Finax Blog

Informacje, które pomogą Ci właściwie inwestować

Jak Finax rozwijał się w 2022 roku

W 2022 to dalszy wzrost naszej firmy, choć ze względu na wymagające otoczenie inwestycyjne -zdecydowanie inny niż poprzedni, rekordowy dla nas, rok. W tym artykule szczegółowo przedstawiamy nasze wyniki i osiągnięcia. Mamy dla Was także garść ciekawych statystyk.

Radoslav Kasík | Nasze wyniki | 2. marca 2023

Rok 2022 był rokiem trudnym, także dla inwestowania - dokładnie przeciwnie, niż poprzednie dwanaście miesięcy. O ile w 2021 roku zarządzający aktywami notowali rekordowe wzrosty, o tyle ubiegły rok przyniósł fundamentalne ochłodzenie na rynkach inwestycyjnych.

Już w drugim miesiącu rosyjska inwazja na Ukrainę spłoszyła inwestorów. Inflacja osiągnęła poziom niewidziany w krajach rozwiniętych od czterech dekad. Banki centralne zostały zmuszone do odwrócenia steru polityki pieniężnej o 180 stopni - byliśmy świadkami najbardziej gwałtownych podwyżek stóp procentowych we współczesnej historii. Europa stanęła też w obliczu kryzysu energetycznego.

Taka mieszanka w nieunikniony sposób wywołała na rynkach finansowych niepokój. Od samego początku roku wartość akcji spadała. Na przestrzeni roku doszło do bessy (spadku o ponad -20% od ostatniego maksimum), a rok zakończył się z największymi stratami od czasu kryzysu finansowego z 2008 r. Rosnące ceny i stopy procentowe spowodowały spadki również na rynkach obligacji.

Wpływ ten odczuli wszyscy zarządzający aktywami, w tym Finax.

Pomimo niesprzyjającego otoczenia, nadal się rozwijaliśmy. Zwiększyliśmy liczbę aktywnych klientów zarówno w Polsce, jak i na pozostałych rynkach naszej działalności, a wolumen aktywów pod zarządzaniem wzrósł. Nie udało nam się jednak zrealizować naszych ambitnych celów z początku roku.

Jeśli chodzi o próg rentowności naszej spółki, zwiększyliśmy przychody o ponad 80% - nadal zakończyliśmy jednak 2022 ze stratą, choć udało nam się ją zmniejszyć o około połowę.

W wymagającym 2022 roku udało nam się zwiększyć udział w rynku, poszerzyć szeregi widzów naszych materiałów edukacyjnych oraz dotrzeć przede wszystkim do młodszego pokolenia. Za ważne osiągnięcie uważamy też utrzymanie dotychczasowej przeciętnej wartości aktywów klienta.

Intensywnie pracowaliśmy nad licznymi innowacjami i ulepszeniami naszych usług. Kilka z nich stanowi kamienie milowe nie tylko dla Finax, ale dla całego lokalnego rynku finansowego. Zdobyliśmy również liczne nagrody.

Jakie wyniki osiągnęliśmy? Kim jest przeciętny inteligentny inwestor? Co udało nam się osiągnąć w 2022 roku i jakie nowości przygotowaliśmy?

Wielkość zarządzanych aktywów

 • Wartość aktywów zarządzanych przez Finax wzrosła do 370,8 mln euro
 • Wzrost rok do roku wyniósł 30,2%
 • W kontekście aktualnej sytuacji na rynkach finansowych, sytuacji gospodarczej i znacznej niepewności, osiągnięty wzrost postrzegamy jako sukces, szczególnie biorąc pod uwagę, jak kurczyły się aktywa tradycyjnych funduszy inwestycyjnych w Polsce
 • Co ciekawe, w czerwcu ubiegłego roku odnotowaliśmy pierwszy od ponad 4 lat istnienia Finax krótkotrwały spadek wartości zarządzanych aktywów w porównaniu do poprzedniego miesiąca

Jak Finax rozwijał się w 2022 roku | Finax.eu

Liczba klientów i średnia wartość aktywów

 • Liczba aktywnych klientów wzrosła do 42 734, w tym 9 351 Polaków
 • Ich szeregi powiększyły się więc w 2022 roku łącznie o 11 078 inteligentnych inwestorów, to wzrost o 35%
 • Aktywny klient to osoba, która posiada aktywa na co najmniej jednym koncie w Finax
 • Wskaźnik aktywnych klientów uwzględnia również rozwiązane umowy
 • To świetny wynik, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że w tym samym czasie zaledwie co trzecie TFI w Polsce zakończyło rok z większą liczbą klientów

Jak Finax rozwijał się w 2022 roku | Finax.eu

 • Ubiegły rok w Finax zamknęliśmy ze średnią wartością aktywów klienta na poziomie 8 677 EUR
 • To wynik o 3,6% niższy od roku poprzedniego
 • Przeciętny Polak ma na swoim koncie w Finax 6 419 EUR, czyli o 5,2% mniej niż w roku poprzednim
 • Wciąż jest to jednak bardzo obiecujący wynik, który w ciągu roku utrzymywał się na względnie stałym poziomie, pomimo przybywania klientów, niższych wpłat netto oraz spadku wartości portfeli
 • Cieszymy się, że pomimo trudniejszego otoczenia, inteligentni inwestorzy nie zaprzestali budowania majątku, wykorzystując spowolnienie na rynkach do nowych inwestycji

Jak Finax rozwijał się w 2022 roku | Finax.eu

Nowe inwestycje

 • Wpłaty netto klientów Finax osiągnęły w ubiegłym roku wartość 136,1 mln euro, z czego polscy klienci wpłaci 27 mln euro
 • W porównaniu z rokiem 2021, ich łączna wartość była niższa o 23,4%
 • Wpłaty netto stanowią różnicę pomiędzy wpłatami i wypłatami klientów
 • Pomimo spadku rok do roku, to również świetny wynik
 • Potwierdza to porównanie ze sprzedażą tradycyjnych funduszy inwestycyjnych w Polsce, których aktywa skurczyły się w 2022 r. o 12%
 • Liczba wpłat wzrosła w ubiegłym roku o 47% do 470 tys., z czego 81 tys. należało do polskich klientów

Jak Finax rozwijał się w 2022 roku | Finax.eu

Źródła pozyskiwania klientów

 • Rok 2022 zamknęliśmy z udziałem klientów z Polski na poziomie 22%
 • Liczba klientów z Polski wzrosła o 21,7% rok do roku, natomiast liczba klientów ze Słowacji wzrosła o aż 36,8%
 • Wartość aktywów pod zarządzaniem klientów z Polski wzrosła o 15,4%, natomiast wartość aktywów pod zarządzaniem klientów ze Słowacji wzrosła o 34,6%
 • Przyczyn wolniejszego wzrostu poza ojczyzną Finax upatrujemy głównie w gorszej sytuacji gospodarczej na innych rynkach, a mianowicie w znacznie wyższej inflacji (dane grudniowe: 16,6%, CZ 15,8% i HU 24,5%) oraz gwałtownym wzroście stóp procentowych (na koniec roku: PL 6,75%, CZ 7% i HU 13%), w porównaniu do inflacji na poziomie 15,4% na Słowacji oraz stopy procentowej 2,5% w strefie euro na koniec grudnia

Jak Finax rozwijał się w 2022 roku | Finax.eu

 • Majątek klientów Elite odpowiadał za 26,8% wszystkich zarządzanych przez Finax aktywów
 • Elite to dział prywatnych klientów Finax, którzy mają na rachunku co najmniej 100 tys. euro (jako jednostka, gospodarstwo domowe lub rodzina) pod zarządzaniem w Finax
 • Wartość aktywów klientów Elite wzrosła o 47,2% rok do roku, a jej udział w całości zarządzanych przez Finax aktywów zwiększył się o 2,8 pkt. proc.

Jak Finax rozwijał się w 2022 roku | Finax.eu

Profil klienta i portfele inwestycyjne

 • W ciągu ostatniego roku klientela firmy Finax nieco się odmłodziła
 • Udział klientów w wieku do 35 lat wzrósł o 2,3 punktu procentowego i po raz pierwszy w historii Finax przekroczył połowę (50,1%)
 • Najsilniejszy wzrost liczby klientów w ubiegłym roku odnotowano w grupie wiekowej poniżej 25 lat, która wzrosła o 61%
 • W wartościach bezwzględnych największy wzrost odnotowała grupa klientów w wieku od 26 do 35 lat (4226)
 • Wzrosła liczba klientów w każdej z grup wiekowych. Zmiana rok do roku wahała się od 24% do 61%
 • Pomimo tego, że treść naszych komunikatów i podstawowa sprzedaż online w naturalny sposób przemawiają do młodszych pokoleń, wynik ten był pozytywnym zaskoczeniem
 • Cieszymy się, że rośnie liczba świadomych młodych ludzi, którzy chcą odpowiedzialnie podchodzić do swoich finansów. Ta statystyka daje nadzieję na poprawę sytuacji ekonomicznej i majątkowej mieszkańców Europy Środkowej w przyszłości

Jak Finax rozwijał się w 2022 roku | Finax.eu

 • Przeciętna struktura portfela klientów Finax nieznacznie przechyliła się na korzyść akcji
 • Na koniec 2022 roku inteligentni inwestorzy mieli 78,8% swoich aktywów zainwestowanych w ETF-y akcyjne i 21,2% w ETF-y obligacyjne
 • Nastąpiła również zmiana w rankingu strategii o największym wolumenie aktywów pod zarządzaniem. Strategia 100% akcji zastąpiła na szczycie rankingu portfel 80/20 (akcje/obligacje)
 • Finax nadal uważa się przede wszystkim za rozwiązanie dla średnio- i długoterminowych celów inwestycyjnych. Z tej perspektywy wzrost ryzyka inwestycyjnego oceniamy jako akceptowalny
 • Z drugiej strony, nie możemy oprzeć się wrażeniu, że jest on w dużej mierze związany z ubiegłorocznymi wynikami obligacji, co oczywiście nas nie cieszy. Inwestowanie w oparciu o historyczne stopy zwrotu nie jest prawidłowe, z reguły prowadzi do podejmowania nieproporcjonalnie wysokiego ryzyka i gorszych wyników

Jak Finax rozwijał się w 2022 roku | Finax.eu

 • Klienci Finax mają u nas 60 636 kont inwestycyjnych
 • 28,4% inteligentnych inwestorów ma więcej niż jedno konta aktywne w Finax
 • Budowanie majątku nadal dominuje wśród celów inwestycyjnych naszych klientów

Jak Finax rozwijał się w 2022 roku | Finax.eu

Ruch na stronie oraz treści edukacyjne

W 2022 roku przygotowaliśmy dla Was:

 • 28 wideo/podcastów
 • 14 webinarów
 • 59 artykułów na blogu

Oglądalność naszych treści rosła następująco:

 • Odsłony wideo Finax na wszystkich rynkach łącznie wzrosły o 44,1% rok do roku (z wyłączeniem filmów promocyjnych i odsłon aplikacji mobilnych)
 • Liczba odsłuchań podcastów była o 51% wyższa niż w 2021 roku (na wszystkich platformach streamingowych z wyłączeniem aplikacji Finax)
 • Liczba osób odwiedzających stronę internetową Finax wzrosła o 44,8% (dla wszystkich krajów i języków)
 • Jednak liczba odwiedzin na stronie nieznacznie spadła, przede wszystkim w związku ze znacznie szerszym wykorzystaniem przez klientów aplikacji mobilnej

Jak Finax rozwijał się w 2022 roku | Finax.eu

Nowości i kamienie milowe w 2022 r.

W 2022 r. wcale nie zwolniliśmy tempa. Oprócz wymienionych wyżej wyników osiągnęliśmy następujące sukcesy i wprowadziliśmy szereg innowacji:

 • Uzyskaliśmy licencję na świadczenie Ogólnoeuropejskiego Indywidualnego Produktu Emerytalnego jako pierwsza w historii instytucja finansowa w Europie
 • Uruchomiliśmy Europejską Emeryturę i pozyskaliśmy pierwszych klientów
 • Otworzyliśmy oddział w Polsce
 • Zaktualizowaliśmy i uprościliśmy biometryczną weryfikację tożsamości
 • Uruchomiliśmy aplikację do zarządzania finansami osobistymi Finbot
 • Dodaliśmy strony produktowe do naszej witryny
 • Pomyślnie przeszliśmy audyt IT i testy cyberbezpieczeństwa
 • Aktywnie pracowaliśmy nad kolejnymi innowacjami, które ujrzą światło dzienne w 2023 roku
 • Rozwijaliśmy przede wszystkim aplikację mobilną, której wygląd i funkcje w ostatnim roku znacznie poszły do przodu, zbliżając się do platformy internetowej. 

W aplikacji dodaliśmy możliwości:

 • podpisania umowy
 • otwarcia dodatkowych kont
 • zmiany danych osobowych i weryfikację tożsamości
 • wypłaty środków
 • wysłania zaproszeń
 • dodatkowych powiadomień

Zdobyliśmy kilka nagród:

 • Pasywny Rewolucjonista 2022 (Polska)
 • 11. miejsce w kategorii Companies to Watch w konkursie Deloitte Fast 50 CE (Europa Środkowa)
 • Zlatá minca – zwycięzca w kategorii Portfele inwestycyjne ETF (Słowacja)
 • Zlatá minca – nagroda w kategorii Najbardziej innowacyjni w inwestowaniu (Słowacja)

W 2022 roku po raz kolejny zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, dla Was i Waszych majątków. Staraliśmy się spełniać Wasze prośby, ułatwiać i uprzyjemniać inwestowanie, a także nadążać za nowinkami rynkowymi oraz technologicznymi.

Serdecznie dziękujemy za zaufanie i życzliwość, którą okazaliście nam w tym trudnym 2022 roku. Wasze zadowolenie i ciepłe słowa są dla nas największą motywacją i paliwem, które napędza nas do działania. Naszym głównym celem pozostaje pomaganie Wam w finansach, spełnianie Waszych wymagających potrzeb, budowanie Waszych majątków i sprawienie, że Europa Środkowa będzie lepszym i zamożniejszym miejscem do życia.

Radoslav Kasík
Radoslav Kasík
Head of Sales Strategy
Słowa kluczowe
wyniki Finax
Udostępnij artykuł
| |

Najczęściej czytane artykuły

26. lipca 2022

6 rad, których możesz nauczyć się od bogatych ludzi

Prawie 80% bogatych ludzi zbudowało swój majątek od podstaw. Juraj Hrbatý jest jednym z nich. Nie odziedziczył swojej fortuny, ale zapracował na nią. Wciąż trzyma jednak głowę nisko i nie trwoni pieniędzy. Poznaj kilka rad od założyciela Finax, które mogą pomóc Ci poprawić i Twoją finansową przyszłość.

Czytaj więcej
16. grudnia 2020

12 rad, jak zaoszczędzić setki złotych miesięcznie

Bądźmy szczerzy, oszczędzanie pieniędzy jest wyzwaniem. Nie możesz zmusić się od oszczędzania? Nie tylko Ty. Większość ludzi żyje od wypłaty do wypłaty, a to nie w porządku! Lista prostych kroków pozwalających zaoszczędzić pieniądze pomoże wielu z Was.

Czytaj więcej
27. września 2022

Co to procent składany i jak pomoże ci stać się bogatym?

„Procent składany to ósmy cud świata. Kto to rozumie, zarabia, a ten kto nie, ten płaci.” – to słynne zdanie autorstwa Alberta Einsteina. Procent składany z biegiem czasu przyspiesza wzrost wartości Twoich oszczędności i inwestycji. Z drugiej strony, z czasem powiększa również Twoje zadłużenie.

Czytaj więcej
Inwestowanie w złoto - wady i pułapki | Finax.PL
21. lipca 2020

Inwestowanie w złoto - wady i pułapki

Zainteresowanie złotem wzrosło w ostatnich miesiącach. Sprzedawcy wykorzystują recesję gospodarczą jako argument na korzyść złota, co dezorientuje wielu potencjalnych inwestorów. Przeanalizowaliśmy dla Ciebie historię złota i wszystkie parametry inwestowania w niego. Przedstawiamy Ci informacje o tym, ile możesz zarobić na złocie, ile kosztuje ta przyjemność, czy w ogóle opłaca się kupować złoto, na co należy uważać w przypadku złota oraz kiedy i jak odpowiednio w nie zainwestować.

Czytaj więcej
Chętnie Ci doradzimy!
Zaplanuj rozmowę
phone-icon