Životné poistenie
istota pre vašu rodinu

Zabezpečenie pre nečakané udalosti.
Výhodne, jednoducho a online!

Poistiť sa cez appku
Hero Desktop copy.png Hero Mobile copy.png

Prečo sa poistiť vo Finaxe?

Výhodná cena rozdelená podľa 5 vekových kategórií - čím ste mladší, platíte menej a viac vám zostáva na investovanie

Krytie až do 100 000 eur s minimom výluk - riziko smrti, invalidity, kritických chorôb a trvalých následkov úrazu

Jednoduché a zrozumiteľné poistenie - 4 balíky s krytím rôznych životných rizík a voliteľnou poistnou sumou

Online a bez preverovania zdravotného stavu - zisťujeme len index BMI a 3 otázky v zdravotnom dotazníku

Bez viazanosti so štvrťročnou úhradou poistného - vstúpte a vystúpte kedykoľvek bez obmedzení

appka poistenie2.png

Ako vyzerá poistenie u nás?

Finax ponúka skupinové poistenie od Komerční pojišťovny, a.s. Poistníkom je Finax a poistení sú klienti, ktorí uzavreli poistenie. Práve vďaka spoločnému zdieľaniu rizík je cena veľmi nízka

Aby ste si mohli poistenie uzatvoriť, je potrebné mať vo Finaxe investičný produkt. Ak ešte nie ste klientom Finaxu, stačí jednorazovo zainvestovať 10 €. Prečítajte si viac v našom blogu.

Naše poistenie môže kryť 4 kľúčové životné riziká v 4 balíkoch:

Varianty copy.png

Pre koho je poistenie vhodné?

Ste mladý človek s rodinou alebo záväzkami a nemáte ešte žiadny vybudovaný majetok? Ste správny adept na poistenie. Práve v mladom veku vie choroba alebo úraz najviac ovplyvniť naše budúce životy. Naopak, keď už máte majetok, ktorý by vedel kryť výpadok príjmu pre vašu rodinu alebo liečebné výdaje, poistenie už nie je nutnosťou.  No nikto z nás nechce predávať byt alebo sa radikálne obmedzovať v prípade nešťastnej udalosti. 

 

Ako uzatvoriť poistenie?

Poistite sa na pár klikov v mobilnej aplikácii Finax:

  1. zvoľte výšku poistnej sumy pre riziko smrti
  2. vyberte variant pripoistení
  3. vyplňte krátky zdravotný dotazník
  4. určte oprávnené osoby
  5. skontrolujte zmluvné podmienky
  6. a už len zaplaťte poistné a ste poistený

appka poistenie 2.png

Koľko bude stáť poistenie?

Cena nášho poistenia závisí od balíka poistených rizík, poistnej sumy a vášho veku. Veľmi výhodné je najmä pre mladších ľudí do 45 rokov. Ako príklad uvádzame štvrťročné ceny poistenia jednotlivých balíkov pre všetky vekové kategórie pri poistných sumách rizika smrti a invalidity 50 000 € a rizika kritických chorôb a trvalých následkov úrazu 10 000 €. 

CTA section copy.png

Ochráňte svoju rodinu poistením

Nespoliehajte sa na šťastie a neodkladajte poistenie

Poistiť sa cez appku