ETF PREDSTAVUJÚ REVOLÚCIU
INVESTOVANIA

Indexové fondy ETF ponúkajú množstvo výhod oproti iným
formám investovania.

Nehľadajte ihlu v kope sena, kúpte celú kopu.

John Bogle
John Bogle

Prečo sú investície do ETF pre vás najrozumnejšie?

 • ETF sú najvhodnejším investičným nástrojom pre menších investorov
 • ETF najlepšie spĺňajú všetkých 9 pravidiel úspešného investovania
 • ETF sú najideálnejším nástrojom pasívneho investovania, ktorého by sa mali držať všetci drobní investori

Výhody ETF oproti iným investíciám:

 • prostriedok pasívneho investovania
 • investovanie do indexov
 • široká diverzifikácia
 • najnižšie poplatky
 • výnosy na úrovni trhu
 • oslobodenie od dane
 • vysoká likvidita
 • vysoká transparentnosť
 • flexibilita
 • spĺňajú UCITS kritériá

Základnou otázkou každého investora je, aký výnos mi investícia prinesie a pri akom riziku.

Tu je pohľad na rozdiel výkonnosti populárnych podielových fondov na Slovensku a ETF s rovnakým zameraním:

Rozdiel výkonnosti fondu voči ETF (p.a.)

Podielový fond ETF 3 roky 5 rokov 10 rokov
TAM Americký akciový iShares S&P 500 -3,87% -3,13% -2,18%
IAD Global Index iShares MSCI ACWI -2,09% -2,80% -3,58%
TAM Európsky akciový iShares MSCI Europe -6,25% -3,74% -3,67%
SPORO Fond max. výnosov iShares MSCI ACWI -0,11% 0,58% -1,68%
Pioneer Global Equity EUR iShares MSCI Europe -4,35% -3,65% -1,99%
Pioneer Emerging World Eq iShares MSCI Emerging Markets 0,13% -0,64% -4,80%
AXA Selection Global iShares MSCI ACWI -2,42% -2,35% -2,75%
Amundi Rytmus S10plus iShares MSCI World -8,76% -6,28% -4,42%

*zdroj www.peniazesucas.sk, 30.06.2020

Čo je ETF?

ETF je fond obchodovaný na burze (skratka ETF – exchange-traded fund). V princípe fungujú rovnako ako iné fondy, napr. známe podielové fondy určené verejnosti, len navyše sa ich podiely (akcie) obchodujú na burze.

Získajte vyššie výnosy 

Vyskúšajte lacné fondy ETF bez daní z výnosov.


Čo je fond?

Fond je investičný nástroj určený drobným investorom. Vydáva podiely fondu (podielové listy), do ktorých verejnosť investuje (nakupuje). Podielový list vyjadruje podiel na celkovom majetku fondu, teda právo na nejakú jeho časť (zlomok). Vyzbierané kumulované prostriedky fond následne investuje. Odtiaľ pochádza názov odvetvia kolektívne investovanie, ktorého nástrojom je fond – fond investuje spoločný majetok všetkých jeho investorov. Majetok fondu tvoria všetky jeho investície.

Zjednodušene možno fond vysvetliť na narodeninách vášho kolegu. S ďalšími 9 pracovníkmi ste sa dohodli, že mu k narodeninám kúpite darček. Vyzbierate sa po 20 eur a za 200 euro mu kúpite víkendový pobyt, o ktorom dlhšie rozprával. Majetok fondu je vyzbieraných 200 eur, podiel každého kolegu je 20 eur a investícia fondu je pobyt pre oslávenca. Ani jeden kolega by mu sám nekúpil taký darček, no spoločne to nie je problém. Takto to funguje aj s fondmi, ktoré umožňujú investovať drobným investorom do cenných papierov, ktoré by si sami nikdy nemohli kúpiť.

Na rovnakom princípe fungujú aj ETF.

Základný rozdiel v investovaní do ETF a podielových fondov – likvidita

Klasické fondy však nie sú obchodované na burzách. Vstup a výstup do a z podielového fondu trvá spravidla niekoľko dní.

ETF sú flexibilné a likvidné vďaka obchodovaniu na burze. Kedykoľvek sa rozhodnete predať podiely, spravíte tak na burze prostredníctvom obchodníka a prostriedky sú vám okamžite pripísané na váš účet. S ETF tak nečakáte na peniaze ako pri podielových fondoch.

Rozdiel v portfóliách ETF a podielových fondov – diverzifikácia

ETF sú spravidla indexové fondy. Čo je index, vysvetľujeme na stránke Pasívne investovanie. Indexový fond kopíruje indexy, tzn. že investuje do rovnakých cenných papierov a v rovnakom pomere, ako je zložený index.

Z tohto dôvodu sa ETF dnes považujú za hlavné nástroje pasívneho investovania.

Zvýšte svoje finančné vzdelanie 

Finax webináre na vždy zaujímavé témy


ETF poskytujú výbornú diverzifikáciu - rozloženie rizika. Jednou malou investíciou viete nakúpiť množstvo cenných papierov. Pokiaľ by ste chceli nakúpiť všetkých 500 akcií amerického indexu S&P 500, potrebovali by ste kapitál niekoľko desiatok tisíc dolárov. ETF viete nakúpiť od desiatok eur a investovať tak do všetkých 500 akcií.

Naopak, klasické podielové fondy sa väčšinou držia stratégie aktívneho riadenia, ktorá preferuje koncentrovanejšie portfólia s menším počtom cenných papierov.

Veľkou výhodou ETF je fakt, že vopred i počas celej investície viete presne, do čoho investujete.

Rozdiel v poplatkoch

Ak neinvestujete do ETF, poplatky vás pripravia o veľkú časť výnosov. Výhoda ETF je vo výške poplatkov. Tým, že len napodobňujú indexy, nepotrebujú personálny a technický aparát k výberu cenných papierov.

Náklady na správu a riadenie ETF sa dnes približujú nule. Najlacnejšie ETF účtujú poplatok za správu a riadenie majetku do 0,1% ročne.

Poplatky za riadenie a správu podielových fondov sa spravidla pohybujú medzi 0,5% až 3% ročne. Priemer najpredávanejších akciových fondov na Slovensku je okolo 2,3% ročne.

ETF nemajú vstupné a výstupné poplatky. Vstupné poplatky podielových fondov sa pohybujú od 1% do 5% z výšky investície.

Poplatok
Vstupný poplatok
Priebežné náklady
Finax
0%
1,2%
Podielové fondy
1,7%
1,7%

Porovnanie nákladov základnej investície vo Finaxe a priemeru 10 najväčších podielových fondov na Slovensku k 16.6.2023 (zdroj údajov Dokumenty s kľúčovými informáciami fondov).

Rozdiel vo výkonnosti

Vďaka pasívnemu investovaniu a nízkym poplatkom je čistá výkonnosť ETF v priemere viac ako dvojnásobne vyššia oproti podielovým fondom predávaným na Slovensku.

Porovnanie výkonnosti za posledných 10 rokov vybraného ETF investujúceho do svetových akcií (db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF 1C) a 3 najpredávanejších podielových fondov na Slovensku investujúcich do svetových akcií (Iad Global Index, AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov a Axa Selection Global Equity).

Dôvody tohto rozdielu vysvetľujeme v kapitolách Pravidlá úspešného investora a Pasívne investovanie.

Rozdiel v daňovom režime

Od 1. 1. 2016 platí novela zákona o dani z príjmov, ktorá zaviedla tzv. časový test pre finančné nástroje obchodované na burzách. Príjmy fyzických osôb z týchto cenných papierov sú oslobodené od dane, pokiaľ sú držané aspoň rok.

ETF spadajú do tejto kategórie. Výnosy z ETF sú oslobodené od dane.

Príjmy z podielových fondov sú vždy zdaňované.

Ide o obrovskú výhodu ETF voči klasickým podielovým fondom. Pri podielových fondoch je nižší výnos oproti ETF ešte znížený o daň, ktorá si z výnosu odkrojí pätinu.

Naplánujte si 15-minútový hovor zdarma

Pomôžeme Vám začať a dozvedieť sa viac o Finaxe.


Bezpečnosť

ETF možno označiť za jedny z najbezpečnejších cenných papierov. Určené sú širokej verejnosti a sú obchodované na burzách, čiže podliehajú najvyššej kontrole a regulácii.

ETF spadajú do regulačného rámca UCITS, čo je celoeurópsky harmonizovaný režim upravujúci riadenie a predaj podielových fondov. UCITS zjednocuje reguláciu fondov v rámci Európy, zavádza požadované štandardy pre fondy a jednotné požiadavky ochrany spotrebiteľov.

Väčšina európskych ETF je UCITS, podobne aj väčšina podielových fondov. Pre investorov to znamená, že nástroje s týmto označením sú bezpečnejšie a kontrolované. V podstate ide o najvyššiu možnú ochranu spotrebiteľa finančných služieb v rámci kolektívneho investovania v Európe.

Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon