Finax Blog

Informacje, które pomogą Ci właściwie inwestować

Finax w Polsce - teraz dostępny także za pośrednictwem agentów

Głównym celem Finax jest udostępnienie skutecznych usług umożliwiających budowanie majątku każdemu gospodarstwu domowemu. Większość ludzi nadal preferuje natomiast kontakt z żywym człowiekiem. Z tego powodu w Finax od samego początku oferujemy nasze usługi również poprzez pośredników finansowych. Agenci zyskują dzięki temu w swoim portfelu praktyczny, niezrównany produkt inwestycyjny, który jest korzystny zarówno dla ich klientów, jak i dla nich samych. Co mamy do zaoferowania pośrednikom finansowym?

Zespół Finax | Jak to robimy? | 22. maja 2020

Finax - licencjonowany broker inwestycyjny ze Słowacji - wprowadził na rynek środkowoeuropejski niezrównany produkt inwestycyjny w postaci zarządzania portfelami inwestycyjnymi opartymi na funduszach indeksowych ETF oraz nowoczesne cyfrowe rozwiązania.

Obecnie fundusze ETF stanowią prawdopodobnie najbardziej opłacalne narzędzie inwestycyjne, które pozwala na odpowiedni rozkład ryzyka oraz reinwestowanie zysków. Ich portfolio naśladują szerokie indeksy rynkowe, ucieleśniając w ten sposób tak zwane inwestowanie pasywne.

Inwestycje pasywne eliminują z inwestowania ryzyko ludzkich błędów, a jednocześnie pozwalają na szeroką dywersyfikację (rozkład ryzyka), dzięki której zdecydowanej większości inwestorów przynoszą najlepszy stosunek pomiędzy osiągniętą stopą zwrotu a podjętym poziomem ryzyka.

Finax jest jednym z pierwszych robo-doradców w Europie Środkowej i jednocześnie pierwszym w tym regionie, który z powodzeniem wprowadził tak zwany hybrydowy model doradztwa inwestycyjnego, stanowiącego połączenie doradztwa osobistego oraz online. Po sukcesie, jaki odniósł na rynku słowackim, postanowiliśmy wprowadzić ten model również w pozostałych krajach, w których działamy.

Większość europejskich robo-doradców stara się konkurować z pośrednikami finansowymi. W przypadku Finax sytuacja wygląda jednak inaczej. Praca pośredników finansowych może wiele zyskać dzięki wykorzystaniu robo-doradców. Zarówno pod kątem efektywności, jak i - przede wszystkim – zauważalnego wzrostu jakości oferowanych przez nich usług.

Wielu osobom o wiele łatwiej jest obdarzyć zaufaniem konkretną osobę, z którą mogą zbudować długoterminową relację, a bardziej niż formularze online cenią sobie osobiste spotkanie z agentem. Pośrednicy mogą również mieć bardziej kompleksowe spojrzenie na finanse danej osoby i oferować bardziej szczegółowe usługi zarządzania aktywami finansowymi.

Na Słowacji Finax rozpoczął współpracę z agentami finansowymi zaraz po wprowadzeniu na rynek usługi zarządzania portfelami. Dziś w naszych usługach pośredniczy już ponad 30 różnych partnerów zewnętrznych, którzy zatrudniają setki sprzedawców. Wśród nich znajdują się m. in. cztery firmy plasujące się w pierwszej dziesiątce niezależnych pośredników finansowych licencjonowanych na rynku kapitałowym.

Sprzedaż zewnętrzna stanowi jeden z głównych kanałów dystrybucji portfeli zarządzanych przez Finax. Z tego powodu dokładamy wszelkich starań, aby maksymalnie rozwinąć panel agentów na naszej stronie internetowej oraz dostosować nasz produkt do potrzeb pośredników finansowych.

Współpraca z Finax ma nad tradycyjnymi instrumentami inwestycyjnymi (takimi jak m. in. fundusze wspólnego inwestowania) liczne przewagi dla pośredników finansowych. Z Finax zyskujesz:

 • Unikalny produkt inwestycyjny:
  • dostęp do 11 portfeli o różnym stopniu ryzyka, z których każdy oparty jest na 10 funduszach ETF;
  • wyższe stopy zwrotu przy najlepszym rozkładzie ryzyka (niezrównany stopień dywersyfikacji);
  • niskie koszty - z reguły niższe opłaty w porównaniu do funduszy wspólnego inwestowania;
  • inwestycje indywidualnie dostosowywane do klienta w oparciu o jego profil ryzyka.
 • Nowoczesne, cyfrowe rozwiązanie na miarę XXI wieku: 
  • możliwość zawarcia umowy drogą elektroniczną (za pośrednictwem witryny internetowej Finax);
  • dostęp do panelu dla agentów z podsumowaniem klientów oraz osób zainteresowanych;
  • spersonalizowany profil pośrednika finansowego;
  • możliwość zawarcia umowy na odległość;
  • czytelne przedstawienie planu inwestycyjnego dla klienta (list ofertowy).
 • Lepsze pośrednictwo finansowe:
  • redukcja nakładu pracy pośredników finansowych oraz jej uproszczenie;
  • wzrost jakości pośrednictwa finansowego;
  • wzrost sprzedaży produktów inwestycyjnych;
  • dostosowanie panelu dla agentów do wymogów prawnych danego kraju;
  • profesjonalne wsparcie sprzedaży na najwyższym poziomie;
  • dbanie o rozwój pośredników finansowych (dostęp do szkoleń, newslettera, webinarów czy licznych artykułów).
 • Atrakcyjne warunki dla rozwoju biznesu:
  • standardowe wynagrodzenie (opłaty za wstęp, a następnie hojne prowizje);
  • szybszy wzrost wartości zarządzanych aktywów dzięki wyższym zyskom;
  • znaczna elastyczność wobec potrzeb pośredników finansowych;
  • rosnąca rozpoznawalność marki oraz dobra reputacja.

Indywidualny, spersonalizowany profil

Każdy z Twoich sprzedawców uzyskuje indywidualny dostęp do naszej platformy dla jeszcze lepszego pośrednictwa w sprzedaży naszych produktów. Każdy agent otrzymuje własne dane logowania, za pomocą których ma dostęp do systemu, za pośrednictwem którego zawierane są umowy. Profil agenta może zostać spersonalizowany za pomocą zdjęcia, adresu e-mail i numeru telefonu.

W trakcie procesu zakładania konta Twój klient widzi zarówno Twoje zdjęcie, jak i logo Twojej firmy. Dzięki temu przez cały proces rejestracji za pomocą otrzymanego od Ciebie linka czy zaproponowanego planu inwestycyjnego dostrzega Twoją obecność.

Po zalogowaniu się na konto klient widzi, kto jest jego pośrednikiem finansowym – ma dostęp do Twojego nazwiska wraz ze zdjęciem, a także danych kontaktowych (nr telefonu oraz adresu e-mail). Ma dzięki temu poczucie, że jego aktywa są stale nadzorowane przez własnego agenta finansowego, a sam agent pozostaje do jego dyspozycji.

Narzędzia wsparcia sprzedaży

Czytelnie przedstawiony plan inwestycyjny

Przydatną funkcją dostępną w panelu agenta jest możliwość przesłania klientowi proponowanego planu inwestycyjnego (listu ofertowego). Jeżeli klient potrzebuje dłużej przemyśleć temat bądź też z jakiegoś powodu byłbyś zmuszony przerwać spotkanie, możesz utworzyć dla niego wersję pdf omawianego planu.

Proponowany plan inwestycyjny zawiera - obok Twoich danych kontaktowych i logo - kluczowe informacje dot. strategii inwestycyjnej, podstawowych parametrów inwestycji, prognozowanych wyników wybranego portfolio oraz jego dotychczasowych wyników (w oparciu o modelowanie danych), skład portfela oraz kluczowe korzyści, jakie oferuje.

Przy tworzeniu proponowanego planu inwestycyjnego adres e-mail klienta zostaje powiązany z agentem na okres 3 miesięcy. W tym czasie klient może zawrzeć umowę wyłącznie za pośrednictwem pośrednika finansowego, który utworzył dla niego tę ofertę.


Unikalny link rejestracyjny

W Finax możesz wygenerować unikalny link rejestracyjny, dla którego sam zdefiniujesz wysokość opłaty za konsultację inwestycyjną oraz sposób jej zapłaty. Link ten możesz przesłać klientowi zarówno e-mailem, jak i SMS-em - mobilna wersja naszej strony również umożliwia proces rejestracyjny.

Uwolnij się od papieru - prosty i czytelny system online

Informacje, jakie przekazujemy o Twojej firmie, strategię komunikacji, a także treść umów oraz dane do protokołu o pośrednictwie w usługach finansowych dostosujemy całkowicie do Twoich potrzeb.

Wszystkie umowy są u nas zdigitalizowane

Prawdopodobnie najważniejszą częścią naszego systemu dla wielu pośredników będzie integracja wszystkich niezbędnych wymogów dot. pośrednictwa w usługach finansowych w generowanych online umowach. W umowie o swobodnym zarządzaniu portfelem automatycznie zawarte zostają informacje o niezależnym pośredniku finansowym, podległym pośredniku finansowym oraz osobie, która komunikuje się z klientem.

Zautomatyzowany protokół pośrednictwa usług finansowych

Co ważniejsze, na podstawie danych klientów i agentów nasz system automatycznie generuje również protokół dotyczący pośrednictwa usług finansowych. Taki protokół z powodzeniem pełnić może rolę rejestru spotkań pośredników finansowych.

Dokument ten spełnia wszelkie wymogi prawne, uwzględniając m. in. dane klienta oraz pośrednika, kwestionariusz inwestycyjny oraz jego ocenę, opłaty oraz wszystkie informacje, które zgodnie z prawem jesteś zobowiązany przekazać klientowi, a także umowę oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Nie musisz już dłużej tonąć w papierach. Wszystkie dokumenty niezbędne do zawarcia umowy – łącznie z protokołem - zostaną dostarczone klientowi oraz niezależnemu i podległemu agentowi finansowemu pocztą elektroniczną tuż po zakończeniu procesu rejestracji. Tak skonfigurowany proces spełnia wymogi prawne świadczenia usług inwestycyjnych i jest odpowiednio dotosowany do każdego z państw.

Zawsze możesz służyć wsparciem klientowi

Po zalogowaniu się do modułu agenta możesz przejść do sekcji „Przegląd nieukończonych rejestracji” oraz „Przegląd klientów”, gdzie znajdziesz ich pełną listę (podpisane umowy ze zweryfikowaną tożsamością klientów oraz danymi kontaktowymi).

Aby zobaczyć, co widzi Twój klient po zalogowaniu się na konto, wystarczy, jeśli wybierzesz odpowiednią sekcję w „Przeglądzie klientów”. Uzyskany w ten sposób obraz wyników inwestycyjnych Twoich klientów pozwoli Ci z łatwością odpowiedzieć na ich pytania, jeżeli jakakolwiek kwestia pozotanie dla nich niejasna.

Za pomocą sekcji „Przegląd klientów” oraz „Przegląd rejestracji” możesz wygodnie otwierać konta dla swoich klientów. Zgodnie z umową o zarządzaniu portfelem każdy klient może posiadać nawet do 99 oddzielnych kont, którym nadaje nazwy według własnego życzenia.

Nasz system umożliwia zadbanie o kilka rożnych celów finansowych klienta – takich jak oszczędzanie na emeryturę, nowy samochód czy przyszłość dzieci, wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego lub utworzenie rezerwy finansowej - w ramach jednej platformy.

Przez długi czas masz także dostęp do rozpoczętych, ale nieukończonych rejestracji. W dowolnym momencie możesz do nich wrócić oraz dokończyć proces.

Inwestowanie w Finax jest tańsze, ale pozwala utrzymać poziom wynagrodzenia, do którego jesteś przyzwyczajony

Finax pobiera trzy opłaty:

 • Opłata za zarządzanie portfelem w wysokości 1% rocznie + VAT (20%) - opłata naliczana każdego miesiąca od wartości zarządzanych aktywów. Kwota ta jest dzielona pomiędzy Finax a naszych zewnętrznch partnerów handlowych i jest zdecydowania niższa w porównaniu do większości konkurentów, co istotnie przekłada się na ostateczną stopę zwrotu z inwestycji. Jednocześnie stanowi świetne źródło potencjalnego dochodu pasywnego dla pośrednika.
 • Opłata za doradztwo inwestycyjne (max. 4%) - opłata manipulacyjna za prawidłowe ustawienie portfela klienta, naliczana jako procent od kwoty, którą klient zamierza zainwestować. Finax oferuje 3 metody jej uregulowania: ekspresową (płatną z góry przez klienta, obliczoną na podstawie docelowej wartości depozytu), przyspieszoną (obliczoną na podstawie docelowej wartości depozytu i opłaconą przy pierwszych płatnościach) oraz standardową (jako opłata pobierana na bieżąco od każdej deponowanej przez klienta sumy).
 • Opłata za zrealizowanie płatności, dotyczące jedynie depozytów poniżej 1 000 € lub równowartości tej kwoty w innej walucie, w wysokości 1% + VAT - opłata za uznanie depozytu na rachunku inwestycyjnym. To jednorazowa opłata pobierana przy każdej wpłacie na rachunek inwestycyjny, jeżeli zdeponowane na nim środki nie przekraczają równowartości 1000 euro. Opłata ta trafia w całości do Finax (nie jest dzielona z partnerami zewnętrznymi).

Opłata za doradztwo inwestycyjne jest ustalana indywidualnie dla każdego klienta na etapie rejestracji, zgodnie z umową z klientem. Określenie kwoty, a także wybór metody płatności w pełni należą do pośrednika finansowego. Następnie system oblicza całkowitą wysokość opłaty.

Finax poza rynkiem słowackim

Jesienią ubiegłego roku wybraliśmy podjęliśmy wyzwanie ekspansji zagranicznej. To decyzja strategiczna, której główną siłą napędową stała się inwestycja w wysokości 1,5 mln euro pozyskana z funduszu Growws Sicav należącego do najbogatszego Słowaka, Ivana Chrenko, która umożliwiła nam pomyślną realizację tego celu.

Podstawą naszego podejścia do działalności za granicą jest przystosowywanie świadczonych przez nas usług do miejscowych warunków. Krótko mówiąc, oznacza to, że w pełni dostosowujemy Inteligentne Inwestowanie do specyfiki konkretnego rynku, a przede wszystkim - do potrzeb tamtejszych klientów oraz pośredników.

Zapomnij o barierze językowej i otrzymuj treści dostosowane do polskich realiów

Nasze działania zawsze prowadzone są przez ekspertów, którzy mówią w języku danego kraju, a wielokrotnie również z niego pochodzą. Dzięki temu jesteśmy w stanie analizować i postrzegać sytuację na rynku jako całości. Kontaktując się z naszym działem obsługi klienta pod lokalny numer telefonu odpowiedź otrzymasz od osoby mówiącej w języku polskim.

Nasza strona internetowa również dostępna jest w języku polskim – możecie znaleźć tak m. in. artykuły czy webinary prezentujące treści dostosowane do polskich warunków rynkowych. Zarówno współpracujący z nami pośrednicy finansowi, jak i nasi klienci, uważają tworzone przez nas treści za praktyczne i przystępne źródło informacji, które pozwala im poszerzyć znajomość zagadnień finansowych.

Krajowe usługi oraz dostosowanie do lokalnych przepisów

Podstawą naszej działalności we wszystkich krajach jest uwzględnienie lokalnych przepisów oraz wykorzystywanie w procesie inwestycyjnym miejscowych usług.

Finax to słowacki broker inwestycyjny na licencji Narodowego Banku Słowacji. Wszystkie inwestycje naszych klientów, zarówno krajowe, jak i zagraniczne, podlegają tym samym zasadom oraz środkom bezpieczeństwa w zakresie rachunków inwestycyjnych.

Przyjmujemy depozyty w polskich złotych, ale inwestujemy środki wyłącznie w euro. Aktywa kupujemy jedynie na niemieckiej giełdzie Xetra. Dbamy o odpowiedni kurs walut, wymieniając pieniądze na korzystniejszych warunkach niż te oferowane przez banki. Więcej o ryzyku walutowym możesz przeczytać tutaj.

Finax ma „paszport” większości krajów Unii Europejskiej. Oznacza to, że na podstawie raportów o wybranych działaniach naszej spółki składanych za pośrednictwem Narodowego Banku Słowacji do poszczególnych krajowych organów regulacyjnych, jesteśmy uprawnieni do oferowania naszych produktów w krajach członkowskich UE – zarówno bezpośrednio, jak i poprzez przedstawicieli.

Jesteś zainteresowany sprzedażą naszych usług. Co dalej?

Unikalny moduł pośrednictwa pozwoli Ci zaoszczędzić znaczną ilość czasu przy sprzedaży produktów finansowych. Uzyskaną nadwyżkę będziesz mógł poświęcić na pozyskiwanie nowych klientów, zadbanie o istniejących czy rozwinięcie struktur organizacyjnych. Koniec z martwieniem się o prawidłowy obieg dokumentów. Twoja praca stanie się jeszcze bardziej wydajna.

Jednocześnie nie będziesz musiał dłużej mierzyć się z konfliktem interesów pomiędzy klientem a sobą samym. Dzięki Inteligentemu Inwestowaniu z Finax możesz mieć pewność, że sprzedajesz długoterminowo najbardziej korzystny produkt inwestycyjny o wysokiej dywersyfikacji ryzyka. Jednocześnie od sprzedaży otrzymywać będziesz rozsądną prowizję, której wartość w dłuższej perspektywie szybko wzrasta dzięki wysokim stopom zwrotu.

Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą, skontaktuj się z naszym biurem. Po podpisaniu umowy otrzymasz dostęp do spersonalizowanego modułu agenta, zapewnimy Ci także szkolenie z jego obsługi. Przez cały okres naszej współpracy możesz liczyć na wsparcie na najwyższym poziomie.

Pomóż swoim klientom inwestować inteligentnie.

Oceń artykuł:
Finax w Polsce - teraz dostępny także za pośrednictwem agentów
Ocena: 5 2
Zespół Finax
Zespół Finax
Słowa kluczowe
Nie znaleziono słów kluczowych
Udostępnij artykuł
| |

Najczęściej czytane artykuły

16. grudnia 2020

12 rad, jak zaoszczędzić setki złotych miesięcznie

Bądźmy szczerzy, oszczędzanie pieniędzy jest wyzwaniem. Nie możesz zmusić się od oszczędzania? Nie tylko Ty. Większość ludzi żyje od wypłaty do wypłaty, a to nie w porządku! Lista prostych kroków pozwalających zaoszczędzić pieniądze pomoże wielu z Was.

Czytaj więcej
Inwestowanie w złoto - wady i pułapki | Finax.PL
21. lipca 2020

Inwestowanie w złoto - wady i pułapki

Zainteresowanie złotem wzrosło w ostatnich miesiącach. Sprzedawcy wykorzystują recesję gospodarczą jako argument na korzyść złota, co dezorientuje wielu potencjalnych inwestorów. Przeanalizowaliśmy dla Ciebie historię złota i wszystkie parametry inwestowania w niego. Przedstawiamy Ci informacje o tym, ile możesz zarobić na złocie, ile kosztuje ta przyjemność, czy w ogóle opłaca się kupować złoto, na co należy uważać w przypadku złota oraz kiedy i jak odpowiednio w nie zainwestować.

Czytaj więcej
Jak wybieramy fundusze ETF w finax?
3. października 2019

Jak wybieramy fundusze ETF w finax?

Prawdopodobnie już zarejestrowałeś informację, że tworzymy portfele Finax z dziesięciu funduszy ETF w zależności od poziomu ryzyka, jakie klient jest skłonny i zdolny podjąć. Ale w jaki sposób wybraliśmy określone papiery wartościowe i dlaczego skład portfeli jest właśnie taki, jaki obserwujecie na swoich kontach?

Czytaj więcej
Inteligentna skarbonka – produkt do inwestycji krótkoterminowych | Finax.eu
14. lipca 2021

Inteligentna skarbonka – produkt do inwestycji krótkoterminowych

Po miesiącach analiz, wprowadzamy na rynek Inteligentną Skarbonkę. Jeśli trzymasz dużo pieniędzy na kontach bankowych, nie możesz patrzeć, jak ich wartość zżera inflacja, a jednocześnie nie chcesz inwestować na dłuższą metę, ten produkt jest skrojony właśnie dla Ciebie.

Czytaj więcej
Chętnie Ci doradzimy!
Zaplanuj rozmowę
phone-icon