Instrukcja czytania wyciągu z konta

Klienci Finax regularnie otrzymują od nas wyciągi ze swoich kont. Postanowiliśmy przedstawić Wam ten artykuł, w ramach krótkiego objaśnienia pomogą Wam jeszcze lepiej zrozumieć, a także sprawniej się poruszać po wyciągu z konta, który można znaleźć po zalogowaniu się na online konto w sekcji: Oferta -> Dokumenty -> Wyciągi.

Zespół Finax | Nowości | 8. kwiecień 2020

Pierwszą informacją, jaką napotykacie w treści dokumentu jest okres, jaki obejmuje – zazwyczaj będą to ostatnie trzy miesiące. Na życzenie możemy dostarczyć Wam również wyciągi obejmujące dowolny, wybrany przez Was okres.

W sekcji „Stan konta“ wyszczególnione zostały wszystkie oddzielne konta, jakie utworzyliście w Finax, wraz z ich inywidualnym numerem oraz celem inwestycyjnym. „Aktywa“ to suma zgromadzonych na koncie środków oraz wartości wszystkich Twoich aktywów na rachunku w Finax. „Wartość bieżąca p. w.“ oznacza aktualną wartość zakupionych przez Ciebie papierów wartościowych, czyli ETF-ów. Niżej, w niebieskim polu pod hasłem „Aktywa na koniec okresu“, odnajdziesz wartość aktywów zgromadzonych na wszystkich Twoich kontach łącznie.

W sekcji „Aktualny skład portfela“ znajdziecie skróty nazw poszczególnych papierów wartościowych. „ID Instrumentu“ oznacza identyfikator danego papieru wartościowego, jaki przypisany został mu na giełdzie, na której jest przedmiotem obrotu. Warto wiedzieć, że wpisując ID instrumentu w wyszukiwarkę możecie sprawdzić jego aktualną cenę danego w różnych serwisach informacyjnych. Cena otwarcia oznacza średnią cenę, po której dokonany został zakup tego instrumentu, wolumen otwarcia jest to natomiast iloczyn ceny otwarcia oraz liczby zakupionych papierów.

„Cena rynkowa“ to cena, na jaką wyceniane były papiery wartościowe w ostatnim dniu analizowanego okresu (jeżeli dokument bierze pod uwagę przykładowo okres od od 1 kwietnia do 30 czerwca, wówczas ceny rynkowe instrumentów wyznaczać będą ceny zamknięcia na dzień 30 czerwca). Kolumna „Kupon/Dywid.“ jest zwykle pusta – w Finax skupiamy się bowiem na inwestowaniu w fundusze ETF, które nie wypłacają dywidend, dzięki czemu nasi klienci nie podlegają dodatkowym obciążeniom podatkowym. Zamiast tego dywidendy są ponownie inwestowane w fundusze, pozytywnie wpływając na ich cenę. Kolumna „Zysk/strata“ mówi o dotychczasowej rentowności danego papieru wartościowego od momentu jego zakupu.

Kupujemy papiery wartościowe notowane z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, dzięki czemu możecie inwestować już od 100 zł miesięcznie. Dodatkowo, pozwala nam to również prawidłowo rozdzielać Wasze środki finansowe dzięki uniknięciu niedokładności spowodowanych koniecznością zakupu całych jednostek.

W sekcji „Wpłaty i wypłaty z konta w okresie“ przedstawiliśmy, jak nazwa wskazuje, wszelkie wpłaty oraz wypłaty z Twojego rachunku w Finax w wybranym okresie, a także łączną sumę wpłat oraz łączną sumę wypłat.

W poniższej sekcji znajdziecie szczegółową listę wszystkich transakcji, jakie zostały odnotowane na którymkolwiek z Waszych kont – dokonane zakupy czy sprzedaże, wpłaty i wypłaty z konta, a także pobrane opłaty.

Kolumna „Z/S“ informuje, czy mamy do czynienia z zakupem, czy też sprzedażą papierów wartościowych. W kolumnie „Debet/Kredyt“ liczby ujemne oznaczają obciążenie – innymi słowy są to kwoty, które zostały potrącone z Waszych środków. Liczby dodatnie oznaczają natomiast przyrost zgromadzonej na koncie gotówki (uznanie).

Pod każdą z operacji figuruje jeszcze kilka dodatkowych informacjI: „ISIN“ jest to międzynarodowy kod identyfikacyjny nadawany papierom wartościowym emitowanym na rynkach finansowych, który pozwala m. in. na odszukanie w internecie informacji na ich temat. „Rynek“ odnosi się do międzynarodowego oznaczenia giełdy, na której dokonano zakupu lub sprzedaży. W Waszych wyciągach najczęściej figurować będzie XETA, czyli skrót od Xetra - niemieckiej giełdy papierów wartościowych we Frankfurcie. Dalej znajdziecie jeszcze dokładną datę oraz godzinę realizacji transakcji, a także indywidualny numer implementacyjny, który przypisujemy każdej zarejestrowanej w naszym wewnętrznym systemie transakcji.

W przypadku inteligentnych portfeli Finax opłaty za pośrednictwo są równe zeru, nie pobieramy bowiem żadnych prowizji od transakcji kupna czy sprzedaży.

Pobrane opłaty możecie znaleźć także w sekcji „Przegląd kluczowych transakcji“, w której uwzględniony został podział na opłatę wstępną oraz opłaty za zarządzanie portfelem. Jeżeli korzystasz z usług pośrednika finansowego, dla większej przejrzystości odseparowaliśmy również opłaty wnoszone na poczet usług Finax od opłat wnoszonych na rzecz Twojego pośrednika finansowego.

Jeżeli w sekcji „Suma powyższych kluczowych transakcji“ nie figuruje żadna pozycja, oznacza to, iż żadne opłaty nie zostały jeszcze naliczone.

Mamy nadzieję, że po przeczytaniu tego artykułu otrzymywane z Finax wyciągi z konta stały się dla Was zupełnie jasne. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości kontaktujcie się z nami, pisząc na adres: client@finax.eu

Oceń artykuł:
Instrukcja czytania wyciągu z konta
Ocena: 5 2
Zespół Finax
Zespół Finax
Udostępnij artykuł
| |

Najczęściej czytane artykuły

28. październik 2019

Rezerwy finansowe - na dobre i złe czasy

Utrata pracy, dłuższe zwolnienie lekarskie, nieszczelny dach, zepsuty samochód czy niespodziewanie wysoki rachunek za prąd. Jeśli nie chcesz, aby te stosunkowo często pojawiające się problemy wymknęły Ci się spod kontroli i zmusiły do zaciągania zbędnych pożyczek, powinieneś być na nie odpowiednio przygotowany. W tym celu przydadzą Ci się rezerwy finansowe. Jaką kwotę należy jednak odłożyć? Gdzie warto trzymać swoje rezerwy finansowe? Czy wystarczy do tego Twoje obecne konto bankowe? A może odłożone pieniądze powinieneś lepiej zainwestować?

Czytaj więcej
1. październik 2019

Inteligentne Inwestowanie jest tutaj!

Nie musisz już czekać, Inteligentne Inwestowanie z Finaxem jest dostępne już i w Polsce.

Czytaj więcej
2 wskazówki jak zoptymalizować finanse swojej rodziny w czasach kryzysu | Finax.pl
23. kwiecień 2020

2 wskazówki jak zoptymalizować finanse swojej rodziny w czasach kryzysu

Dobry manager stara się czerpać korzyści z każdej sytuacji. W ostatnim artykule radziliśmy, w jaki sposób możecie uchronić swój budżet przed skutkami kryzysu. Tym razem postaramy się pomóc Waszym gospodarstwom domowym wyjść z kryzysu zdrowszymi i silniejszymi, dzięki właściwemu podejściu do finansów rodzinnych.

Czytaj więcej
3. październik 2019

Jak wybieramy fundusze ETF w finax?

Prawdopodobnie już zarejestrowałeś informację, że tworzymy portfele Finax z dziesięciu funduszy ETF w zależności od poziomu ryzyka, jakie klient jest skłonny i zdolny podjąć. Ale w jaki sposób wybraliśmy określone papiery wartościowe i dlaczego skład portfeli jest właśnie taki, jaki obserwujecie na swoich kontach?

Czytaj więcej