Finax Blog

Informácie, ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Prečo držať aktíva z rozvíjajúcich sa trhov

Rozvíjajúce sa trhy (angl. EMs) prinášajú v investovaní príležitosti aj výzvy, ktoré v ich rozvinutých náprotivkoch len tak ľahko nenájdete. Nájdete medzi nimi ekonomiky v rôznych stupňoch vývoja (od počiatkov industrializácie až po takmer vyspelé krajiny), ktoré poskytujú priam unikátny spôsob na diverzifikáciu a potenciálne výnosy. Poháňané faktormi ako urbanizácia, technologické inovácie či rastúce spotrebné trhy, EMs lákajú investorov, ktorí hľadajú zrýchlený ekonomický rast.

Martin Janco | Osobné financie | 3. máj 2024

V tomto blogu sa bližšie pozrieme na výhody a riziká investovania do transformačných rozvíjajúcich sa trhov a rozoberieme, ako dokážu EMs zvýšiť stabilitu, diverzifikáciu a potenciálne výnosy portfólia.

Čo vôbec sú rozvíjajúce sa trhy?

Rozvíjajúce sa trhy sú v zásade ekonomiky rozvojových krajín, ktoré zintenzívňujú svoju hru na svetovom poli. Tieto krajiny zväčša ešte nie sú úplne rozvinuté, ale vykazujú sľubné znaky rastu a pokroku. Sú to akési stúpajúce hviezdy v rámci ekonomického sveta.

Väčšinou sú charakterizované zvyšujúcou sa ekonomickou aktivitou, vzostupom rôznych odvetví priemyslu a lákaním väčšieho množstva zahraničných investícií. Postupne sa prepájajú so svetovou ekonomikou, pričom sa ich trhy stávajú prístupnejšími pre zahraničných investorov a ich regulačné systémy sú stále spoľahlivejšie.

Medzi pár známejších mien zo sveta rozvíjajúcich sa trhov patria India, Mexiko, Rusko, Irán, Saudská Arábia, Čína a Brazília. Tieto krajiny sú momentálne na ceste od nízko-príjmových, menej rozvinutých ekonomík ku moderným, priemyselným veľmociam s lepšími životnými štandardmi pre svojich občanov.

Vstup do sveta rozvíjajúcich sa trhov preto môže pre investorov znamenať príležitosti potenciálne vyšších výnosov, hoci s vyšším rizikom v porovnaní s plne rozvinutými trhmi. Je to prakticky ako investovanie do budúcnosti – vzrušujúce, ale zároveň musíte našľapovať opatrne.

EMs vo veľkom

Hoci EMs (rozvíjajúce sa trhy) často nie sú pre väčšinu investorov hlavnou témou rozhovorov, blízka aj ďaleká budúcnosť by to mohli zmeniť. Napriek ich impozantnému nárastu na začiatku tisícročia (index MSCI Emerging Markets narástol medzi rokmi 2002 a 2010 takmer štvornásobne) ich bolo od roku 2010 ľahké prehliadnuť, keďže sa im nepodarilo zopakovať predchádzajúce výkony a niektoré zisky z predchádzajúcej dekády boli vymazané.

Po prvé, podľa Goldman Sachs v roku 2022 EMs predstavovali okolo 27 % celkovej hodnoty svetových akciových trhov, ale až 45 % globálneho HDP (meraného v amerických dolároch).

Výskum Goldman Sachs predpovedá významný posun v dynamike globálneho akciového trhu. Trhová kapitalizácia akcií rozvíjajúcich sa trhov by mala postupne prekonať tú v USA a ďalších rozvinutých trhoch. Podiel EMs na globálnom akciovom trhu podľa nich stúpne z 27 % na 35 % do roku 2030 a až na 47 % do roku 2050.

Výskumníci z Goldmanu si to myslia kvôli priaznivým demografickým faktorom či rýchlemu rastu HDP v porovnaní s rozvinutými krajinami. Avšak, rastúci protekcionizmus (vytváranie obchodných prekážok na ochranu domácich podnikov) a zmena klímy sú považované za potenciálne riziká pre túto optimistickú predpoveď.

Po druhé, hoci väčšina investorov sleduje najmä veľkosť akciového trhu, rozhodne nejde o najväčšiu súčasť finančných trhov. Hodnota svetového dlhopisového trhu predstavuje 133 biliónov dolárov, čo je výrazne viac v porovnaní so 109-biliónovou hodnotou globálneho akciového trhu (údaje sú z roku 2022). Preto by ste nemali zanedbávať túto časť svetovej ekonomiky a najmä jej zložky, ktoré sa od začiatku tisícročia dramaticky zmenili.

Podľa Amundi sa za posledných 20 rokov trh dlhopisov z rozvíjajúcich sa krajín prudko rozrástol. Aktuálne predstavuje približne 20 až 30 % globálneho dlhopisového trhu, oproti len 8% v roku 2003. Toto zahŕňa tak dlh nezávislých štátov, ako aj dlhopisy vydávané spoločnosťami v týchto krajinách.

Akciové trhy rozvíjajúcich sa krajín ponúkajú cennú možnosť diverzifikácie od rozvinutých trhov, najmä od americkej ekonomiky a jej vyššej koncentrácie v technologických akciách.

Príbehy posledného desaťročia, keď zisky v USA viedli k nadmernému výkonu rozvinutých trhov, sa nemusia naplniť aj v budúcnosti. V rôznych obdobiach dominujú rôzne trhy a existuje viacero dobrých argumentov, prečo by mohli EMs ovládnuť najbližšie desaťročie.

Aj keď to nemusí byť isté, mať expozíciu voči EMs môže byť rozumný krok, aby ste sa uistili, že nezmeškáte potenciál budúceho rastu v týchto krajinách.

Z makroekonomického hľadiska sa tieto trhy javia ako relatívne atraktívne. Napríklad majú v súčasnosti zdravšie úrovne štátneho aj firemného dlhu než bohatšie krajiny. Okrem budú centrálne banky rozvíjajúcich sa trhov pravdepodobne môcť znížiť sadzby skôr než v rozvinutých krajinách, ako to dokazujú kroky v Brazílii alebo Čile.

Riziká EMs

Znamená to, že by mali všetci presunúť svoje peniaze iba do rozvíjajúcich sa trhov?

Ich ceny sú očividne atraktívne, ak vytvárajú takmer polovicu svetového HDP, ale hodnota ich akcií predstavuje len 27 % globálneho akciového trhu. Odpoveď je jednoduchá. Nič také ako obed zadarmo neexistuje a tieto trhy, tak ako každé iné, obnášajú určité nevýhody. Nižšie prikladám najviac citované riziká spájané s investovaním do rozvíjajúcich sa trhov:

Politické riziko

Politické riziko na rozvíjajúcich sa trhoch je charakterizované väčšou nestabilitou v porovnaní s rozvinutými trhmi. EMs majú často menej rozvinuté inštitúcie a flexibilnejšie regulácie, čím zvyšujú zraniteľnosť voči zásahom politikov. Riziko občianskych nepokojov je tiež v týchto regiónoch zvýšené.

Okrem toho sa rozvíjajúce sa trhy častejšie stávajú terčom sankcií, čo dokazujú obmedzenia uvalené na Rusko po jeho invázii na Ukrajinu. Takéto sankcie môžu brániť krajine v splácaní dlhov a brzdiť medzinárodný obchod.

Ďalším príkladom je regulačná búrka, ktorou začali čínske úrady v roku 2021 šikanovať tamojšie technologické firmy, aby obmedzili moc ich majiteľov. Čínske technologické giganty kolektívne stratili od začiatku vládneho regulačného zásahu pred tromi rokmi viac ako bilión dolárov trhovej hodnoty. Okrem toho tento zásah podnietil rozkol vo vzťahoch medzi USA a Čínou, čo čínskym technologickým firmám tiež ublížilo.

Riziko likvidity

Dlhopisové trhy rozvíjajúcich sa trhov čelia obmedzenej likvidite kvôli menšiemu počtu investorov a nižším objemom vydávaných dlhopisov, čo môže viesť k vyšším nákladom pre investorov (menej výhodné ceny, vyššie poplatky za obchodovanie a pod.).

Hoci sa likvidita v posledných desaťročiach zlepšila, vo viacerých trhových oblastiach s ňou stále môžu byť problémy (najmä pri podnikových dlhopisoch). Otvorenie niektorých ekonomík voči západu prispelo k zlepšeniu likvidity, pričom lokálne dlhopisy týchto trhov získali väčší podiel na svetových dlhopisových indexoch.

Avšak, výber indexu EM dlhopisov zostáva kľúčový pre dlhodobú výkonnosť a efektívnu diverzifikáciu, vzhľadom na rozdiely v úrovniach likvidity medzi rôznymi sektormi a krajinami.

Kreditné riziko

Kreditné riziko sa na rozvíjajúcich sa trhoch líši v závislosti od typu dlhopisu, pričom dlhopisy v tvrdej mene podliehajú regulačnému rámcu krajiny vydávajúcej menu. Napríklad, neplnenie záväzkov z dlhopisov vydaných v amerických dolároch alebo britských librách sa rieši súdmi v USA, respektíve vo Veľkej Británii.

Naopak, lokálne dlhopisy podliehajú lokálnym predpisom, pričom ich neplnenie záväzkov sa rieši lokálnymi súdmi. Toto rozlíšenie naznačuje, že zahraniční investori môžu mať v lokálnych dlhopisoch menšiu právnu ochranu, čo prispieva k ďalšiemu rizikovému príplatku.

Avšak, v praxi sú vlády pri reštrukturalizácii lokálnych dlhopisov často zdráhavé a agresívne vzhľadom na ich významné vlastníctvo domácimi bankami alebo penzijnými fondmi, čo ponúka určitú úroveň uistenia pre domácich aj zahraničných investorov.

Menové riziko

Menové riziko, často označované ako riziko výmenného kurzu, je znepokojujúce pre investorov, keď držia aktíva vydané v cudzej mene. Podstatou je riziko, že zmeny výmenných kurzov môžu negatívne ovplyvniť hodnotu investícií.

Napríklad, ak investujete do zahraničnej akcie a mena tejto krajiny oslabí voči vašej domácej mene, hodnota vašej investície vo vašej domácej mene môže klesnúť, aj keď cena akcie zostane rovnaká.

Toto riziko vzniká, pretože hodnoty mien kolíšu v dôsledku rôznych faktorov, ako sú ekonomické ukazovatele, geopolitické udalosti a politiky jednotlivých centrálnych bánk.

Na zvládnutie menového rizika môžu investori používať stratégie ako menové zabezpečenie alebo diverzifikáciu ich investícií naprieč rôznymi menami. Viac o menovom riziku a menovom zabezpečení sa môžete dočítať v našom blogu Koľko stojí dnes menové zabezpečenie investícií?

Rozvíjajúce sa trhy sú vystavené trhovým a menovým rizikám ovplyvneným miestnymi ekonomickými faktormi, najmä infláciou. Inflácia zohráva kľúčovú úlohu pri formovaní menovej politiky a teda ovplyvňuje výmenné kurzy v krajinách EM.

Prirodzená kolísavosť vyplýva z ťažkej závislosti na vývoze komodít vo veľa ekonomikách EM, čo ich robí náchylnými na globálne kolísania dopytu a ponuky.

Výrazne, koše inflácie v ekonomikách EM často zahŕňajú väčší podiel kolísavých položiek, ako je jedlo. Rastúca inflácia obvykle vedie k zvyšovaniu úrokových sadzieb na neutralizáciu jej účinkov, čo môže negatívne ovplyvniť celkové výnosy. Naopak, klesajúca inflácia by mala viesť k nižším úrokovým sadzbám, čo by mohlo zvýšiť celkové výnosy.

Takéto pohyby inflácie a úrokových sadzieb spôsobujú zmeny hodnôt mien, pretože vyššie úrokové sadzby majú tendenciu zvyšovať hodnotu, keďže investori môžu získať vyšší úrok z ich vkladov a inflácia spôsobuje, že mena má menšiu hodnotu vzhľadom na paritu kúpnej sily.

Táto zložitá vzájomná súvislosť trhových a menových rizík zdôrazňuje výzvy a príležitosti nevyhnutné pri navigácii dynamickým svetom investícií EM. Mali by ste si však uvedomiť, že toto riziko nie je unikátne pre EMs a samo o sebe by nemalo byť dôvodom na vyhýbanie sa aktívam EM.

Prečo by ste mali zvážiť investície do EM

Akciové trhy rozvíjajúcich sa trhov (EM), najmä malé kapitalizácie, predstavujú bohatú a nedocenenú triedu aktív vo svetovej finančnej krajinke. Napriek tomu, že za posledné desaťročie viedli 65 % svetového hospodárskeho výkonu, akcie EM zostávajú v globálnych indexoch menej reprezentované ak sa pozrieme na tržnú kapitalizáciu tak je to čiastočne v dôsledku štrukturálneho zaujatia voči domácim trhom a vnímania ako "rizikovej" triedy aktív.

Avšak investori, ktorí prehliadajú malé kapitalizácie EM, môžu prichádzať o významné príležitosti. Hlavným bodom tu je, že podobne ako v prípade rozvinutých trhov, by ste mali diverzifikovať naprieč rôznymi aktívami v rámci EM, či už podľa trhovej kapitalizácie, sektora alebo regiónu. Diverzifikácia by vám mohla pomôcť nájsť správnu rovnováhu medzi rizikom a príležitosťou aktív EM.

Investori by mali preto zvážiť presun prostriedkov do spoločností EM z niekoľkých dôvodov. Po prvé, široká a rozmanitá povaha tohto vesmíru znižuje riziko koncentrácie a poskytuje odolnosť voči globálnym ekonomickým neistotám.

Po druhé, samotný počet spoločností v tomto priestore poskytuje bohaté príležitosti na objavovanie skrytých drahokamov, ktoré môžu predbehnúť ich náprotivky na rozvinutých trhoch. Navyše, investori môžu ťažiť z menších spoločností EM, ktoré sú často užšie spojené s domácimi trhmi, a ponúkajú jedinečný spôsob, ako využiť lokálny ekonomický rast špecifických krajín EM.

Argumenty pre držanie aktív z rozvíjajúcich sa trhov | Finax.sk

Graf vyššie poukazuje na fakt, že rôzne trhy dominujú v rôznych časových obdobiach. Nulté roky boli pre S&P charakteristické nevýrazným výkonom a prakticky bez rastu, zatiaľ čo index MSCI EM takmer štvornásobil svoju hodnotu. Ako čas plynul, S&P500 začal rásť a nakoniec predbehol index MSCI EM a stal sa dominantnou silou na dnešnom trhu. Pointou je, že vlastnením oboch by ste sa vyhli strate príležitostí, ktoré oba trhy ponúkajú – toto však platí rovnako pre vzostupy ako aj pre pády.

Argumenty pre držanie aktív z rozvíjajúcich sa trhov | Finax.sk

Majte na pamäti, že by ste mali vždy dôkladne zvážiť typ indexu EM, do ktorého sa rozhodnete investovať. Rovnako ako na akomkoľvek inom trhu, aj tu existujú rozdiely medzi malými, strednými a veľkými kapitalizáciami.

Napriek tomu by sa nemalo vyhýbať pohľadu na spoločnosti mimo vesmíru veľkých kapitalizácií. Napríklad, zatiaľ čo index MSCI EM je často ovládaný Čínou, index MSCI EM malých kapitalizácií ukazuje diverzifikovanejšie pole, pričom výrazne vyniká India.

Takže investícia do spoločností malých, stredných a veľkých kapitalizácií by opäť mohla poskytnúť určitú mieru bezpečnosti bez ohľadu na to, kde by mohol nastať rast. V kontexte geopolitických napätí medzi Čínou a USA sa India objavuje ako strategická voľba pre investorov hľadajúcich dlhodobé príležitosti s nižším geopolitickým rizikom.

Sektorovo je index veľkých kapitalizácií EM často orientovaný na finančné sektory, zatiaľ čo index malých kapitalizácií zdôrazňuje priemyselné podniky a realitné firmy. Investovaním do oboch môžete získať vystavenie voči množstvu sektorov a diverzifikovať svoje portfólio.

Investovanie do EM môže investorom nielen pomôcť diverzifikovať naprieč sektormi a spektrami trhovej kapitalizácie, ale tiež poskytuje globálnym investorom prístup k trhom s vysokým rastom ako sú India, Taiwan a Južná Kórea.

Záver

Investovanie do rozvíjajúcich sa trhov (EM) ponúka výzvy aj vzrušujúce príležitosti. Napriek problémom, ako politické neistoty a riziká likvidity majú EM potenciál pre rýchly rast a diverzifikáciu.

Podľa výskumu Goldman Sachs sa očakáva, že EM budú mať ešte väčší význam na globálnych trhoch, pričom hlavnú rolu zohrajú India a Čína. Hoci je kľúčové byť si vedomý rizík, rastúci význam EM a zlepšujúca sa likvidita vytvárajú jedinečné príležitosti pre múdrych investorov.

Porozumenie politike, likvidite a trhom je kľúčové. Popritom ako EM zaujmú centrálnejšiu úlohu, urobenie dobre informovaných investičných rozhodnutí môže odomknúť nevyužitý potenciál rastúcich ekonomík, pridávajúc silu a prosperitu do diverzifikovaných investičných portfólií.

Vo Finaxe môžu všetci inteligentní investori ťažiť z vystavenia voči rozvíjajúcim sa trhom, keďže naše portfóliá majú za cieľ odrážať kapitalizáciu svetových akciových a dlhopisových trhov. Týmto spôsobom zabezpečujeme, že naši investori sa zúčastňujú na potenciálnych výnosoch aktív z celého sveta.

Začnite investovať už dnes 

Martin Janco
Martin Janco
Analyst - Junior
Kľučové slová
Žiadne kľúčové slová sa nenašli
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.eu
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon