Finax Blog

Informacje, które pomogą Ci właściwie inwestować

Wyniki Finax w 2021 – Cele zrealizowane

Finax się nie zatrzymuje. W 2021 roku udało nam się prześcignąć wszystkie nasze ambitne cele i zrealizować większość planów. W tym artykule podsumujemy wyniki i działalność Finax w ubiegłym roku. Zdradzimy, ilu klientów wybrało już nasze usługi, jakimi aktywami zarządzamy oraz przedstawimy wiele ciekawych statystyk dotyczących naszej działalności.

Radoslav Kasík | Nasze wyniki | 23. lutego 2022

W czwartym roku działalności Finax utrwalił się na mapie rynku finansowego w Europie Środkowej. Przypomnijmy, że do naszych głównych celów na rok 2021 należały wzrost i ekspansja, poprawa jakości usług i doświadczeń użytkowników (UX) oraz horyzontalne i wertykalne rozszerzenie naszej oferty.

Od początku istnienia firmy staramy się być jak najbardziej transparentni. Wierzymy, że wykładając karty na stół, budujemy prawdziwe zaufanie, którego tak bardzo brakuje w świecie finansów. Informowanie o rozwoju naszej działalności biznesowej w stopniu znacznie wykraczającym poza wymogi prawne stanowi solidną podstawę otwartego i uczciwego biznesu.

Dlatego przedstawiamy Wam kompleksową ocenę wyników w minionym roku oraz plany na 2022 r. Możecie porównać osiągnięte wyniki z celami, o których informowaliśmy na blogu rok temu oraz z wynikami z 2020 r.

Ubiegły rok był wyjątkowo udany dla branży finansowej. Rynki akcji odnotowały ogromne zyski. Inflacja pobijała rekordy, a świadomość finansowa Polaków rosła, co doprowadziło do wzrostu zainteresowania inwestycjami. W połączeniu z dużymi oszczędnościami polskich gospodarstw domowych spowodowało to, że rok ten był naprawdę pomyślny dla zarządzających aktywami finansowymi pod względem sprzedaży netto (depozyty netto po odjęciu wypłat).

Finax nie został w tyle. Udało nam się znacząco przekroczyć nasz podstawowy cel - wielkość zarządzanych przez nas aktywów. Przekroczyliśmy również zakładane cele w zakresie liczby klientów i innych kluczowych wskaźników.

Zobacz jak portfele Finax radziły sobie w 2021 roku w porównaniu do konkurencyjnych funduszy inwestycyjnych.

Wartość zarządzanych aktywów

 • Wartość aktywów zarządzanych przez Finax wzrosła do 284,9 mln euro.
 • Ich wzrost w stosunku do roku poprzedniego wyniósł 262,5%.
 • Przekroczyliśmy nasz cel, 200 mln euro zarządzanych aktywów, o 42,4%.
 • Wartość aktywów Polaków w Finax wynosi już 52 mln euro (239 mln zł).
 • Zyski klientów w Finax wyniosły na koniec roku 32,8 mln euro.
 • To, co również cieszy w kontekście zarządzanych przez nas aktywów, to ich ciągły wzrost bez wyraźnych wpływów sezonowych lub rynkowych. Wzorowe zachowanie inteligentnych inwestorów, nieuleganie trendom i unikanie spekulacji to bardzo dobrze zwiastujące na przyszłość cechy.

WARTOŚĆ ZARZĄDZANYCH AKTYWÓW | Finax.eu

Liczba klientów i średnia wartość ich aktywów

 • Liczba aktywnych klientów wyniosła 31 656.
 • Społeczność inteligentnych inwestorów w ciągu roku wzrosła o 128,6%.
 • Naszym celem na 2021 rok było zgromadzenie 30 000 aktywnych klientów. Przekroczyliśmy zatem ten cel o 5,5%.
 • W Polsce rok 2021 zakończyliśmy z liczbą 7700 aktywnych klientów.
 • Aktywny klient to taki, który posiada środki na co najmniej jednym koncie w Finax.

LICZBA AKTYWNYCH KLIENTÓW | Finax.eu

 • Średnia wartość na rachunku klienta w Finax to 9 000 euro (ponad 41 tys. zł).
 • Wskaźnik ten wzrósł o 58,6% w stosunku do roku poprzedniego.
 • Średnia wartość na rachunku Polaka w Finax to 30,7 tys. zł..
 • Wzrost średniej wartości majątku inteligentnych inwestorów w Finax jest dla nas dużą zachętą, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę, że aż 56,2% naszych klientów zawarło umowę dopiero w ubiegłym roku.
 • Według Allianz Global Wealth Report, aktywa finansowe brutto przeciętnego Polaka w 2020 roku wynosiły mniej niż 15 tys. euro. Wartość majątku klientów w Finax postrzegamy jako oznakę silnego zaufania, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że każdy klient posiada również inne aktywa finansowe (środki na rachunkach bankowych, II i III filar emerytalny, ubezpieczenia na życie czy inne inwestycje).

ŚREDNIA WARTOŚĆ AKTYWÓW KLIENTA W FINAX | Finax,eu

Nowe inwestycje

 • W ubiegłym roku sprzedaż netto w Finax wyniosła 179,8 mln euro.
 • Wzrost tej wartości w stosunku do roku poprzedniego wyniósł 236,9%.
 • Sprzedaż netto stanowi różnicę pomiędzy wpłatami i wypłatami klientów.

Zostań inteligentnym inwestorem

 • Liczba wpłat klientów w 2021 r. wyniosła 320 tys.
 • W stosunku do roku poprzedniego liczba ta wzrosła o 161,2%.
 • Średnia wysokość wpłaty w 2021 r. wyniosła 602 euro.
 • Wzrosła ona tym samym o 31,8% w stosunku do roku poprzedniego.

LICZBA WPŁAT W MIESIĄCU I ŚREDNIA WYSOKOŚĆ WPŁATY | Finax.eu

Źródła pozyskiwania aktywnych klientów

 • Na koniec 2021 roku udział klientów zagranicznych wyniósł 28,7%.
 • W stosunku do końca 2020 roku udział ten wzrósł o 3,9 punktu procentowego.
 • Liczba klientów zagranicznych wzrosła w ciągu roku o 165,6%, podczas gdy liczba klientów ze Słowacji wzrosła o 118,3%.
 • Udział klientów z krajów innych niż Słowacja w zarządzanych aktywach wyniósł 21,1%.
 • Udział klientów zagranicznych w zarządzanych aktywach wzrósł o 7,5 punktu procentowego.
 • Aktywa zarządzane przez Finax poza Słowacją wzrosły o 479,9%, natomiast na Słowacji o 237,5%.
 • Słowacja pozostaje dla Finax kluczowym rynkiem pod względem przychodów, ale zgodnie z naszymi planami ekspansji zagranicznej, odnosimy sukcesy na polu zwiększania udziału w innych rynkach.

UDZIAŁ KLIENTÓW ZE SŁOWACJI I Z ZAGRANICY | Finax.eu

 • Finax Elite rozwija się solidnie i ma niemały udział we wzroście zarządzanych przez Finax aktywów oraz średniej wartości majątku klienta. Michal Vaculík i jego zespół Wealth Managerów wykonują świetną pracę, a klienci są bardzo zadowoleni z usług tego działu.
 • Udział klientów Elite w sumie zarządzanych przez Finax aktywów wyniósł 24%.
 • Dzięki wzrostowi o 5,8 punktu procentowego, Dział Elite stał się znaczącym filarem działalności Finaxa.
 • W ubiegłym roku rozpoczęliśmy świadczenie usług Elite również w Polsce. Do grona Wealth Managerów dołączył Mateusz Dąsal, powiększając tym samym ten zespół do 5 osób.

UDZIAŁ KLIENTÓW ELITE W ZARZĄDZANYCH AKTYWACH | Finax.eu

Profil klienta oraz portfele

 • Struktura wiekowa klientów nie uległa zmianie. W dalszym ciągu kierujemy swoją ofertę głównie do młodszych pokoleń, co jest naturalne, biorąc pod uwagę nasze główne kanały komunikacji i sprzedaży.
 • Osoby w wieku do 45 lat stanowiły 78,2% klientów (odnotowały zatem niewielki spadek, o 1,4 pkt. proc.).
 • Średni wiek klienta z Polski to niewiele ponad 35 lat.

STRUKTURA WIEKOWA KLIENTÓW | Finax.sk

 • Nie wystąpiły również żadne istotne zmiany w zakresie średniego poziomu ryzyka inwestycji naszych klientów.
 • Przeciętny portfel na koniec 2021 r. składał się w 75,6% z akcji i 24,4% z obligacji. 
 • Polacy wybierali minimalnie bardziej konserwatywne strategie, bowiem przeciętny portfel nad Wisłą zawierał 71% akcji i 29% obligacji.
 • Największa część aktywów klientów pozostaje zainwestowana w strategię 80/20, a tuż za nią plasuje się najbardziej dynamiczna strategia 100/0.

PRZECIĘTNY PORTFEL W FINAX | Finax.eu

 • Klienci mają już w Finax otwartych ponad 46 tys. portfeli.
 • Wśród wybieranych przez nich celów inwestycyjnych, zdecydowanie dominuje Budowanie majątku z udziałem 56,4%, tuż za którym plasują się Emerytura oraz Przyszłość dzieci.

Otwórz konto w Finax już dziś

PODZIAŁ AKTYWÓW NA CELE INWESTYCYJNE | Finax.eu

Treści oraz ruch na stronie

 • W 2021 roku opublikowaliśmy 15 odcinków Finax Radzi, 26 Janosików, przeprowadziliśmy 18 webinarów i opublikowaliśmy 61 artykułów na naszym blogu.
 • Ruch na stronie internetowej Finax, oglądalność filmów i słuchalność podcastów znacznie wzrosły w porównaniu z rokiem ubiegłym.
 • Poniższe dane skumulowane są dla wszystkich krajów, w których prowadzimy działalność.
 • Liczba wyświetleń filmów na naszych kanałach TouTube wzrosła o 558,5%. W ubiegłym roku użytkownicy obejrzeli 78 tys. godzin naszych filmów, co oznacza prawie 9 lat oglądania.
 • Liczba odsłuchań podcastów była o 116,2% wyższa niż w 2020 r.
 • Liczba wizyt na naszej stronie internetowej wzrosła o 37,5%. Ogółem odwiedziło ją o 75,4% więcej użytkowników niż w 2020 r., odwiedzając o 43,4% więcej podstron niż rok wcześniej.
 • Z tych statystyk również jesteśmy bardzo zadowoleni. Wskazują one na to, że w dalszym ciągu znajdujemy się w czołówce liderów edukacji finansowej.

POPULARNOŚĆ TREŚCI | Finax.eu

Co przynieśliśmy dla Was w 2021 r.

 • Rozwój aplikacji mobilnej - dodaliśmy nowe funkcje, w tym m. in. wysyłanie zaproszeń do znajomych, wybór dowolnego okresu na wykresie wyników portfela oraz nowe rodzaje powiadomień.
 • Nową stronę internetową - rozpoczęliśmy aktualizację naszej strony internetowej, zaczynając od nowej strony głównej pod adresem www.finax.eu.
 • Aktualizacje w zakresie rejestracji klientów oraz przeglądu rachunków online - wprowadziliśmy dostosowania w zakresie otwierania rachunków związane z nowymi produktami, wymogami ustawowymi i regulacyjnymi, zmodyfikowaliśmy weryfikację tożsamości oraz uruchomiliśmy funkcję zleceń wypłaty online.
 • Uruchomiliśmy wersję beta aplikacji mobilnej Finbot do zarządzania finansami osobistymi.
 • Zrealizowaliśmy drugą rundę finansowania przez naszego inwestora, wzmacniając nasze kapitały, aby w przyszłości móc spełnić rygorystyczne wymogi regulacyjne dotyczące kapitału własnego.
 • Obniżyliśmy rzeczywiste koszty inwestycji poprzez szereg różnych działań.

Jesteśmy naprawdę zadowoleni z 2021 roku. Wyniki, które osiągnęliśmy oraz innowacje, które wdrożyliśmy dla rosnącej społeczności inteligentnych inwestorów, wyraźnie pokazują, że nie spoczywamy na laurach. Nie ustajemy w wysiłkach, aby jeszcze bardziej poprawić efektywność i wygodę naszych usług, aby ułatwić Wam budowanie majątku oraz zarządzanie finansami osobistymi na drodze do bezpieczeństwa finansowego.

Wkrótce opublikujemy artykuł z naszymi planami i celami na rok 2022, abyście wiedzieli, czego możecie się spodziewać w nadchodzącym czasie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym inteligentnym inwestorom, naszym pracownikom, partnerom biznesowym oraz wiernym fanom za zaufanie, jakim nas obdarzacie. Budowanie odpowiedzialnej finansowo społeczności, edukowanie i dostarczanie skutecznych rozwiązań dla lepszego i bezpieczniejszego życia jest dla nas niezwykle satysfakcjonujące w aspekcie zawodowym.

Inteligentni inwestorzy, kochamy Was. Dziękujemy za życzliwość oraz komentarze, które regularnie od Was otrzymujemy. Jesteście kluczowym czynnikim naszych świetnych wyników. Bez Was nasza praca nie miałaby sensu. Jesteście dla nas ogromną motywacją.

Dziękujemy.

Radoslav Kasík
Radoslav Kasík
Head of Sales Strategy
Słowa kluczowe
Nie znaleziono słów kluczowych
Udostępnij artykuł
| |

Najczęściej czytane artykuły

26. lipca 2022

6 rad, których możesz nauczyć się od bogatych ludzi

Prawie 80% bogatych ludzi zbudowało swój majątek od podstaw. Juraj Hrbatý jest jednym z nich. Nie odziedziczył swojej fortuny, ale zapracował na nią. Wciąż trzyma jednak głowę nisko i nie trwoni pieniędzy. Poznaj kilka rad od założyciela Finax, które mogą pomóc Ci poprawić i Twoją finansową przyszłość.

Czytaj więcej
12 rad, jak zaoszczędzić setki złotych miesięcznie | Finax.eu
16. grudnia 2020

12 rad, jak zaoszczędzić setki złotych miesięcznie

Bądźmy szczerzy, oszczędzanie pieniędzy jest wyzwaniem. Nie możesz zmusić się od oszczędzania? Nie tylko Ty. Większość ludzi żyje od wypłaty do wypłaty, a to nie w porządku! Lista prostych kroków pozwalających zaoszczędzić pieniądze pomoże wielu z Was.

Czytaj więcej
27. września 2022

Co to procent składany i jak pomoże ci stać się bogatym?

„Procent składany to ósmy cud świata. Kto to rozumie, zarabia, a ten kto nie, ten płaci.” – to słynne zdanie autorstwa Alberta Einsteina. Procent składany z biegiem czasu przyspiesza wzrost wartości Twoich oszczędności i inwestycji. Z drugiej strony, z czasem powiększa również Twoje zadłużenie.

Czytaj więcej
Inwestowanie w złoto - wady i pułapki | Finax.PL
21. lipca 2020

Inwestowanie w złoto - wady i pułapki

Zainteresowanie złotem wzrosło w ostatnich miesiącach. Sprzedawcy wykorzystują recesję gospodarczą jako argument na korzyść złota, co dezorientuje wielu potencjalnych inwestorów. Przeanalizowaliśmy dla Ciebie historię złota i wszystkie parametry inwestowania w niego. Przedstawiamy Ci informacje o tym, ile możesz zarobić na złocie, ile kosztuje ta przyjemność, czy w ogóle opłaca się kupować złoto, na co należy uważać w przypadku złota oraz kiedy i jak odpowiednio w nie zainwestować.

Czytaj więcej
Chętnie Ci doradzimy!
Zaplanuj rozmowę
phone-icon