Finax Blog

Informace, které Vám pomohou ke správnému investování.

Kdy si vybrat Bystrý vklad a kdy zase Inteligentní peněženku?

Přestože je dlouhodobé budování majetku klíčovou částí zdravých osobních financí, každý z nás má řadu krátkodobých cílů. Pro tyto účely Finax nabízí rovnou dva produkty – jsou nimi Bystrý vklad a Inteligentní peněženka. Mnoho inteligentních investorů si ale láme hlavu s tím, který z nich zvolit pro úspory potřebné v blízké budoucnosti. Přinášíme vám proto návod k vhodným krátkodobým produktům pro různé životní situace.

Šimon Pekar | Osobní finance | 24. května 2024

Finax loni významně upravil svou nabídku konzervativních investičních řešení: spustil svůj nejkonzervativnější eurový produkt Bystrý vklad a upravil strategii Inteligentní peněženky, čímž snížil její riziko a přizpůsobil ji doporučenému investičnímu horizontu.

Možná se na začátek ptáte, co vlastně znamenají konzervativní investiční řešení. Obecně se jedná o produkty s nízkým rizikem. Oproti dynamičtějším portfoliím jejich hodnota méně kolísá, poklesy nejsou tak výrazné a mají předvídatelnější výnos. Tato jistota má však svoji cenu – jejich průměrný dlouhodobý výnos je nižší než u dynamických řešení.

Kdy si vybrat Bystrý vklad a kdy zase Inteligentní peněženku? | Finax.eu

Konzervativní strategie jsou proto vhodné pro opatrné investory, kteří si nemohou dovolit riziko výrazných výkyvů hodnoty portfolia. Důvodů k tomu může být několik: úspory budou zanedlouho potřebovat nebo by jim příliš velká míra rizika zkrátka nedovolila klidně spát.

Hned na úvod chci říct, že zejména při dlouhodobých úsporách (které budete potřebovat nejdříve za 5–10 let) není důvod se obávat rizika finančních trhů. Právě při tomto investování si můžete dovolit dát investici čas na zotavení z případných poklesů. Připravit se o zvýšený výnos vás v takovém případě může zbytečně stát spoustu peněz. Při krátkodobém investování je však potřeba mít se na pozoru.

Pro nejopatrnější investory má Finax v nabídce hned dva produkty: Bystrý vklad a Inteligentní peněženku. Jelikož jsou si tyto dva produkty z hlediska složení velmi podobné, lidé často nevědí, který z nich je pro ně vhodnější. Pravidelně dostáváme dotazy, jak se liší a který si mají v jejich situaci vybrat.

Cílem tohoto blogu je odpovědět právě na takové otázky. Vysvětlíme si, z čeho se tato portfolia skládají a jaké jsou mezi nimi rozdíly. Také si podrobně popíšeme jejich rizika, potenciální výnosy a uvedeme několik konkrétních příkladů jejich využití.

Inteligentní investování vs. konzervativní produkty

Ačkoli samotné Inteligentní investování obsahuje strategie s nižší mírou rizika (v podobě dluhopisových portfolií), Bystrý vklad a Inteligentní peněženka šly s jeho snižováním ještě o krok dále.

Vůbec v nich například nenajdete akcie – majetkové cenné papíry, které dávají majitelům právo podílet se na zisku světových firem. Jelikož akcie nemají žádný garantovaný příjem (pokud firma zbankrotuje, hodnota jejích akcií zamíří téměř k nule), patří mezi rizikovější nástroje, jejichž hodnota v čase výrazněji kolísá.

Bystrý vklad i Inteligentní peněženka se skládají výhradně z fixně úročených (nebo dluhových) nástrojů, které nazýváme dluhopisy – tyto cenné papíry vyplácejí majitelům předem určené fixní platby. Každý z nich má určitou dobu splatnosti, po kterou bude vyplácet svůj úrok a následně po splacení jistiny zanikne.

To však stále neznamená, že jsou jejich platby garantované a nenesou žádné riziko. S dluhopisy se pojí dva hlavní typy rizika (přikládám odkaz na slovenský webinář):

 • Kreditní riziko: Jedná se o hrozbu, že vydavatel dluhopisu (např. firma nebo stát) nebude mít dostatek prostředků na splácení svého dluhu a vyhlásí bankrot. Majitelé dluhopisů v takovém případě nemusí obdržet všechny slíbené platby (kupóny a jistinu).
 • Úrokové riziko: Pokud úroky v ekonomice vzrostou, nově vydané dluhopisy budou nabízet vyšší výnos a stávající dluhopisy se tak stanou méně zajímavé. Jejich cena proto kvůli nižšímu zájmu investorů klesne, což se odrazí na hodnotě dluhopisových portfolií. Funguje to i naopak – pokud úroky v ekonomice klesnou, cena se u stávajících dluhopisů zvýší.

Portfolia Bystrého vkladu a Inteligentní peněženky tato rizika omezila dvěma způsoby. Aby se snížilo kreditní riziko, obsahují pouze dluhopisy spadající do tzv. investiční třídy. Tyto dluhopisy dostaly od ratingových agentur vysoké hodnocení, které odráží minimální šanci, že jejich vydavatel zbankrotuje. V praxi taková hodnocení dostávají jen státy vyspělých zemí a největší světové firmy.

Naopak strategie Inteligentního investování obsahují také tzv. high-yield dluhopisy (vydávané rizikovějšími firmami nebo rozvojovými zeměmi), které sice nesou vyšší kreditní riziko, ale na druhou stranu vyplácejí vyšší kupóny (výnos).

V grafu níže můžete vidět srovnání míry bankrotů pro tyto dva typy dluhopisů. Vidíte, že podíl zbankrotovaných dluhopisů investiční třídy nedosáhl 1 % ani v nejhorších ekonomických krizích posledních 40 let. U široce diverzifikovaného portfolia byste si jich vůbec nevšimli.

Kdy si vybrat Bystrý vklad a kdy zase Inteligentní peněženku? | Finax.eu

Zdroj: FIIG Securities, S&P Global Ratings

Úrokové riziko se zase dá zmírnit kratšími splatnostmi dluhopisů, které zařadíte do portfolia. Čím kratší je splatnost, tím méně je dluhopis citlivý na změny úroků v ekonomice. Bystrý vklad a Inteligentní peněženka proto obsahují nástroje s výrazně nižší splatností než strategie Inteligentního investování.

Jak se liší složení Bystrého vkladu a Inteligentní peněženky?

Obě portfolia se skládají z fixně úročených dluhových nástrojů, přičemž hlavním rozdílem je jejich splatnost.

Bystrý vklad obsahuje pouze ETF složená z nástrojů s extrémně krátkou splatností, kterými jsou dluhopisy se splatností do jednoho roku. Tyto nástroje nazýváme také jako nástroje peněžního trhu. Konkrétně v něm najdete: 

 • ETF kopírující úrokovou sazbu, za kterou si banky mezi sebou půjčují nadbytečné rezervy na jeden den (tzv. bankovní nebo „overnight“ úložky) – výnos těchto ETF tedy kopíruje krátkodobou eurovou úrokovou sazbu. Jelikož se tyto půjčky splácejí každý den, mají prakticky okamžitou splatnost a nulovou citlivost na změny úroků.
 • Státní a firemní dluhopisy investičního pásma se splatností do jednoho roku, což také zajišťuje extrémně nízkou citlivost na změny úroků a minimální riziko jejich nesplacení.

Také Peněženka obsahuje svůj podíl nástrojů peněžního trhu, protože 40 % její hodnoty tvoří ETF kopírující jednodenní eurovou úrokovou sazbu, které naleznete i v Bystrém vkladu. Zbytek však tvoří nástroje s delší, ale stále krátkou splatností, konkrétně:

 • Státní dluhopisy se splatností do 3 let
 • Firemní dluhopisy se splatností do 5 let

Peněženka má tedy o něco vyšší kolísavost hodnoty a citlivost na změny úroků v ekonomice (i když stále výrazně nižší než u Inteligentního investování).

Jak se liší jejich riziko?

Jelikož Inteligentní peněženka obsahuje nástroje s delší splatností, je zranitelnější vůči nárůstu úroků v ekonomice. V měsících, kdy úroky porostou (např. kvůli jejich zvýšení centrální bankou nebo nárůstu očekávání, že je bude zvyšovat), bude Peněženka dosahovat nižšího výnosu než Bystrý vklad, případně se může dočasně objevit i ztráta.

Můžete to vidět i v tomto grafu, který zobrazuje skutečnou výkonnost Peněženky a Bystrého vkladu od začátku roku 2024 (včetně poplatků Finaxu). Kvůli odolnější inflaci trhy během tohoto období zkrotily svá ambiciózní očekávání poklesu úroků ve druhé polovině roku. Peněženka se proto pohybovala kolem nuly (ačkoli vidíte, že byl pokles minimální), zatímco Bystrým vkladem tyto novinky neotřásly.

Kdy si vybrat Bystrý vklad a kdy zase Inteligentní peněženku? | Finax.eu

V grafu můžete také vidět, že Peněženka má kvůli mírně delší splatnosti vyšší kolísavost hodnoty než Bystrý vklad, jehož hodnota stoupá stabilně vzhůru. Bystrý vklad je méně rizikový než Peněženka.

Vývoj Bystrého vkladu bez kolísavosti si můžete ověřit také na transparentním účtu Dominika Hrbatého.

Podívejte se na Dominikův účet

I vy můžete investovat za stejných podmínek


Krátká splatnost Bystrého vkladu se však může změnit v nevýhodu, pokud začnou úrokové sazby klesat. Jeho nástroje jsou totiž splatné každý den, případně jednou za pár měsíců. Po uplynutí splatnosti zaniknou a vymění se za nově vydané nástroje, které budou mít v případě poklesu sazeb nižší úrok.

Bystrý vklad proto začne v takové situaci téměř okamžitě nabízet nižší výnos a tempo jeho růstu zpomalí. Výnos není garantován na určité období a závisí na aktuálních eurových sazbách v ekonomice.

Naopak Peněžence v takovém prostředí pomůže její delší splatnost. Pokud úroky klesnou (nebo jen narostou očekávání, že je bude centrální banka snižovat), ceny dluhopisů v reakci narostou. Je tedy o něco lépe pojištěna pro případ poklesu sazeb.

Ukázat si to můžeme na příkladu vývoje ke konci roku 2023, kdy prudce vzrostly očekávání, že centrální banky budou brzy moci posunout úroky na nižší úroveň. Můžete vidět, že se Peněžence v takovém období dařilo více než Bystrému vkladu.

Kdy si vybrat Bystrý vklad a kdy zase Inteligentní peněženku? | Finax.eu

A jak je to s očekávaným výnosem?

V současnosti je výnos do splatnosti těchto dvou produktů téměř stejný, o trošku vyšší výnos mají nástroje Bystrého vkladu. Je to kvůli tomu, že jsou úrokové sazby centrálních bank nadstandardně vysoké a v nejbližším období se očekává jejich postupné snižování – v takových situacích bývají krátkodobé úroky vyšší než ty dlouhodobější.

Historie nám ukazuje, že výnosy dlouhodobějších nástrojů bývají o něco vyšší než těch krátkodobých. Logicky to dává smysl – vyšší výnos je odměnou za riziko pozdější splatnosti a citlivosti na změny úrokových sazeb.

Tento princip můžete vidět i v grafu níže, který ukazuje rozdíl mezi výnosem 10letého a 3měsíčního německého státního dluhopisu. Pokud je graf nad nulou, desetiletý cenný papír nabízel vyšší výnos. Můžete vidět, že ve většině období (mimo časy ekonomické nervozity) tomu tak opravdu bylo.

Nejde sice o dokonalé srovnání (jelikož Peněženka obsahuje nástroje s kratší splatností než 10 let), hlavní myšlenka je však jasná. S vyšším rizikem dlouhodobějších nástrojů se většinou pojí odměna v podobě vyššího výnosu.

Kdy si vybrat Bystrý vklad a kdy zase Inteligentní peněženku? | Finax.eu

Ve většině období bude tedy očekávaný výnos Peněženky o něco vyšší, což kompenzuje její mírně vyšší rizikovost.

Kdy sáhnout po Bystrém vkladu?

Bystrý vklad doporučujeme zvolit v následujících dvou situacích:

 • Vkládané peníze budete potřebovat přibližně do jednoho roku.
 • Na vkladech nechcete vidět žádné výkyvy hodnoty (hledáte ekvivalent vysoce úročeného eurového spořicího účtu).

Níže naleznete několik konkrétních situací, pro které je Bystrý vklad jako stvořený:

 1. Daně: Vytváříte si na účtu rezervu, ze které plánujete v dubnu, případně květnu zaplatit daň z příjmu? Pak ji jistě budete potřebovat do jednoho roku – do té doby se vám peníze na účtu budou jen tak válet celé měsíce. Byla by proto škoda nevyužít vysokých úroků a peníze trochu nezhodnotit. Na účtu si můžete nastavit trvalý příkaz, díky kterého si vždy udržíte disciplínu a potřebnou částku odložíte. Podobnou strategii můžete zvolit i při jiných větších platbách, které provádíte jednou ročně (např. odvody na sociální a zdravotní pojištění).

 2. Dovolená: Letní dovolená u moře či zimní lyžování patří mezi výdaje, na které byste se měli předem připravit. Pro mnoho rodin jsou to jedny z největších ročních výdajů a pokrýt je na poslední chvíli z jednoměsíční výplaty nebo si na ně nedej bože půjčit může způsobit značný stres, kvůli kterému si tento odpočinek ani neužijete. Využití výnosů Bystrého vkladu vám dokáže spoření urychlit. Jelikož na vkladech dosáhnete i určitý výnos, našetříte svou cílovou částku rychleji, případně budete mít na konci více peněz, díky kterým si můžete na dovolené dopřát o něco více.

 3. Vánoce: Další skupina výdajů, která může přeměnit období svátků, klidu a rodinné pohody ve zbytečný stres, pokud nenajdete způsob, jak se na něj předem připravovat. Opět s tím může pomoci Bystrý vklad, automatizace vkladů a jejich zhodnocení. Stačí od léta posílat 1 000 korun měsíčně a v prosinci budete mít pěkný základ pro pohodlné nakupování dárků, jídla či cestování za rodinou.

 4. Část pohotovostní rezervy: Snažíme se dlouhá léta šířit myšlenku, že finanční rezerva ve výši 3–6 měsíčních výdajů by měla být absolutně základním stavebním kamenem vaší investiční cesty. Zároveň často říkáme, že podle nás nemusíte držet celou tuto částku na běžném účtu s nulovým úrokem. Drtivá většina nečekaných výdajů nebude vyžadovat vyčerpání celé této částky najednou – tak drahé a náhlé výdaje přijdou jednou za pár let, možná dokonce desetiletí. Část finanční rezervy proto můžete investovat a ochránit tak před inflací (minimálně nějakou část, řekněme ve výši 2 měsíčních výdajů, držte na účtu, aby byla okamžitě dostupná). Zbytek rezervy můžete směřovat právě do Bystrého vkladu, který můžete vybrat zhruba do týdne.

 5. Nákup elektroniky: Funguje to podobně jako v předchozích příkladech. Možná tušíte, že se vám zanedlouho pokazí mobil a chcete si vyčlenit peníze na koupi nového. Možná plánujete koupit nový notebook, modernější ledničku (čímž ušetříte také na energiích) nebo si chcete pořídit novější televizi. Na všechny tyto cíle se snadněji připravíte pomocí Bystrého vkladu (případně peníze alespoň zhodnotíte, než budete výměnu potřebovat).

 6. Úspory na vysoké škole: Na závěr mám i příklad z vlastního života zejména pro studenty na vysoké škole. Já i kamarádi, kteří také ještě studují (zejména v zahraničí), máme na účtech relativně vysoké částky, které nemůžeme vázat do rizikovějších investic, protože je pravděpodobně využijeme do konce studia. Já osobně držím nezainvestované vyšší úspory, které mi po škole poslouží jako pracovní rezerva – je to však dost peněz, abych zvládl dostudovat v případě, kdybych zítra přišel o práci nebo by se nedej bože něco v rodině přihodilo. Pokud jste v podobné situaci a máte k dispozici větší balík peněz, které budete během příštího 1 až 2 let potřebovat na financování studia, můžete je uložit v Bystrém vkladu a trochu si je za tu dobu bez kolísání hodnoty zhodnotit.


Před otevřením účtu si prosím přečtěte předobchodní informace.

A kdy vybrat Peněženku?

Inteligentní peněženku doporučujeme zvolit v následujících situacích:

 • Investované peníze budete potřebovat nejdříve za jeden až tři roky. Pokud je budete potřebovat do roka, vyberte spíš Bystrý vklad. Pokud za více než tři roky, raději zvolte smíšené portfolio Inteligentního investování.
 • Jste ochotni strpět mírnou kolísavost hodnoty a občasné malé poklesy výměnou za vyšší očekávaný výnos nebo také za možnost zafixovat si současné zvýšené výnosy na delší období („pojistka“ pro případ, že sazby klesnou).

Níže uvádíme několik příkladů, na které bychom využili Inteligentní peněženku:

 1. Větší rekonstrukce domácnosti: Víte, že budete v příštích letech muset vyměnit čerpadlo či střechu, případně plánujete k domu přistavět terasu? Peníze, které byste rádi použili k tomuto účelu, můžete vložit do Inteligentní peněženky a pravidelně do ní dále přispívat. Totéž platí v případě, že si chcete vytvořit vlastní fond na opravy v domácnosti, který budete pravidelně využívat podle potřeby. Pokud očekáváte, že z něj budete čerpat každé 2–3 roky, Peněženka je pro tyto peníze vhodnou destinací (a neříkám to jen jako hypotetický příklad – přesně k tomuto účelu ji využívá kolega Rado Kasík).
 2. Koupě nemovitosti: Peněženka může pomoci i při koupi nemovitosti. Možná předpokládáte, že budete mít příští rok našetřeno potřebných 10–20 % z ceny a začnete se pomalu poohlížet po vhodné nemovitosti, abyste do 2–3 let nakupovali. Přestože je fajn nechat do té doby peníze ještě pracovat, už byste s nimi neměli podstupovat příliš velké riziko. Pro takový účel můžete využít Inteligentní peněženku, případně peníze přesunout z rizikovějšího portfolia, ve kterém jste dosud šetřili.
 3. Svatba: Pokud začínáte přemýšlet nad tím, že v příštích letech bude vás nebo některé z vašich dětí čekat svatba, finanční plánování byste neměli podcenit a odkládat na poslední chvíli. S hostinou, hudbou, fotografem či svatebním dortem se pojí nemalé částky. Připravit se na tento velký den vám může pomoci Peněženka.
 4. Příprava na rodinu: Něco podobného platí i v případě, když začínáte přemýšlet nad založením rodiny a uvědomujete si, že s narozením prvního dítěte přijde mnoho výdajů, které si dopředu neumíte ani představit. Díky Peněžence se můžete začít pomalu připravovat a vybudovat si větší finanční rezervu, abyste byli na toto krásné, ale také náročné období připraveni.
 5. Výměna auta: Když už jsme u založení rodiny, s příchodem dalších dětí možná budete chtít vyměnit auto za větší, do kterého se všichni pohodlně vejdete. Možná jste spokojeni s velikostí a bezpečností současného auta, ale začíná přicházet období, kdy náklady na opravy a servis budou tak vysoké, že se jej nevyplatí ponechat. V obou případech získáte část prostředků ke koupi auta z prodeje současného a zbytek budete muset doplatit ze svých úspor. I v tomto případě doporučujeme zvážit Inteligentní peněženku. Mimochodem, pokud uvažujete o koupi auta, určitě si přečtěte sérii blogů od našeho CEO a zakladatele Ďuriho Hrbatého. Jeho články už mnoho lidí přesvědčily, že koupě ojetého auta namísto nového může patřit mezi nejlepší životní finanční rozhodnutí.

Otevřete si Inteligentní peněženku


Koruny, eura či jak to teda je?

Určitě přemýšlíte nad tím, jestli dává smysl krátkodobě investovat v eurech pomocí našich produktů, když vás nejspíš čekají korunové výdaje. Ke konci článku bych vám chtěl dát pár argumentů, proč to i tak může dávat smysl.

Prvním důvodem je daňový aspekt. Úroky na spořicích či termínovaných účtech jsou zdaněny 15% srážkovou daní, kterou odvádí banka – na daný účet vám tak přistane už čistý výnos. Pokud budeme uvažovat, že máte na korunovém vkladovém účtu úrok 4,5 % ročně, váš čistý zisk bude 3,825 % (výsledek získáme odečtením 4,5 % x 15 % od 4,5 %). Rozdíl mezi výnosy není tak markantní, jak se na první pohled může zdát.

Navíc u našich portfolií se můžete jednoduše vyhnout daním – buď pomocí 3letého časového testu nebo hodnotovým testem (úhrnný roční příjem z prodeje cenných papírů nesmí překročit 100 000 Kč). Za zdaňovací období můžete využít pouze jednu z uvedených možností (není možné je kombinovat).

Od začátku Finaxu propagujeme diverzifikaci, a to včetně té měnové. Pokud se snažíte aspoň něco vydělat na své finanční rezervě, nemusí být vůbec špatný nápad část investovat v eurech. Pokud navíc jste v investování nováček či nemáte úplně sklon k riziku, může být Peněženka či Bystrý vklad skvělým seznámím s investičním světem.

S měnovým rizikem se pojí nejenom to, že může celkový výnos investice snížit, ale také zvýšit. Nikdo neví, kde bude kurz koruny vůči euru za rok, dva či tři, ale pro investory s nižší averzí k riziku to může být argument, proč vyzkoušet investice mimo korunu, protože mohou benefitovat nejenom z růstu cen aktiv, ale také z oslabení koruny. Spekulování není přístup, který bychom doporučovali a všemi deseti schvalovali, ale je to zkrátka možná výhoda i nevýhoda při investování mimo domácí měnu.

A nakonec bych rád ještě zmínil cestování, dovolené či nákupy v zahraničí. Není tajemstvím, že plno Čechů rádo jezdí za mořem do Chorvatska, Španělska či Řecka, za sněhem do Itálie, Francie či Rakouska, na festivaly do Německa či Nizozemska nebo nakupují na zahraničních e-shopech, protože už v dnešní době nemusí řešit clo a můžou najít to pravé ořechové někde jinde. V takových případech se vám bude hodit více euro jak naše česká koruna, tak proč se postupně nepřipravit na větší eurový výdaj právě krátkodobými investicemi, které využívají nejvyšší úrokové sazby ECB v historii.

Věřím, že vám tento blog pomohl pochopit rozdíly mezi Bystrým vkladem a Inteligentní peněženkou a zjistit, který produkt je pro vás vhodnější. Máte-li další dotazy nebo nejasnosti, neváhejte se nám ozvat telefonicky na +420 245 501 654 nebo e-mailem na client@finax.eu.

Děkujeme za projevenou důvěru a zájem o naše konzervativní řešení! Budeme rádi, pokud se své krátkodobé úspory rozhodnete zhodnocovat právě ve Finaxu.

Šimon Pekar
Šimon Pekar
Analyst
Klíčová slova
bystrý vklad | Peněženka
Sdílej článek
| |

Nejčtenější články

6 rad bohatých lidí, které si můžete osvojit i vy | Finax.eu
12. července 2022

6 rad bohatých lidí, které si můžete osvojit i vy

Téměř 80 % bohatých lidí si svůj majetek vybudovalo od nuly a Juraj Hrbatý je jedním z nich. Svůj majetek nezdědil, ale propracoval se k němu. Stále se však drží při zemi a peníze nerozhazuje. Přečtěte si seznam jeho rad, které mohou i vám pomoci zlepšit finanční budoucnost.

Přečíst více
12 rad jak měsíčně ušetřit tisíce korun | Finax.CS
8. ledna 2021

12 rad, jak měsíčně ušetřit tisíce korun

Buďme upřímní, šetření peněz je náročné. Pokud nevíte, jak se přinutit začít spořit, nejste v tom sami. Většina lidí žije od výplaty k výplatě, a to není v pořádku! Několika z vás pomůže seznam jednoduchých kroků.

Přečíst více
SKUTEČNÉ NÁKLADY AUTA - NEJVĚTŠÍ zbytečný výdaj | Finax.CS
12. listopadu 2020

Skutečné náklady auta - největší zbytečný výdaj

Pro některé je auto nástroj na přesouvání se z bodu A do bodu B, pro jiné symbolizuje společenský status, či úspěch. Málokdo si však uvědomuje, že auto je pro rodinu častokrát jedním z největších výdajů v jejich životě.

Přečíst více
22. října 2019

Finanční nezávislost – jak jít do důchodu mladý a bohatý

Zatímco se v České republice vedou debaty o tom, jak naučit lidi šetřit a rozumně investovat alespoň část vydělaných peněz, v zahraničí se v posledních letech dostává do popředí opačný trend. Stále více lidí si odkládá a investuje převážnou část svého příjmu za účelem dosažení finanční nezávislosti. Za peníze si totiž kromě pěkných věcí můžete koupit i něco mnohem cennější – čas a svobodu.

Přečíst více
Rádi Vám poradíme! 
Naplánuj si hovor
phone-icon