ETF PRZEDSTAWIA REWOLUCJĘ
W INWESTOWANIU

Fundusze ETF oferują korzyści, jakich nie dostarczą Ci inne formy inwestowania

Nie szukaj igły w stogu siana,
kup cały stóg.

John Bogle
John Bogle

Dlaczego inwestycja w fundusze ETF jest rozsądnym rozwiązaniem?

Korzyści płynące z inwestowania w ETF w porównaniu do innych inwestycji:

  • instrument pasywnego inwestowania
  • inwestowanie w indeksy
  • szeroka dywersyfikacja
  • niskie opłaty
  • zyski na poziomie średniej rynkowej
  • efektywność podatkowa
  • wysoka płynność
  • wysoka przejrzystość
  • elastyczność
  • spełniają kryteria UCITS

Podstawowe kwestie, jakie interesują każdego inwestora, to ryzyko inwestycji oraz jej wyniki.

Oto porównanie wyników funduszy wspólnego inwestowania do analogicznych funduszy ETF na Słowacji:

Porównanie wyników funduszy wspólnego inwestowania do funduszy ETF (rocznie)

Fundusz wspólnego inwestowania ETF 3 lata 5 lat 10 lat
TAM Americký akciový iShares S&P 500 -3,87% -3,13% -2,18%
IAD Global Index iShares MSCI ACWI -2,09% -2,80% -3,58%
TAM Európsky akciový iShares MSCI Europe -6,25% -3,74% -3,67%
SPORO Fond max. výnosov iShares MSCI ACWI -0,11% 0,58% -1,68%
Pioneer Global Equity EUR iShares MSCI Europe -4,35% -3,65% -1,99%
Pioneer Emerging World Eq iShares MSCI Emerging Markets 0,13% -0,64% -4,80%
AXA Selection Global iShares MSCI ACWI -2,42% -2,35% -2,75%
Amundi Rytmus S10plus iShares MSCI World -8,76% -6,28% -4,42%

*źródło www.peniazesucas.sk, 31.12.2018

Czym są fundusze ETF?

ETF (ang. exchange-traded fund) jest funduszem giełdowym. Fundusze ETF działają zasadniczo w taki sam sposób jak pozostałe fundusze, np. popularne fundusze inwestycyjne przeznaczone dla ogółu społeczeństwa, a dodatkowo ich udziały (akcje) są przedmiotem obrotu na giełdzie.

Osiągaj lepsze wyniki 

Wypróbuj tanie fundusze ETF.


Czym jest fundusz?

Fundusz jest narzędziem inwestycyjnym dla małych inwestorów. Fundusz emituje akcje (jednostki uczestnictwa),
w które inwestuje społeczeństwo (kupuje je). Jednostka uczestnictwa oznacza udział w całkowitych aktywach funduszu, tj. prawo do jakiejś jego części (frakcji). Zgromadzone środki są następnie inwestowane przez fundusz.
Stąd nazwa sektora inwestycji zbiorowych, którego instrumentem jest fundusz - fundusz inwestuje wspólne aktywa wszystkich swoich inwestorów. Aktywa funduszu to wszystkie jego inwestycje.

Fundusz można w prosty sposób wyjaśnić na przykładzie urodzin Twojego kolegi. Z 9 innymi współpracownikami postanowiliście kupić dla niego prezent na jego urodziny. Od każdego z nich bierzesz po 100 złotych i kupujesz mu
za 1000 złotych weekendowy pobyt w SPA, o którym Wam wcześniej wspominał. Aktywa funduszu to uzbierane 1000 zł, inwestycją funduszu jest natomiast wyjazd dla jubilata. Żaden z kolegów sam nie kupiłby takiego prezentu, działając wspólnie, kwota 1000 zł przestaje jednak być problemem. W ten sam sposób działają fundusze, które pozwalają niewielkim inwestorom inwestować w papiery wartościowe, których sami nie byliby w stanie kupić.

Fundusze ETF działają na tej samej zasadzie.

Różnica pomiędzy portfelami funduszy ETF a funduszy inwestycyjnych - dywersyfikacja

Fundusze ETF są zazwyczaj funduszami indeksowymi. Czym jest indeks, wyjaśniamy na stronie Inwestowanie pasywne. Fundusz indeksowy naśladuje indeksy, czyli pozwala inwestować w te same papiery wartościowe, z których złożony został dany indeks, w tych samych proporcjach.

Z tego powodu fundusze ETF są obecnie postrzegane jako najważniejszy instrument pasywnego inwestowania.

Poszerz swoją wiedzę finansową 

Webinaria Finax na zawsze ciekawe tematy


Fundusze ETF zapewniają doskonałą dywersyfikację - szeroki rozkład ryzyka. To jedna mała inwestycja, dzięki której możesz zakupić wiele papierów wartościowych. Jeśli chciałbyś nabyć wszystkie 500 akcji amerykańskiego indeksu S&P 500, potrzebowałbyś kapitału w wysokości dziesiątek tysięcy dolarów. Z ETF możesz zainwestować we wszystkie 500 akcji nawet, jeżeli do dyspozycji masz tylko sto złotych.

Z drugiej strony, konwencjonalne fundusze inwestycyjne stosują na ogół strategię aktywnego zarządzania, która wiąże się z większą koncentracją portfela oraz z mniejszą liczbą papierów wartościowych.

Dużą zaletą ETF jest fakt, że dokładnie wiesz, w co inwestujesz w trakcie całej inwestycji.

Różnica w opłatach

Jeśli nie inwestujesz w ETF, opłaty mogą pochłonąć większość Twoich zysków. Do zalet ETF należy między innymi wysokość opłat. Naśladując indeksy, fundusze ETF nie angażują wielu pracowników czy zaawansowanego technicznie sprzętu przy wyborze odpowiednich papierów wartościowych.

Koszty administracji i zarządzania ETF zbliżają się obecnie do zera. Najtańsze fundusze ETF pobierają opłatę
za administrację i zarządzanie w wysokości nawet jedynie 0,1% rocznie.

Opłaty za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi współnego inwestowania i administrowanie nimi wynoszą zazwyczaj od 0,5% do 3% rocznie. Średnia najlepiej sprzedających się otwartych funduszy akcji w Polsce wynosi około 2,75% rocznie.

ETF niewymagają uiszczania wstępnych i końcowych opłat manipulacyjnych. Opłaty manipulacyjne funduszy współnego inwestowania wynoszą od 1 do 5% wartości inwestycji.

Opłata
dystrybucyjna/za nabycie
bieżąca
Finax
0%
1,4%
Tradycyjne fundusze inwestycyjne
4,25%
2,02%

Średnie opłaty 5 najbardziej popularnych otwartych funduszy inwestycyjnych (akcji) w Polsce.

Różnice w wynikach

Dzięki pasywnemu inwestowaniu i niskim opłatom wyniki funduszy ETF są wyższe od wyników polskich funduszy inwestycyjnych (akcji).

Przykład demonstrujący różnicę między pasywnym i aktywnym inwestowaniem: porównaliśmy wyniki pasywnych i aktywnych produktów inwestycyjnych w Europie w ciągu ostatnich 10 lat. 87,8% z funduszy inwestycyjnych osiąga gorsze stopy zwrotu niż ich benchmark.
Żródło: SPIVA European Scorecard 2022.

Przyczyny tej różnicy wyjaśniamy w zakładkach Zasady skutecznego inwestowania oraz Inwestowanie pasywne.

Zaplanuj 15-minutową rozmowę za darmo

Pomożemy Ci zacząć i dowiedzieć się więcej o firmie Finax.


Bezpieczeństwo

Fundusze ETF można określić jako jedne z najbezpieczniejszych papierów wartościowych. Przeznaczone dla ogółu społeczeństwa i sprzedawane na giełdach, podlegają najwyższej kontroli i ścisłym regulacjom.

Fundusze ETF podlegają dyrektywie UCITS, która stanowi ogólnoeuropejski zharmonizowany system zarządzania funduszami wspólnego inwestowania i ich sprzedaży. UCITS ujednolica regulację funduszy w całej Europie, wprowadza wymagane standardy funduszy i jednolite wymogi ochrony konsumentów.

Większość funduszy europejskich ETF to UCITS, podobnie jak większość funduszy inwestycyjnych. Dla inwestorów etykieta ta oznacza, że legitymujące się nią narzędzia są bezpieczniejsze i kontrolowane. Zasadniczo jest to najwyższa możliwa norma ochrony konsumentów usług finansowych w ramach inwestycji zbiorowych w Europie.

Chętnie Ci doradzimy!
Zaplanuj rozmowę
phone-icon