Finax Blog

Informace, které Vám pomohou ke správnému investování.

Proč ceny akcií rostou nebo klesají?

Určitě jste už ve zprávách nebo na různých portálech slyšeli, že hodnota nějaké akcie vystřelila nebo se propadla. Proč se to ale děje? Přinášíme vám krátký článek o tom, jak se pohybují ceny akcií a jaké faktory tyto pohyby způsobují.

Emilio Gučec | Osobní finance | 25. listopadu 2022

Ceny akcií rostou a klesají na základě nabídky a poptávky. Pokud chce více lidí akcie koupit než prodat, cena stoupne. Pokud chce většina lidí akcie raději prodat než koupit, cena klesá.

Předpovídání toho, jestli bude mít konkrétní akcie více prodejců než kupujících, si vyžaduje hlubší analýzu. Důvodů pro nákupy akcií může být hned několik, a to od příliš nízkého ocenění přes představení nové řady produktů až po rostoucí ziskovost firmy. Porozumět tomu, jak funguje akciový trh, je prvním krokem k pochopení faktorů, které způsobují nárůsty a poklesy akcií.

Proč cena akcií roste?

Akcie jsou dlouhodobé majetkové cenné papíry bez předem určeného data splatnosti. Jednoduše řečeno, akcie představují vlastnický podíl ve fyzické společnosti.

Investoři mohou akcie veřejně obchodovaných společností nakupovat nebo prodávat na burze prostřednictvím procesu vyvolávání cen (podobně jako při dražbě). Prodejci uvádějí ceny, za které by chtěli své akcie prodat (ask cena), a kupující podobně zveřejňují ceny, za které by je chtěli koupit (bid cena). V angličtině je tento rozptyl mezi nabízenou a žádanou cenou známý jako bid-ask spread.

Proč ceny akcií rostou nebo klesají? | Finax.eu

Nabídka je odvozena od počtu investorůkteří chtějí prodat své akcie. Poptávka přichází od investorů ochotných akcie nakupovat. Když počet kupujících ochotných zaplatit požadovanou cenu přesáhne počet prodejců, kteří jsou ochotni za danou cenu prodávat, cena akcie stoupne na úroveň, kterou požadují další prodejci. Pro ilustraci uvádíme zjednodušený příklad toho, jak funguje nabídka a poptávka na trhu:

Příklad nabídky a poptávky

Kupující

  • Marek je ochoten koupit akcii za 2 500 Kč.
  • Ivana je ochotna koupit akcii za 2 750 Kč.
  • Jasmína je ochotna koupit akcii za 3 000 Kč.

Prodejci

  • Lukáš je svou akcii ochoten prodat za 2 750 Kč.
  • První zveřejněný obchod se uskuteční za cenu 2 750 Kč, když Ivana koupí akcii od Lukáše.
  • Adam je svou akcii ochoten prodat za 3 000 Kč.
  • K tomuto obchodu dojde, když Jasmína vstoupí na trh a zaplatí 3 000 Kč.

Tento příklad ukazuje, jak může poptávka investorů zvýšit cenu akcií. Po uskutečnění prvního obchodu za
2 750 Kč nezůstává žádný prodejce ochoten akceptovat tak nízkou cenu. Další obchod proběhne za 3 000 Kč, protože počet kupujících ochotných zaplatit vyšší cenu převyšuje počet prodejců ochotných prodat za nižší cenu.

Co udělá akcii cennější?

Vznikne-li nadměrná poptávka (tj. více kupujících než prodávajících), která v konečném důsledku zvyšuje cenu akcie, atraktivita této akcie pro potenciální investory musela stoupnout.

Jedním z faktorů, které pohánějí poptávku, je ocenění firmy. Společnosti lze ocenit několika způsoby. Dva běžně zohledňované indikátory při výpočtu hodnoty firmy jsou zisk na akcii (EPS), který odhaluje ziskovost společnosti, a poměr ceny a zisku (P/E poměr), který dělí cenu akcií společnosti jejím ziskem na akcii.

Ziskovost a zájem o akcie

Zisk na akcii (EPS) představuje ziskovost společnosti. Investor díky EPS může zjistit, jaký zisk daná firma generuje vůči hodnotě akcií. EPS jednoduše místo investora spočítá celkový dosáhnutý zisk firmy na jednu akcii.

EPS se vypočítává vydělením zisku společnosti počtem akcií v oběhu. Pokud by společnost Techzilla měla minulý rok zisk 10 milionů korun a jeden milion akcií v oběhu, její EPS by bylo 10 Kč. Pokud bude mít letos zisk 20 milionů korun a jeden milion akcií v oběhu, EPS stoupne na 20 Kč.

Porovnejte to s Financexem, který měl loni zisk 100 milionů korun a 20 milionů akcií, což dává Financex zisk na akcii jen 5 Kč, i když měl celkový zisk vyšší než Techzilla. Pokud bude mít Financex v letošním roce zisk 150 milionů korun s 20 miliony akcií v oběhu, jeho EPS bude 7,50 Kč.

Naplánujte si 15minutový hovor zdarma

Pomůžeme Vám začít a dozvědět se více o Finaxu.

 

Ukazateli zisku na akcii však chybí prvek ocenění. Nezohledňuje cenu akcie, tedy nic neříká o tom, jak zisková je investice do těchto akcií. Pokud jedna firma dosáhne zisku na akcii 20 Kč, ale akcie stojí 1 000 Kč, zatímco zisk na akcii druhé společnosti je 7,5 Kč a akcie stojí 300 Kč, z pohledu ocenění je druhá akcie zajímavější navzdory nižšímu EPS.

Právě z tohoto důvodu je pro zjištění ocenění třeba použít poměrové ukazatele. Nejznámějším je poměr P/E, který porovnává cenu akcie a zisku připadajícího na jednu akcii. P/E je jednoduše cena akcie dělená její EPS. Pokud je cena akcie Techzilla 1 000 Kč a její EPS je 20 Kč, její P/E poměr je 50. Pokud je cena akcie Financexu 300 Kč a její EPS je 7,5 Kč, její P/E poměr je 40.

Akcie Financexu jsou levnější. Zjednodušeně řečeno, společnost s nižším P/E oproti konkurentům v rámci stejného odvětví by měla být pro investory atraktivnější, neboť může být podhodnocena.

Poměr P/E však není ani zdaleka jediným faktorem, který je třeba při výběru akcií zohlednit, např. i kvalitní firmy se silným cash flow, ale nižším růstem obratu mívají zpravidla nižší poměr P/E než firmy se silným růstem obratu a zisku. Neinvestujte jen na základě tohoto ukazatele.

Proč akcie rostou a klesají?

Zatímco zisk na akcii a poměr P/E jsou standardními ukazateli pro oceňování firem, růst nebo pokles akcie může ovlivnit mnoho dalších faktorů. Některé z nich zahrnují:

Vnější (exogenní) události

Oceňování, technická analýza a jiné faktory někdy nejsou tak důležité jako globální události. V dobách velkého strachu nebo paniky (např. současná válka na Ukrajině nebo prohlášení koronaviru za globální pandemii) mají investoři tendenci akcie prodávat bez ohledu na ocenění nebo zisk.

Podobně v dobách velkého optimismu mají akcie tendenci růst, i když jsou podle tradičních ukazatelů považovány za nadhodnocené. Tyto události se nazývají vnější (exogenní) události, protože se vyskytují mimo typické modely.

Makroekonomické prostředí

Jakékoli ekonomické faktory s potenciálem snížit ziskovost společnosti mohou také způsobit pokles ceny akcií. Mezi nejvlivnější makroekonomická data mající vliv na vývoj cen akcií patří úrokové sazby, ekonomický růst, inflace apod.

Současné trendy na trhu

Někdy akcie rostou jednoduše proto, že jsou trendy. Při strategii známé jako „momentum investing“ nebo „investování relativní síly“ investoři nakupují akcie rostoucích firem a prodávají ty, které podle nich už dosáhly svého vrcholu. Tato dynamika staví sama na sobě: extra poptávka vyžene akcie rostoucích firem ještě výše. Při výběru akcií obchodníci sledují tržní trendy namísto tradičních metrik oceňování.

