Miért van szükség a portfólió időnkénti átsúlyozására

A Finax, a többi újdonság mellett, elhozta a magyar piacra az automatizált átsúlyozást (rebalancing-ot) is. Mit jelent ez az idegen szó és milyen előnyöket tartogat a befektetése számára?

Radoslav Kasík | Hogyan is csináljuk? | 29. március 2018

  • Mit nevezünk átsúlyozásnak?
  • Az átsúlyozás megfelelő szinten tartja a portfólió kockázatát.
  • Az átsúlyozás szolidan növeli a befektetés hozamát.
  • Mikor és hogyan végezzük az átsúlyozást?
  • Hogyan lehetséges, hogy a portfólió összetételének fenntartása növeli a hozamot?

Mit nevezünk átsúlyozásnak?

Az átsúlyozás (rebalancing) a nevétől eltérően nem egy összetett dolog és az ön befektetése számára nagyon hasznos.

Amint azt a megnevezés is elárulja, az egyensúly megtartásáról van szó. A Finax intelligens befektetéssel foglalkozik, ezért figyeljük ügyfeleink befektetéseinek egyensúlyát.

Egyszerűen elmondva, az átsúlyozás a portfólió összetételének folyamatos megtartását jelenti az eredetileg megválasztott összetétel szerint, ami optimális a befektető céljaihoz és annak kockázati profiljához.

People

Növelje pénzügyi ismereteit

Finax webináriumok mindig érdekes témákkal


A Finaxnál való számla létrehozásakor egy algoritmus kiválasztja a személyre szabott portfóliót. A Finaxnál a befektetéseket 10 különbözõ eszközosztályú ETF alap alkotja, melyek pl. amerikai nagyvállalatok, európai kisvállalatok részvényeit vagy világkötvényeket és egyéb eszközosztályok értékpapírjait tartalmazzák. Az egyes ügyfélszámlák a kiválasztott portfólió kockázata szerint különböző alapösszetétellel rendelkeznek.

A portfólió összetétele azonban idővel változik. A 10 eszközosztály egyes aktívumai sose fejlődnek egyformán. Némelyek jobban teljesítenek, mások az adott időben növekednek, amíg más eszközosztályok értéke csökken.

A részvények árfolyamának mozgása (ún. volatilitás) intenzívebb, mint a kötvényeké – magasabb a volatilitás (változékonyság), történelmileg azonban magasabb mértékű teljesítményt érnek el. A fejlődő országok vagy a kisebb vállalatok részvényeinek volatilitása nagyobb, mint a fejlett piacok nagyvállalatainak részvényeinél.

Az alapok eltérő fejlődésével változik azok portfólióban levő elosztása (részesedés). A következő grafikon összehasonlítja a Finax 50/50 stratégiájának összetételét 2013 novemberében (50% részvény és 50% kötvény), majd 2 évvel később 2015 novemberében (56% részvény és 44% kötvény).

Az átsúlyozás a befektetés összetételének visszaállítását jelenti a kezdeti vagy optimális szintre – eredeti összetételére, amit az ügyfélnek a befektetés kezdésekor, az ügyfél céljai, lehetőségei és a kockázathoz való viszonya szerint választottunk ki.

Az átsúlyozás azon alapok eladásával lehetséges, melyeknek a portfólióban levő aktuális súlya nagyobb, mint a befektetés elején volt, ill. azon kisebb tételű alapok vásárlásával történik, melyeknek súlya a portfólióban az adott pillanatban alacsonyabb, az optimális összetételhez viszonyítva.


Miért foglalkozunk az átsúlyozással?

Minden befektetés minősége a hozam-kockázat aránya alapján mérhető. A befektetés alapja mindig az, hogy a magasabb hozam nagyobb kockázattal jár és fordítva.

A portfólió menedzser célja a lehető legnagyobb hozam elérése a befektető lehető legkisebb kockázatával. A hozam növelése a kockázat csökkentésével minden befektetési menedzser álma. A befektetés „Szent Gráljáról” beszélhetünk.

A Finax portfólió kezelésénél az  átsúlyozás elsődleges feladata  hogy  megtartsa  a befektetés kockázatát a kiválasztott elfogadható szinten.

A különböző eszközkategóriákból álló vegyes portfóliók idővel növelik kockázataikat. Hosszú távon a részvények és egyéb kockázatos aktívák gyorsabban növekszenek, mint a biztonságosabb aktívák. Ezáltal a részesedésük a portfólióban növekszik s amint erre feljebb rámutattunk a befektetés kockázatosabbá válik.

Ha pl. az algoritmus az ügyfélnek befektetésként 50% részvényt és 50% kötvényt választ, néhány éven belül a részvények aránya nyugodtan elérheti a 70%-ot, míg a kötvényeké a 30%-os tételt. Ez azonban már egy teljesen más, nagyobb kockázatú növekedési portfolió.

Figyelmeztetés: A Finax portfólióinak múltbeli fejlődésére vonatkozó összes adat modellezés eredménye és visszamenőleges modellszámításon alapszik. A múltbeli teljesítmények modellezésének módszerét a Hogyan modellezzük a Finax portfóliók történelmi alakulását? blogbejegyzésünkben írtuk le. A múltbeli eredmények nem garantálják a jövőbeni megtérülést és a befektetés eredménye veszteség is lehet.

A piac zuhanásakor erre az összefüggésre pont az ellenkezője az érvényes. A portfóliók ilyenkor konzervatívakká válnak - nagyobb értéket érnek el a biztonságos aktívák. Jövedelmezőségük potenciálja csökken, ami a befektetőt a jövőben megfoszthatja jövedelmének bizonyos részétől. Ezért ajánlott folyamatosan, helyesen összeállítani a portfóliót.

Célunk a portfóliók kockázatának stabilizált megtartása olyan ideális szinten, amellyel a befektető kényelmesen érzi magát. Ezen kívül, mivel ezt a jogszabályok is megkövetelik a Finax Intelligens befektetés szolgáltatását képező kezelt portfóliók esetében, az értékpapír-kereskedők kötelesek ilyen módon eljárni.

Hogyan végezzük az átsúlyozást és milyen további előnyei vannak?

A Finaxnál nem elégedtünk meg a portfóliók általános átsúlyozásával. Tudni akartuk, hogy ügyfeleink számára mikor és milyen feltételek mellett a legelőnyösebb visszaállítani a befektetés optimális szintjét.

A portfólióátsúlyozás módszereinek részletes elemzéseivel és hosszú távú tesztelésével kifejlesztettük a saját átsúlyozási rendszerünket.

A know-howunk eredménye egy olyan átsúlyozási rendszer, amely növeli a portfóliók hozamát és csökkenti a kockázatot.


30 év horizontján az átsúlyozás a dinamikus, növekedő és kiegyensúlyozott portfóliók teljesítményét átlagosan évi 0,41%-kal növelte. Nagyobb kötvényarányú stratégiák esetén a hatás kisebb.

Az átsúlyozás pozitív előnyei jobban érvényesülnek a turbulensebb időkben és a piacok jelentősebb mozgásakor. Ezért például az elmúlt 20 évben a nagyobb részvényarányú stratégiák hozama átlagosan évi 0,65%-kal nőtt.

Az átsúlyozás elemzésének eredményeként megállapítjuk a portfólióban lévő egyes alapok súlyának intervallumát, amelyekben az egyes eszközosztályok a befektetés ideje alatt elmozdulhatnak. Ha az adott eszközosztály vagy az indexkövető alap részesedése a számla értékén meghaladja a felső vagy alsó megengedett intervallumot, megindul az átsúlyozás és a portfólió összetétele visszatér az optimális összetételhez.

Az átsúlyozás a Finaxnál automatikus. A rendszer figyelemmel kíséri az összes ügyfél portfóliójának összetételét és ha az alapok súlyának megengedett határán eltérés mutatkozik, a befektetés átsúlyozásra kerül.

Előre soha nem tudjuk meghatározni, hogy mikor kerül sor a portfóliók átsúlyozására. A portfóliók összetételét illetően nincsenek pontos időpontok megadva.

A Finaxnál az átsúlyozás időzítése függ a piacok fejlődésétől és az egyes ETF alapok kölcsönös korrelációjától. A változékony piacokon a portfóliók módosítására akár évente többször is sor kerülhet, de az is előfordulhat, hogy akár több éven át sincs szükség az átsúlyozásra.

Az átsúlyozást úgy végezzük, hogy ne keletkezzen adókötelezettség. A Finax egyik alapelve az adóhatékonyság, amelyet minden körülmények között figyelemben tartunk.

A Finax az átsúlyozást tranzakciós vagy egyéb illeték felszámolása nélkül végzi .

Tegyen szert magasabb hozamra 

Próbálja ki az alacsony költségű ETF alapokat adóhatékonyan.


Miért növeli az átsúlyozás a hozamot?

Gyakran találkozunk azzal a kérdéssel, hogyan lehetséges, hogy az átsúlyozás a befektetésnél olyan jelentős előnyöket hoz, mint pl. az évi 0,65%-kal magasabb hozam. A tesztelés eredményei egy picit minket is megleptek, ezért több időt szenteltünk ennek a kérdésnek.

Elsősorban az átsúlyozás automatikusan biztosítja a befektetés következő Szent Grálját – drágán árul és olcsón vesz. Befektetési művészetről van szó, ami papíron egyszerűen néz ki, de a gyakorlatban kevesen birkóznak meg vele.

Az átsúlyozás elvégzi azt, amit minden befektetőnek meg kellene tennie, ám ebben az érzelmei és a pszichéje korlátozzák. Egyszerűen fogalmazva, nyereséget könyvel – és  beszedi a profitot.

Az értékesített ETF-alapok súlya nagyobb, mint a kezdeti összetétel, ami annyit jelent, hogy értékük gyorsabban nőtt az alulértékelt alapok értékével összehasonlítva. A vásárolt eszközosztályok relatív teljesítménye rosszabb, az eladott eszközosztályokkal összehasonlítva, tehát olcsóbbak.

A nem átsúlyozott befektetések csökkenése jelentősebb és a növekedés kisebb, mint az átsúlyozott portfóliók esetében.

Ha a részvénypiacok 20%-ot zuhannak és az Ön portfóliójában 60%-os a részvényarány a kiválasztott 50%-al szemben, akkor a portfólió értéke 12%-al csökken. A helyesen átsúlyozott befektetés esetén ez a csökkenés csak 10%. A részvénypiacok 100%-os növekedése esetén, ha az Ön részvénytényezője a portfólió 30%-át alkotja, a befektetés értéke 30%-al nő, míg az optimális 50%-os részvényarány esetén a befektetés 50%-al nő.

Az átsúlyozás a passzív befektetés nagyszerű kiegészítője, ami a megtakarítások értéknövelésének legjobb módja. Olyan intézkedéseket végez, melyek minden befektetés részét kellene hogy képezzék, de a befektetők, különböző okok miatt, nem képesek ezt egyedül helyesen elvégezni. Az átsúlyozás a választott szinten tartja a befektetés kockázatát, a drága eszköztípusokat eladja, az olcsókat megvásárolja, amivel növeli a befektetés hozamát és enyhíti annak kockázatát.

Az autobatizált átsúlyozás a Finax Intelligens befektetés óriási hozzáadott értéke, melyet a befektetési piacon egyetlen más befektetési termék sem tud felmutatni.

Értékelje a cikket:
Miért van szükség a portfólió időnkénti átsúlyozására
Értékelés: 5 9

Legolvasottabb cikkek

8. október 2019

Már nem kell gazdagnak lennie ahhoz, hogy vagyonát megfelelően gyarapíthassa

A Finax nagyon vonzó és korrekt befektetési feltételeket kínál, amik egyformák mindenki számára. Olyan lehetőségeket hozunk Magyarországra, amikről eddig a kis befektetők csak álmodhattak.

Bővebben
Gazdag akar lenni? Fektessen be hosszútávon | Finax.hu
31. október 2019

Gazdag akar lenni? Fektessen be hosszútávon

A világ egyik leggazdagabb embere, Warren Buffett, első részvényeit 11 éves korában vásárolta és vásárolja azóta is szünet nélkül. Ez mellett gyakran mondogatja:”Sajnálom, hogy nem kezdtem hamarább a vásárlást”. Buffettnek a gazdagsághoz vezető útja az összetett kamatozás iskolapéldája. Vagyona 99%-át ugyanis 50. évének betöltése után szerezte.

Bővebben
Pénze 5 újévi kívánsága | Finax.pl
7. január 2020

Pénze 5 újévi kívánsága

Halóóó, ezek mi vagyunk, a te pénzed! Meg tudnál állni egy pillanatra, hogy elolvashasd, milyen újévi kívánságaink vannak? Már éppen eleget fütyültél ránk! Most már mi is azt akarjuk, hogy gondoskodj rólunk.

Bővebben
Befektetési lehetőséget hozott a koronavírus | Finax.hu
11. március 2020

Befektetési lehetőséget hozott a koronavírus

Az egész világot elárasztották a koronavírussal kapcsolatos félelmek. Főleg a Kínán kívüli terjedése nem hagyta hidegen a pénzpiacokat sem és az utolsó napok bizony megrengették azt. Vessünk egy pillantást miképp befolyásolja a jelenlegi helyzet személyes pénzügyeit és milyen befektetési stratégia ajánlott az ilyen helyzetben.

Bővebben