Finax Blog

Informácie, ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Európsky dôchodok, 3. pilier alebo Finax – kde si šetriť na dôchodok?

Mnohí z vás už zaregistrovali, že vo Finaxe máme dostupný nový produkt Európsky dôchodok (PEPP). Logicky sa preto natíska otázka, či je pre vás tento produkt výhodnejší pri sporení na dôchodok ako 3. pilier alebo náš základný produkt Inteligentné investovanie. Ktorý produkt by ste si mali vybrať? Prinášame vám preto porovnanie základných parametrov Európskeho dôchodku a 3. piliera.

Juraj Hrbatý | Osobné financie | 14. október 2022

Finax si zažil v septembri týždeň slávy. Takmer všetky relevantné médiá, televízie a rádiá oznamovali bombastickú novinku. Finax ako prvý v Európe začal poskytovať z gruntu nový finančný produkt: Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt (PEPP), vďaka čomu majú Slováci možnosť byť prvými sporiteľmi v tomto európskom doplnkovom dôchodkovom sporení.

O tom, čo PEPP je a ako v skratke funguje, som už písal v predchádzajúcom blogu Predstavujeme Európsky dôchodok (PEPP).

Dnes sa preto budem venovať téme, pre koho je PEPP výhodný. Mnohí z vás si už na dôchodok sporia alebo o sporení uvažujú a chcete vedieť, ktoré z našich dvoch sporení si máte vybrať, prípadne, či by ste mali zvážiť prehodenie súčasných dôchodkových úspor do schémy Európskeho dôchodku.

Na Slovensku zároveň vnímame veľkú skupinu ľudí, ktorí si sporia dobrovoľne v 3. dôchodkovom pilieri, a aj tu sa natíska otázka: mám si ďalej prispievať na 3. pilier, alebo presmerovať úspory na niektorý z produktov vo Finaxe?

Od vzniku Finaxu je našou hlavnou misiou, aby bol na prvom mieste klient. Preto ak máme pocit, že by mohol byť pre vás ten alebo onen produkt výhodnejší, chceme vám to jasne odkomunikovať.

Aký je rozdiel medzi PEPP a Inteligentným investovaním na dôchodok?

Potreby každého z nás sa líšia a každému môže vyhovovať niečo iné. Aby sme vedeli na túto otázku odpovedať, musíme poznať základné rozdiely, v čom sa jednotlivé produkty líšia. Za mňa by som vybral tieto kľúčové parametre, nad ktorými by ste sa mali zamyslieť:

Ak nechcete čítať všetky detaily troch alternatív, ale zaujíma vás len výsledok, prejdite na výsledné porovnanie.Kedy sa dostanem k peniazom?

Likvidida – schopnosť premeniť investície na hotovosť a vybrať prostriedky je často opomínaným faktorom. Pri dôchodkovom produkte však zohráva významnú rolu. V niektorých produktoch sú vklady viazané až do dôchodku.

Európsky dôchodok, 3. pilier alebo Finax – kde si šetriť na dôchodok? | Finax.sk

Pri využití Finax Inteligentného investovania – sporenia na dôchodok - si môžete požiadať o výber kedykoľvek a peniaze máte spravidla do týždňa na účte. To však neplatí pre Európsky dôchodok a 3. pilier, kde môžete o dôchodok požiadať až v momente, kedy získate nárok na starobný dôchodok zo Sociálnej poisťovne (dnes vo veku 62 rokov).

Existujú však aj výnimky. V prípade Európskeho dôchodku môžete požiadať o predčasné vyplatenie, ak sa stanete po podpise zmluvy invalidným s poklesom schopnosti pracovať o viac ako 70%, prípadne ste ZŤP. Podobne, ak by ste boli viac ako rok nezamestnaný a máte aspoň 57 rokov, môžete požiadať o predčasný dôchodok. Ten môže byť vo všetkých prípadoch vyplatený jednorazovo alebo postupne, ak sa na tom s poskytovateľom dohodnete.

V prípade 3. piliera môžete rovnako požiadať o predčasné vyplatenie nasporenej sumy pri poklese schopnosti pracovať o minimálne 70%. Ak účastník prispieva aj vlastné prostriedky, môže ich vybrať po 10 rokoch, čo mám v pláne urobiť aj ja budúci rok, keď mi uplynie lehota a presuniem si ich do Finaxu.

Treba sa však na to pozrieť aj z druhej strany a pre mnohých ľudí môže byť nemožnosť predčasného výberu skôr výhodou. Ak sa chcete vyhnúť tomu, že si zo svojho budúceho dôchodku budete financovať pokazenú práčku či auto, je PEPP lepšia voľba.

Mnohí zamestnávatelia tak budú uprednostňovať sporenia na dôchodok cez schémy, z ktorých si sporitelia nemôžu nasporenú sumu predčasne vybrať. Oni predsa dávajú dôchodkový benefit a nechcú, aby si ním zamestnanci financovali aktuálnu spotrebu.

V Európskom dôchodku ušetríte na poplatkoch viac ako 40%

Nariadenie o Celoeurópskom dôchodkovom produkte stanovuje maximálne celkové náklady na úrovni 1% spravovaných aktív ročne.

S poplatkami Európskeho dôchodku sme však zašli pod zákonnú hranicu. Náš poplatok je 0,6% p.a. + DPH, spolu teda 0,72% p.a., čo je o 40% menej ako poplatok 1% p.a. + DPH na základnej službe riadených portfólií Inteligentného investovania. V Európskom dôchodku je to zároveň jediný poplatok celej služby.

Rozdiel 0,48% sa zdá malý, avšak v dlhodobom horizonte vykompenzuje negatívne vplyvy zdanenia, ktorému sa venujem v ďalšej kapitole. Predstavte si, že investujete 30 rokov 100 eur mesačne pri 8% ročnom výnose. Na konci by ste si nasporili sumu 141 761 eur. Ak by však výnos bol 8,48% p.a., nasporili by ste až 155 244 eur.

Ako vidieť z priloženej tabuľky, vplyv poplatkov na celkový výnos v čase rastie.

Európsky dôchodok, 3. pilier alebo Finax – kde si šetriť na dôchodok? | Finax.sk

Aby som bol v informáciách o nákladovosti kompletný, spomeniem ešte poplatky 3. piliera. Zákon o doplnkovom dôchodkom sporení stanovuje aktuálne maximálnu odplatu za správu príspevkových fondov na úrovni 1,2% ročne a poplatok za zhodnotenie majetku vo fonde 10%. Väčšina príspevkových fondov dnes účtuje maximálne poplatky.

Ak rátam, že akcie sa dlhodobo zhodnocujú 10% ročne, poplatok za výkonnosť indexovej stratégie po odrátaní poplatku za správu môže byť v priemere až 0,9%. Spolu sa tak môže poplatok vyšplhať aj nad 2%, čo je takmer trikrát viac ako účtuje Finax v Európskom dôchodku.

Európsky dôchodok, 3. pilier alebo Finax – kde si šetriť na dôchodok? | Finax.sk

Zdanenie výnosov

Asi najvýraznejší rozdiel medzi Inteligentným investovaním na dôchodok vo Finaxe, cez Európsky dôchodok či 3. pilier je pre slovenských daňových rezidentov zdanenie výnosov (dávok).

Výnosy z Európskeho dôchodku a z 3. piliera sú zdaňované 19% zrážkovou daňou. Ak budete investovať povedzme 30 rokov po 100 eur mesačne, váš dôchodkový účet pri 8% ročnom zhodnotení dosiahne 141 761 eur pri celkovom vklade 36 000 eur. Zhodnotenie tak bude tvoriť 105 761 eur, čo je významná čiastka, ktorá by sa zdaňovala.

Na druhej strane pri Inteligentnom investovaní vo Finaxe sú výnosy po roku investovania od dane pre slovenských rezidentov oslobodené a môžete tak ušetriť 20 095 eur na daniach. Preto je zdanenie podstatnou veličinou pri rozhodovaní.

Európsky dôchodok, 3. pilier alebo Finax – kde si šetriť na dôchodok? | Finax.sk

Ak investujete v 3. pilieri alebo v Európskom dôchodku, môžete si odpočítať každý rok 180 eur zo základu dane, čo pri bežnom daňovom zaťažení 19% znamená, že si viete každoročne znížiť daň z príjmu o 34,2 eur.

Ak by ste každý rok túto sumu investovali, nazbiera sa z toho celkom slušná kôpka peňazí (napríklad 3 874 eur po 30 rokoch), čo vplyv daňovej nevýhody znižuje. Pripravil som porovnávaciu tabuľku, aby som demonštroval celkový vplyv zdanenia. Európsky dôchodok a 3. pilier sú z tohto pohľadu rovnako nevýhodné.

Európsky dôchodok, 3. pilier alebo Finax – kde si šetriť na dôchodok? | Finax.sk

Tu by som rád ešte spomenul jeden fakt. Z príspevkov zamestnávateľa do 3. piliera sa neplatia odvody do Sociálnej poisťovne, čo znamená nižší náklad zamestnávateľa o 25,2%. To nie je zanedbateľná čiastka.

Ako sa však môžete dočítať v Radovom blogu, v ktorom porovnáva výnosy Európskeho dôchodku a 3. piliera, táto výhoda je časom eliminovaná vďaka nižším poplatkom a nastaveniu rizika výplatnej fázy.

Aké riziko mám podstúpiť na dôchodkovom účte?

Európske dôchodky priniesli svojou reguláciou nový fenomén, ktorý sa doteraz na dôchodkoch prakticky neriešil (minimálne nie na Slovensku) – nízke riziko. Kým v očiach sporiteľov je strašiakom vysoké riziko, pri dlhodobom sporení na dôchodok by ste mali vyhľadávať práve toto vysoké riziko.

Pri investovaní platí, že čím dlhšie investujete, tým je riziko nižšie a mali by ste investovať viac dynamicky – viac do akcií. Európske nariadenie PEPP prvýkrát zavádza veľmi prísne požiadavky na zhodnotenie. Klient musí s vysokou pravdepodobnosťou zarobiť aspoň toľko, aby výnosmi pokryl infláciu a aj v budúcnosti si vedel kúpiť „rovnako veľa chlebov“, ako si kúpi za peniaze dnes.

Ako príklad uvediem sporenie v konzervatívnom produkte v 3. pilieri. Najkonzervatívnejšie fondy zhodnotili za 17 rokov existencie majetok sporiteľov kumulatívne iba okolo 26%, kým kumulovaná inflácia bola za rovnaký čas okolo 61%. V skutočnosti si tak na dôchodku kúpite za nasporené peniaze oveľa menej, a to je veľký problém. Preto na dôchodok musíte investovať čo najdynamickejšie.

Optimálne riešenie je počas sporiacej fázy investovať 100% do akcií a počas výplatnej fázy mať zainvestované aspoň 60% v akciách, čo potvrdzujú mnohé dlhodobé štúdie, empirické skúsenosti, ale aj testovanie stratégií Finax Európskeho dôchodku Oranžovou obálkou.

Pri Finax Inteligentnom investovaní na investovanie 100% úspor do akcií potrebujete, aby váš investičný horizont bol aspoň 11 rokov, aby ste mali investičné skúsenosti, dobrú finančnú situáciu a boli ste ochotný a schopný znášať riziko. Ak niektorú z týchto podmienok nespĺňate, musíme nastaviť riziko investície konzervatívnejšie. To je naša zákonná povinnosť.

Európsky dôchodok, 3. pilier alebo Finax – kde si šetriť na dôchodok? | Finax.sk

Ako vidieť na priloženom grafe, až polovica klientov Finaxu zabezpečujúcich si dôchodok investuje na tento cieľ s rizikom 80/20 (80% akcií a 20% dlhopisov) a konzervatívnejšie.

Na druhej strane Európsky dôchodok je produkt, kde nehrozí, že si vyberiete peniaze predčasne a vďaka tomu môžeme investovať aj úspory konzervatívnejších klientov plne do akcií. Výnos takéhoto portfólia môže aj napriek zdaneniu výnosov priniesť vyšší príjem ako portfólio, kde výnosy vďaka časovému testu nemusíte zdaňovať.

V nasledujúcej tabuľke uvádzam vplyv nižšieho rizika na výsledné zhodnotenie podľa algoritmov Finaxu:

Európsky dôchodok, 3. pilier alebo Finax – kde si šetriť na dôchodok? | Finax.sk

Ak sporíte na dôchodok 30 rokov po 100 eur a vaše úspory máte zainvestované iba 70% v akciách, prichádzate o 24% výnosu oproti 100% akciovému portfóliu. To je podstatné číslo.

Zhodnotenie vychádza z modelovaných portfólií Finax. O tom, ako a prečo modelujeme výnosy portfólií, si prečítate tu. S investovaním je spojené riziko a vaše výsledné zhodnotenie nemusí zodpovedať modelovanému alebo očakávanému výnosu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich. Informujte sa, aké riziká podstupujete pri investovaní.

3. pilier je z pohľadu rizika na tom, podľa môjho názoru, ešte horšie. Napríklad najväčšia doplnková dôchodková spoločnosť NN dnes spravuje niečo vyše jednej miliardy eur a iba zhruba 42% všetkých spravovaných aktív je v akciách. Aj rastový fond má aktuálne iba 67,2% úspor v akciách, čo je z nášho pohľadu veľmi málo.

Ideálnym nástrojom sú tak indexové fondy, avšak ani tie nie sú v ponuke všetkých doplnkových dôchodkových spoločností. V 3. pilieri nedochádza k automatizovanému presunu časti nasporených úspor do konzervatívnejších nástrojov v období pred dôchodkom (okrem D.d.s. Tatra banky).

Sporiteľ, ktorý sa stane dôchodcom v čase krízy tak riskuje, že sa mu úspory prevedú do konzervatívnych výplatných fondov vo veľmi nevhodnom čase, alebo bude musieť so svojim doplnkovým dôchodkom počkať, kým sa trhy zotavia.

Hlavný problém 3. piliera však vnímam vo výplatnej fáze, kedy sú úspory investované v príliš konzervatívnych dlhopisoch, ktoré neprinášajú počas dôchodkovej fázy (ktorá je na Slovensku v priemere 19 rokov) primerané zhodnotenie. Navyše, poistná časť v prípade anuity zhltne dôchodcovi veľkú časť úspor.

Európsky dôchodok, 3. pilier alebo Finax – kde si šetriť na dôchodok? | Finax.sk

Výnos je to, čo rozhoduje

Výnos je asi parameter, ktorý ľudí zaujíma najviac. Detailne sa mu vo svojom blogu venoval Rado - dôchodok z 3. piliera budete mať výrazne nižší ako z Európskeho dôchodku.

Všetko podstatné o Európskom dôchodku

Predtým, ako zobrazím finálnu tabuľku výhod a nevýhod jednotlivých investičných možností, rád by som zhrnul argumenty pre každú z nich.

3. pilier: Peniaze v 3. pilieri sú viazané až do dôchodku, majú vysoké poplatky, výnosy sa zdaňujú, produkt nie je transparentný ani moderný a ich priemerné dlhodobé zhodnotenie je pre sporiteľov nízke. Okrem jedného zaheslovaného výpisu ročne sa o klienta treťopilierové spoločnosti nijako nestarajú. Benefit, ktorý zamestnávatelia ponúkajú, tak okrem odvodovej výhody a malej daňovej výhody nie je pre ich zamestnancov atraktívny. Je škoda, že dobre mienený benefit zamestnávateľa, ale aj samotná realizácia doplnkového dôchodkového sporenia míňajú účel.

Európsky dôchodok: Je moderné, transparentné a inovatívne riešenie dobrovoľného dôchodkového sporenia s dôrazom na zhodnotenie úspor sporiteľov. Pripravené pod hlavičkou Európskej únie, ktorá garantuje legislatívnu stabilitu riešenia. Lepšie nastavené riziko, nižší poplatok, automatické znižovanie rizika pred dôchodkom, rozumne nastavená výplatná fáza, počas ktorej sa úspory ďalej zhodnocujú, a malé zníženie daňového základu z neho robia napriek zdaneniu výnosov a výplate až na dôchodku atraktívny produkt. Mali by ste posúdiť, či nie je pre vás výhodnejšie sporiť si na dôchodok práve v ňom.

Finax Inteligentné investovanie na dôchodok: Je rovnako kvalitné investičné riešenie ako Európsky dôchodok. Peniaze si však viete kedykoľvek vybrať a po roku budú výnosy od dane oslobodené. Majú trocha vyššie poplatky a príspevky si neviete odpočítať od základu dane. Zloženie portfólia je takmer identické s Európskym dôchodkom, avšak riziko by mohlo byť z povahy produktu nastavené nižšie, čím sa môžete oberať o časť potenciálneho výnosu na dôchodku. Ak môžete mať aspoň 90% dôchodkových úspor v akciách a ste natoľko finančne znalý, že si pri pokazenom aute nevyberiete úspory na dôchodok, je tento účet pre vás jasnou voľbou.

Európsky dôchodok, 3. pilier alebo Finax – kde si šetriť na dôchodok? | Finax.sk

Chcem si zriadiť Európsky dôchodok

NEZABUDNITE: Ak sa vám Európsky dôchodok páči a chceli by ste ho ponúkať vašim zamestnancom v rámci svojej benefitovej štruktúry, ozvite sa nám na client@finax.eu a my vám prídeme benefity Európskeho dôchodku osobne predstaviť.

Zúčastnite sa na mojom bezplatnom webinári na túto tému 26.10.2022 o 14. hod. Registrovať sa môžete tu, prípadne si po jeho odvysielaní môžete pozrieť záznam na našom YouTube kanáli.

Ak chcete, aby Európsky dôchodok ponúkal váš zamestnávateľ a vy nám ho pomôžete vo vašej práci presadiť, môžete získať správu investícií doživotne zadarmo. Napíšte nám na client@finax.eu a zistite, čo preto treba urobiť.

Viac podrobností o celoeurópskom dôchodkovom produkte si nájdete v Kľúčových informáciách pre klientov.

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.eu
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon