Finax Blog

Informacje, które pomogą Ci właściwie inwestować

Wszystko, co trzeba wiedzieć o płaceniu podatków z Finax

Są dwie pewne rzeczy na świecie – śmierć i podatki. W tym tekście zajmujemy się tą drugą. Pokażemy Ci krok po kroku, kiedy, ile i jak rozliczyć podatek od inwestowania z Finax w Polsce.

Przemek Barankiewicz | Jak to robimy? | 13. lutego 2023

Pozytywna strona podatków? To tylko efekt uboczny zysku, który osiągnąłeś z Finax. Jeśli obawiasz się, że płacenie podatków jest skomplikowane, w tym tekście chcemy pokazać Ci, że wcale nie musi. Oczywiście, jeśli czerpiesz przychody kapitałowe z wielu źródeł, rynków i biur maklerskich, sytuacja wygląda inaczej. Jednak dla potrzeb tego tekstu zakładamy, że Finax jest Twoim jedynym brokerem.

W poprzednich latach Finax po zakończeniu roku wystawiał dokumenty podatkowe, które miały na celu ułatwienie klientom rozliczenia podatkowego, jednak nie były sformalizowane. W związku z otwarciem oddziału Finax w Polsce 1 kwietnia 2022 roku wszyscy klienci oddziału* będący rezydentami podatkowymi otrzymają od nas po zakończeniu roku PIT-8C, jeżeli na ich koncie wystąpił przychód podlegający opodatkowaniu.

 Pamiętaj! Wszelka odpowiedzialność za złożenie prawidłowego zeznania podatkowego zawsze spoczywa na kliencie. Formularze PIT-8C oraz dokumenty podatkowe wystawiliśmy rzetelnie, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i starannością, ale mają wyłącznie charakter pomocniczy. Dane, które dostałeś w formularzu PIT-8C i/lub w dokumencie podatkowym od Finax, prezentują przychody i koszty przydatne dla celów sporządzenia zeznania podatkowego w Polsce. Ostateczne złożenie zeznania podatkowego oraz ewentualne uzupełnienie go o inne kwoty zależy wyłącznie od indywidualnej decyzji podatnika, który ostatecznie ponosi odpowiedzialność za osobiste zobowiązania podatkowe wynikające z przeprowadzenia transakcji. Wszelkie wątpliwości podatnik powinien rozstrzygać w porozumieniu z właściwym urzędem skarbowym lub doradcą podatkowym.

Ważne: przychody kapitałowe musisz rozliczyć niezależnie od tego, czy wypracowałeś w danym roku zysk czy stratę!

Jednocześnie przypominamy, że zeznanie podatkowe PIT-38 z odpowiednimi załącznikami należy złożyć w urzędzie skarbowym do 2 maja 2023 roku i najpóźniej w tym terminie uiścić należny podatek.

Rozliczenie podatków z Finax za 2022 rok

Od zysku musimy, niestety, płacić podatki. Przynajmniej w Polsce, bo w rodzimej dla Finax Słowacji, jeśli sprzedałeś papiery wartościowe po upływie roku, podatku płacić nie musisz. Nad Wisłą możemy na razie pomarzyć o takiej promocji długoterminowego inwestowania.

Zagraniczne firmy inwestycyjne na ogół zostawiają rozliczenie podatku Kowalskiemu. Dzięki otwarciu oddziału w Polsce Finax, podobnie jak polskie domy maklerskie, od tego roku wystawia klientom oddziału formularz PIT-8C, który jest również wysłany do Urzędu Skarbowego. Przedstawione w nim dane zostają automatycznie przeniesione do Twojego zeznania PIT-38 w systemie online podatki.gov.pl.

Zeznanie przygotowane dla Ciebie w systemie online podatki.gov.pl powinno być dostępne po 15 lutego. Tobie, jako podatnikowi, przysługuje jednak prawo uzupełniania danych (np. w kosztach podatkowych) w oparciu o własną interpretacje przepisów i posiadane dokumenty

PIT-8C wystawiony przez Finax znajdziesz - po zalogowaniu się na swoje konto online w Finax - w zakładce Inne -> Dokumenty -> Dokumenty podatkowe.

W tym samym miejscu znajdziesz również bardziej szczegółowy dokument podatkowy – taki jak te, które wystawialiśmy w poprzednich latach. Taki dokument trafia jedynie do Ciebie. Może on przydać się do weryfikacji danych z PIT-8C lub jeśli rozliczasz się podatkowo za granicą.

Inwestuję z Finax – kiedy mogę spodziewać się, że otrzymam PIT-8C?

No dobrze, ale czy ja w ogóle muszę płacić jakiś podatek od inwestycji z Finax? Jeśli takie pytanie właśnie sobie zadajesz, to wiedz, że obowiązek złożenia zeznania podatkowego powstaje, gdy w danym roku zrealizujesz (sprzedając instrument finansowy) zysk lub stratę z inwestycji. Klientom Finax zdarza się to w trzech przypadkach:

 • Sprzedałeś cześć lub całość portfela w Finax 

Czyli wystawiłeś zlecenie sprzedaży, a Finax je zrealizował. Podatek zapłacisz, jeśli tej sprzedaży towarzyszył zysk. O tej ostatniej też warto pamiętać. W przyszłości będziesz mógł ją bowiem rozliczyć, pomniejszając dochód w kolejnych latach.

 • Twój portfel przeszedł rebalansing

Nie zmniejszyłeś zaangażowania w Finax? I tak możesz być zobowiązany podatkowo. Jeśli struktura Twojego portfela znacząco odbiegła od jej struktury docelowej, algorytm Finax mógł uruchomić automatyczny rebalansing. Jako klient, mogłeś to zobaczyć w kwartalnych raportach, które od nas dostajesz. Możesz sprawdzić to także online na liście swoich transakcji (w zakładce Transakcje -> Kupno/Sprzedaż).

Rebalansing pomaga Inteligentym Inwestorom utrzymać odpowiedni poziom ryzyka i często poprawia stopy zwrotu (przypominamy, że zewnętrzny audyt potwierdził pozytywny wpływ rebalansingu na wyniki portfeli Finax – średnio, w przeszłości, o 0,45 punktu procentowego w portfelach z dominującym udziałem akcji). Należy jednak od niego zapłacić podatek, bo choć dotyka on stosunkowo niewielkiej części ETF-ów, zawsze towarzyszy mu transakcja sprzedaży.

Jak duży może być efekt podatkowy dla Twojego portfela? Stosunkowo niewielki. Prześledźmy na przykładzie modelowego portfela Finax, zawierającego 80% akcji, w okresie 2005-2019. W ciągu 15 lat taki teoretyczny portfel przeszedłby rebalansing dwunastokrotnie (zaznaczone strzałkami).

Wszystko, co trzeba wiedzieć o płaceniu podatków z Finax | Finax.eu 

Załóżmy, że na początku tego okresu zainwestowaliśmy w taki portfel 100 tys. zł i nadal nie wyszliśmy z inwestycji. Jak wyglądają nasze zobowiązania podatkowe w tym okresie?

Wszystko, co trzeba wiedzieć o płaceniu podatków z Finax | Finax.eu 

Po latach mamy więc na koncie 306 414 zł, a z 206 414 zł wzrostu wartości portfela odprowadziliśmy w tym okresie 7 704 zł (3,73% z zysku) w formie podatku.

Wnioski?

 • Na 15 lat – 9 lat z zyskiem opodatkowania
 • Na 15 lat – 1 rok ze stratą, którą można rozliczyć w przyszłości
 • Z punktu widzenia fiskusa, zanotowaliśmy 40 547,5 zł zysku do opodatkowania. To około 20% z naszego faktycznego wzrostu wartości portfela (206 414 zł)
 • Wielkość podatku jest proporcjonalna do długości inwestycji (na rosnącym rynku)

Z historycznych symulacji wynika, że przeciętny rebalansing dotyka 14% zawartości portfela, z czego tylko połowa jest sprzedawana (reszta to zakupy – taka już natura rebalansingu, że niektóre ETF-y są sprzedawane, a inne dokupowane), czyli podlega opodatkowaniu.

 • Zmieniłeś skład portfela 

Możliwe, że sam zmieniłeś strategię swojego portfela. Na przykład zacząłeś od jednego konta z udziałem 50% akcji i 50% obligacji, a po roku zmieniłeś go na bardziej agresywny (np. 70% akcji i 30% obligacji). Wtedy Finax musiał sprzedać część Twoich obligacji – z zyskiem lub stratą. To taki rebalansing, ale na własne życzenie, a nie z automatu. Jak poprzedni, będzie się wiązał z koniecznością rozliczenia podatku.

Skąd będę wiedzieć, że mam zapłacić podatek?

Jeśli w ostatnim roku sprzedany został choć jeden ETF w Twoim portfelu Finax, dostaniesz od nas maila z informacją, że formularz PIT-8C jest już dostępny do pobrania w panelu online. Znajdziesz go wraz z dokumentem podatkowym (takim, jakie przygotowywaliśmy dla Was w poprzednich latach) w sekcji Inne -> Dokumenty -> Dokumenty podatkowe, po zalogowaniu się na swoje konto w Finax.

Pamiętaj, że PIT-8C to dokument, który ma pomóc Ci dokonać prawidłowego rozliczenia podatkowego. Jeśli jesteś polskim rezydentem podatkowym i uzyskałeś choć grosz przychodu – bez względu na stratę, jesteś zobowiązany złożyć zeznanie podatkowe. Wszelka odpowiedzialność za złożenie prawidłowego zeznania podatkowego, przyjętej metody czy rezydencji podatkowej, zawsze spoczywa na Tobie.

Jeśli chcesz upewnić się, czy na Twoim koncie w Finax powstał obowiązek podatkowy, sam sprawdź swoje transakcje sprzedaży. Możesz to zrobić w zakładce Transakcje -> Kupno/Sprzedaż, zaznaczając filtrem daty (początek i koniec roku kalendarzowego).

Zacznij inwestować już dzisiaj 

Jak rozliczyć się z inwestycji w Finax

Otrzymałem PIT-8C od Finax. I co dalej?

W wystawionym przez Finax formularzu PIT-8C, w sekcji D, znajdziesz informację o wysokości dochodów.

Wszystko, co trzeba wiedzieć o płaceniu podatków z Finax | Finax.eu

Jeśli korzystasz z systemu online podatki.gov.pl, od 15 lutego znajdziesz tam gotowy, automatycznie wypełniony PIT-38.

Pobierz druk PIT-38 >>

Przyjmijmy, że wypracowałeś zysk z inwestycji kapitałowych na rynkach zagranicznych jedynie z Finax. Informacje z sekcji D PIT-8C przeniesione zostaną do sekcji C w PIT-38 (pole 23 do pola 20, pole 24 do pola 21).

Wszystko, co trzeba wiedzieć o płaceniu podatków z Finax | Finax.eu

Oczywiście, jeśli będziesz miał więcej przychodów z różnych inwestycji, znajdziesz tam ich sumę (jeśli wszyscy Twoi brokerzy wystawiają PIT-8C), a jeśli masz jakiekolwiek inne przychody, dla których nie wystawiono Ci informacji PIT-8C (na przykład u zagranicznych brokerów), będziesz musiał w powyższych polach (22 i 23) sam wkleić łączny wynik.

Do powyższego zeznania PIT-38 musisz jeszcze samodzielnie dołączyć formularz PIT/ZG, w którym obowiązkowo należy wypełnić rubrykę 32:

Wszystko, co trzeba wiedzieć o płaceniu podatków z Finax | Finax.eu

Pole 33 wypełniamy tylko wtedy, gdy za granicą zapłaciliśmy od naszej inwestycji podatek (w Finax to nie występuje) i chcemy go odliczyć od podatku w Polsce. Jeśli pole 33 zostanie puste, wartość zostanie policzona jako „0”.

W PIT/ZG musimy jeszcze wypełnić pola 6 i 7. Pamiętajcie, że Finax jest firmą inwestycyjną ze Słowacji, ale zakupów dokonuje na giełdzie Xetra we Frankfurcie. Dlatego w polu nr 6 sugerujemy wpisanie „Niemcy”, a w polu nr 7 kod „DE”. 

Pobierz druk PIT/ZG >>

Warto wspomnieć, że trzeba złożyć tyle załączników PIT/ZG, w ilu uzyskujesz przychody kapitałowe. Jeżeli inwestujesz wyłącznie z Finax, wystarczy jeden.

Mając stratę, możesz ją zbilansować z innymi PIT-ami 8C lub - jeśli innych przychodów tego samego rodzaju co w Finax nie masz w innej instytucji finansowej - odliczyć ją od dochodów w kolejnych latach podatkowych. Nie trzeba wtedy wypełniać nic specjalnego, oprócz odpowiednich rubryk w PIT-38.

I to wszystko. Prawda, że to bardzo proste?

Oczywiście, sytuacja komplikuje się, gdy macie dochody z wielu biur maklerskich i/lub przychody z dywidend (szczególnie, gdy te ostatnie są opodatkowane za granicą). Wtedy musicie w rubrykach 20-23 połączyć wszystkie przychody i koszty (odpowiednio 20-21 z PITów-8C i 22-23 z pozostałych dokumentów od podmiotów niewystawiających PIT-8C), a w rubrykach 45-47 rozliczyć podatek od dywidend zagranicznych. Dodatkowa praca czeka Was także w przypadku chęci rozliczenia straty z lat ubiegłych, gdyż trzeba uzupełnić w PIT-38 pole 28.

Dokument podatkowy wystawiany przez Finax 

W sekcji Dokumenty podatkowe klienci Finax znajdą również bardziej szczegółowy dokument podatkowy. Zawiera on wszystkie transakcje sprzedaży z wszystkich kont (jak wiesz, w Finax możesz ich mieć nawet 99) w ostatnim roku podatkowym. Na niektórych zrealizowałeś zysk, na innych stratę. Do wyliczenia podatku liczy się wynik łączny z wszystkich transakcji, a wszystkie wartości na formularzu podane są w złotych (PLN).

Dokument ten może pozwolić Ci zweryfikować umieszczone w PIT-8C dane – możesz dzięki temu sprawdzić, czy obliczenia zostały przeprowadzone prawidłowo albo wyrywkowo sprawdzić poszczególne transakcje. Przyda się także, jeżeli rozliczasz się podatkowo za granicą lub jeśli zamknąłeś rachunek w Finax przed 1 kwietnia 2022 r., a zatem nie otrzymasz od Finax PIT-8C.

Spójrzmy na fragment przykładowego formularza z 2020 roku:

Wszystko, co trzeba wiedzieć o płaceniu podatków z Finax | Finax.eu 

 • Instrument – skrócona nazwa ETF, który był przedmiotem transakcji

Możesz zauważyć kilka transakcji dla jednej nazwy ETF. Nazwy powinny być Ci znane, bo masz do nich na bieżąco na swoim koncie w Finax (patrz: Szczegóły konta). W powyższym przypadku widać, że portfele przeszły rebalansing 18 marca, a potem sprzedaż części lub całej inwestycji 8 września.

 • Ticker – giełdowa nazwa ETF-a
 • Sztuki – liczba ETF będących przedmiotem transakcji (w Finax możesz inwestować w ułamki konkretnych ETF-ów)
 • Dzień zakupu – data zakupu sprzedanego ETF-a. Oczywiście, może być wcześniejsza niż początek roku podatkowego, za który dostałeś formularz
 • Data sprzedaży – data sprzedaży ETF-a. W powyższym przypadku widać, że portfele przeszły prawdopodobnie rebalansing (lub częściową sprzedaż) 18 marca, a potem sprzedaż części lub całej inwestycji 8 września
 • Dni i TP – to są kolumny nieistotne dla Polski (na Słowacji są istotne za względu na opodatkowanie wyłącznie krótkoterminowych inwestycji)
 • Cena zakupu i Cena sprzedaży – przeliczona na PLN wartość pełnej jednostki ETF w momencie zakupu i sprzedaży
 • Opłata zakup i Opłata sprzed. – klient nie ponosi tej opłaty, dlatego wynosi 0 PLN.
 • Kurs zakupu i Kurs sprzedaż. – podatkowy (fixing NBP z dnia poprzedzającego transakcje) kurs EUR, stanowiący podstawę wyliczenia kolumn „Cena zakupu” i „Cena sprzedaży”
 • Wpływy – iloczyn wartości z kolumn „Sztuki” i „Cena sprzedaży”

1. w Podsumowaniu: Wpływy ze sprzedaży instr. inwestycyjnych

 • Koszty – iloczyn wartości z kolumn „Sztuki” i „Cena zakupu”

2. w Podsumowaniu: Koszt nabycia instrumentów inwestycyjnych

 • Wynik – różnica między „Wpływami” a „Kosztami”

3. w Podsumowaniu: Zrealizowany zysk / strata

Tyle wyjaśnień zawartości formularza. Dla celów podatkowych najistotniejszy jest jednak ostatni fragment formularza. Poniżej fragment z innego dokumentu:

 Wszystko, co trzeba wiedzieć o płaceniu podatków z Finax | Finax.eu

Jak się rozliczyć, jeśli zamknąłem rachunek przed otwarciem oddziału?

Jeśli zamknąłeś rachunek w Finax przed 1.04.2022, do rozliczenia podatku posłuży Ci właśnie nasz szczegółowy dokument podatkowy. Dla przykładu, wypełnijmy więc PIT-38 dla podatnika, który dostał z Finax taki dokument:

 Wszystko, co trzeba wiedzieć o płaceniu podatków z Finax | Finax.eu

Jeśli wypracowałeś zysk z inwestycji kapitałowych na rynkach zagranicznych jedynie z Finax, wystarczy teraz przenieść wynik do PIT-38. Otwieramy to zeznanie i w polach 22. i 23. wpisujemy dane z formularza Finax:

Wszystko, co trzeba wiedzieć o płaceniu podatków z Finax | Finax.eu

Ponownie, jeśli będziesz miał więcej przychodów z różnych inwestycji, musisz w powyższych polach wkleić łączny wynik. Mogą to być np. przychody osiągnięte u innych brokerów zagranicznych lub jakiekolwiek inne, dla których nie wystawiono Ci formularza PIT-8C.

Następnie również dołączamy formularz PIT/ZG, w którym obowiązkowo wypełniamy rubryki 6 i 7 (w polu nr 6 sugerujemy wpisanie „Niemcy”, a w polu nr 7 kod „DE”) oraz rubrykę 32. W tym przypadku do wpisania odpowiedniej kwoty również możemy posłużyć się jednak odpowiednimi danymi z dokumentu podatkowego:

Wszystko, co trzeba wiedzieć o płaceniu podatków z Finax | Finax.eu

Otworzyłeś rachunek swojemu dziecku?

Jeśli otworzyłeś w Finax rachunek dla swojego małoletniego dziecka (dziecko jest Klientem na rzecz którego prowadzony jest rachunek), a dochody z rachunku w Finax nie są dochodami z pracy dziecka lub nie pochodzą z przedmiotów oddanym dzieciom do swobodnego użytku, a ponadto podlegają opodatkowaniu na terytorium Polski, wówczas dochody takie dolicza się do dochodów rodziców, chyba, że rodzicom nie przysługuje prawo do pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci.

Jeśli doliczamy dochody dziecka (i są spełnione warunki, o których mowa powyżej) do dochodów rodziców, to rodzice sumują dane liczbowe ze swojego formularza podatkowego oraz połowę przychodów i kosztów z formularza podatkowego dziecka w jednej deklaracji PIT-38 i jednym załączniku PIT/ZG. Dla drugiej połowy przychodów i kosztów z formularza podatkowego dziecka zeznanie PIT-38 wraz z załącznikiem PIT/ZG składa we własnym imieniu drugi z rodziców. Chyba, że sam ma rachunek w Finax. Wówczas dodaje połowę przychodów i kosztów do swojego wyniku z inwestowania w PIT-38 i PIT/ZG. W deklaracjach nigdzie nie wskazujemy, że wynik dotyczy rachunku inwestycyjnego dziecka.

W przypadku niespełnienia powyższych warunków, a także w przypadku jakichkolwiek wątpliwości zalecamy kontakt z doradcą podatkowym. Należy pamiętać, że o powstaniu obowiązku podatkowego oraz zobowiązania podatkowego po stronie dziecka lub rodzica decyduje konkretny stan faktyczny.

Co mogę wrzucić w koszty?

Tym, co można dodatkowo uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów (czyli dopisać do pola 23) zajmowaliśmy się podczas pierwszego webinarium podatkowego.


Jeśli chodzi o koszty zarządzania, według dostępnych interpretacji można je rozliczyć samodzielnie w kosztach podatkowych. Z uwagi na obowiązujące przepisy warto jednak zrobić to w porozumieniu z organem podatkowym lub osobistym doradcą podatkowym. 

Ich wyliczenie jest trudne, ponieważ opłata za zarządzanie dotyczy całego portfela, a udział konkretnych ETFów w portfelu nieustanie się zmienia. Zgodnie z przepisami, ale też przede wszystkim z uwagi na niejasności w interpretacjach, do każdego sprzedanego ETF-a należy alokować część kosztów pobranej opłaty za zarządzanie, proporcjonalnie do udziału tego ETFa w portfelu w okresie posiadania tego ETF-a w portfelu Finax.

Finax wyróżniają jednak niskie koszty dla klientów, dlatego ewentualne rozliczenie kosztów zarządzania w zeznaniu podatkowym (powiększając o nie wartość w polu 23. PIT-38) tylko nieznacznie zmniejszy dochód do opodatkowania.

Osiągaj lepsze wyniki 

Wypróbuj tanie fundusze ETF.

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

Temat podatków często wywołuje liczne pytania i wątpliwości. Poniżej zebraliśmy więc odpowiedzi na najczęstsze z nich.

1. Kto dostanie od Finax PIT-8C?

*PIT-8C otrzyma każdy klient oddziału Finax w Polsce, który zadeklarował Polskę jako rezydencję podatkową oraz na którego rachunku pomiędzy 1.01.2022 a 31.12.2022 zrealizowana została jakakolwiek transakcja sprzedaży, bez względu na jej wynik (zysk lub stratę), a zatem powstał obowiązek podatkowy. Klienta oddziału definiujemy dla potrzeb wystawiania lub niewystawiania PIT-u jako osobę, która posiada lub posiadała rachunek w Finax od dnia 01.04.2022 r., a zatem nie dotyczy to osób, które zamknęły swój rachunek przed tą datą.

2. Czy jeśli sprzedaż została zrealizowana ze stratą, również otrzymam PIT-8C? Dlaczego?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli miałeś choć jeden grosz przychodu – bez względu na ewentualną stratę - jesteś zobowiązany złożyć zobowiązanie podatkowe. Ma to jednak pewne korzyści - dzięki temu będziesz mógł odliczyć tę stratę od zysku w przyszłości.

3. Gdzie mogę znaleźć mój formularz PIT-8C oraz dokument podatkowy? Kiedy mogę się ich spodziewać?

Formularz PIT-8C oraz dokument podatkowy znajdziesz w zakładce Inne -> Dokumenty -> Dokumenty podatkowe najpóźniej z końcem lutego.

4. Co, jeśli nie jestem już klientem Finax?

Jeśli zamknąłeś swój rachunek w Finax przed 31.03.2022, otrzymasz od nas wyłącznie dokument podatkowy (taki, jak w poprzednich latach). Jeżeli zamknięcie rachunku odbyło się po tej dacie, wówczas otrzymasz od nas zarówno dokument podatkowy, jak i PIT-8C. Dokumenty te możesz znaleźć w zakładce Inne -> Dokumenty -> Dokumenty podatkowe, logując się na swoje konto Finax w ograniczonej wersji panelu online, o której udostępnieniu powiadomimy Cię mailowo.

5. Kiedy mogę rozliczyć się z podatku?

Formalnie możesz zrobić to już od 2 stycznia, choć jeśli korzystasz z systemu online, wszystkie Twoje formularze powinny pojawić się tam 15 lutego. W tym roku (2023) na rozliczenie masz czas do 2 maja.

6. Jaki formularz jest mi potrzebny, bo rozliczyć się z inwestycji w Finax? Czy wystarczy, że zaakceptuję dane w systemie?

Finax wystawia dla klientów formularz PIT-8C, z którego dane automatycznie przenoszone są w systemie podatki.gov.pl do formularza PIT 38. Masz możliwość edycji tego formularza, możesz też zaakceptować go w otrzymanej formie.

Dodatkowo powinieneś jednak uzupełnić swoje zeznanie podatkowe o załącznik PIT/ZG, w którym wykażesz przychody zza granicy. O tym, jak to zrobić, piszemy powyżej.

7. Czy jeśli otrzymałem formularz PIT-8C od Finax, to na pewno muszę rozliczyć się z podatku? Czy jeśli go nie otrzymałem, oznacza to, że nie muszę?

Wystawiliśmy formularz PIT-8C rzetelnie, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i z najwyższą starannością, a zatem co do zasady tak właśnie jest. W nielicznych przypadkach może być jednak inaczej - na przykład, jeżeli nie poinformowałeś nas o zmianie swojej rezydencji podatkowej. Pamiętaj, że wszelka odpowiedzialność za złożenie prawidłowego zeznania podatkowego zawsze spoczywa na kliencie.

8. Jeżeli otrzymałem od Was formularz PIT-8C, do czego może mi posłużyć dokument podatkowy?

Formularz PIT-8C jest podstawą do rozliczenia się z urzędem skarbowym. W Finax postanowiliśmy jednak udostępnić Ci również dokument podatkowy, który pozwoli Ci zweryfikować umieszczone w PIT-8C dane – możesz dzięki temu sprawdzić, czy obliczenia zostały przeprowadzone prawidłowo albo wyrywkowo sprawdzić poszczególne transakcje. W razie jakichkolwiek uwag, śmiało pisz na client@finax.eu.

9. Co, jeśli rozliczam się podatkowo za granicą?

Jeśli rozliczasz się podatkowo za granicą, powinieneś zapoznać się z lokalnymi przepisami i zgodnie z nimi rozliczyć podatkowo swoją inwestycję w Finax. Prawdopodobnie w tym celu bardziej przydatny niż formularz PIT-8C okaże się nasz szczegółowy dokument podatkowy.

10. Co, jeśli wypowiadam umowę przed końcem roku? Czy mogę poprosić Was o wystawienie PIT-8C wraz z końcem umowy?

Jedyną przesłankę do wystawienia formularza PIT-8C przed końcem roku może stanowić zamiar opuszczenia terenu RP przez nie-rezydenta, co ma umożliwić mu złożenie zeznania podatkowego przed wyjazdem. Samo wypowiedzenie umowy przed końcem roku nie może stanowić podstawy do wystawienia PIT-a przed czasem.

Masz inne pytania dotyczące podatków?

Jeśli wykazujesz zysk w zeznaniu podatkowym, warto maksymalnie odroczyć płatność podatku i zeznanie złożyć możliwie późno, czyli na koniec kwietnia (przypominamy o wartości pieniądza w czasie). Kolejny dyżur podatkowy z Robertem Morawskim planujemy więc na około miesiąc przed ostatecznym terminem rozliczeń.

Tymczasem możesz obejrzeć natomiast nasz odcinek "Finax radzi", w którym Klaudia rozmawia z naszym podatkowym ekspertem.

Przemek Barankiewicz
Przemek Barankiewicz
Regional Manager
Słowa kluczowe
PIT | Podatki | podatki
Udostępnij artykuł
| |

Najczęściej czytane artykuły

26. lipca 2022

6 rad, których możesz nauczyć się od bogatych ludzi

Prawie 80% bogatych ludzi zbudowało swój majątek od podstaw. Juraj Hrbatý jest jednym z nich. Nie odziedziczył swojej fortuny, ale zapracował na nią. Wciąż trzyma jednak głowę nisko i nie trwoni pieniędzy. Poznaj kilka rad od założyciela Finax, które mogą pomóc Ci poprawić i Twoją finansową przyszłość.

Czytaj więcej
12 rad, jak zaoszczędzić setki złotych miesięcznie | Finax.eu
16. grudnia 2020

12 rad, jak zaoszczędzić setki złotych miesięcznie

Bądźmy szczerzy, oszczędzanie pieniędzy jest wyzwaniem. Nie możesz zmusić się od oszczędzania? Nie tylko Ty. Większość ludzi żyje od wypłaty do wypłaty, a to nie w porządku! Lista prostych kroków pozwalających zaoszczędzić pieniądze pomoże wielu z Was.

Czytaj więcej
27. września 2022

Co to procent składany i jak pomoże ci stać się bogatym?

„Procent składany to ósmy cud świata. Kto to rozumie, zarabia, a ten kto nie, ten płaci.” – to słynne zdanie autorstwa Alberta Einsteina. Procent składany z biegiem czasu przyspiesza wzrost wartości Twoich oszczędności i inwestycji. Z drugiej strony, z czasem powiększa również Twoje zadłużenie.

Czytaj więcej
Inwestowanie w złoto - wady i pułapki | Finax.PL
21. lipca 2020

Inwestowanie w złoto - wady i pułapki

Zainteresowanie złotem wzrosło w ostatnich miesiącach. Sprzedawcy wykorzystują recesję gospodarczą jako argument na korzyść złota, co dezorientuje wielu potencjalnych inwestorów. Przeanalizowaliśmy dla Ciebie historię złota i wszystkie parametry inwestowania w niego. Przedstawiamy Ci informacje o tym, ile możesz zarobić na złocie, ile kosztuje ta przyjemność, czy w ogóle opłaca się kupować złoto, na co należy uważać w przypadku złota oraz kiedy i jak odpowiednio w nie zainwestować.

Czytaj więcej
Chętnie Ci doradzimy!
Zaplanuj rozmowę
phone-icon