Finax Blog

Információk, amelyek segítik Önt a megfelelő befektetésnél

Mennyit hoztak a Finax és a konkurencia portfóliói 2020-ban?

Lássuk hát, hogyan teljesítettek 2020-ban az intelligens befektetés portfóliói, valamint a konkurens befektetési szolgáltatók alapjai a világjárvány, a bezárt gazdaságok és a piaci volatilitás közepette. Összefoglalót készítettünk, amelyben a Finax és a Magyarországon népszerű befektetési megoldások, alapok hozamait elemezzük.

Radoslav Kasík | Eredményeink | 25. március 2021

A 2020-as év a történelembe nagybetűs évként vonul be. Az ok a mindenki számára már jól ismert – bár a modern időkben eddig még ismeretlen globális koronavírus- Covid- 19 világjárvány. Az említett történések törvényszerűen rányomták bélyegüket a világgazdaságra és a tőkepiacok fejlődésére.

Vessünk egy pillantást a konkrét befektetési megoldásokra, és mutassuk meg, hogy Magyarországon mely népszerű, globális eszközökbe befektető alapok hogyan teljesítettek ebben a 2020-as megváltozott környezetben, és hasonlítsuk össze azokat az általunk kínált intelligens befektetés eredményeivel.

Társaságunk alapítása óta minden egyes évben átláthatóan beszámolunk az elért eredményeinkről, sikereinkről. Jó szokásunknak az idei évben is eleget teszünk és a Finax eredményeit, valamint a vagyonkezelést illető jó pár érdekes adatok, statisztikák összegzését itt találhatják.

Az összehasonlítás módszere

Azon olvasók, akik a Finaxot már régóta követik, tudják, hogy az összehasonlításunk alapjául az Intelligens befektetés forintosított modellportfólióit, konkrétabban azok hozamait hasonlítjuk össze az azonos, befektetési alapokba történő befektetéssel.

Az egyes befektetési alapokat elsősorban az SRRI módszer szerint megadott kockázati mutatója alapján vonjuk be az összehasonlításba, amely az 1-től 7-ig terjedő volatilitás alapján rangsorolt kockázati kategóriákat jegyzi az elmúlt 5 éves időszakban. Nem kevésbé fontos, hogy minden esetben a Finax Intelligens befektetés portfólióihoz hasonló alapokat választunk ki, amelyek hasonlóképpen a globális részvényekbe és kötvényekbe való befektetést helyezik előtérbe.

Az Intelligens Befektetés a globális piacokba való befektetést testesíti meg. Egy adott pillanatban természetesen vannak olyan eszközosztályok, szektorok és régiók a világon, amelyek rövid távon képesek felülmúlni az egyéb eszközöket vagy a széleskörű indexeket. 

Figyelmeztetés: A Finax portfólióinak történelmi fejlődéséhez kapcsolódó adatok modellezve vannak és azoknak a történelmi fejlődését visszatükröző modellezése alapján lettek kidolgozva. A modellezes mikéntjét részletesen leírtuk a Hogyan modellezzük a portfóliók történelmi fejlődését c. blogunkban. A múlt eredményei nem garantálják a jövőbeni nyereséget és a befektetés eredménye veszteség is lehet. Tudja meg, milyen kockázatot vállal a befektetés során.

Dinamikus befektetések

A 2020-as évet egyértelműen sikeres évnek könyvelhetjük el a részvények szemszögéből. Bár hozamaik a körülményekre való tekintettel nem közelítették meg az előző év hozamait, az év végére bizonyára kevesen számítottak pozitív eredményekre.

Az indexek fejlődése a világ egyes részeiben különböző értékeket mutatott. Míg az amerikai részvények és a feltörekvő piaci részvények kétszámjegyű növekedést értek el, az európai indexek veszteséggel zárták az évet. Ez a fejlődés nagyban befolyásolta a globális részvénypiac növekedését is. A Finax Dinamikus portfóliók (SRRI 5) 12,62 % és 13,43 % közötti hozamokkal zárták az évet.

A hozamokat az euró legtöbb kulcsfontosságú globális devizával szembeni erősödése (a dollárral szemben 8,9%-kal nőtt) csökkenteni tudta, viszont a forint gyengülése ezt a hozamkiesést nagy mértékben korrigálta. A Finax portfólióinak részvénykomponense nincs az egyes devizapárok mozgásával szemben biztosítva. Hosszú távon ugyanis a monetáris védelem költsége meghaladja annak előnyeit. 

Az idegen pénznemben történő befektetések folyamán mindig vannak olyan időszakok, amikor a devizakockázat negatívan befolyásolja befektetéseinket, és persze van, amikor ismét pozitívan hat rájuk.  Tavaly a gyenge dollár visszafogta a teljesítményünket, de a korábbi években segítette őket a zöldhasú erősödése. A forint hosszú távon folyamatosan gyengülést mutat. A 2020-as évben sokat gyengült az euróval szemben, azonban ez a Finaxnál vezetett euró alapú befektetéseknek határozottan kedvezni tudott. 

Mint azt minden egyes adandó alkalommal igyekszünk hangsúlyozni, az egyéb valutákkal szembeni kitettség a befektetés fontos diverzifikációjának egy további formáját jelenti. Részletes áttekintést és a deviza-biztonság átfogó elemzését a Devizakockázat a Finaxban című blogunkban írtuk le.

Magyarországon a konkurens befektetési alapok nagyobb része egyértelműen ugyanazokkal a kihívásokkal nézett szembe. Rövidebb időtávon, mint az általában lenni szokott, akadt néhány alap, amely teljesítményben felül tudta múlni a Finax portfóliók teljesítményét. A hosszú távú felértékelődés azonban továbbra is szuverén módon a globális piacok teljesítményét másoló passzív befektetés felé hajlik. Tíz éves időhorizonton és hosszabb távon a Finax hozamai az esetek több mint 96 %-ában magasabbak, mint a versenytársaké.

A Finax portfóliók teljesítményének bemutatására a mintaportfólióink modellezésen alapuló fejlődését használjuk. A modellezés szükségességének okaira és annak módjára a Hogyan modellezük a Finax portfóliók történelmi fejlődését? című blogunkban találhat részletesebb információkat.

Minden Finax ügyfélszámla egyedi. Két, azonos stratégiával bíró számla különbözik az eltérő befizetési időpontok, a kedvezmények miatti különböző végleges költségek és az átsúlyozás miatti eltérő időzítések miatt. Ezek a fő okai a modellezett és a reális ügyfélportfóliók tényleges fejlődésében észlelhető eltéréseknek. 

Ezen oknál fogva egy 100%-os részvényportfólióba egyszeri befektetéssel beszálló ügyfél számlájának növekedését is csatoljuk. Ebben az esetben a növekedés valamivel magasabb volt, mint a modellezett portfólióban indikált hozamok.

Ez annak köszönhető, hogy a portfóliók összetétele az év elején eltérő volt (mindegyiket a múltban más időpontban hozták létre), és az átsúlyozás is különböző időpontokban történt. Az ügyfélszámlák esetében az elmúlt év átsúlyozása zseniális módon nagyon közel került a piacok mélypontjához.

A honlapunkon található portfóliók fejlődését Ivan Chrenko és  Dominik Hrbatý transzparens számláin keresztül követhetik nyomon, amely fejlődését a számla megalapítása óta az alábbi grafikon mutatja. Dominik ügyesen kihasználta a márciusi piaci visszaesést, amikor további befektetéseket eszközölt, növelve befektetését.

A piacok nagyobb volatilitásának köszönhetően a magyar befektetési alapok ajánlata a 6-os kockázati csoportba került. Pont ebben a kockázati kategóriában található néhányat, amelyek előnyt tudtak kovácsolni a piacok fejlődésből, amiért természetesen dicséretet érdemelnek. 

Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy a nagyobb növekedés többek között a nagyobb kockázatnak is az eredménye – ami koncentráltabb portfóliókat jelent, amit a magasabb volatilitású pénzügyi eszközök kiválasztása hoz magával.

A hosszú távú, 10 - 15 éves időhorizonton elért hozamok azonban még ezekben az esetekben is elmaradnak, a magasabb kockázat (nagyobb volatilitás) ellenére is. Az aktív kezelés folyamán a hagyományos piaci kockázatok mellett a befektetőknek számolniuk kell azzal, hogy a nap végén ők viselik majd az alapkezelő döntéseinek és befektetési stratégiájának kockázatát is.

Kiegyensúlyozott befektetések

Az SRRI szerinti 4. kockázati csoportba tartozó befektetési megoldások elért eredményeinek köre is viszonylag széles, ami megfelel az igényes piaci fejlődésnek. A Finax portfólióinak hozama azonban szűk tartományban, 12,09 % és 12,50 % között volt. 

Jelentősebb meglepetésről ebben a kategóriában nem számolhatunk be, viszont érdemes megemlítenünk azt a tényt, hogy a konzervatívabb – magasabb kötvénysúlyozással bíró portfólióink is a 4-es SRRI mutató szerinti kockázati kategóriába kerültek a tavalyi év folyamán. Nagy valószínűséggel jelen besorolásuk ismét a 3-s SRRI kategória felé mutatna, viszont mivel az áttekintésünket az év végéhez készítjük, az akkori helyes besorolás szerinti 4-es kategóriában indikáljuk azokat. 

Konzervatív befektetések

2020-ban a konzervatív Finax portfóliók, mint sok egyéb befektetési alap, nem tartották meg az 5% -os volatilitási mutatójukat (SRRI 3-as kategóriájukat), és mint feljebb is indikáltuk, átkerültek a magasabb SRRI 4 csoportba, ezért 2020-ban nem számolhatunk be az SRRI szerinti 3-as kategóriájú Finax portfóliók teljesítményéről. Nem maradunk azonban adósak a konzervatívabb magyar befektetési alapok által elért hozamok áttekintésével sem.

Globális szemszögből a befektetők jelentős része a jelen nullás vagy negatív kamatlábak mellett nem a kötvényindexekbe történő passzív befektetésmódot részesítették előnyben. Paradox módon ezen portfólióink az elmúlt év folyamán magasabb hozamot voltak képesek elérni, mint jónéhány aktívan kezelt vegyes-, vagy akár részvényalap. 

 

A tavalyi év még egy érdekességet hozott, mégpedig a legjobban teljesítő 90/10-es portfólió (13,75 %) és a legkonzervatívabb 100 %-os kötvényportfólió (12,09 %) közötti soha nem látott alacsony hozamkülönbséget.

Összegzés

A portfóliók teljesítményeit tekintve a 2020-as évet sikeres évnek lehet értékelni, bár nem tartozik a legsikeresebbek közé. Tisztában kell lennünk azzal, hogy min ment keresztül a világ és a piacok a tavalyi évben.

A viharos év oda vezetett, hogy egyes portfóliókezelők felül tudták múlni az indexek teljesítményét. Továbbra is az a helyzet, hogy ez inkább kivétel, mint szabály. 

A passzív befektetés lényegesen nagyobb bizonyosságot jelent az elérhető magasabb hozamokat tekintve, mint az aktívan kezelt befektetési alapok. Az Intelligens befektetés hosszú távú hozamai alátámasztják ezt a tényt.

 Mindeddig a kisbefektetőknek nem kínálkozott fel jobb befektetési stratégia a hozamok és a kockázat tekintetében, mint az ETF-ek. Amennyiben vagyonát a lehető leghatékonyabb módon szeretné növelni, akkor nincs jobb alternatíva, mint a passzív befektetés.

Az indulását egy kis ajándékkal támogatjuk és amennyiben a meglévő befektetéseit előnyösebb Finax portfóliókba helyezi át, kedvezményt adunk Önnek. A Finaxba átvezetett befektetése értékének 50%-át 2 évig ingyenesen kezeljük.

Kezdjen el befektetni még ma 

Radoslav Kasík
Radoslav Kasík
Head of Sales Strategy
Kulcsszavak
Nem található kulcsszó
Cikk megosztása
| |

Legolvasottabb cikkek

Osztalékfizető részvények – megéri bele fektetni? | Finax.HU
11. július 2020

Osztalékfizető részvények – megéri beléjük fektetni?

Rengeteg magyar befektető keresi az osztalékfizető részvényeket. Tájunkon általában tökéletes, folyamatos hozamot kifizető befektetési eszköznek vélik. De tényleg így van ez? Elmagyarázzuk Önnek, miért nem ideális az osztalékfizető befektetés, miért nem kellene rajta gondolkodnia sem és miért vélhetőek jobbnak más befektetési formák.

Bővebben
Mi a befektetés és mit jelent befektetni? | Finax
4. február 2020

Mi a befektetés és mit jelent befektetni?

Ha az ember nem jár utána autodidakta módon, nem tudhatja mit is kell pontosan elképzelni a befektetés alatt és hogyan is kell helyesen befektetni. A Finax készített egy alapvető áttekintést arról, hogy mi is az a befektetés és miért kellene, hogy minden ember életének elválaszthatatlan részét képezze.

Bővebben
Már nem kell gazdagnak lenni ahhoz, hogy vagyonát megfelelően gyarapíthassa | Finax.eu
8. október 2019

Már nem kell gazdagnak lennie ahhoz, hogy vagyonát megfelelően gyarapíthassa

A Finax nagyon vonzó és korrekt befektetési feltételeket kínál, amik egyformák mindenki számára. Olyan lehetőségeket hozunk Magyarországra, amikről eddig a kis befektetők csak álmodhattak.

Bővebben
5. november 2019

Pénzügyi függetlenség – hogyan menjünk fiatalon és gazdagon nyugdíjba

Míg Magyarországon viták folynak arról, hogy miképp tanítsuk meg az embereket spórolni és észszerűen befektetni, külföldön az elmúlt években épp az ellenkező tendencia került előtérbe. Egyre többen raknak félre és fektetik be jövedelmük nagy részét a pénzügyi függetlenség elérése érdekében. A szép dolgok mellett ugyanis pénzért vásárolhatsz valami sokkal értékesebbet is-szabadságot.

Bővebben
Örömmel tájékoztatjuk Önt!
Hívás tervezése
phone-icon