Investoři se snaží včas identifikovat trendy, aby maximalizovali čas, po který z nich mohou profitovat – a zkrátili čas, po který budou držet klesající akcie. Výdělky z tohoto přístupu mohou být dost nestabilní, protože strategie stojí a padá na správném načasování trhu. Existují určité nástroje, které mohou pomoci tato rizika neutralizovat, v žádném případě je ale nelze eliminovat.

Technické faktory

Celý segment tržních účastníků používá údaje o trhu, aby určili, které akcie kdy koupit. Technická analýza spoléhá pouze na pohyby cen, které investoři často sledují v grafech, přičemž nepřihlíží k jiným faktorům oceňování. V grafech se snaží identifikovat typické vzory cenových pohybů, které jim mohou napovědět, jak bude vypadat budoucí vývoj.

Jak určit, kdy ceny akcií vzrostou?

Navzdory všem způsobům oceňování akcií je nemožné s jistotou předpovědět, kdy bude hodnota akcií stoupat nebo klesat. Z dlouhodobého hlediska je však trend na celkovém akciovém trhu stoupající. Při hledání akcií, jejichž cena poroste, je nejlepší zhodnotit faktory, které mají tendenci zvyšovat ceny. Některé z nich jsme popsali výše.

Přestože určité faktory mohou naznačit budoucí pohyby akcií, nejlepším přístupem je dlouhodobě držet diverzifikované portfolio. To je pointa investování a zároveň historicky nejověřenější přístup. Namísto vložení všech vajec do jednoho koše vám vlastnictví mnoha akcií a různých tříd aktiv může pomoci zjemnit prudké změny hodnoty portfolia. Pokud se totiž jedna akcie nečekaně zhroutí, podrží vás všechny ostatní.

Emilio Gučec
Emilio Gučec
Business analyst
Klíčová slova
akcie
Sdílej článek
| |

Nejčtenější články

6 rad bohatých lidí, které si můžete osvojit i vy | Finax.eu
12. července 2022

6 rad bohatých lidí, které si můžete osvojit i vy

Téměř 80 % bohatých lidí si svůj majetek vybudovalo od nuly a Juraj Hrbatý je jedním z nich. Svůj majetek nezdědil, ale propracoval se k němu. Stále se však drží při zemi a peníze nerozhazuje. Přečtěte si seznam jeho rad, které mohou i vám pomoci zlepšit finanční budoucnost.

Přečíst více
12 rad jak měsíčně ušetřit tisíce korun | Finax.CS
8. ledna 2021

12 rad, jak měsíčně ušetřit tisíce korun

Buďme upřímní, šetření peněz je náročné. Pokud nevíte, jak se přinutit začít spořit, nejste v tom sami. Většina lidí žije od výplaty k výplatě, a to není v pořádku! Několika z vás pomůže seznam jednoduchých kroků.

Přečíst více
SKUTEČNÉ NÁKLADY AUTA - NEJVĚTŠÍ zbytečný výdaj | Finax.CS
12. listopadu 2020

Skutečné náklady auta - největší zbytečný výdaj

Pro některé je auto nástroj na přesouvání se z bodu A do bodu B, pro jiné symbolizuje společenský status, či úspěch. Málokdo si však uvědomuje, že auto je pro rodinu častokrát jedním z největších výdajů v jejich životě.

Přečíst více
22. října 2019

Finanční nezávislost – jak jít do důchodu mladý a bohatý

Zatímco se v České republice vedou debaty o tom, jak naučit lidi šetřit a rozumně investovat alespoň část vydělaných peněz, v zahraničí se v posledních letech dostává do popředí opačný trend. Stále více lidí si odkládá a investuje převážnou část svého příjmu za účelem dosažení finanční nezávislosti. Za peníze si totiž kromě pěkných věcí můžete koupit i něco mnohem cennější – čas a svobodu.

Přečíst více
Rádi Vám poradíme! 
Naplánuj si hovor
phone-icon