Finax Blog

Informácie, ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Finanční agenti môžu sprostredkovať Finax úplne online

Radi by sme sa pochválili, že tento týždeň Finax úspešne spustil nový modul pre finančných agentov, vďaka ktorému získavajú aj finanční agenti možnosť ponúknuť naše produkty klientom úplne online. Čo je súčasťou tohto modulu?

Tím Finax | Novinky | 2. august 2018

Zvolili sme individuálny prístup 

Všetci vaši predajcovia získajú personalizovaný prístup na predaj našich produktov. Každý agent získa vlastné kódy na prihlásenie do systému. V backende nahráme vašu fotku, email a telefónne číslo, aby klient vždy vedel, kto je jeho agent a ľahko ho zastihol.

V rámci celého registračného procesu sa klientovi zobrazuje vaša fotka. Vďaka tomu aj v prípade, že sa registruje s vami zaslaným registračným linkom, bude mať klient pocit, že ste stále nablízku. V prípade, že sa pri registrácii zasekne, vyskočí mu na obrazovku vaše telefónne číslo, na ktoré môže zavolať. Neskôr, po prihlásení sa na svoj účet sa budú klientovi vždy zobrazovať ako prvé údaje o jeho finančnom agentovi s menom, číslom, emailom a fotkou.

Osobný agent Finax

Vstupný poplatok nastavujete klientovi individuálne

V procese zadávania osobných údajov máte možnosť nastaviť klientom poplatky vždy individuálne. Vyberiete klientovi balík služieb, spôsob splatenia poplatku a nastavíte mu výšku vstupného poplatku na úroveň, ktorú si s klientom dohodnete. Absolútnu výšku poplatku vám systém spočíta sám.

Poplatky Finax

Zároveň získavajú agenti možnosť vygenerovať v rámci svojho prihlásenia klientovi registračný link, kde budú nadefinované aj výška vstupného poplatok a spôsob jeho splatenia. Takto vygenerovaný kód mu môžu poslať na email alebo rovno na mobil, cez ktorý sa vie klient registrovať rovnako efektívne ako cez desktop.

Po jeho prihlásení sa mu zjaví nasledovná obrazovka, kde vidí zoznam všetkých svojich klientov.

Digitalizujeme všetky zmluvy

Asi najdôležitejšou súčasťou nášho systému pre finančných agentov je zapracovanie všetkých potrebných náležitostí pre finančných agentov do nášho online systému generovania zmlúv.

V zmluve o riadení portfólia sa automaticky doplnia údaje o Samostatnom finančnom agentovi, podriadenom finančnom agentovi a osobe komunikujúcej s klientom.

Zároveň a čo je ešte dôležitejšie, na základe údajov od klienta, jeho investičného profilu, ktorý ste s klientom prešli a údajov, ktoré sme predtým preddefinovali do nášho backendu, sa môže automatizovane generovať aj Protokol o sprostredkovaní finančnej služby. Tento súbor obsahuje všetky zákonné náležitosti ako údaje klienta, údaje agenta na všetkých stupňoch, váš investičný dotazník a jeho vyhodnotenie, poplatky klientov, informácie, všetky ktoré ste klientovi povinní poskytnúť zo zákona a súhlas so spracovaním osobných údajov.

Agent tak nemusí už duplicitne nič s klientom prechádzať, či spisovať. Všetky zmluvy ako aj protokol budú doručené klientovi a agentovi emailom po dokončení registrácie. Takto nastavený proces spĺňa všetky požiadavky na poskytovanie investičných služieb v zmysle zákona.

Klientovi budete vždy nápomocný

Po prihlásení do modulu agenta sa vám zobrazí zoznam všetkých vašich klientov. Po kliknutí na jeho priezvisko sa vám zobrazí účet presne tak, ako ho vidí klient. Ak nebude váš klient niečomu rozumieť, viete si jeho účet pozrieť a ľahšie mu jeho problém vyriešiť. Zároveň tu máte všetky potrebné a aktuálne kontakty na klienta, aby ste sa s ním pohodlne mohli skontaktovať a pomôcť mu vytvoriť ďalší účet napríklad pre jeho deti.


Dashboard Finax

Čo robiť ak máte záujem predávať naše produkty?

Vďaka tomuto jedinečnému modulu, vám ušetríme pri predaji finančných produktov veľa času, ktorý môžete využiť starostlivosťou o ďalších zákazníkov. Odpadne vám starosť s obehom a doručovaním zmlúv a vaša práca sa stane efektívnejšou.

Zároveň nebudete musieť už viac riešiť konflikt záujmov vznikajúci medzi vami a klientom. S Finax Inteligentným investovaním máte istotu, že z dlhodobého hľadiska predávate najvýhodnejší investičný produkt pre klienta s dobre nastaveným rizikom. No zároveň za predaj získavate primeranú províziu, ktorá vďaka vyššiemu výnosu dlhodobo rastie rýchlejšie. Viac o porovnaní s našimi produktami nájdete v našich blogoch:

Ak máte záujem o spoluprácu, obráťte sa na našu spoločnosť. Po podpise zmluvy vám vytvoríme prístupy a zaškolíme vás. Počas celej doby našej spolupráce sa vám budeme zabezpečovať maximálnu podporu.

Pomôžte vašim klientom investovať inteligentne.

Tím Finax
Tím Finax
Kľučové slová
Žiadne kľúčové slová sa nenašli
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.eu
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon