JAK BÝT ÚSPĚŠNÝM
INVESTOREM?

Existuje několik zásad, aby Vaše investice
přinesly požadované výsledky.

Malý investor by se měl
neustále chovat jako
investor, ne jako špekulant.

Benjamin Graham
Dave Ramsey

Dodržujte těchto 9 investičních pravidel a Váš majetek
poroste. Investujte:

 • jednoduše,
 • bez emocí,
 • s nízkými náklady,
 • pasivně,
 • dlhouho a trpělivě,
 • s vhodným portfoliem,
 • s rozloženým rizikem,
 • bez daní a
 • pravidelně.

Investujte jednoduše

Paradoxně, nejjednodušší investiční řešení jsou zpravidla ty nejvýnosnější. Nekomplikujte zbytečně svoji investiční strategii. Investujte jen tak, abyste své strategii rozuměli.

Legendární investor, miliardář a jeden z nejbohatších lidí planety, Warren Buffett, se při výběru svých investic řídil jednoduchým pravidlem: Investoval jen do firem, jejichž podnikání rozuměl, a do firem, s jejichž produkty se denně setkával.

Finax nabízí základní investování pro každého. Aplikujeme jednoduchou strategii investování do všech největších a nejúspěšnějších firem světa.

Vyhněte se emocím

Největším nepřítelem investic jsou emoce investora a tzv. omezení mysli, vlastní každému člověku. Mezi ně patří:

 • Stádovitost - Jde o tendenci podléhat davu. Vychází z předpokladu, že většina se nemůže mýlit. Jak však ukazuje historie, ve financích jde o jeden z nejnebezpečnějších precedentů chování (bubliny, výprodeje, strach nakupovat spadlé trhy apod.).
 • Příliš velká sebedůvěra - Lidé mají tendenci si myslet, že jsou nadprůměrní a že dokáží dělat věci lépe než ostatní. Při investování je to nebezpečné. Věřit, že právě mně se podaří překonat trh, když se to 99% investorů přede mnou nepodařilo, je velmi naivní a finančně bolestivé.
 • Zkreslování skutečností - Obecně máme sklon vybírat si fakta, které potvrzují naše teorie, a přehlížet ty, které je vyvracejí.
 • Strach ze ztrát - Četné výzkumy prokázaly, že strach ze ztráty je emočně třikrát silnější než radost ze zisku. Proto se mnozí uchylují k rychlým prodejům ziskových cenných papírů a k držení ztrátových pozic, což je nesprávné investiční chování.
 • Mentální krátkozrakost - Více lpíme na aktuálních faktech, tedy na věcech, které se staly nedávno, nebo které hrozí v blízké budoucnosti. I naše rozhodnutí jsou spíše krátkodobé až impulzivní, což je negativní pro investice. V důsledku tzv. mentální krátkozrakosti máme tendenci např. nakupovat na vrcholech trhů a prodávat na dnech.

Několik studií behaviorálních financí potvrdily, že drtivá většina individuálních investorů dosahuje nižší výnosy než trh, a to právě kvůli zmíněnému vzorci přirozeného chování.

Pokud chcete být na finančních trzích úspěšní, nesmíte dovolit emocím ovlivnit Vaše investice. Řešením je omezit Vaše rozhodnutí a zásahy na minimum.

Inteligentní investování od Finaxu od Vás vyžaduje jen základní rozhodnutí. Vy si určíte finanční cíle, dobu investování, odhalíte Váš sklon k riziku a o zbytek se, k Vaší spokojenosti, postaráme my - vybereme Vám ideální portfolio a po celou dobu investování ho budeme zvelebovat.

Nízké poplatky

Poplatky odkrajují z Vašich výnosů. Výše poplatků je klíčová pro konečný výsledek investování.

Chcete-li úspěšně investovat, nikdy nepřehlédněte výši poplatků. Nižší poplatky znamenají pro Vás vyšší výnosy.

Podívejte se na graf, který ukazuje vliv poplatků na konečné zhodnocení investice. Porovnává dopad poplatkové struktury Finaxu a průměrného akciového českého podílového fondu na výnos investice při průměrném zhodnocení 8 % ročně.

Porovnání nákladů základní investice ve Finaxu a průměru 10 z největších podílových fondů v Česku k 30. 6. 2023 (zdroj údajů Dokumenty s klíčovými informacemi fondů).

Poplatek
Vstupní poplatek
Průběžné náklady
Finax
0 %
1,20 %
Akciový podílový fond
2,64 %
1,98 %

Vidíte ten rozdíl? Investiční řešení Finaxu jsou z pohledu poplatků bezkonkurenční. V okolí těžko najdete jinou obdobně levnou alternativu řízeného portfolia.

Pasivní investování do trhu

Realizací předchozích tří pravidel úspěšného investora nejlépe splňuje tzv. pasivní investování.

Pasivní investování v překladu znamená investování do celého trhu, tedy jeho kopírování. Výhodou pasivního investování jsou minimální, prakticky žádné zásahy do portfolia. Jde tedy o strategii "buy and hold" (nakoupit a držet). Strategie se nesnaží časovat investice, ani vybírat konkrétní cenné papíry.

Omezení rizika lidského faktoru spolu s minimálními náklady předurčuje pasivní investování k vyšším ziskům.

Zlepšete svoje finanční vzdělání 

Finax webináře vždy se zajímavými tématy


Více informací o pasivním a aktivním investování viz. Pasivní investování.

Nejjednodušší cestou, jak úspěšně investovat, je akceptovat tržní výnosy. Je velmi malá pravděpodobnost, že se Vám jakýmkoliv jiným způsobem podaří získat vyšší zisky při dlouhodobém investování.

Výnosy investičních řešení Finaxu historicky překonávají srovnatelné podílové fondy.

Investujte dlouhodobě a trpělivě

Říká se: ,,Pomalu dál dojdeš.” V žádné jiné oblasti života toto tvrzení neplatí více než ve financích.

Klíčem k úspěchu v investování je využít tzv. složené úročení. Díky němu hodnota investice svůj růst každý rok zrychluje.

Dlouhý horizont zároveň snižuje riziko. Finanční trhy v čase kolísají, ale dosud vždy měly na dlouhém horizontu jen jeden směr, a to rostoucí. Firmy, do kterých investujete, tvoří každoročně miliardové zisky. Tento profit se zákonitě vždy přetaví do jejich hodnoty (ceny akcií) bez ohledu na aktuální tržní nálady.

Spekulování je krátkozraké. Žádný miliardář se nestal miliardářem spekulováním, ale investováním. Přirozený výnos finančních trhů se pohybuje mezi 8 a 10% ročně.

Logaritmický graf vývoje indexu SP500 za posledních 70 let. Průměrný růst 7,8% p.a., s reinvestovanými dividendy 11,34%.

Úspěšný investor investuje dlouhodobě. Nepodléhá náladám a dodržuje svůj horizont. Krátkodobé výkyvy investice nejsou důvodem pro změnu strategie.

Správná alokace

Pro spokojenost s investováním musíte znát svůj sklon k riziku.

Alokace aktiv je způsob rozložení investice do různých druhů majetku (aktiv). Každé aktivum se liší výnosem i příslušným rizikem. Historicky nejvýkonnějším aktivem jsou akcie, ale jejich cena v čase kolísá více než dluhopisy, které nabízejí nižší, ale stabilnější výnos.

Správné rozložení investice určuje Váš budoucí výnos. Je základním nástrojem pasivního investování.

Neexistuje univerzální a optimální alokace - ta je individuální pro každou jednu investici, pro každého jednoho investora.

Investujte jako profesionál 

S nízkými poplatky, bez emocí a bez daní.


Finax jako specialista na pasivní investování svým klientům pomáhá při výběru vhodné alokace. Na základě Vašich cílů, rizikového profilu, účelu a horizontu investice zvolíme individualizované portfolio šité na míru každému jednomu klientovi.

V zásadě doporučujeme tyto strategie:

 • Pokud máte delší investiční horizont, vyberte si více akcií a méně dluhopisů.
 • Pokud investujete větší část svých úspor, vyberte si více dluhopisů.
 • Pokud máte rádi riziko, vyberte si více akcií.

Diverzifikace, neboli rozložení rizika

Zatímco alokace mluví o konkrétním složení investice, diverzifikace označuje její různorodost. Pokud nakoupíte akcie 10 velkých ropných firem, budou Vaší alokací, ale diverzifikace portfolia bude nízká. Diverzifikace portfolia je důležitá z několika hledisek, zejména při pasivním investování:

Snižuje riziko

Určitě znáte staré pravidlo, že nikdy nedáváme všechny vajíčka do jednoho košíku. Když košík spadne, přijdeme o všechny vajíčka. Tak je třeba se chovat i při investování. Čím více nástrojů je v portfoliu, tím je riziko portfolia menší, protože ztráta jednoho z nich je zanedbatelná pro celek. Diverzifikované portfolia jsou stabilnější.

Zvyšuje výnosy

Nikdo nedokáže s jistotou předvídat, které aktivum přinese za rok nejvyšší zisk a které největší ztrátu. Každý rok je vítězem a poraženým jiná třída aktiv. Snaha investovat jen do vítězů zpravidla končí horším výnosem jako samotný trh. Proto je nejrozumnější zvolit široký mix aktiv.

Je podmínkou pasivního investování

Pasivní investování mluví o investování do trhu. Trh představují všechny cenné papíry obchodované na konkrétní burze nebo v regionu. Pokud chcete investovat do trhu, musíte nakoupit portfolio, jehož složení je stejné jako složení trhu, tedy i široce diverzifikované.

Seřazené výsledky 10 indexových fondů ETF v korunovém vyjádření, které tvoří Finax portfolia, v letech 2004 až 2019 ukazuje následující matice. V ní je jasně vidět, že aktiva, která jsou vítězi v jednom roce, často v dalších letech končí na opačném konci žebříčku.

Všechny řízené portfolia Finax jsou rozsáhle diverzifikovaná. Jen my Vám umožňujeme už od 250 Kč měsíčně investovat do různých tříd aktiv. S námi jedním jednoduchým portfoliem investujete do více než 10 tisíc cenných papírů.

Bez placení daní

Pokud chcete, aby bylo investování co nejziskovější, je třeba co nejvíce snížit velikost zaplacené daně.

Různé druhy tříd aktiv a různé způsoby investování mají různé daňové režimy. Existuje několik způsobů optimalizace daní při investování.

Důležité je postavit investiční strategii tak, aby z ní vyplývala žádná nebo co nejnižší daňová povinnost.

Finax při stavbě svých portfolií kladl důraz i na daňový aspekt investic. Investováním s námi nebudete z investičních příjmů platit daně. O to více zůstane z výnosů pro Vás a Váš majetek poroste rychleji.

Naplánujte si 15minutový hovor zdarma

Pomůžeme Vám začít a dozvědět se více o Finaxu.


Investujte pravidelně

Pokud nedisponujete většími úsporami, nezoufejte. Investujte pravidelně po menších částkách.

Odkládání části příjmu je nakonec jednodušší z pohledu Vašeho rozpočtu. Je jednodušší spořit po menších částkách, např. 1 250 Kč, jako čekat, až byste mohli vložit vyšší vklad. Je lepší, když se Vám prostředky řádně zhodnocují od prvního možného momentu.

Navíc pravidelná investice je zajímavá i z pohledu rizika. Při nákupu cenných papírů každý měsíc se nemusíte obávat, zda trhy neklesnou krátce po zainvestování. Fixní investice každý měsíc zmírňuje riziko, protože při poklesu nakupujete více akcí (jsou levnější) a naopak při růstu méně (jsou dražší).

Pravidelná investice je možnost, které umožňuje investovat každému.

Finax myslel na všechny. Naším posláním je přinést inteligentní investování do každé domácnosti a proto do našich portfolií můžete investovat už od 250 Kč.

Rádi Vám poradíme! 
Naplánuj si hovor
phone-icon