Finax Blog

Informace, které Vám pomohou ke správnému investování.

Rok pochybností a příležitostí: Výkonnost Finaxu v roce 2023

Navzdory mnoha důvodům k panice se finančním trhům v uplynulém roce dařilo mimořádně dobře. Inflace klesla, recesi se globální ekonomika vyhnula a mohli jsme být svědky prudkého oživení. Jak tuto příležitost využila pasivní portfolia společnosti Finax? Podívejte se na náš pravidelný přehled výkonností.

Šimon Pekar | Výsledky Finaxu | 20. března 2024

Data pro tento blog jsem začal připravovat krátce poté, co index S&P 500, který tvoří hlavní složku většiny pasivních portfolií (včetně strategií Inteligentního investování), překonal předchozí rekord z ledna 2022. Dosáhl tak nového historického maxima a zotavil se z dvouletého poklesu.

Podle našeho názoru uplynulý rok ukázal snad všechna možná nebezpečí spekulací a pokusů načasovat trh. Ještě v lednu 2023 nebylo mnoho důvodů k optimismu. Inflace byla navzdory prudkému nárůstu úrokových sazeb stále vysoká, těsně za hranicemi EU zuřila válka a ziskovost největších světových společností klesala.

V průběhu roku se objevily další důvody k obavám: na jaře jsme zažili 3 ze 4 největších bankrotů v americké historii, na podzim vypukla válka v pásmu Gazy a přinesla nové obavy z drahých energií.

Jak se trhům během takového roku dařilo? Rychle rostly. Začalo to na jaře jako prudká rallye koncentrovaná v technologických akciích poháněná všeobecným nadšením a optimismem pro umělou inteligenci. Většina růstu globálního trhu však přišla na konci roku, kdy si investiční svět náhle uvědomil, že inflace zpomalila, aniž by vyvolala recesi, a na obzoru může být první snížení úrokových sazeb.

Akciové trhy tak uzavřely rok výrazně výše, než většina lidí očekávala. V souladu s našimi očekáváními se začaly zotavovat i dluhopisové indexy, které také ukončily rok 2023 v zelených číslech.

Toto byl konečný výsledek. V průběhu roku však trhy využily několik příležitostí k otestování trpělivosti investorů. Dluhopisové indexy strávily většinu roku v červených číslech, přičemž náhlý nárůst přišel až během posledních dvou měsíců. Akcie také mezi srpnem a říjnem zaznamenaly meziroční dvouciferný pokles, aby se poté prudce otočily.

Oživení trhu má dvě záludné vlastnosti. Často se objevuje právě v době největšího pesimismu, protože trhy v těchto obdobích nemají velká očekávání, takže je snazší je příjemně překvapit. Kromě toho k největším výnosům dochází často během krátkého období, v našem případě konkrétně v listopadu a prosinci minulého roku.

Pokud opustíte trh s nadějí, že se vrátíte při lepších cenách, očekávaný pokles obvykle buď nenastane, anebo se vám jej nepodaří v ten správný čas zachytit. Potom vám snadno utečou silné měsíce, které vytvářejí většinu celoročních zisků, a zbytečně se tak připravujete o peníze.

Právě proto je důležité, abyste se řídili pravidly Inteligentního investování: vždy zůstaňte zainvestovaní a medvědí trhy využijte k nákupu cenných papírů za zvýhodněné ceny (pojem „medvědí trh“ označuje negativní trend na finančních trzích, kdy většina investorů prodává aktiva a pokles od předchozího vrcholu přesáhl 20 %).

Jak si Finax vedl v tomto roce plném nejen pochybností a nejistoty, ale také příležitostí? Vyplatil se jeho pasivní přístup? Níže uvedené výkonnostní tabulky poskytují odpovědi na tyto otázky.

Pokud aktuálně využíváte konkurenční investiční produkt a výsledky vás přesvědčí, že by se ve Finaxu vašim úsporám dařilo lépe, využijte naši slevu za přesun investice.

Pokud prokážete přesun své investice od konkurence k Finaxu, budeme polovinu převedené částky spravovat zdarma po dobu dvou let, což vám umožní získat vyšší čistý výnos. Přijímáme širokou škálu alternativních investičních možností včetně podílových fondů, přímých investic prostřednictvím brokera, investičních nemovitostí nebo kryptoměn. Více se o slevě dozvíte v tomto článku.

Upozornění k uváděným údajům: Všechny údaje vážící se k vývoji portfolií Finaxu představují skutečně dosaženou výkonnost vzorových portfolií v měně EUR. Výsledky jsou převedeny na CZK při spotových kurzech EURCZK (zdroj: Bloomberg). Návratnost vaší investice se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání měn, pokud je vaše investice provedena v jiné měně, než která se používá při výpočtu výkonnosti. Způsob počítání skutečné výkonnosti jsme popsali v článku Jak počítáme skutečnou výkonnost portfolií Finaxu? Minulé výsledky nejsou zárukou budoucích výnosů a výsledkem vaší investice může být i ztráta. Informujte se, jaká rizika podstupujete při investování.

Upozornění k daňové povinnosti: Daňový režim závisí na jednotlivých poměrech každého klienta a může se měnit. Příjmy z úplatného převodu cenných papírů jsou osvobozeny od daně, pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období částku 100 000 Kč (viz § 4 odst. 1 písm. t) zákona č. 586/1992 Sb.), anebo po uplynutí 3 let mezi nabytím a úplatným převodem (viz § 4 odst. 1 písm. u) zákona č. 586/1992 Sb.); osvobození se nevztahuje na příjmy z úplatného převodu cenných papírů, které jsou nebo byly zahrnuty do obchodníku majetku, a to do 3 let od ukončení činnosti. Příjmy z prodeje fondů ETF tvořících portfolia Finaxu výše uvedené podmínky daňového osvobození splňují. Režim zdanění portfolií Finaxu se může v budoucnu změnit. U portfolií Finaxu nezohledňujeme možnou daňovou povinnost u případného rebalancingu v předchozím roce.

Vývoj ETF

Níže uvedený graf ukazuje výkonnost ETF fondů, které tvoří portfolia Inteligentního investování. Aby byl graf přehlednější, zahrnuli jsme pouze 3 nejvíce a 3 nejméně úspěšné pozice. Je však vidět, že i ty méně úspěšné pozice skončily v pěkných zelených číslech.

Rok pochybností a příležitostí: Výkonnost Finaxu v roce 2023 | Finax.eu

V roce 2023 získala pasivní portfolia většinu svého výkonu z akcií amerických společností a velkých evropských společností. Naopak akcie firem z rozvojových zemí (které byly zatíženy bojující čínskou ekonomikou) a ETF pro sledování dluhopisů (které byly v první polovině roku nadále tlačeny dolů rostoucími úrokovými sazbami) dosahovaly nižších výnosů.

Všechny pozice Finaxu ukončily rok v zisku. Jak jsme očekávali, v plusu skončily také dluhopisy, přestože jejich oživení začalo až ke konci roku. Už nějakou dobu zdůrazňujeme, že dluhopisy se stanou vysoce atraktivní, jakmile inflace zpomalí a centrální bankéři přestanou zvyšovat úrokové sazby. Po letech nulových sazeb mají tyto cenné papíry konečně konkurenceschopné výnosy a mohou nakonec získat další podporu díky snižování úrokových sazeb.

Dynamické strategie

Porovnání tradičně seřadíme podle souhrnného ukazatele rizik (SRI). Způsob jeho výpočtu určuje evropský regulátor a všechny podílové fondy v EU jsou povinny jej zveřejňovat ve svých dokumentech klíčových informací (KID).

Finax jako licencovaný broker není povinen toto číslo u svých portfolií zveřejňovat. Vypočítáváme jej však pravidelně, abychom našim investorům poskytli větší transparentnost a umožnili jim snadno porovnávat naše řešení s relevantní konkurencí.

SRI může mít hodnotu od 1 do 7. Vyšší číslo znamená, že investice s sebou nese větší riziko v podobě kolísání hodnoty portfolia a hloubky jeho poklesů. Ve světě investování by portfolia s vyšším rizikem měla nabízet vyšší výnosy, aby kompenzovala dodatečnou nejistotu.

Každá z níže uvedených tabulek obsahuje strategie Finaxu se stejným SRI, což zajišťuje, že mají podobnou úroveň rizika. Tento údaj můžete také použít k porovnání výnosů Finaxu s konkurenčními podílovými fondy se stejnými hodnotami SRI.

V této tabulce najdete hodnoty SRI pro produkty Finax k 31. 12. 2023:

Rok pochybností a příležitostí: Výkonnost Finaxu v roce 2023 | Finax.eu

Začněme zkoumáním strategií spadajících do kategorie rizika SRI 4. Tato portfolia se obvykle nazývají dynamická, protože investují především do akcií a jejich hodnota prudčeji kolísá. Výměnou za to dosahují vyšších očekávaných výnosů v dlouhodobém horizontu než jejich méně rizikové protějšky.

Rok pochybností a příležitostí: Výkonnost Finaxu v roce 2023 | Finax.eu

Můžete vidět, že všechny dynamické strategie těžily z loňského oživení trhu a vydělaly atraktivní dvouciferné výnosy po poplatcích.

Stejně jako v každém jiném roce se našly některé nadprůměrné sektory či regiony, které vydělaly více než globální portfolio (letos to byl například technologický sektor a americké akcie). Ve srovnání s fondy zaměřenými na tyto akcie eurovou výkonnost našich globálních portfolií mírně brzdil slábnoucí dolar a podvýkonnost akcií v jiných regionech.

Korunoví investoři ale získali dodatečný kurzový výnos díky slábnoucí koruně ve výši 2,2 % za uplynulý rok. Při výkonnosti za poslední 3 roky byl naopak značný posilovací trend, který snižoval výkonnost portfolií o 2 % ročně.

Z dlouhodobého hlediska jsou však vhodnější takto široce diverzifikovaná portfolia. Měnové zajištění zbytečně zvyšuje náklady investice (snižuje její dlouhodobou návratnost) a širší diverzifikace umožňuje investorům zachytit rostoucí sektory a regiony v různých časových obdobích a zároveň zmírňuje volatilitu.

Každý rok se malému zlomku investorů podaří uhodnout správný sektor nebo zemi a porazit portfolio držící celý trh. Je však těžké opakovat úspěšnou sázku každý rok. V jiných obdobích mohou být tyto sektory nebo země právě těmi, které postihly poklesy.

Klientům proto často říkáme, že by při hodnocení investice neměli hledět jen na jeden rok – větší vypovídající schopnost mají výsledky na delších horizontech (např. náš robo-poradce umožní klientům mít dynamická portfolia pouze při dlouhodobém investování).

Můžete vidět, že všechny strategie Finaxu si udržují atraktivní roční výnosy i při delších horizontech jako 5 let nebo více (přibližně odpovídají 8–10% dlouhodobému zhodnocení trhu, které často vidíte ve finanční literatuře – díky efektu složeného úročení můžete při dostatečně dlouhém horizontu získat více než vynikající výsledky). Pokud hledáte řešení, které odemkne tyto výnosy a zároveň vyžaduje minimum vašeho času a nervů, Finax je pro vás ideální destinací.

Investujte jako profesionál 

S nízkými poplatky, bez emocí a bez daní.

Před otevřením účtu si nezapomeňte přečíst předsmluvní informace.

Vyvážené strategie

Riziková kategorie SRI 3 obvykle obsahuje portfolia, která kombinují akciové, dluhopisové a alternativní investice. Jelikož dluhopisový trh v poslední době zažívá největší výkyvy za generaci v důsledku prudkého růstu úrokových sazeb, spadají do této kategorie také všechny strategie, které investují převážně či kompletně do dluhopisů.

Rok pochybností a příležitostí: Výkonnost Finaxu v roce 2023 | Finax.eu

Všimněte si, že i strategie složené převážně z dluhopisů skončily letos v pěkném zisku. Už v minulém srovnání jsme poukazovali na to, že pokud inflace zpomalí a centrální banky přestanou zvyšovat úrokové sazby, dluhopisový trh by se mohl stát neobvykle atraktivním.

Z tabulky je patrné, že smíšené strategie ze zhruba stejných podílů akcií a dluhopisů si udržely solidní roční zhodnocení i při delším období. Naproti tomu dluhopisová portfolia Finaxu se v posledních letech potýkala s problémy kvůli rostoucím úrokovým sazbám. Některým se nepodařilo vyhnout ztrátám ani na 3letém a 5letém horizontu.

Primárním faktorem, který přispívá k poklesu těchto strategií, jsou relativně dlouhé splatnosti dluhopisů, kterým jsou vystaveny. Delší splatnosti činí ceny dluhopisů citlivějšími na změny úrokových sazeb. Při růstu úrokových sazeb mají dluhopisy s delší dobou splatnosti tendenci k výraznějšímu poklesu.

Funguje to však i obráceně. Pokud úrokové sazby začnou klesat, delší doby splatnosti zajistí prudší nárůst hodnoty portfolia. Není tedy důvod tyto strategie odsuzovat; v příštích letech mohou nabídnout velmi zajímavou příležitost.

Konzervativní strategie

Finax v uplynulém roce výrazně změnil nabídku konzervativních produktů pro krátkodobé investování. V létě jsme představili Bystrý vklad, náš nejkonzervativnější eurový produkt a alternativu ke spořicím účtům a termínovaným vkladům. Jeho výkonnost odráží krátkodobé eurové úrokové sazby v ekonomice, které v poslední době vzrostly na úrovně, které nebyly zaznamenány za desítky let.

Kromě toho jsme v listopadu oznámili změnu ve složení Inteligentní peněženky – zkrátili jsme průměrnou splatnost její dluhopisové složky a přidali ETF, které kopírují úrokové sazby Evropské centrální banky. Původní delší splatnost dluhopisů způsobila, že portfolio bylo příliš citlivé na změny úrokových sazeb, což jej během nedávného cyklu zvyšování sazeb dostalo do ztráty. Zavedení nové strategie toto riziko výrazně snížilo a zároveň zvýšilo aktuální výnos Peněženky.

Přestože obě strategie v korunovém vyjádření spadají do rizikové kategorie SRI 3, rozhodli jsme se je uvést zvlášť. Důvod je ten, že řada klientů tyto krátkodobé produkty využívá k přípravě na eurové výdaje jako dovolená, festivaly či nákupy v zahraničí právě pro jejich nízký rizikový profil v eurech (Bystrý vklad SRI 1, Peněženka SRI 2).

Rok pochybností a příležitostí: Výkonnost Finaxu v roce 2023 | Finax.eu

První výsledky naznačují, že tyto produkty mají správné nastavení. Obě portfolia za posledních několik měsíců stabilně rostla, přičemž Peněženka dosáhla o něco vyššího výnosu (odrážejícího vyšší riziko v porovnání s Bystrým vkladem). Věříme, že podobné výsledky budou pokračovat i v příštích letech.

Někoho také může zarazit vysoká výkonnost Bystrého vkladu v korunovém vyjádření, který od dubna udělal téměř 11 % v anualizovaném vyjádření. Tak jak u portfolií Inteligentního investování měnový kurz ubíral na výkonnostech při 3letém horizontu, Bystrému vkladu naopak přidával – v dubnu 2023 totiž dosáhla koruna svých nejsilnějších úrovní za posledních 15 let a od té doby postupně oslabovala, což podpořilo výkonnost o krásných 5 %.

Evropský důchod (PEPP)

Výsledky Evropského důchodu za rok 2023 potvrzují, proč jsou portfolia složená převážně z akcií ideální volbou, pokud jde o dlouhodobé spoření na důchod.

Rok pochybností a příležitostí: Výkonnost Finaxu v roce 2023 | Finax.eu

Přestože mají identické složení jako strategie Inteligentního investování, naše portfolia PEPP dosáhla ještě vyšších výnosů, protože mají snížený poplatek za správu: pouhých 0,72 % (včetně DPH) ročně. Výměnou za tuto výhodu je možné úspory nashromážděné prostřednictvím tohoto produktu vyplatit až v 60 letech, pokud byste nechtěli přijít o daňové zvýhodnění.

Pěkných výsledků dosáhlo také výplatní portfolio, ve kterém budete mít nashromážděné úspory během čerpání důchodu.

Dlouho tvrdíme, že lidé by měli své penzijní úspory držet zainvestované ve vyváženém portfoliu i poté, co začnou vybudovaný majetek pravidelně čerpat. Protože si mnozí z nás užijí více než 10 let v důchodu, „spodní“ část našich úspor bude vyplacena až mnoho let poté, co přestaneme pracovat. Díky tomu jsme schopni přežít i dočasné poklesy hodnoty našeho portfolia, protože máme dostatek času počkat, než se trh zotaví.

Díky tomuto přístupu budete pokračovat v růstu svého majetku i v důchodu, což vám umožní čerpat vyšší celkový příjem nebo zanechat větší dědictví pro vaše děti. Loňský dvouciferný výnos z výplatního portfolia PEPP to jasně dokazuje. PEPP je pro české investory ještě atraktivnější, protože spadá do daňového režimu dlouhodobého investičního produktu (DIP) . To znamená, že čeští klienti si tak mohou snížit základ daně o příspěvky do PEPP až do výše 48 000 Kč ročně. Navíc příspěvky zaměstnavatelů jsou až do výše 50 000 Kč ročně daňově uznatelným nákladem. A nakonec díky časovému testu střadatelé nemusí platit daně ani z výnosů.

Chcete-li spořit v Evropském důchodu, doporučujeme si přečíst náš nový blog, ve kterém najdete spoustu zajímavých informací jako podmínky daňového zvýhodnění nejen pro zaměstnance, ale také zaměstnavatele, podstatu techniky zmírňování rizika a další, případně se podívejte na jeho produktovou stránku, na které si můžete rovnou otevřít váš nový účet. Pokud jste zaměstnavatel, který by chtěl nabízet příspěvky PEPP jako pracovní benefit pro své zaměstnance, domluvte si s námi schůzku pomocí tlačítka níže. Rádi vám poskytneme další podrobnosti.

Naplánujte si 15minutový hovor zdarma

Pomůžeme Vám začít a dozvědět se více o Finaxu.

Šimon Pekar
Šimon Pekar
Analyst
Klíčová slova
Žádné klíčová slova nebyly nalezeny
Sdílej článek
| |

Nejčtenější články

6 rad bohatých lidí, které si můžete osvojit i vy | Finax.eu
12. července 2022

6 rad bohatých lidí, které si můžete osvojit i vy

Téměř 80 % bohatých lidí si svůj majetek vybudovalo od nuly a Juraj Hrbatý je jedním z nich. Svůj majetek nezdědil, ale propracoval se k němu. Stále se však drží při zemi a peníze nerozhazuje. Přečtěte si seznam jeho rad, které mohou i vám pomoci zlepšit finanční budoucnost.

Přečíst více
12 rad, jak měsíčně ušetřit tisíce korun | Finax.eu
8. ledna 2021

12 rad, jak měsíčně ušetřit tisíce korun

Buďme upřímní, šetření peněz je náročné. Pokud nevíte, jak se přinutit začít spořit, nejste v tom sami. Většina lidí žije od výplaty k výplatě, a to není v pořádku! Několika z vás pomůže seznam jednoduchých kroků.

Přečíst více
SKUTEČNÉ NÁKLADY AUTA - NEJVĚTŠÍ zbytečný výdaj | Finax.CS
12. listopadu 2020

Skutečné náklady auta - největší zbytečný výdaj

Pro některé je auto nástroj na přesouvání se z bodu A do bodu B, pro jiné symbolizuje společenský status, či úspěch. Málokdo si však uvědomuje, že auto je pro rodinu častokrát jedním z největších výdajů v jejich životě.

Přečíst více
22. října 2019

Finanční nezávislost – jak jít do důchodu mladý a bohatý

Zatímco se v České republice vedou debaty o tom, jak naučit lidi šetřit a rozumně investovat alespoň část vydělaných peněz, v zahraničí se v posledních letech dostává do popředí opačný trend. Stále více lidí si odkládá a investuje převážnou část svého příjmu za účelem dosažení finanční nezávislosti. Za peníze si totiž kromě pěkných věcí můžete koupit i něco mnohem cennější – čas a svobodu.

Přečíst více
Rádi Vám poradíme! 
Naplánuj si hovor
phone-icon