Finax Blog

Informácie, ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Výhodné životné poistenie v ponuke Finaxu

Finax navyšuje limit poistenia smrti na 100 000 eur a dopĺňa poistenie invalidity, trvalých následkov úrazu a kritických chorôb. To všetko s veľmi jednoduchým a rýchlym preverením zdravotného stavu online a za výhodnú cenu. Chráňte seba a najbližších bez zásadných dopadov na vašu mieru úspor.

Juraj Hrbatý | Novinky | 13. február 2023

Môže byť poistenie Finaxu ešte lepšie? Áno, môže. Výhodné poistenie v ponuke Finaxu, ktoré už veľa klientov malo možnosť si osobne vyskúšať, je teraz ešte atraktívnejšie.

Rozširujeme pre vás výšku a rozsah krytia, v ktorom nájdete jedinečnú kombináciu pripoistení najväčších rizík, ktoré v poistení požadovali aj naši klienti.

Výhodná cena vám navyše dáva možnosť si budovať majetok. Už sa nemusíte rozhodovať, či je lepšie poistenie alebo investovanie na plnenie vašich budúcich plánov.

Čo sa v článku dozviete?

 1. Základné parametre poistenia
 2. Prečo sa poistiť cez Finax?
 3. Porovnanie cien poistenia
 4. Pre koho je poistenie vhodné
 5. Ako si uzatvoriť nové poistenie

Základné parametre poistenia

 • Skupinové poistenie od Komerční pojišťovny, a.s.
 • Poistníkom je Finax a poistení sú jeho aktívni klienti, ktorí uzavrú poistenie
 • 4 varianty
 • 4 hlavné životné riziká (smrť, invalidita, kritické choroby a trvalé následky úrazu)
 • Štvrťročná platba
 • Riziko smrti a invalidity (max. poistná suma 100 000 eur)
 • Riziko kritických chorôb a trvalých následkov s 500% progresiou (poistná suma 10 000 eur alebo 20 000 eur)

Do poistenia sme zahrnuli najväčšie riziká, ktoré sú zároveň najviac žiadané.

Maximálnu poistnú sumu smrti sme zvýšili na 100 000 eur z pôvodných 50 000 eur.

Vytvorili sme štyri balíčky, ktoré okrem rizika smrti obsahujú poistenie invalidity, kritických chorôb a trvalých následkov úrazu.

Výhodné životné poistenie v ponuke Finaxu | Finax.sk

Kvôli jednoduchosti sú balíčky pevne dané. Nie je možné medzi nimi prehadzovať jednotlivé pripoistenia. 

Výška poistných súm jednotlivých pripoistení je rovnako daná. Odvíja sa od poistnej sumy smrti, ktorú si pri uzatváraní poistenia zvolíte. 

Poistenie smrti

Podmienky krytia rizika smrti zostávajú nezmenené. Zvyšuje sa len maximálna poistná suma na 100 000 eur. Poistenie kryje smrť z akejkoľvek príčiny.

Poistenie invalidity

Invalidita je najžiadanejšie poistenie po smrti. Pod týmto poistením rozumieme dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, ktorý znamená zníženie schopnosti pracovať. Invaliditu určuje miera poklesu schopnosti vykonávať pracovnú činnosť.

Poistná suma rizika invalidity je rovnaká ako základná suma pre riziko smrti (max. 100 000 eur). Pri poklese schopnosti o 40% hovoríme o čiastočnej invalidite a v takom prípade vám poisťovňa vyplatí 50% poistnej sumy.

Pri poklese o viac ako 70% hovoríme o plnej invalidite, kedy vám bude vyplatená celá poistná suma. Ak si napríklad poistíte smrť na 100 000 eur, invalidita od 40% do 70% je poistená na sumu 50 000 eur a invalidita nad 70% je poistená na 100 000 eur.

Poistenie kritických chorôb a trvalých následkov úrazu

V prípade poistenia kritických chorôb a trvalých následkov úrazu sú najčastejšie využívané poistné sumy vo výške 10 000 eur alebo 20 000 eur. Tie by totiž mali kryť predovšetkým krátkodobý výpadok príjmu a liečebné náklady.

Práve z tohto dôvodu sme zvolili iba dva varianty výšky krytia s ohľadom na výšku poistnej sumy smrti.

Pre poistenie smrti a invalidity do 50 000 eur vrátane je poistná suma kritických chorôb a trvalých následkov úrazu vo výške 10 000 eur. Ak by ste si zvolili poistnú sumu smrti nad 50 000 eur, poistná suma pre kritické choroby a trvalé následky úrazu predstavuje sumu 20 000 eur.

V poistení trvalých následkov úrazu je zahrnutá aj progresia do 500%. Poistné plnenie môže byť až 5-násobne vyššie, ako je poistná suma, v závislosti od toho aké vážne následky úraz zanechá. V najvážnejších prípadoch vám môže byť vyplatených až 100 000 eur.

Viac informácií o poistení a jeho podmienky nájdete v týchto dokumentoch:

Z ročného sme prešli na štvrťročné platenie poistnéhoNapriek tomu, že naše poistenie predstavuje výhodnú formu poistného krytia, uvedomujeme si, že pre niekoho môže predstavovať ročná platba zásah do rozpočtu.

Vyššia frekvencia poistného v našom prípade ponúka väčšiu flexibilitu. Akékoľvek zmeny, ktoré v poistení vykonáte, sa prejavia už nasledujúci kalendárny štvrťrok a nie až nasledujúci kalendárny rok.

Prečo sa poistiť cez Finax?

Hlavné výhody poistenia môžeme zhrnúť do nasledovných bodov:

 • jednoduché a zrozumiteľné poistenie uzavreté v aplikácii,
 • poistné krytie smrti a invalidity až do 100 000 eur,
 • krytie najčastejších a najväčších životných rizík,
 • výhodná cena (porovnanie s najlacnejšími porovnateľnými poisteniami viď. nižšie),
 • minimum výluk,
 • jednoduchý zdravotný dotazník bez návštevy lekára,
 • vysoká flexibilita, žiadna viazanosť (poisťujete sa vždy na štvrťrok dopredu),
 • čím nižší vek, tým lacnejšie poistenie (5 vekových skupín).

Výhodné životné poistenie v ponuke Finaxu | Finax.sk


Nové poistenie je dostupné vo vašej mobilnej aplikácii. Uzatvorenie poistenia nikdy nebolo jednoduchšie. Stačí vám pár ťuknutí na to, aby ste si poistenie nie len uzatvorili, ale aj zmenili výšku krytia či oprávnené osoby.

V mobilnej aplikácii nájdete položku Životné poistenie. Zvolíte si výšku poistnej sumy pre riziko smrti, variant pripoistení, vyplníte stručný zdravotný dotazník, zvolíte oprávnené osoby a ste poistený. Nepotrebujeme žiadne lekárske správy či inú dokumentáciu.

K uzavretiu poistenia potrebujete aktuálnu verziu mobilnej aplikácie, minimálne verziu 2.4.1. Aktualizujte si preto aplikáciu, aby ste v nej našli sekciu poistenie.

Stiahnuť pre Android 
https://apps.apple.com/us/app/finax-financie-a-investovanie/id1477806305?l=skStiahnuť pre iOS

Pozrite si návod, ako uzavriete poistenie jednoducho a pohodlne v aplikácii.

Poistenými môžu byť len aktívni klienti Finaxu.

Ak zatiaľ nie ste klientom Finaxu a chcete naše výhodné poistenie, je potrebné uzavrieť zmluvu a otvoriť si účet online (v mobilnej aplikácii alebo na webe). Aktívnym klientom je klient s podpísanou zmluvou, overenou totožnosťou a kontaktmi a prvým vkladom na účet.

Otvorte si svoj účet vo Finaxe.

Porovnanie cien poistenia

Hlavnou výhodou poistenia od Finaxu je nízka cena.

Pri bežnom rizikovom poistení je spravidla poistné rovnaké počas celého trvania poistnej zmluvy. Keď ste mladý a riziko je nízke, predplácate si poistenie na vek, kedy budete starší a riziko smrti, invalidity či kritických chorôb bude vyššie.

Predplácať si budúce krytia môže byť zbytočné, najmä z dôvodu, že v budúcnosti po splatení hypotéky, osamostatnení detí a vybudovaní majetku už nepotrebujete také vysoké poistné krytie.

My vo Finaxe sa držíme filozofie, že keď ste mladý, máte platiť nízku sumu zodpovedajúcu nízkemu riziku. Ušetrené peniaze môžete investovať a budovať si majetok. Neskôr keď bude cena poistenia s vekom rásť, výšku poistného krytia si môžete znížiť, až váš majetok plne nahradí potrebu poistenia.

V januári 2023 sme porovnali skupinové poistenie ponúkané Finaxom s dostupným životným poistením na trhu. Ako referenciu sme si zvolili priemer troch najnižších ponúk po uplatnení ešte dodatočnej 20% až 30% zľavy, pričom sme porovnávali rovnaké krytie v jednotlivých balíčkoch.

Z priložených prepočtov je viditeľné, že ročná cena poistenia môže byť v komerčných poisťovniach pri vstupe do poistenia až skoro trojnásobne vyššia.

Výhodné životné poistenie v ponuke Finaxu | Finax.sk


Riadky Finax predstavujú ročnú cenu poistenia, ktorá sa mení v závislosti od veku poisteného. Riadky Konkurencia zobrazujú ročné poistné od uzavretia poistenia až po dosiahnutie veku 65 rokov.

