Finax Blog

Informácie, ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Finančné trhy a vojna

Zaujímalo vás niekedy, aký vplyv má vojna na akciové trhy? Nedávne udalosti v Izraeli a Gaze vyvolali otázky o prepojení medzi geopolitickými konfliktmi a finančnými trhmi. Zaujímavý je pohľad legendárneho investora Warrena Buffetta na túto problematiku. V tomto článku sa bližšie pozrieme na prebiehajúcu situáciu v Gaze, objasníme si rôzne dopady, akými vojna ovplyvňuje vaše investície, a odhalíme potenciálne príležitosti pre investorov v čase trhových turbulencií.

Martin Janco | Osobné financie | 19. január 2024

Nepredvídateľnosť trhových reakcií 

Konflikt v Izraeli a Gaze upútal pozornosť celého sveta a vyvolal obavy z jeho možného vplyvu na finančné trhy. Prekvapivo, napriek vážnosti situácie, akciový trh, ani ceny ropy, nereagovali podľa očakávaní. To vyvoláva otázku, či sú finančné trhy spoľahlivým ukazovateľom geopolitických dopadov.

Nedávne udalosti, ako napríklad únosy lodí húsíjskými povstalcami v Červenom mori, ktoré prinútili lodiarskych gigantov, ako napríklad spoločnosť Maersk, zastaviť všetku dopravu cez Červené more, však vnášajú neistotu, ktorá vyvoláva otázniky ohľadom schopnosti trhov predpovedať situáciu. 

To poukazuje na skutočnosť, že trhové predpoklady nemusia byť vždy správne a investori by mali pristupovať k analýzam s rezervou. Aj keď prevláda hodnotenie, že potenciálna eskalácia nehrozí, história nás učí, že trhy nemusia vždy presne predvídať zložité výsledky vojny.

Finančné trhy a vojna | Finax.sk 

Zoberte si tento graf. Zobrazuje pohyby indexu S&P500, ktorý obsahuje 500 najväčších spoločností obchodovaných na amerických burzách, počas prebiehajúcich vojen na Ukrajine a v Gaze. 

Hoci po prepuknutí oboch konfliktov môžeme pozorovať pomerne prudký výpredaj, v nasledujúcich mesiacoch sa index vrátil približne na svoje predchádzajúce maximá. Je dôležité poznamenať, že stále nemusí ísť o konečný vývoj, keďže udalosti ako napríklad kríza na energetickom trhu alebo iné "symptómy" týchto vojen môžu naďalej ovplyvňovať trhy.

Kontrariánsky pohľad Warrena Buffetta na vojnu a trhy 

Buffettova neochota predávať akcie počas rusko-ukrajinského napätia v roku 2014 slúži ako dôkaz jeho presvedčenia, že hodnota peňazí má počas vojen tendenciu klesať. Namiesto hromadenia hotovosti je zástancom investovania do akcií a využitia príležitosti na nákup za nižšie ceny

Tento protichodný postoj vychádza z Buffettových overených skúseností a zdôrazňuje, že je dôležité zachovať si dlhodobú perspektívu a vyhýbať sa reakciám na výkyvy trhov počas vojny.

Jeho vlastná investičná cesta počas druhej svetovej vojny slúži ako silný príklad, ktorý ilustruje prosperitu amerických spoločností v dlhodobom horizonte napriek problémom vojnového obdobia. 

Vo veku 11 rokov v roku 1942 Buffett kúpil svoje prvé akcie uprostred vojnových problémov. Buffett pri úvahách o tomto rozhodnutí poznamenáva, že keby 115 dolárov, ktoré vymenil za tri akcie spoločnosti Cities Service, investoval do fondu S&P 500, do roku 2019 by zaznamenal pozoruhodný 5,288-násobný zisk.

Naproti tomu investovanie do zlata by v tomto období prinieslo výrazne nižší výnos. Táto historická perspektíva posilňuje Buffettovu radu, že aj počas vojny majú americké spoločnosti tendenciu dlhodobo prosperovať a trvalá hodnota produktívnych aktív zatieni krátkodobú neistotu, ktorú predstavujú geopolitické udalosti.

Finančné trhy a vojna | Finax.sk

Na základe uvedeného grafu jasne vidíte, že globálny konflikt urobil všetko, len nepoškodil akciový trh. Tento trend najlepšie vychádza pre Spojené štáty, keďže americkú pevninu nikdy v 20. a 21. storočí žiadna veľká vojna v podstate nezasiahla. Vojny často znamenali väčšie výdavky na vojensko-priemyselný komplex a umožnili USA profitovať z veľkých globálnych konfliktov, čím podporili trhy. 

Podobne väčšinu rozvinutého sveta nezasiahla žiadna veľká vojna, pričom významnou výnimkou bol konflikt na Ukrajine, pričom väčšina nedávnych globálnych ozbrojených sporov sa odohrávala na Blízkom východe a v Ázii, hoci mnohé z nich mali aj následky, ktoré bolo cítiť na celom svete.

Trhová dynamika a príležitosti uprostred zmätku 

Aby sme pochopili, ako vojna ovplyvňuje trhy, je potrebné preniknúť do dynamiky trhu a psychológie investorov. Hoci vojna vyvoláva strach a neistotu, história ukázala, že počiatočné reakcie trhu nemusia presne odrážať ich dlhodobý vplyv. Finančné trhy sa vyznačujú odolnosťou a z následkov vojny sa dokážu zotaviť.

Buffettov úspech počas vojny v Iraku slúži ako modelový príklad. Terajšie vystrašené trhy vytvárajú dostatok príležitostí pre investorov, ktorí si osvoja Buffettov prístup "byť chamtivý, keď sa ostatní boja". Neistota vytvára prostredie, v ktorom môžu byť aktíva v dôsledku panického predaja podhodnotené, čo ponúka príležitosť väčších výnosov na ziskových podnikoch.

Držte svoje financie v bezpečí

s investičným účtom vo Finaxe


Investičné rozhodnutia Warrena Buffetta počas vojny v Iraku sú ďalším príkladom jeho kontrariánskeho prístupu. Spoločnosti Berkshire Hathaway sa v tomto období darilo, pričom Buffett robil strategické kroky, napríklad nakupoval veľké spoločnosti.

Psychologický rozmer vojny a jej vplyv na trhy je kľúčový pre pochopenie reakcií trhu. Hoci vojna nepochybne vnáša element neistoty, je nevyhnutné uvedomiť si psychológiu, ktorá stojí za reakciami trhu v takýchto obdobiach. Investori často reagujú na geopolitické udalosti spontánne a v panike predávajú aktíva. História však ukázala, že tieto prvotné reakcie nemusia presne odrážať dlhodobý vplyv na trhy.

Majte obavy, keď sú ostatní chamtiví, buďte chamtiví, keď sú ostatní vystrašení 

Na záver možno konštatovať, že vzťah medzi ozbrojenými konfliktmi a finančnými trhmi je mnohotvárny a nepredvídateľný. Kontrariánsky pohľad Warrena Buffetta obhajuje zameranie na dlhodobú hodnotu a trvalú silu produktívnych aktív.

Napriek krátkodobým výkyvom história naznačuje, že trhy sú odolné a dokážu sa zotaviť. Pre investorov, ktorí zostanú neochvejne verní zdravým investičným zásadám, turbulencie prinášajú príležitostí. Tvárou v tvár vystrašeným trhom sa objavuje optimistické posolstvo: práve počas týchto náročných období môžu investori nájsť výhodné ceny pretavujúce sa do zaujímavých dlhodobých ziskov.

Prijatím dlhodobej perspektívy môžu investori prekonať neistotu a profitovať z geopolitických nepokojov. Buffettova stratégia nás učí zachovať pokoj, myslieť dlhodobo a hľadať príležitosti aj vtedy, keď sa situácia na akciovom trhu trochu zblázni. 

Takže, keď bude akciový trh nabudúce roztrasený, spomeňte si na slová Warrena Buffetta: "Buďte chamtiví, keď sa ostatní boja." Šťastné investovanie!

S investovaním sa vždy spája riziko vývoja finančných trhov. Podrobnosti o riziku pri investovaní nájdete v tomto blogu.

Martin Janco
Martin Janco
Analyst - Junior
Kľučové slová
Žiadne kľúčové slová sa nenašli
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.sk
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon