Finax Blog

Informacje, które pomogą Ci właściwie inwestować

Podsumowanie wyników Finax w drugim roku działalności

W drugim roku działalności po raz kolejny udało nam się zrealizować ambitne cele, jakie sobie wyznaczyliśmy. Liczba klientów oraz łączna wartość zarządzanych przez nas aktywów na koniec roku przekroczyły oczekiwane przez nas wartości. Chcemy zatem podzielić się z Wami dokładnymi wynikami Finax oraz dodatkowo garścią ciekawych statystyk.

Radoslav Kasík | Nasze wyniki | 25. lutego 2020

Zakładając Finax zobowiązaliśmy się szczegółowego informować Was o wynikach działalności firmy oraz stopniu realizacji naszych planów i celów - wykraczając poza zakres, do którego ujawniania zobowiązane są wszystkie spółki publiczne. Chcemy zapewnić naszym klientom oraz partnerom przejrzysty dostęp do informacji na temat Finax, nie tylko ze względu na nasze obowiązki prawne jako firmy inwestycyjnej.

Aby obdarzyć partnera prawdziwym zaufaniem, trzeba w końcu znać go na wylot. Wchodząc na rynek postanowiliśmy zachowywać całkowitą transparentność i wciąż trzymamy się tego zdania.

Podobny poziom transparentności – o ile nie jest wymagany przez prawo –  nie jest powszechny wśród instytucji finansowych w Europie Środkowej. Oprócz chęci budowania zaufania, naszym celem jest także wywarcie presji na cały sektor finansowy, aby zaczął działać w bardziej przyjazny dla klienta sposób, co ostatecznie przyniosłoby korzyści dla wszystkich lokalnych inwestorów.

Na początku ubiegłego roku ustawiliśmy sobie plany na 2019 rok. W tym artykule podsumowujemy osiągnięte wyniki oraz ujawniamy, czy udało nam się osiągnąć ubiegłoroczne cele. Podsumowanie celów produktowych, technicznych oraz operacyjnych wraz z planami na 2020 r. znajdziecie w osobnym artykule.

Rok 2018 był dla Finax rokiem rozpoczęcia działalności oraz wejścia na rynek. W ciągu pierwszych kilku miesięcy dopracowywaliśmy nasz produkt, doszlifowując stronę internetową, rozwiązując problemy techniczne i wybierając strategię marketingową.

Drugi rok naszego istnienia, 2019, postrzegamy jako rok stabilizacji. Finax przykuł uwagę odbiorców i zaczął odgrywać na rynku istotną rolę. Nasza marka jest coraz bardziej rozpoznawalna, co dobitnie udowadnia ruch na naszej stronie internetowej. W ubiegłym roku odwiedziło ją średnio ok. 30 000 użytkowników miesięcznie.

Łączna wartość zarządzanych przez nas aktywów

 • Na koniec 2019 r. suma zarządzanych przez nas aktywów wyniosła 20,2 mln euro, co stanowi wzrost o 597% oraz realizację zakładanego celu w 101% (nasz cel stanowiło 20 mln euro).
 • Wyniki na rynkach - a konkretniej ubiełoroczny silny wzrost - z pewnością przyczynił się do osiągnięcia naszych celów.
 • W ciągu niespełna dwóch lat naszej działalności zarobiliśmy dla naszych klientów ponad 1,2 mln euro.

Liczba klientów

 • Liczba aktywnych klientów (aktywnych kont ze środkami na rachunku) osiągnęła na koniec roku wynik 3846 osób, co stanowi wzrost o 464% w stosunku do roku poprzedniego oraz oznacza, że zrealizowaliśmy zakładany cel w 110% (docelowo planowaliśmy zdobycie łącznie 3500 aktywnych klientów).
 • Całkowita liczba zawartych umów wyniosła 4593. Udział umów, które nie zostały dokończone (na rachunek nie wysłano środków lub też nie zweryfikowano tożsamości klienta) we wszystkich rozpoczętych umowach wynosi przyzwoite 16,3%.
 • Udział klientów zagranicznych (mieszkających na stałe poza granicami Słowacji) w łącznej liczbie klientów Finax wynosi 2,9%.

Źródła pozyskiwania klientów

 • Nasze usługi oferujemy poprzez bezpośrednią sprzedaż online (rejestracja za pośrednictwem naszej strony internetowej) oraz poprzez sprzedaż zewnętrzną za pośrednictwem pośredników finansowych (niezależnych lub działających z ramienia agencji).
 • Udział sprzedaży zewnętrznej, tj. umów zawartych przez pośredników finansowych w ogólnej liczbie umów wyniósł 47,8%, co stanowi wzrost o ponad 10 punktów procentowych w porównaniu z 2018 r. Wynik ten nie jest dla nas jednak zaskoczeniem, odzwierciedla bowiem rozwój sieci partnerskich pośredników finansowych.
 • Pod koniec roku nawiązaliśmy współpracę z 21 agentami finansowymi (14 niezależnymi oraz 7 działającymi z ramienia agencji). W stosunku do roku poprzedniego liczba partnerskich pośredników wzrosła o 40%.

Profil klientów i kont w Finax

 • Finax z powodzeniem dociera przede wszystkim do młodszego pokolenia – wynika to przede wszystkim ze specyfiki samego produktu (oferowany jest online, natomiast strategia marketingowa wykorzystuje przede wszystkim cyfrowe narzędzia).

 • Średnia wysokość pojedynczej wpłaty klientów Finax w całym okresie istnienia firmy - uwzględniając wpłaty zarówno jednorazowe, jak i regularne - wynosi 597 EUR.
 • Średnia kwota docelowa (ta, którą docelowo chcieliby uzyskać klienci Finax w ramach dokonywanej inwestycji) wynosi 85 986 EUR.
 • Przeciętna strategia Inteligentnych Inwestorów liczona na podstawie średniej z rachunków to 77:23 (akcje : obligacje), w oparciu o średnią ważoną aktywami wynosi natomiast 70:30. Jest to stosunkowo dynamiczny portfel, właściwy preferowanym przez nas inwestycjom średnio- oraz długoterminowym, obrazujący nasze podejście do realizacji celów finansowych klientów przy horyzoncie inwestycyjnym wynoszącym powyżej 5 lat.

 • Najczęstszym celem inwestycyjnym naszych klientów jest budowanie majątku, zaraz za którym plasują się emerytura oraz zabezpieczenie przyszłości dzieci.

Rok 2019 nie był rokiem łatwym. Poświęcony przez każdego z pracowników i przedstawicieli Finax czas oraz ogromne zaangażowanie i wkładany w pracę wysiłek znalazły jednak odzwierciedlenie w zadowoleniu naszych klientów, a także - przede wszystkim - osiągniętych wynikach.

Cieszymy się, że w drugim roku istnienia firmy udało nam się zrealizować praktycznie wszystkie ambitne plany. Każda zaangażowana w działalność Finax osoba ciężko zapracowała na nasz wspólny sukces.

Jesteśmy wdzięczni wszystkim naszym Inteligentnym Inwestorom, partnerom, pracownikom i pozostałym wspierającym naszą dzialalność osobom za współpracę oraz zaufanie, jakim nas obdarzacie. Co do tego, że w nadchodzącym czasie nadal będziemy spełniać stawiane nam wysokie oczekiwania i wyprzedzać konkurencję, nie mamy żadnych wątpliwości.

Tylko w ten sposób możemy wypełniać ustanowioną wraz z rozpoczęciem działalności Finax misję: wprowadzić na rynek prawdziwie skuteczne narzędzie inwestycyjne, nauczyć ludzi prawidłowo inwestować swoje pieniądze, podnosić powszechną świadomość finansową oraz pomagać innym w powiększaniu majątku oraz budowaniu niezależności finansowej.

Dziękujemy.

Osiągaj lepsze wyniki 

Wypróbuj tanie fundusze ETF.

Radoslav Kasík
Radoslav Kasík
Head of Sales Strategy
Słowa kluczowe
Nie znaleziono słów kluczowych
Udostępnij artykuł
| |

Najczęściej czytane artykuły

26. lipca 2022

6 rad, których możesz nauczyć się od bogatych ludzi

Prawie 80% bogatych ludzi zbudowało swój majątek od podstaw. Juraj Hrbatý jest jednym z nich. Nie odziedziczył swojej fortuny, ale zapracował na nią. Wciąż trzyma jednak głowę nisko i nie trwoni pieniędzy. Poznaj kilka rad od założyciela Finax, które mogą pomóc Ci poprawić i Twoją finansową przyszłość.

Czytaj więcej
16. grudnia 2020

12 rad, jak zaoszczędzić setki złotych miesięcznie

Bądźmy szczerzy, oszczędzanie pieniędzy jest wyzwaniem. Nie możesz zmusić się od oszczędzania? Nie tylko Ty. Większość ludzi żyje od wypłaty do wypłaty, a to nie w porządku! Lista prostych kroków pozwalających zaoszczędzić pieniądze pomoże wielu z Was.

Czytaj więcej
27. września 2022

Co to procent składany i jak pomoże ci stać się bogatym?

„Procent składany to ósmy cud świata. Kto to rozumie, zarabia, a ten kto nie, ten płaci.” – to słynne zdanie autorstwa Alberta Einsteina. Procent składany z biegiem czasu przyspiesza wzrost wartości Twoich oszczędności i inwestycji. Z drugiej strony, z czasem powiększa również Twoje zadłużenie.

Czytaj więcej
Inwestowanie w złoto - wady i pułapki | Finax.PL
21. lipca 2020

Inwestowanie w złoto - wady i pułapki

Zainteresowanie złotem wzrosło w ostatnich miesiącach. Sprzedawcy wykorzystują recesję gospodarczą jako argument na korzyść złota, co dezorientuje wielu potencjalnych inwestorów. Przeanalizowaliśmy dla Ciebie historię złota i wszystkie parametry inwestowania w niego. Przedstawiamy Ci informacje o tym, ile możesz zarobić na złocie, ile kosztuje ta przyjemność, czy w ogóle opłaca się kupować złoto, na co należy uważać w przypadku złota oraz kiedy i jak odpowiednio w nie zainwestować.

Czytaj więcej
Chętnie Ci doradzimy!
Zaplanuj rozmowę
phone-icon