Ako 30-ročný by ste pri uzatvorení poistenia cez Finax s maximálnym ponúkaným krytím hradili 348,82 eur ročne, zatiaľ čo v konkurenčnej poisťovni by poistné bolo 900 eur ročne pri identickom krytí. Ak by ste sa v 40 rokoch rozhodli poistenie zmeniť, už by ste za rovnaké krytie v najlacnejších poisťovniach platili v priemere 1 610 eur ročne, zatiaľ čo vo Finaxe len 646,15 eur.

Ak máte 30 rokov a rozhodli ste sa využiť poistenie, ročne viete ušetriť 550 eur, čo nie je zrovna zanedbateľná suma.

Na to, aká je úspora pri znižovaní poistných súm, či aký majetok viete takýmto spôsobom dosiahnuť, sa pozrieme v ďalšom blogu.

Pre koho je poistenie vhodné

Najväčší zmysel má poistenie pre mladých ľudí, ktorí ešte nemajú vybudovaný dostatočný majetok. Ak máte nejaké záväzky, či rodinu a nemáte žiadny majetok, o to väčšia je nutnosť poistenia. Je dôležité si uvedomiť, že práve v mladom veku nás vie choroba či úraz najviac ovplyvniť do budúcna.

Aj keď už máte nejaký ten majetok vybudovaný, stojí za úvahu či v prípade nešťastnej udalosti je riešením predať byt, presťahovať sa do menšieho a zo zvyšku uhradiť liečebné náklady či stratu príjmu, alebo využiť lacnú formu poistenia, ktorú je kedykoľvek možné zrušiť bez sankcií či výpovedných lehôt.

Naopak, poistenie nie je potrebné, ak už máte dostatočný majetok, ktorý vám pokryje vyššie výdavky či stratu príjmu bez toho, aby ste museli radikálne meniť svoj životný štandard. Vtedy sa poistné stáva zbytočným výdavkom. Každý z nás má iné priority, a to by sa malo odzrkadľovať aj v samotnom poistení.

Ako si uzatvoriť nové poistenie

Uzatvorenie prebieha plne online cez mobilnú aplikáciu. Samotný proces uzatvorenia poistenia je prehľadný, zrozumiteľný a zároveň veľmi jednoduchý.

Na začiatok si zvolíte výšku poistnej sumy smrti, podľa ktorej vám aplikácia automaticky prepočíta aj ostatné pripoistenia. Následne si vyberiete balíček, ktorý vám vyhovuje. Už v tomto kroku vidíte, aká bude cena vášho poistenia.

V prípade, že ste si zvolili poistné sumy, ktoré vyžadujú vyplnenie zdravotného dotazníka, zobrazí sa vám pár jednoduchých otázok, ktorých vyplnenie vám nezaberie viac ako minútu.

Výhodné životné poistenie v ponuke Finaxu | Finax.sk

V ďalšom kroku si zvolíte oprávnené osoby. Uzatvoriť poistenie je samozrejme možné aj bez výberu oprávnených osôb. V takom prípade by po úmrtí bolo plnenie súčasťou dedičského konania.

V poslednom kroku uvidíte zhrnutie, zmluvné dokumenty k nahliadnutiu, ako aj možnosť dokončiť uzatvorenie poistenia. Po dokončení vám na mail prídu všetky zmluvné dokumenty, ako aj platobné údaje.

Nezabudnite si nastaviť kvartálny trvalý príkaz na platbu poistného.

K uzavretiu poistenia potrebujete aktuálnu verziu mobilnej aplikácie, minimálne verziu 2.4.1. Aktualizujte si preto aplikáciu, aby ste v nej našli sekciu poistenie.

Stiahnuť pre Android 
https://apps.apple.com/us/app/finax-financie-a-investovanie/id1477806305?l=skStiahnuť pre iOS

Pozrite si návod, ako uzavriete poistenie jednoducho a pohodlne v aplikácii.

Poistenými môžu byť len aktívni klienti Finaxu.

Ak zatiaľ nie ste klientom Finaxu a chcete naše výhodné poistenie, je potrebné uzavrieť zmluvu a otvoriť si účet online (v mobilnej aplikácii alebo na webe). Aktívnym klientom je klient s podpísanou zmluvou, overenou totožnosťou a kontaktmi a prvým vkladom na účet.

Otvorte si svoj účet vo Finaxe.


Klienti, ktorí už využívajú naše poistenie, majú možnosť si ho v mobilnej aplikácii na pár klikov upraviť. Zmeny nadobudnú účinnosť prvého dňa nasledujúceho štvrťroka. Automaticky sa prepočíta aj výška ceny poistenia na ďalšie obdobie.

Poistenie nemusí byť dostupné klientom, ktorí sú vo Finaxe registrovaní cez finančného agenta. V tomto prípade vám odporúčame kontaktovať vášho agenta pre viac informácií ohľadom životného poistenia.

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.sk
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon