Jak se dařilo Finaxu v druhém roce jeho existence?

Finaxu se i ve druhém roce svého fungování podařilo dosáhnout odvážných plánů, které jsme si dlouhodobě stanovili. Počet klientů i majetek po správou splnil svůj cíl. Přinášíme vám přehledně zpracované výsledky Finaxu a několik zajímavých statistik našich investičních aktivit.

Radoslav Kasík | Výsledky Finaxu | 19. únor 2020

Při založení Finaxu jsme se zavázali detailněji zveřejňovat výsledky naší činnosti, naše plány a cíle, jak bývá zvykem u veřejně obchodovaných společností. Chceme transparentně informovat naše klienty a partnery nad rámec našich zákonných povinností obchodníka s cennými papíry.

Základem získání důvěry je poznání vašeho partnera. S kůží na trh jsme šli hned po našem úvodním roce a závazku se budeme držet i nadále. Zhodnocení výsledků za rok 2018 naleznete v tomto článku.

Obdobná transparentnost nad rámec povinného zveřejňování není běžná mezi finančními institucemi ve středoevropském regionu. Kromě budování důvěry je naším cílem vytvořit tlak na celý finanční sektor, aby se začal chovat více ve prospěch klienta, z čehož by nakonec profitovali všichni zdejší investoři.

V úvodu minulého roku jsme zveřejnili naše plány na rok 2019. Přinášíme vám naše výsledky a odhalení, jestli se nám našich cílů podařilo v minulém roce dosáhnout. Vyhodnocení produktových, technických a provozních cílů spolu s plány na rok 2020 jsme zveřejnili v samostatném článku.

Rok 2018 ve Finaxu můžeme označit za rok založení a vstupu na trh. V prvních měsících jsme dolaďovali produkt, dokončovali stránku a technické zpracování a nastavovali marketingovou strategii.

Druhý rok naší existence, rok 2019, vnímáme jako rok založení. Finax si našel své místo na středoevropském trhu a vryl se do povědomí Středoevropanů. Naše značka začíná být rozeznávána, čehož důkazem je i návštěvnost stránky, která se v minulém roce v průměru pohybovala kolem 30 tisíc uživatelů měsíčně.

Objem majetku pod správou

 • Rok 2019 jsme ukončili s majetkem pod správou 20,2 mil. eur, což představuje nárůst o 597% a splnění plánu na 101% (cíl byl 20 mil. eur).
 • Určitě velkou zásluhu na naplnění našeho primárního cíle má tržní vývoj, tedy jeho silný růst v minulém roce.
 • Za necelé dva roky naší existence jsme dosud našim klientům vydělali více než 1,2 mil. eur.

Počet klientů

 • Počet aktivních klientů (aktivovaných smluv s majetkem na účtu) se vyšplhal na konci roku na 3846, což představuje nárůst o 464% a splnění plánu na 110% (cíl byl 3500 aktivních klientů)
 • Celkový počet uzavřených smluv dosáhl 4593 kusů. Podíl neaktivovaných smluv účtů, na které nebyly zaslány prostředky nebo nebyla u nich ověřena totožnost klienta, představuje slušných 16,3%.

 Podíl zahraničních klientů s trvalým bydlištěm mimo Slovenskou republiku činí 2,9%.

Zdroj získání klienta

 • Své služby nabízíme buď přímým online prodejem (registrace přes naši internetovou stránku) nebo přes externí prodej prostřednictvím finančních agentů (vázaných nebo samostatných).
 • Podíl externího prodeje, tedy podíl smluv uzavřených přes finanční agenty na celkovém počtu smluv, byl 47,8%, což představuje nárůst o více než 10 procentních bodů oproti roku 2018. Jde o přirozené vyústění rozšiřování partnerských sítí finančních zprostředkovatelů.
 • Ke konci roku jsme měli uzavřenou spolupráci s 21 agenty, z toho 14 bylo samostatných finančních agentů a 7 vázaných investičních nebo finančních agentů. Počet partnerů meziročně narostl o 40%.

Profil klienta a účtu

 • Finaxu se daří oslovovat hlavně mladší generaci, což odpovídá nastavení našeho produktu, že je nabízen online a marketingová strategie využívá primárně digitální nástroje.

 • Průměrný vklad klienta během celé existence Finaxu je 597 eur zohledňující jednorázové i pravidelné vklady.
 • Průměrná cílová částka na účtech, kde je nastavena a kterou by si klienti Finaxu chtěli investováním vybudovat, je 85 986 eur.
 • Průměrná strategie inteligentních investorů je podle průměru účtů 77:23 (akcie:dluhopisy) a podle majetkově-váženého průměru 70:30. Jde o poměrně dynamické portfolio v souladu s naším zaměřením na střednědobé a dlouhodobé investice a ošetření finančních cílů klientů s horizontem 5 let a více.

 • Nejčastější důvod, proč s námi klienti investují, je budování majetku, které je následované spořením na důchod a spořením pro děti.

Rok 2019 nebyl jednoduchý. Do Finaxu všichni jeho zaměstnanci a představitelé investovali skutečně enormní úsilí a množství času, což se odráží ve spokojenosti našich klientů a hlavně v dosažených výsledcích.

Jsme rádi, že se nám i ve druhém roce podařilo naplnit prakticky všechny naše odvážné plány do puntíku. Je za tím skutečně mnoho práce každé zúčastněné osoby.

Všem inteligentním investorům, všem našim příznivcům, partnerům a zaměstnancům jsme vděční za projevenou důvěru a spolupráci. Jsme přesvědčeni, že vaše vysoké nároky budeme schopni nadále uspokojovat a udržíme si náskok před konkurencí.

Jen tak dokážeme naplňovat naše poslání, které jsme si stanovili u zrodu Finaxu, a to přinést efektivní investiční nástroj na evropský trh, naučit lidi správně investovat, zvýšit jejich finanční vzdělání a udělat je majetnějšími a finančně nezávislými.

Děkujeme.

Získejte vyšší výnosy 

Vyzkoušejte levné fondy ETF bez daní z výnosů.


Ohodnoťte článek:
Jak se dařilo Finaxu v druhém roce jeho existence?
Hodnocení: 5 4
Radoslav Kasík
Radoslav Kasík
Chief Investment Officer
Klíčová slova
Naše výsledky
Sdílej článek
| |

Nejčtenější články

22. říjen 2019

Finanční nezávislost – jako jít do důchodu mladý a bohatý

Zatímco se v České republice vedou debaty o tom, jak naučit lidi šetřit a rozumně investovat alespoň část vydělaných peněz, v zahraničí se v posledních letech dostává do popředí opačný trend. Stále více lidí si odkládá a investuje převážnou část svého příjmu za účelem dosažení finanční nezávislosti. Za peníze si totiž kromě pěkných věcí můžete koupit i něco mnohem cennější – svobodu.

Přečíst více
Finanční rezerva – v dobrém i ve zlém | Finax.cz
2. prosinec 2019

Finanční rezerva – v dobrém i ve zlém

Ztráta práce, delší pracovní neschopnost, zatékající střecha, pokažené auto či jen nečekaně vysoké nedoplatky na energiích. Pokud nechcete, aby takové poměrně běžné problémy přerostly do kritických rozměrů a zbytečných půjček, je třeba být na ně připraven. K tomu slouží finanční rezerva. Kolik byste si ale měli "odložit stranou"? Kde držet finanční rezervu? Stačí vám na ni běžný účet v bance, nebo ji můžete investovat?

Přečíst více
21. červen 2019

Proč rebalancujeme portfolia

Finax na český trh přinesl, jako jednu z několika novinek, automatizovaný pravidelný rebalancing, zohladnujuci princip danovo efektivneho investovania. Co toto cizí slovo znamená a jaké výhody nabízí pro vaše investice?

Přečíst více
31. říjen 2019

Diverzifikace - Jak vydělávat hodně s minimálním rizikem

Diverzifikace je základní podmínkou pasivního investování. Představuje skvělý jednoduchý nástroj snižování rizika investice a cestu k dlouhodobým a stabilním výnosům. Finax portfolia patrí mezi nejvíc diverzifikovaná na českém trhu. Jak funguje diverzifikace, co si pod ní lze představit a proč je důležitá pro vaše investice?

Přečíst více