Finax Blog

Informace, které Vám pomohou ke správnému investování.

Jak se dařilo Finaxu v druhém roce jeho existence?

Finaxu se i ve druhém roce svého fungování podařilo dosáhnout odvážných plánů, které jsme si dlouhodobě stanovili. Počet klientů i majetek po správou splnil svůj cíl. Přinášíme vám přehledně zpracované výsledky Finaxu a několik zajímavých statistik našich investičních aktivit.

Radoslav Kasík | Výsledky Finaxu | 19. února 2020

Při založení Finaxu jsme se zavázali detailněji zveřejňovat výsledky naší činnosti, naše plány a cíle, jak bývá zvykem u veřejně obchodovaných společností. Chceme transparentně informovat naše klienty a partnery nad rámec našich zákonných povinností obchodníka s cennými papíry.

Základem získání důvěry je poznání vašeho partnera. S kůží na trh jsme šli hned po našem úvodním roce a závazku se budeme držet i nadále. Zhodnocení výsledků za rok 2018 naleznete v tomto článku.

Obdobná transparentnost nad rámec povinného zveřejňování není běžná mezi finančními institucemi ve středoevropském regionu. Kromě budování důvěry je naším cílem vytvořit tlak na celý finanční sektor, aby se začal chovat více ve prospěch klienta, z čehož by nakonec profitovali všichni zdejší investoři.

V úvodu minulého roku jsme zveřejnili naše plány na rok 2019. Přinášíme vám naše výsledky a odhalení, jestli se nám našich cílů podařilo v minulém roce dosáhnout. Vyhodnocení produktových, technických a provozních cílů spolu s plány na rok 2020 jsme zveřejnili v samostatném článku.

Rok 2018 ve Finaxu můžeme označit za rok založení a vstupu na trh. V prvních měsících jsme dolaďovali produkt, dokončovali stránku a technické zpracování a nastavovali marketingovou strategii.

Druhý rok naší existence, rok 2019, vnímáme jako rok založení. Finax si našel své místo na středoevropském trhu a vryl se do povědomí Středoevropanů. Naše značka začíná být rozeznávána, čehož důkazem je i návštěvnost stránky, která se v minulém roce v průměru pohybovala kolem 30 tisíc uživatelů měsíčně.

Objem majetku pod správou

 • Rok 2019 jsme ukončili s majetkem pod správou 20,2 mil. eur, což představuje nárůst o 597% a splnění plánu na 101% (cíl byl 20 mil. eur).
 • Určitě velkou zásluhu na naplnění našeho primárního cíle má tržní vývoj, tedy jeho silný růst v minulém roce.
 • Za necelé dva roky naší existence jsme dosud našim klientům vydělali více než 1,2 mil. eur.

Počet klientů

 • Počet aktivních klientů (aktivovaných smluv s majetkem na účtu) se vyšplhal na konci roku na 3846, což představuje nárůst o 464% a splnění plánu na 110% (cíl byl 3500 aktivních klientů)
 • Celkový počet uzavřených smluv dosáhl 4593 kusů. Podíl neaktivovaných smluv účtů, na které nebyly zaslány prostředky nebo nebyla u nich ověřena totožnost klienta, představuje slušných 16,3%.

 Podíl zahraničních klientů s trvalým bydlištěm mimo Slovenskou republiku činí 2,9%.

Zdroj získání klienta

 • Své služby nabízíme buď přímým online prodejem (registrace přes naši internetovou stránku) nebo přes externí prodej prostřednictvím finančních agentů (vázaných nebo samostatných).
 • Podíl externího prodeje, tedy podíl smluv uzavřených přes finanční agenty na celkovém počtu smluv, byl 47,8%, což představuje nárůst o více než 10 procentních bodů oproti roku 2018. Jde o přirozené vyústění rozšiřování partnerských sítí finančních zprostředkovatelů.
 • Ke konci roku jsme měli uzavřenou spolupráci s 21 agenty, z toho 14 bylo samostatných finančních agentů a 7 vázaných investičních nebo finančních agentů. Počet partnerů meziročně narostl o 40%.

Profil klienta a účtu

 • Finaxu se daří oslovovat hlavně mladší generaci, což odpovídá nastavení našeho produktu, že je nabízen online a marketingová strategie využívá primárně digitální nástroje.

 • Průměrný vklad klienta během celé existence Finaxu je 597 eur zohledňující jednorázové i pravidelné vklady.
 • Průměrná cílová částka na účtech, kde je nastavena a kterou by si klienti Finaxu chtěli investováním vybudovat, je 85 986 eur.
 • Průměrná strategie inteligentních investorů je podle průměru účtů 77:23 (akcie:dluhopisy) a podle majetkově-váženého průměru 70:30. Jde o poměrně dynamické portfolio v souladu s naším zaměřením na střednědobé a dlouhodobé investice a ošetření finančních cílů klientů s horizontem 5 let a více.

 • Nejčastější důvod, proč s námi klienti investují, je budování majetku, které je následované spořením na důchod a spořením pro děti.

Rok 2019 nebyl jednoduchý. Do Finaxu všichni jeho zaměstnanci a představitelé investovali skutečně enormní úsilí a množství času, což se odráží ve spokojenosti našich klientů a hlavně v dosažených výsledcích.

Jsme rádi, že se nám i ve druhém roce podařilo naplnit prakticky všechny naše odvážné plány do puntíku. Je za tím skutečně mnoho práce každé zúčastněné osoby.

Všem inteligentním investorům, všem našim příznivcům, partnerům a zaměstnancům jsme vděční za projevenou důvěru a spolupráci. Jsme přesvědčeni, že vaše vysoké nároky budeme schopni nadále uspokojovat a udržíme si náskok před konkurencí.

Jen tak dokážeme naplňovat naše poslání, které jsme si stanovili u zrodu Finaxu, a to přinést efektivní investiční nástroj na evropský trh, naučit lidi správně investovat, zvýšit jejich finanční vzdělání a udělat je majetnějšími a finančně nezávislými.

Děkujeme.

Získejte vyšší výnosy 

Vyzkoušejte levné fondy ETF bez daní z výnosů.


Radoslav Kasík
Radoslav Kasík
Head of Sales Strategy
Klíčová slova
Finax výsledky
Sdílej článek
| |

Nejčtenější články

6 rad bohatých lidí, které si můžete osvojit i vy | Finax.eu
12. července 2022

6 rad bohatých lidí, které si můžete osvojit i vy

Téměř 80 % bohatých lidí si svůj majetek vybudovalo od nuly a Juraj Hrbatý je jedním z nich. Svůj majetek nezdědil, ale propracoval se k němu. Stále se však drží při zemi a peníze nerozhazuje. Přečtěte si seznam jeho rad, které mohou i vám pomoci zlepšit finanční budoucnost.

Přečíst více
12 rad, jak měsíčně ušetřit tisíce korun | Finax.eu
8. ledna 2021

12 rad, jak měsíčně ušetřit tisíce korun

Buďme upřímní, šetření peněz je náročné. Pokud nevíte, jak se přinutit začít spořit, nejste v tom sami. Většina lidí žije od výplaty k výplatě, a to není v pořádku! Několika z vás pomůže seznam jednoduchých kroků.

Přečíst více
SKUTEČNÉ NÁKLADY AUTA - NEJVĚTŠÍ zbytečný výdaj | Finax.CS
12. listopadu 2020

Skutečné náklady auta - největší zbytečný výdaj

Pro některé je auto nástroj na přesouvání se z bodu A do bodu B, pro jiné symbolizuje společenský status, či úspěch. Málokdo si však uvědomuje, že auto je pro rodinu častokrát jedním z největších výdajů v jejich životě.

Přečíst více
22. října 2019

Finanční nezávislost – jak jít do důchodu mladý a bohatý

Zatímco se v České republice vedou debaty o tom, jak naučit lidi šetřit a rozumně investovat alespoň část vydělaných peněz, v zahraničí se v posledních letech dostává do popředí opačný trend. Stále více lidí si odkládá a investuje převážnou část svého příjmu za účelem dosažení finanční nezávislosti. Za peníze si totiž kromě pěkných věcí můžete koupit i něco mnohem cennější – čas a svobodu.

Přečíst více
Rádi Vám poradíme! 
Naplánuj si hovor
phone-icon