Finax Blog

Informace, které Vám pomohou ke správnému investování.

PEPP vs. DIP: Co se více vyplatí?

Mnoho z vás už jistě slyšelo o Dlouhodobém investičním účtu (DIP), o kterém se debatovalo posledních několik let. Jaké má DIP charakteristiky, co přináší pro klienty Finaxu a jaké jsou rozdíly oproti námi nabízenému Evropskému důchodu (PEPP)? Odpovědi na tyto otázky a mnoho dalšího najdete v dnešním blogu. Jdeme na to!

Leo Petr | Osobní finance | 26. dubna 2024

Začneme pěkně od začátku. V zákonu č. 462/2023 Sb. došlo k vymezení „Produktů spoření na stáří“, což je označení pro daňově zvýhodněné produkty určené pro přípravu na stáří. K dosavadním produktům třetího pilíře nově přibyl také „Dlouhodobý investiční produkt (DIP)“.

DIP můžeme chápat ve 2 rovinách. První rovina je produktová, ve které DIP představuje český produkt, který můžete dobrovolně využívat jako investiční řešení k přípravě na stáří.

V rámci DIP se využívají investiční cenné papíry, nástroje peněžního trhu, dluhopisy a kryté dluhopisy či obdobné cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky, cenné papíry kolektivního investování a zajišťovací (ne investiční/spekulační) deriváty. Jedná se o řízená portfolia s různými strategiemi, podílové listy podílových fondů, ale také individuální investiční účet, který si spravujete kompletně sami.

Druhá rovina je rovina daňová. Příspěvky do DIP do výše 48 000 Kč ročně snižují střadateli základ daně (úhrnně pro všechny Produkty spoření na stáří), což představuje daňovou úsporu 7 200 Kč při 15% a 11 040 Kč při 23% dani z příjmu.

Podmínky pro daňové zvýhodnění jsou:

  • spoření po dobu min. 120 měsíců,
  • výběr nejdřív v 60 letech.

Při nedodržení těchto podmínek, tedy při předčasném výběru, je nutné zpětně vrátit již využitou daňovou podporu až za 10 zdaňovacích období. V případě, že dostáváte příspěvky od zaměstnavatele, budete muset ze získaných prostředků odvést daň z příjmu. Navíc tímto přestává být váš produkt daňově zvýhodněn.

Do daňového režimu DIP spadají nejen lokální produkty, ale také obdobné produkty zahraničních institucí s oprávněním poskytovat takový produkt v Evropské unii.

Pokud vás nyní napadla spojitost s naším Evropským důchodem, formálně panevropský osobní penzijní produkt (PEPP), tak přemýšlíte správně – díky této novele získal náš penzijní produkt atraktivní daňové zvýhodnění, které mohou využívat všichni naši klienti s českou daňovou rezidencí.

Co se týče výplatní fáze, tak pro oba produkty je možné využít 2 způsobů, jak se vyhnout placení daní. První možností, jak se vyhnout dani ze zisku, je splnění 3letého časového testu, tedy počkat s prodejem alespoň 3 roky od nákupu (§ 4 odst. 1 písm. u) zákona č. 586/1992 Sb.). Tuto podmínku nebude těžké splnit, jelikož většina z nás má do důchodu desítky let a pro daňové zvýhodnění příspěvků musíte mít produkt alespoň 10 let.

Při prodeji se následně využívá metoda FIFO (First In, First Out) – to znamená, že při výběru se jako první odprodají nejdříve koupené, tedy nejdéle držené cenné papíry.

Druhý způsob, jak se legálně vyhnout daním, se pojí s nepřekročením ročního úhrnného příjmu z prodeje cenných papírů ve výši 100 000 Kč (§ 4 odst. 1 písm. t) zákona č. 586/1992 Sb.).

Možnosti není možné kombinovat ve stejném zdaňovacím období a v praxi drtivá většina střadatelů bude využívat první zmíněnou možnost – 3letý časový test.

Rád bych ještě upozornil na fakt, že v daňovém režimu DIP nakonec není uplatněn portfoliový přístup – to znamená, že pokud budete mít produkt pod daňovým režimem DIP, na kterém se bude aktivně obchodovat (nakupovat, prodávat či přijímat (dividendy), může vám vzniknout daňová povinnost, kterou budete muset uhradit peněžními prostředky mimo tento účet. Pokud byste chtěli vzniklou daň uhradit právě z DIP, porušili byste podmínku pro daňové zvýhodnění.

Nejenom u Evropského důchodu, ale při všech našich produktech provádíme za naše klienty rebalancing, který zvyšuje výnos až o 0,5 % ročně. Nemějte ale strach, že by vám vznikla daňová povinnost – všechna portfolia totiž rebalancujeme se zohledněním časového testu.

Podmínky daňového zvýhodnění produktů DIP a PEPP jsme si vysvětlili, ale jak je to s celkovou charakteristikou, jednotlivými parametry a legislativou těchto produktů? Na to se podíváme hnedka vzápětí.

Legislativní jistota

První a nejvýraznější rozdíl mezi DIP a PEPP je legislativní ukotvení. Jak jsem zmiňoval na začátku článku, DIP spadá do českého práva, konkrétně do zákonu č. 462/2023 Sb.

Oproti tomu PEPP má veškeré parametry stanovené v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238 ze dne 20. června 2019 o panevropském osobním penzijním produktu (PEPP) pod záštitou evropského práva. Nařízení klade mimo jiné důraz na to, aby byl majetek klienta striktně oddělen od majetku společnosti.

Dohled nad DIP má na starost Česká národní banka (ČNB). U PEPP se o dohled stará národní regulátor (v našem případě opět ČNB) a ještě navíc Evropský orgán pro pojišťovnictví a důchodové pojištění (EIOPA).

Jelikož PEPP vzešel z práva EU, představuje pro investory mnohem větší legislativní jistotu a předvídatelnost než lokální DIP. Parametry PEPP byly prosazeny a jsou platné ve všech 27 státech EU. Evropská legislativa navíc dovoluje změny pouze jednou za 5 let a je téměř nemožné, aby došlo ke změnám, které by byly v neprospěch investora.

To samé bohužel neplatí u DIP, jelikož se klidně může stát, že by se tahle nebo další vlády jednoduše rozhodli produkt z různých důvodů změnit – ať už by se jednalo o nástroje, které se mohou využívat, subjekty, které mohou produkt nabízet, či dokonce celý DIP kompletně zrušit.

Takovou situaci jsme si už zažili na vlastní kůži v případně II. důchodového pilíře. Ten byl zaveden v rámci tzv. Velké důchodové reformy k 1. 1. 2013 vládou Petra Nečase (ODS). ČSSD v roli opozice deklarovala, že pokud se dostane k moci, tak II. pilíř zruší, což se také stalo a k 1. 1. 2016 bylo důchodové spoření zrušeno.

Pokud se připravujeme na důchod dvacet, třicet či více let, měli bychom si vybrat takový produkt, který s námi celou tu dobu vydrží. A na to bychom neměli zapomínat.

Poplatková politika

Každý správný investor se zajímá nejen o potenciální výnosy, které bezesporu patří k nejdůležitějším aspektům investice, ale také o poplatky.

Nařízení o PEPP stanovuje horní hranici celkových ročních poplatků hrazených poskytovateli na úroveň 1 % z akumulovaného kapitálu. Oproti tomu zákon vůči DIP žádné omezení či limit nestanovuje.

U PEPP si tedy můžete být jistí, že nebudete platit více než 1 % ročně z vašeho majetku danému poskytovateli. U DIP tuto jistotu nemáte a pokud o něm uvažujete, dobře si prostudujte poplatkovou strukturu daného produktu.

Finax navíc šel ještě dál a u Evropského důchodu snížil roční poplatek až na 0,60 % + DPH, který si navíc můžete snížit až na nulu nejrůznějšími slevovými akcemi, které se dají kombinovat, např. za pozvání přátel a přesun investice.

Chcete si zajistit kvalitní důchod,
který si užijete plnými doušky?

Stačí si otevřít Evropský důchod od Finaxu.

Přenositelnost

Stěžejní myšlenka pro vytvoření PEPP byla, aby střadatelé mohli mít jeden jediný produkt, který by s nimi cestoval, kam by je jejich kariéra zavanula. A to se také povedlo.

Pokud se rozhodnete připravovat na stáří pomocí PEPP či DIP, tak je úplně jedno, kde v EU pracujete. Navíc vás ani nemusí trápit, pokud by ve státě, kam se chystáte, ještě nebyl váš produkt dostupný – můžete si totiž nadále přispívat do toho stávajícího za stejných podmínek. 

Velký rozdíl mezi PEPP a DIP je při daních v zahraničí. Už jsme si řekli, že PEPP u nás spadá do daňového režimu DIP, tudíž oba produkty mají stejné daňové zvýhodnění s totožnými podmínkami v České republice.

Pokud byste se ale přestěhovali do zahraničí, tak v případě PEPP se bude daňové zvýhodnění řídit lokálními podmínkami, ať už budete daňovým rezidentem kterékoliv země EU. Je to z důvodu, že PEPP pochází z evropského práva a státy mají povinnost toto nařízení reflektovat do lokální legislativy.

Představte si, že se přestěhujete za prací do Itálie, kde si můžete vaše příspěvky odečíst od základu daně až do výše 5 164 € ročně, anebo do Nizozemska, ve kterém si můžete daňový základ snížit dokonce o 15 317 € ročně. V obou případech tak na daních ušetříte nemalé peníze.

Je také potřeba zdůraznit, že se v dané zemi musíte stát daňovým rezidentem, abyste měli nárok na jejich daňové zvýhodnění.

Pro DIP toto bohužel neplatí, protože DIP „zná“ pouze právo české. Pokud si teda budete přispívat na váš český DIP účet z Nizozemska, na žádné daňové zvýhodnění nebudete mít nárok. Pouze pokud se později vrátíte do Česka, nebudete muset zdaňovat výnosy, protože pro vás jako českého daňového rezidenta opět platí české daňové zákony (viz časový a hodnotový test na začátku článku).

Zaměstnavatelské příspěvky

Do obou produktů mohou přispívat také zaměstnavatelé. V daňovém režimu Produktů spoření na stáří včetně DIP příspěvky až do 50 000 Kč ročně na jednoho zaměstnance snižují základ daně, a tudíž jsou osvobozeny od daně a odvodů.

I v této kategorii má PEPP mírně navrch, protože je vhodnějším řešením pro mezinárodní korporace, které preferují jednotný globální produkt v rámci všech zemí EU, kde působí, před lokálními řešeními. Díky PEPP tak firmy mohou snížit administrativní náklady (např. nemusí sledovat aktuální trendy penzijních produktů v každé zemi zvlášť) a zvýší atraktivitu na poli zaměstnaneckých benefitů tím, že budou všude poskytovat příspěvek na stejný typ důchodového produktu.

Mimo jiné i v ostatních státech EU jsou na straně zaměstnavatelů daňové úlevy, např. na Slovensku jsou příspěvky do 500 € ročně osvobozeny nejen od daně z příjmu, ale také odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Avšak pokud by slovenský zaměstnavatel přispíval na český DIP, neměl by na české ani slovenské daňové zvýhodnění nárok.

Navíc Finax v případě Evropského důchodu vede evidenci příspěvků podle poskytnutého rozpisu a generuje podklady k daňovému přiznání pro zaměstnance i zaměstnavatele, aby snížil firmám administrativní náklady a udělal službu zas o trošku jednodušší.

Pokud jste zaměstnavatel, který by chtěl nabízet příspěvky PEPP jako pracovní benefit pro své zaměstnance, domluvte si s námi schůzku pomocí tlačítka níže. Rádi vám poskytneme další podrobnosti.

Naplánujte si 15minutový hovor zdarma

Pomůžeme Vám začít a dozvědět se více o Finaxu.

 

Produkt překonávající inflaci a modelování

Aby mohl produkt získat označení PEPP, musí poskytovatel prokázat, že jeho produkt dokáže ve složitém matematickém (stochastickém) modelování s vysokou pravděpodobností překonat inflaci.

V rámci vyhodnocení jsou stanoveny souhrnný ukazatel rizika (SRI), který se skládá z hodnocení a) bezpečnosti a b) rizikovosti produktu, a celková výnosnost produktu.

Bezpečnost představuje pravděpodobnost, že střadatel bude mít na konci doby spoření naspořenou menší částku, než je výše příspěvků očištěná o inflaci. Rizikovost vyjadřuje očekávanou ztrátu, kterou může střadatel PEPP očekávat, pokud jeho úspory klesnou pod úroveň příspěvků očištěných o inflaci.

Aby bylo možné produkty PEPP mezi sebou snadno porovnávat, nařízení stanovuje jednotný formát klíčového informačního dokumentu (PEPP KID) s jasně danou strukturou a informacemi, aby potenciální střadatel mohl udělat objektivní rozhodnutí. Na stránkách EIOPA se dokonce můžete podívat na všechny nabízené produkty PEPP v EU a porovnat si je mezi sebou (a to včetně poplatkové struktury, očekávaného zhodnocení atd.).

Více informací naleznete v našem dokumentu KID Základního a Alternativního PEPP a také Metodika výpočtu souhrnného ukazatele rizika a výnosu pro produkt PEPP a Informace o scénářích výkonnosti.

Na druhou stranu podobné legislativní požadavky u DIP zavedeny nebyly, tudíž je zde riziko, že jednoduše vámi vybraný produkt nemusí být dostatečně dobrý, protože nemusel projít důsledným modelováním a testováním a jeho informační dokument není úplně transparentní.

Techniky snižování rizika a výplatní fáze

Nikdo by nechtěl zažít situaci, kdy by těsně před začátkem čerpání vybudovaného majetku spadly trhy o desítky procent, a to samé také platí v případě přípravy na důchod. Zákonodárci EU mysleli i na toto a přidali do nařízení o PEPP body spojené se snižováním rizika.

Poskytovatel PEPP má na výběr ze 2 možností. Buď musí vytvářet záruky na investovaný kapitál anebo se řídit strategií životního cyklu, která spočívá v postupném překlápění části dynamického podílu portfolia do konzervativní složky. Zároveň se však podporuje myšlenka růstového investování i během výplaty, protože v současnosti se tráví v důchodu okolo 25 let a je škoda, aby byl tak dlouho majetek v čistě konzervativních nástrojích a okrádali jste se tak o potenciální výnos.

Třeba v našem Evropském důchodu během výplatní fáze investujete ze 60 % do akciových ETF, aby váš majetek nadále rostl. Zbytek portfolia tvoří dluhopisová ETF.

Mimochodem, toto výplatní portfolio vzrostlo za rok 2023 o 13,8 % v korunovém vyjádření. Alternativní PEPP (80 % akciových ETF) rostl o 15,8 % a Základní PEPP (100 % akciových ETF) si připsal dokonce 17,6 %. Pokud vás zajímají další výsledky našich portfolií, doporučuji si přečíst tento blog.

Upozornění: Výnosy při investování nejsou garantované. Investování je rizikové a výsledkem investice může být také ztráta. Přečtěte si, jaká rizika se pojí s investováním.

Zároveň ale regulace není tak striktní jako u penzijního připojištění (PP), které musí garantovat nezáporný výnos i během akumulační fáze, či doplňkového penzijního spoření (DPS), kdy 10 let před výplatou (pokud si vyloženě nezažádáte o setrvání v akumulační strategii do začátku čerpání) i během ní míří vaše prostředky do povinně konzervativního fondu, aby nedošlo k výraznému propadu.

Může se to zdát jako logické řešení, což nepopírám, ale bohužel se v těchto případech jedná o neadekvátní nastavení celé myšlenky. To má za následek, že transformované fondy (PP) za roky 2013 až 2022 mají průměrnou výkonnost 1,10 % p.a. a povinně konzervativní fondy (DPS) za roky 2013 až 2023 dokonce 0,95 % p.a., což ani zdaleka nepřekonává inflační cíl ve výši 2 % a není vhodným argumentem pro velmi vysoké poplatky (zdroj: APSČR). Ale o tomto tématu si povíme víc někdy jindy.

Zpátky ale k DIP. Novela nestanovuje žádné povinnosti ohledně optimalizace rizika při výplatní fázi. Dejte si proto pozor nejenom na akumulační fázi, ale také na tu výplatní – obzvlášť v případě, pokud si portfolio spravujete sami.

A co se týče možností výběru, tak pro PEPP i DIP jsou hned 3 možnosti:

  • jednorázové vyrovnání
  • postupné min. 10leté čerpání,
  • kombinace dvou předešlých možností.

Pojištění vkladů

Z bankovnictví známe systém pojištění vkladů do výše 100 000 €, kdyby banka, ve které máme svou hotovost, zkrátka zkrachovala či přestala fungovat, např. v únoru 2022 Sberbank CZ, které byla pozastavena činnost.

V investičním prostředí existuje něco podobného, tzv. Garanční fondy. V každém státě se oficiální název mírně liší, ale jedná se o jedno a to samé. Jelikož se v každém státě liší také parametry pojištění, je možné pomocí PEPP provádět „arbitráž“, protože můžete i tento aspekt zohlednit při výběru produktu.

V České republice funguje Garanční fond obchodníků s cennými papíry, který poskytuje náhradu za 90 % nevydaného zákaznického majetku, nejvýše však do výše 20 000 €. Většina DIP produktů bude kryta tímto fondem.

Na druhé straně investice do našeho Evropského důchodu jsou pojištěné až do výše 50 000 € díky slovenskému Garančnímu fondu investic, což představuje 2,5krát větší objem pojištěného majetku oproti Česku, což jistě každý investor ocení.

A shrnutí na závěr

Porovnali jsme si PEPP a DIP z mnoha úhlů a aspektů, a proto na konec ještě uvádím přehledovou tabulku, abyste měli všechny probírané informace přehledně na jednom místě.

PEPP vs. DIP: Co se více vyplatí? | Finax.eu

Zdroj: Zákony č. 462/2023 Sb. a č. 586/1992 Sb., Nařízení o PEPP

Jsme velmi rádi, že náš Evropský důchod získal díky DIP atraktivní daňové zvýhodnění. PEPP totiž vnímáme jako revoluční nástroj, který umožňuje střadatelům objektivně vybírat produkty, na které jsou kladeny striktní a náročná pravidla. Díky nim je obrovská šance, že budou vznikat kvalitní produkty, které kombinují všechny potřebné předpoklady úspěšné investice – atraktivní výnosy, nízké poplatky, daňové zvýhodnění, diverzifikaci a žádné starosti. A přesně takovým je náš Evropský důchod, o kterém si můžete více přečíst v tomto blogu.

Myslete na svoji budoucnost a začněte se na ni připravovat co nejdříve. A pokud si říkáte, že „do důchodu ještě daleko“, tak právě tento argument hraje ve váš prospěch. Čím delší máte horizont a můžete tak déle investovat, tím více času necháte k projevení osmého divu světa – složeného úročení. Teď už opravdu není na co čekat.

Leo Petr
Leo Petr
Technical Business Analyst
Klíčová slova
důchod
Sdílej článek
| |

Nejčtenější články

6 rad bohatých lidí, které si můžete osvojit i vy | Finax.eu
12. července 2022

6 rad bohatých lidí, které si můžete osvojit i vy

Téměř 80 % bohatých lidí si svůj majetek vybudovalo od nuly a Juraj Hrbatý je jedním z nich. Svůj majetek nezdědil, ale propracoval se k němu. Stále se však drží při zemi a peníze nerozhazuje. Přečtěte si seznam jeho rad, které mohou i vám pomoci zlepšit finanční budoucnost.

Přečíst více
12 rad jak měsíčně ušetřit tisíce korun | Finax.CS
8. ledna 2021

12 rad, jak měsíčně ušetřit tisíce korun

Buďme upřímní, šetření peněz je náročné. Pokud nevíte, jak se přinutit začít spořit, nejste v tom sami. Většina lidí žije od výplaty k výplatě, a to není v pořádku! Několika z vás pomůže seznam jednoduchých kroků.

Přečíst více
SKUTEČNÉ NÁKLADY AUTA - NEJVĚTŠÍ zbytečný výdaj | Finax.CS
12. listopadu 2020

Skutečné náklady auta - největší zbytečný výdaj

Pro některé je auto nástroj na přesouvání se z bodu A do bodu B, pro jiné symbolizuje společenský status, či úspěch. Málokdo si však uvědomuje, že auto je pro rodinu častokrát jedním z největších výdajů v jejich životě.

Přečíst více
22. října 2019

Finanční nezávislost – jak jít do důchodu mladý a bohatý

Zatímco se v České republice vedou debaty o tom, jak naučit lidi šetřit a rozumně investovat alespoň část vydělaných peněz, v zahraničí se v posledních letech dostává do popředí opačný trend. Stále více lidí si odkládá a investuje převážnou část svého příjmu za účelem dosažení finanční nezávislosti. Za peníze si totiž kromě pěkných věcí můžete koupit i něco mnohem cennější – čas a svobodu.

Přečíst více
Rádi Vám poradíme! 
Naplánuj si hovor
phone-icon