Finax Blog

Informácie, ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Kedy sa oplatí uzavrieť poistenie?

V živote na nás číhajú rôzne riziká. Kedykoľvek nám môže skrížiť cestu diagnóza rakoviny, úraz pri manuálnej práci či náhle úmrtie. Aj keď ide o zriedkavé udalosti, šťastie praje pripraveným. Dokáže v takých prípadoch pomôcť poistenie? Položili sme si otázku, kedy je ho najlepšie uzavrieť.

Šimon Pekar | Osobné financie | 24. január 2023

Nešťastné udalosti, ako je ťažká choroba, ochrnutie po autonehode alebo smrť v rodine, sú súčasťou života a hoci si to neradi pripúšťame, môžu sa kedykoľvek dotknúť aj nás. Keď raz nastanú, uvalia na celú rodinu finančné bremeno v podobe dlhodobých výdavkov či stratených príjmov. Pomocou v náročnej situácii môže byť dobré poistenie. Jeho zmysel si často uvedomíme, až keď je neskoro.

Poistenie nie je jedinou formou ochrany pred rizikom, rôznym ľuďom teda prináša iný mix výhod a nevýhod. V tomto blogu sa pozrieme na to komu, kedy a v akej forme sa podľa nás oplatí. Tým, ktorí sa v texte nájdu, Finax čoskoro rozšíri svoju ponuku dostupných poistných možností.

V článku sa dozviete:

Ako funguje poistenie?

Poistenie je dohoda s poisťovňou, že vám výmenou za pravidelné úhrady poistného vyplatí peniaze, ak nastane určitá poistná udalosť. Poistiť si môžete negatívne (napr. úmrtie, autonehoda, choroba, požiar) aj pozitívne udalosti (napr. poistenie pre prípad dožitia). Výplata peňazí zo strany poisťovne sa nazýva poistné plnenie.

Existujú rôzne druhy poistenia. Môžeme ho rozdeliť podľa povinnosti na povinné (napr. povinné zmluvné poistenie vozidla), zákonné (zdravotné poistenie) a dobrovoľné (havarijné poistenie). Kategorizovať sa dá aj podľa typu poisťovne na verejné (poskytované štátnou Sociálnou poisťovňou) a komerčné (poskytované súkromnými poisťovňami ako Union alebo Dôvera).

Dva dôležité druhy poistenia vyplývajú tiež z toho, čo si nimi poistíte. Ide o životné a neživotné poistenie. Životné kryje riziká spojené s vaším životom ako smrť, dožitie alebo kritické choroby. Neživotné zas chráni pred poškodením majetku, zodpovednosťou za škodu a pod.

Pri zakladaní poistenia si dohodnete výšku poistnej sumy. Je to obnos, na základe ktorého sa určuje výška plnenia v prípade poistnej udalosti. V niektorých prípadoch je to maximálna suma, ktorá sa v prípade nešťastia vyplatí, inokedy môže plnenie predstavovať niekoľkonásobok poistnej sumy.

Plnenie nemusí byť uhradené človeku, ktorý poistenie uzavrel. Niektoré druhy poistenia umožňujú zvoliť ľubovoľnú oprávnenú osobu, ktorej budú v prípade poistnej udalosti vyplatené peniaze.

Poistenie je teda forma zdieľania rizika. Poisťovňa má mnoho klientov, z ktorých každý platí pravidelne menšiu čiastku. V prípade škody sa časť vyzbieranej sumy použije na náhradu. Nemusí ju teda platiť nešťastník osamote, ale skladajú sa na ňu viacerí ľudia, čo je finančne znesiteľnejšie.

Poisťovne sú však len firmy a snažia sa zamedziť strate. Potrebujú kvôli tomu vopred odhadnúť riziko a sumu, ktorú budú musieť vyplácať. Používajú na to dve techniky.

Cieľom prvej z nich je rozlíšiť riziko pred vznikom poistenia. Poisťovňa si preverí klientove vlastnosti a prispôsobí im individuálnu cenu poistného. Tieto previerky sa označujú anglickým výrazom „screening“.

Ak je napríklad niekto mladý, čelí nižšiemu riziku úmrtia než päťdesiatnici. Naopak, riziko autonehody je pri mladých ľuďoch zväčša vyššie (menej skúseností za volantom, vyššia šanca „predvádzania sa“). Mladí ľudia teda budú platiť nízku cenu za životné poistenie, ale vyššiu za havarijné.

Druhá technika bráni nadmernému riskovaniu po vzniku poistenia. V zmluve sú definované výluky, teda okolnosti, za ktorých nebude plnenie vyplatené. Vylúčený môže byť úraz pri extrémnom športe, úmrtie počas teroristického útoku v cudzej krajine či autonehoda spôsobená pod vplyvom alkoholu.

Rezerva nemusí stačiť

Správna finančná rezerva pokrýva 3-6 mesačných výdavkov. Umožňuje nám uhradiť väčšinu bežných pohotovostí, s ktorými sa v živote stretne každý (porucha auta, spotrebiča, dočasná PN, atď.). Keďže nás dostatočná rezerva chráni pred naberaním dlhu, považujeme ju za základný cieľ každého investora.

Z dlhodobého hľadiska je dobrým poistením aj nahromadený majetok. Ak napríklad predčasne umriete, vaša rodina vie zo zdedených peňazí čerpať podporný príjem alebo splatiť hypotéku.

Výhodami majetku a finančnej rezervy sú okamžitá dostupnosť a možnosť použiť ich na ľubovoľné výdavky. Naopak, ak chcete všetky menšie riziká pokryť poistením, budete potrebovať viacero pripoistení (rizík ako PN, hospitalizácia a pod.).

Zároveň potrebujete plnenie v prípade poistnej udalosti čo najskôr. Málokedy sa stáva, že budete na PN alebo v nemocnici dlhšie ako tri týždne. Cenou za rýchlejšie plnenie je vysoké poistné v porovnaní s potenciálnym plnením.

Finančnú rezervu a budovanie majetku preto odporúčame ako primárny spôsob ochrany pred rizikom. Existujú však prípady, v ktorých tieto opatrenia nestačia. Ide o udalosti, ktoré sú oproti bežným pohotovostiam menej pravdepodobné (teda sa mnohým z nás nestanú), ale obnášajú extrémne vysoké výdavky.

Diagnostikujú vám nádorové ochorenie a vaša rodina si nebude môcť dovoliť tisícky eur potrebných na liečbu. Spadnete na stavbe zo strechy a ostanú po vás deti a dlhy. Ochrniete pri autonehode a nebudete schopní vykonávať prácu, ktorá by vám uhradila starostlivosť, terapie či bezbariérové vybavenie domu.

Nepodceňujte pravdepodobnosť takýchto rizík. Vedeli ste, že kritické choroby sú druhou najčastejšou príčinou úmrtí Slovákov? Nie všetky sa pritom vyskytnú vo vysokom veku, napr. ženské kritické ochorenia sú najpravdepodobnejšie v aktívnom veku medzi 20. až 45. rokom života.

Na Slovensku každoročne pribudne 30-tisíc nových onkologických pacientov. V roku 2021 zomrelo v nemocniciach cez 1000 ľudí na následky úrazu. Nešťastie číha na nepripravených, ktorí si takúto možnosť nepripustia.

Kedy sa oplatí uzavrieť poistenie? | Finax.sk

Plná finančná rezerva nemusí v podobných prípadoch stačiť, potrebovali by ste niekoľko desiatok tisíc eur. Taká veľká poistka sa dá vybudovať investovaním. Bude však vyžadovať slušnú dávku trpezlivosti, aby sa naplno prejavila sila zloženého úročenia a minimalizovali sa tak riziká spojené s investovaním.

Ľudia s nízkym majetkom (najmä mladí ľudia, ktorí ešte nemali dosť času na jeho vybudovanie) sa teda musia obzrieť po iných spôsoboch, ako sa proti nešťastným náhodám obrniť.

Všeobecne sa teda poistenie oplatí zvažovať pri rizikách, ktoré by priniesli výdavky presahujúce finančnú rezervu (3 - 6 mesačných výdavkov) a čistý majetok (majetok – nesplatené dlhy). Na nižšie pohotovostné výdavky je výhodnejšie použiť rezervu a majetok.

Začnite budovať svoj majetok.

Potrebujete čas na zotavenie

Núka sa otázka, do akej výšky si tieto riziká poistiť. Táto suma závisí od individuálnej situácie. Nechceme vás preto fixovať na konkrétne čísla. Poistenie by vám malo uhradiť rozdiel medzi výškou výdavkov súvisiacou s konkrétnym rizikom a hodnotou majetku.

Pokúste sa preto odhadnúť, aké výdavky by daná udalosť obnášala (samozrejme nepôjde o úplne presné čísla, stačia približné). Stanovte obdobie potrebné na to, aby ste sa z udalosti spamätali, zotavili sa zo zranenia, prípadne si našli prácu vyhovujúcu novému zdravotnému stavu, presťahovali sa do menšej nehnuteľnosti a pod. Obvykle sa na to odporúča vyhradiť 5 rokov.

Zoberte si príklad úrazu, ktorý by vám znemožnil vykonávať vašu pôvodnú prácu. Odhadnite výdavky na život a výchovu detí počas nasledujúcich 5 rokov, rehabilitácie či opatrovanie.

V prípade rizík ako predčasné úmrtie počítajte s nákladmi na celkové splatenie dlhov. Od výdavkov odčítajte odhadovaný príjem partnera, dostupný majetok a akúkoľvek štátnu podporu.

Výsledný rozdiel vám napovie ideálnu výšku možného poistného plnenia. Táto suma vám dá dostatok času na zotavenie, preškolenie a hľadanie novej práce. S rastúcim majetkom môžete poistnú sumu postupne znižovať, k čomu sa ešte vrátime neskôr v článku.

Nástrahy vo svete poistenia

Potenciálne výhody poistenia sme si práve popísali. Aby ste urobili informované rozhodnutie, potrebujete vedieť aj o možných nástrahách, na ktoré by ste si mali dať počas výberu pozor.

Prvým z nich je cena. Mnoho ľudí platí zbytočne vysoké poistné, ktoré by bolo u konkurencie nižšie. Okrem toho bude s rastúcim rizikom poistenie stále drahšie. Ak sa chcete poistiť proti riziku úmrtia či kritických chorôb, zaplatíte niekoľkonásobne menej, ak to urobíte v mladom veku.

Rovnako si treba dať pozor na poplatky. Tie sú obzvlášť nebezpečné pri populárnom produkte investičného životného poistenia. Na rozdiel od rizikového životného poistenia nejde v tomto produkte celé poistné na krytie rizika. Obsahuje aj investičnú zložku, teda vám poisťovňa každý mesiac zainvestuje časť poistného.

Znie to pekne, ale je tu háčik. Väčšinu peňazí vám v týchto produktoch zhltnú poplatky. Preto je výhodnejšie budovať majetok osobitne v produktoch s nízkymi poplatkami. Na ochranu pred rizikami si môžete založiť samostatné rizikové poistenie. Okrem ušetrenia na poplatkoch získate aj možnosť poistenie kedykoľvek zrušiť bez vysokých poplatkov za predčasné ukončenie zmluvy.

Na Slovensku neexistuje produkt investičného poistenia, ktorý by bol výhodnejší ako samostatné investovanie a samostatné poistenie rizík. Prečítajte si blog, v ktorom spoluzakladateľ Finaxu Rado Kasík popísal svoje 10-ročné skúsenosti s investičným životným poistením.

Ďalšou nástrahou je preplácanie poistného napriek relatívne nízkemu riziku. Ak nemáte deti (alebo iné závislé osoby), nahromadili ste vysoký majetok a splatili väčšinu dlhov, nepotrebujete také vysoké zabezpečenie zo strany poisťovne. Preto sa napríklad oplatí s rastúcim majetkom postupne znižovať poistnú sumu, keďže zvyšok pokryjete majetkom, ktorý si medzitým vybudujete. 

Tu prichádza ďalšia nástraha – platenie za riziká, ktoré už nebudete mať poistené. Mnoho Slovákov si zvolí životné poistenie, pri ktorom budú platiť rovnaké poistné až do smrti (cena teda odráža zvýšené riziko v neskoršom veku). Mnoho poistných zmlúv však býva zrušených predčasne z rôznych dôvodov. Klienti teda zbytočne zaplatia za budúce riziká, ktoré už zmluva nebude pokrývať.

Poslednou nevýhodou sú výluky. Pri množstve situácií nemusíte vy ani vaša rodina dostať od poisťovne nič. Zomriete pri výkone povolania, ktoré zmluva vylúčila z poistenia? Vznikne vám trvalý úraz pri športe označenom ako extrémny? V obidvoch prípadoch zabudnite na poistné plnenie.

Okrem toho je žiadanie o peniaze v prípade zmluvy s množstvom výluk administratívne náročné. Poisťovňa si pravdepodobne vyžiada lekárske správy a podobné dôkazy, čo zaberá veľa času a behania po pobočkách. V dnešnej dobe, kedy sú čas peniaze, sa asi všetci chceme byrokratickej záťaži vyhnúť.

Komu sa teda poistenie oplatí?

Na základe predchádzajúcich častí sa podľa nás oplatí uzavrieť poistenie ak spĺňate jednu alebo viacero z týchto podmienok:

  • dokážete získať nízke poistné,
  • máte záväzky a nízky majetok,
  • čelíte zvýšenému riziku.

Nízke poistné

Pokiaľ u vás bude poisťovňa vnímať relatívne nízke riziko, umožní vám poistiť sa za lacno. Napríklad pri životnom poistení (riziko smrti či kritických chorôb) dokážu mladí ľudia získať oveľa výhodnejšiu cenu.

Pri havarijnom poistení vám zas bude hrať do karát, ak máte po 25ke, čistý štít v oblasti dopravných priestupkov a lacnejšie auto, ktoré nie je príliš staré. Keď už sme pri tom, konkrétne čísla, kedy je najlepšie predať a kúpiť auto, sme rozobrali v tomto článku.

Záväzky a nízky majetok

V prípade úmrtia, dlhodobej choroby alebo práceneschopnosti potrebujete dostatočný majetok na pokrytie výdavkov a splatenie dlhov. Pokiaľ ho nemáte, budú nad vami tieto riziká visieť ako Damoklov meč, je teda lepšie nasadiť si helmu poistenia. Týka sa to najmä mladých ľudí, resp. všetkých, ktorí si začali majetok budovať len nedávno a potrebujú ešte veľa času na jeho zhodnotenie.

Zvýšené riziko

Ak robíte manuálnu prácu, vaša stará mama mala kritickú chorobu alebo často šoférujete, hrozí vám väčšie riziko spomínaných výdavkov. Dajte si však pozor na výluky a screening. Viacero poisťovní vám dané riziko nemusí poistiť, prípadne sa vám pokúsi naúčtovať vyššiu cenu. Ideálne je teda hľadať ponuku s minimom výluk a previerok.

Ako si vybrať poistenie?

Pokiaľ vás predchádzajúca sekcia presvedčila, že by sa vám poistenie oplatilo, budete si musieť vybrať jednu z dostupných ponúk. Pri výbere odporúčame zvážiť niekoľko kritérií.

Prvým z nich je cena. Asi nikto nechce na poistnom platiť zbytočne veľa. Dajte si však pozor, aby cenou za lacné poistenie nebolo množstvo výluk a polročné byrokratické naťahovačky v prípade poistnej udalosti.

Hľadajte teda vhodný pomer ceny a rozsahu poistenia. Rozhodnite sa, ktoré riziká chcete mať poistené a nájdite ponuky, ktoré ich pokrývajú. Až potom medzi nimi hľadajte čo najnižšie poistné. Do výpočtu zahrňte aj všetky poplatky.

Pri voľbe typu poistenia si dajte tiež pozor, aby ste zbytočne nemíňali peniaze na budúce riziká, ktoré už zmluva nebude pokrývať. Môže sa vám stať, že sa v budúcnosti rozhodnete poistenie zrušiť, presunúť inam alebo upraviť. Vhodnejší teda môže byť model, ktorý nestanovuje rovnaké poistné na doživotie, ale postupne ho upravuje.

To nás privádza k ďalšiemu kritériu: flexibilita. Okolnosti sa menia, vybudovaný majetok časom rastie. V budúcnosti už teda nebudete potrebovať poistenie v rovnakej výške. Je preto dobré mať možnosť postupne znižovať poistnú sumu, prípadne poistenie kedykoľvek úplne zrušiť.

Posledným kritériom na zváženie je administratívna náročnosť spojená s výlukami a screeningom. Okrem toho, že nám predražujú poistenie, je behanie po lekároch a pobočkách časovo náročné a nepríjemné. Nájdením ponuky s minimom výluk a previerok si tak ušetríte čas aj nervy.

Niečo sa chystá

Snáď vám tento článok pomohol zorientovať sa v otázke, či sa vám poistenie oplatí a ako si nájsť tú správnu ponuku. Ak rozmýšľate nad uzavretím životného poistenia, zbystrite pozornosť! Finax už čoskoro vylepší svoju súčasnú ponuku poistenia.

Pribudne možnosť poistiť si nové riziká či zvýšenie poistnej sumy. Detaily predstavíme čoskoro. Nezabudnite sledovať naše sociálne siete, web či prehľad v appke, aby vám nič neuniklo.

Šimon Pekar
Šimon Pekar
Analyst
Kľučové slová
poistenie | životné poistenie
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.eu
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon