Finax Blog

Informácie, ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Investovať jednorazovo alebo investíciu rozložiť?

Investovanie je jedným z najefektívnejších spôsobov, ako časom znásobiť svoj majetok. Pokiaľ však ide o vkladanie peňazí, existujú dva hlavné prístupy, ktoré môžu investori využiť: pravidelné investovanie a jednorazové investovanie. Mnohých z nás však zaujíma, ktorý prístup nám vie zabezpečiť najlepšie výnosy a ideálne limitovať rizikovosť našej investície.

Martin Janco | Osobné financie | 26. máj 2023

Čo je to pravidelné investovanie?

Pravidelné investovanie, známe aj ako priemerovanie dolárových nákladov (angl. dollar cost averaging, skrátene DCA), zahŕňa investovanie pevnej sumy peňazí v pravidelných intervaloch, zvyčajne mesačne alebo štvrťročne. Tento prístup je založený na myšlienke, že pravidelné investovanie bez ohľadu na podmienky na trhu môže pomôcť vyrovnať vzostupy a pády akciového trhu.

Povedzme napríklad, že sa rozhodnete investovať 500 eur mesačne do podielového fondu. Ak je cena fondu jeden mesiac vysoká, nakúpite menej podielov. Ak je cena v nasledujúcom mesiaci nízka, nakúpite viac podielov. Časom to môže pomôcť znížiť vplyv volatility trhu na vaše investičné výnosy.

Tento prístup vie byť obzvlášť prínosný v prípadoch, kedy je trh na svojom vrchole a my by sme nakupovali za vysoké ceny. Musíme si uvedomiť, že naše výnosy alebo straty sú tvorené rozdielmi medzi kúpnou a predajnou cenou cenných papierov. Preto nám rozkladanie investícií vie teoreticky zabezpečiť, že sa vyhneme nákupu predražených akcií a svoje náklady “spriemerujeme”.

Zároveň nám pravidelná investícia umožňuje investovať aj v čase, kedy je trh na svojom dne a do budúcnosti nám umožňuje profitovať z rastu finančných trhov. Takýto prístup je do istej miery blízky väčšine z nás.

Mnohí menší investori sú nútení pravidelne investovať z mesačných výplat, keďže nedisponujú väčšími úsporami.

Čo je to jednorazové investovanie?

Jednorazové investovanie naopak zahŕňa investíciu celej usporenej sumy naraz do konkrétneho investičného nástroja alebo portfólia nástrojov. Tento prístup môže byť atraktívny pre investorov, ktorí majú väčší obnos peňazí na investovanie naraz alebo chcú využiť konkrétnu príležitosť na finančnom trhu.

Ak napríklad prídete k veľkej sume peňazí, ako je dedičstvo, bonus v práci alebo zisk z podnikania, môžete sa rozhodnúť investovať ich všetky naraz. Prípadne, ak sa investor domnieva, že určitá akcia alebo trh sú podhodnotené, využije ich potenciál jednorazovou investíciou.

Výhody a nevýhody pravidelného investovania

Jednou z najväčších výhod pravidelného investovania je, že môže pomôcť znížiť vplyv volatility trhu na vaše investičné výnosy. Investovaním pevnej sumy peňazí v pravidelných intervaloch nakoniec nakúpite viac akcií, keď sú ceny nízke, a menej akcií, keď sú ceny vysoké. To môže pomôcť vyrovnať vaše výnosy v priebehu času a znížiť riziko straty peňazí pri poklese trhu.

Investovať jednorazovo alebo investíciu rozložiť? | Finax.sk

Priemerovanie ceny ilustruje aj nasledovný graf investície 10 eur mesačne do jedného nástroja s meniacou sa cenou počas 10 mesiacov. Toto je presne cieľ pravidelného investovania, teda opakovanými nákupmi znížiť priemernú nákupnú cenu pri klesajúcom trende nástroja.

Investovať jednorazovo alebo investíciu rozložiť? | Finax.sk

Ďalšou výhodou pravidelného investovania je, že môže pomôcť vybudovať disciplínu a dôslednosť vo vašej investičnej stratégii a užitočný návyk odkladať si každý mesiac časť príjmu. Ak sa zaviažete investovať každý mesiac pevnú sumu peňazí, je pravdepodobnejšie, že sa budete držať svojho investičného plánu a vyhnete sa pokušeniu robiť impulzívne investičné rozhodnutia.

Tento prístup je zároveň intuitívny a praktický pre ľudí, ktorí nedisponujú väčším začiatočným kapitálom a skôr investujú prostriedky z ich príjmu.

Jednou z potenciálnych nevýhod pravidelného investovania však je, že ak trh neustále rastie, môžete prísť o potenciálne zisky. Na býčom trhu môže investovanie každý mesiac viesť k nákupu za stále vyššie ceny, čo vedie k premárneniu príležitostí na dosiahnutie ziskov.

Investovať jednorazovo alebo investíciu rozložiť? | Finax.sk

Ako ukazuje tabuľka a graf rovnakých pravidelných investícií ako v predchádzajúcom prípade, no tentokrát pri inom vývoji nástroja, pravidelné investovanie nie je zaručeným kľúčom k vyšším výnosom. Pokiaľ nástroj alebo trhy rastú, pravidelným investovaním si investor zvyšuje priemernú nákupnú cenu.

Investovať jednorazovo alebo investíciu rozložiť? | Finax.sk

V oboch prípadoch cena nástroja na začiatku obdobia bola 10 eur a na konci 13 eur, iba jeho vývoj počas 10 mesiacov bol rozdielny. Pravidelné investovanie však viedlo k diametrálne odlišným nákupným cenám.

Tu je dôležité poznamenať, že historicky trhy častejšie rastú, ako ukazuje nasledujúci graf sumarizujúci ročné zhodnotenia akciových trhov. Medzi rokmi 1926 až 2014 trhy rástli v 73% rokov. Podľa tejto štatistiky by sme si vedeli znížiť nákupnú cenu rozložením investície na rok len v zhruba štvrtine rokov.

Investovať jednorazovo alebo investíciu rozložiť? | Finax.sk

Výhody a nevýhody jednorazového investovania

Jednou z najväčších výhod jednorazového investovania je, že vám umožňuje využiť potenciálne trhové príležitosti. Ak sa napríklad po rokoch na trhu vyskytnú výraznejšie poklesy, získavate šancu dokúpiť do svojho portfólia cenné papiere za mimoriadne nízke výpredajové ceny. Doinvestovaním vyššej sumy počas medvedích trhov si môžete nakopnúť celoživotné výnosy.

Investovať jednorazovo alebo investíciu rozložiť? | Finax.sk

Ako sme písali v predchádzajúcej časti, pri dlhších investičných horizontoch je väčšina období na trhu rastová. Najvýhodnejšie ceny sa preto ponúkajú na začiatku investovania, kým z nich trh “nevyrastie”. Jednorazovým nákupom získate istotu, že sa na tomto eventuálnom raste budete naplno podieľať.

Jednou z potenciálnych nevýhod jednorazového investovania však je, že krátkodobá strata väčšej investície môže byť často emočne náročnejšia. Tým, že investujete všetky svoje peniaze naraz, vystavujete sa riziku volatility trhu a potenciálnym stratám.

Mnohí ľudia si to zažili, keď na trh vstúpili na jeho vrchole koncom roka 2021. Doposiaľ sú tak skúšaní červenými číslami na ich účtoch. V uplynulom roku a pol sa preto jednoznačne viac oplatila pravidelná alebo rozložená investícia.

Ktorý prístup je pre vás vhodný?

Rozhodnutie, či sa budete venovať pravidelnému alebo jednorazovému investovaniu, závisí od vašich individuálnych finančných cieľov a okolností. Ak chcete budovať dlhodobé bohatstvo a znížiť vplyv volatility trhu na vaše výnosy, môže byť pre vás vhodnejším prístupom pravidelné investovanie.

Ak však chcete využiť konkrétnu trhovú príležitosť alebo máte veľkú sumu peňazí na investovanie, vhodnejšie môže byť jednorazové investovanie.

Najdôležitejšie je však začať investovať, bez ohľadu na to, ktorý prístup si zvolíte. Jednorazová investícia vie byť výnosnejšia, pokiaľ máte dostatočný časový horizont. Na grafe nižšie môžete vidieť, že jednorazová investícia porazila pravidelnú investíciu takmer v 75% prípadov.

Investovať jednorazovo alebo investíciu rozložiť? | Finax.sk

Rozkladanie vašich investícií vie na druhej strane byť emočne jednoduchšie a pre mnohých z nás prirodzenejšie, ak nedisponujeme počiatočným kapitálom a investujeme skôr prostriedky z nášho príjmu. Pravidelná investícia nám zároveň umožňuje investovať bezstarostne.

Začnite investovať už dnes 

Bez ohľadu na to, ktorý prístup si vyberiete, je dôležité urobiť si prieskum, diverzifikovať svoje portfólio a požiadať o radu finančného odborníka, ak si nie ste istí niektorým aspektom svojej investičnej stratégie.

Alebo si jednoducho vybrať portfóliá Inteligentného investovania od Finaxu, ktoré spĺňajú všetky tieto predpoklady a bez obmedzení umožňujú investovať pravidelne alebo jednorazovo akékoľvek sumy od 10 eur. Pokiaľ sa rozhodnete investovať, nenechajte si ujsť naše jedinečné zľavy ako napr. zľavu za prenesenie investície a iné. Vďaka nim môžete investovať výhodnejšie ako kedykoľvek predtým.

Martin Janco
Martin Janco
Analyst - Junior
Kľučové slová
Žiadne kľúčové slová sa nenašli
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.eu
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon