PRVOŘADÁ JE
BEZPEČNOST

Finax je bezpečným přístavem pro Vaše peníze.

Kolik znáte milionářů, kteří
zbohatli odkládáním peněz
na účty v bankách?

Robert G. Allen
Robert G. Allen

Peníze jsou klientům kdykoliv k dispozici

Jsme toho názoru, že důvěra klientů se buduje transparentními vztahy a kvalitními službami. Pokud se naši klienti rozhodnou své peníze vybrat, mají na to plné právo a my je za výběr nebudeme nijak penalizovat. Výběr jakékoliv části nebo celého účtu je možný kdykoliv na požádání kdykoliv. Prodej cenných papírů realizujeme každý týden.

Tři pilíře ochrany
Vašeho majetku

Jsme součástí systému
na ochranu Vašich vkladů

Finax se povinně, jak to ukládá zákon, účastní systému pojištění vkladů prostřednictvím Garančního fondu investic. Váš majetek je chráněn do výše 50 000 eur. Jako obchodník s cennými papíry dodržujeme velmi přísná pravidla při správě Vašeho majetku a Váš majetek striktně oddělujeme od majetku naší společnosti. Více informací naleznete na stránce www.garancnyfond.sk

Jednáme v nejlepším zájmu klienta

Na činnost naší společnosti dohlíž Národní banka Slovenska. Jako obchodník s cennými papíry jsme regulovaní přísnými zákonnými pravidly. Jednat v nejlepším zájmu klienta chápeme ne jako povinnost, ale jako poslání. Povolení Slovenské národní banky můžete najít zde.

Zavázali jsme se dodržovat
vysoké etické standardy

Jsme členem Asociace obchodníků s cennými papíry, která mimo jiné plní i samoregulační funkci a dohlíží na dodržování povinností svých členů. Jako člen se zavazujeme dodržovat Etický kodex asociace.

1.

Bezpečnost dat

Používáme nejmodernější technologie na kryptování dat na naší webstránce. Naše data jsou uložena v profesionálně zabezpečených datových centrech a ve všech procesech se snažíme aplikovat vysoké bezpečnostní kritéria.

2.

Soukromí

Chráníme soukromí Vašich informací. Informace o Vás nesdílíme s žádnými třetími stranami. Pro více informací si přečtěte Zásady ochrany soukromí.

3.

Ochrana před zneužitím

Zaznamenáváme pro Vás každé jedno přihlášení na účet. Zároveň jsme přijali bezpečnostní opatření, abychom v případě zneužití identity zamezili neoprávněným výběrům.

4.

Dodatečná ochrana přihlášení

Na účtu budete mít možnost nastavit si ověření přihlášení PIN kódem zaslaným přes SMS. Tím minimalizujete riziko zneužití Vašeho účtu.

Tipy na zvýšení bezpečnosti

  • nastavte si bezpečné a unikátní heslo,
  • heslo si jednou za čas změňte,
  • nikdy s nikým nesdílejte své heslo,
  • nastavte si ověření přihlášení PIN kódem přes SMS.

Často kladené otázky k bezpečnosti

  1. Jak nakládáte s mými penězi?
  2. Je Finax kontrolovaný státem?
  3. Jak jsou moje peníze chráněny?
  4. Co dělat v případě když zapomenu/ztratím heslo?
Rádi Vám poradíme! 
Naplánuj si hovor
phone-icon