.

Závěry analýzy předpokládají, že při aktuálním právním nastavení by střadatelé měli získat díky Evropskému důchodu od Finaxu vyšší důchod, než by stejným dobrovolným příspěvkem získali ve 2. nebo 3. důchodovém pilíři.

Vzhledem k tomu, že analýza je příliš komplexní, připravili jsme si pouze jeden modelový příklad typického střadatele ve věku 34 let, který bude spořit 30 let fixně 100 eur měsíčně do věku 64 let, v němž odchází do důchodu.

Při průměrném scénáři (50. percentil znamená, že polovina výsledků modelování vyšla lépe a druhá polovina naopak hůř) by měl střadatel získat přibližně o 40 % vyšší důchod, a to při srovnatelném riziku (SRI 2) a stejných měsíčních příspěvcích.

Věřím, že se vám tento produkt zalíbí, a i vy přesvědčíte v budoucnu svého zaměstnavatele, aby vám na něj přispěl. Už 26. října budeme ve 14:00 vysílat on-line webinář pro klienty a potenciální zaměstnavatele.

Více podrobností o celoevropském důchodovém produktu naleznete v Klíčových informacích pro klienty.

Juraj Hrbatý
Juraj Hrbatý
Chief Executive Officer
Klíčová slova
Žádné klíčová slova nebyly nalezeny
Sdílej článek
| |

Nejčtenější články

6 rad bohatých lidí, které si můžete osvojit i vy | Finax.eu
12. července 2022

6 rad bohatých lidí, které si můžete osvojit i vy

Téměř 80 % bohatých lidí si svůj majetek vybudovalo od nuly a Juraj Hrbatý je jedním z nich. Svůj majetek nezdědil, ale propracoval se k němu. Stále se však drží při zemi a peníze nerozhazuje. Přečtěte si seznam jeho rad, které mohou i vám pomoci zlepšit finanční budoucnost.

Přečíst více
12 rad jak měsíčně ušetřit tisíce korun | Finax.CS
8. ledna 2021

12 rad, jak měsíčně ušetřit tisíce korun

Buďme upřímní, šetření peněz je náročné. Pokud nevíte, jak se přinutit začít spořit, nejste v tom sami. Většina lidí žije od výplaty k výplatě, a to není v pořádku! Několika z vás pomůže seznam jednoduchých kroků.

Přečíst více
22. října 2019

Finanční nezávislost – jak jít do důchodu mladý a bohatý

Zatímco se v České republice vedou debaty o tom, jak naučit lidi šetřit a rozumně investovat alespoň část vydělaných peněz, v zahraničí se v posledních letech dostává do popředí opačný trend. Stále více lidí si odkládá a investuje převážnou část svého příjmu za účelem dosažení finanční nezávislosti. Za peníze si totiž kromě pěkných věcí můžete koupit i něco mnohem cennější – čas a svobodu.

Přečíst více
Investice do zlata – nedostatky a nástrahy | Finax.cs
18. srpna 2020

Investice do zlata – nedostatky a nástrahy

Zájem o zlato v uplynulých měsících vzrostl. Jeho prodejci využívají ekonomickou recesi jako argument ve prospěch zlata, což mnoho potenciálních investorů může zmást. Analyzovali jsme pro vás historii zlata a všechny parametry investice do něj. Přinášíme vám informace, kolik se dá na zlatě vydělat, kolik stojí tento špás, zda se vůbec vyplatí kupovat zlato, na co si dát při zlatě pozor a kdy a jak do něj vhodně investovat.

Přečíst více
Rádi Vám poradíme! 
Naplánuj si hovor
phone-icon