JAK ODNIEŚĆ SUKCES
JAKO INWESTOR?

Istnieje kilka zasad, które pozwalają inwestorom osiągnąć pożądane rezultaty.

Drobny inwestor powinien zawsze zachowywać się jak inwestor,
a nie jak spekulant.

Benjamin Graham
Dave Ramsey

Postępuj według tych 9 zasad inwestycyjnymi,
aby pomnażać majątek. Inwestuj:

 • w prosty sposób,
 • bez emocji,
 • z niskimi kosztami,
 • pasywnie,
 • długoterminowo i cierpliwie,
 • z odpowiednim portfelem,
 • z odpowiednim rozkładem ryzyka,
 • optymalizując podatki,
 • regularnie.

Inwestuj w prosty sposób

Paradoksalnie, najprostsze rozwiązania inwestycyjne są zazwyczaj najbardziej opłacalne. Nie komplikuj niepotrzebnie swojej strategii inwestycyjnej. Inwestuj w taki sposób, abyś zawsze rozumiał swoją strategię.

Legendarny inwestor, miliarder i jeden z najbogatszych ludzi na świecie, Warren Buffett, kierował się prostą zasadą wyboru inwestycji: inwestował tylko w te przedsiębiorstwa, które rozumiał oraz w spółki, których produkty spotykał codziennie.

Finax oferuje pasywne inwestowanie w największe spółki na świecie.

Unikaj emocji

Największym wrogiem inwestycji są emocje inwestora i tzw. ograniczenia poznawcze, właściwe każdej osobie. Obejmują one:

 • Mentalność stada - czyli tendencja do podążania za tłumem, która opiera się na założeniu, że większość nie może się mylić. Jak wynika z historii, w finansach zjawisko to przybiera niesamowicie niebezpieczne formy (np. bańki spekulacyjne, wyprzedaże, panika na giełdzie).
 • Zbyt duża pewność siebie - ludzie uważają się za ponadprzeciętnych i sądzą, że potrafią robić rzeczy lepiej niż inni. Inwestowanie jest niebezpieczne. Przekonanie, że będziesz w stanie wygrać z rynkiem, gdy 99% inwestorów zawiodło przed Tobą, jest bardzo naiwne i bolesne finansowo.
 • Wypaczanie faktów - na ogół mamy tendencję do wybierania faktów, które potwierdzają nasze teorie i pomijania tych, które je obalają.
 • Lęk przed stratą - liczne badania wykazały, że lęk przed stratą jest emocjonalnie trzy razy silniejszy niż radość
  z zysku. Z tego powodu wielu inwestorów skłania się do szybkiej sprzedaży rentownych papierów wartościowych oraz utrzymania tych, które przynoszą straty - co nie należy do dobrych praktyk inwestycyjnych.
 • Mentalna krótkowzroczność - skupiamy się głównie na bieżących faktach, czyli tym, co stało się całkiem niedawno lub ma wydarzyć się w nieodległej przyszłości. Również nasze decyzje są raczej krótkotrwałe, a nawet impulsywne, co negatywnie wpływa na inwestycje. W wyniku tzw. mentalnej krótkowzroczności mamy tendencję do nabywania w czasie wzrostu na rynkach oraz sprzedawania w momencie spadku.

Kilka badań dotyczących finansów behawioralnych potwierdziło, że zdecydowana większość inwestorów indywidualnych osiąga zyski poniżej średniej rynkowej z powodu wymienionych powyżej naturalnych wzorców zachowań.

Jeśli chcesz odnieść sukces na rynkach finansowych, nie możesz pozwolić, aby emocje wpłynęły na Twoją inwestycję. Rozwiązaniem jest zminimalizowanie liczby decyzji i interwencji.

Inteligentne inwestowanie z Finax wymaga podejmowania jedynie podstawowych decyzji. Ty deklarujesz swoje cele finansowe, czas inwestycji, ujawniasz swoją skłonność do ryzyka, a my zajmiemy się resztą, tak aby zapewnić Ci maksymalną satysfakcję - wybierzemy idealny portfel idealny dla Ciebie, a w trakcie inwestycji zadbamy o jego rozwój.

Niskie opłaty

Opłaty pomniejszają Twoje zyski. Poziom opłat ma kluczowe znaczenie dla końcowego wyniku inwestycji.

Jeśli chcesz odnosić sukcesy w inwestowaniu, nie lekceważ wysokości opłat. Niższe opłaty oznaczają lepsze wyniki dla Ciebie.

Spójrz na wykres przedstawiający wpływ opłat na ostateczny wynik inwestycji. Porównuje wpływ struktury opłat Finax i przeciętnego polskiego funduszu kapitałowego na rentowność inwestycji ze średnią stopą zwrotu 8% rocznie.

Opłata
dystrybucyjna/za nabycie
bieżąca
Finax
0%
1,4%
Tradycyjne fundusze inwestycyjne
4,25%
2,02%

Inwestowanie pasywne w rynki

Inwestowanie pasywne to najlepszy sposób na wcielenie w życie trzech poprzednich zasad inwestora odnoszącego sukcesy.

Inwestowanie pasywne oznacza dosłownie inwestowanie w cały rynek, tj. odwzorowywanie go. Zaletą pasywnego inwestowania jest minimalna lub praktycznie żadna interwencja w portfel. Jest to zatem strategia "buy and hold" (kup i trzymaj). Strategia nie dąży do timingu rynku czy też gromadzenia tylko określonych papierów wartościowych.

Ograniczenie ryzyka czynnika ludzkiego wraz z minimalnymi kosztami predysponuje inwestycje pasywne
do przynoszenia wyższych zysków.

Poszerz swoją wiedzę finansową 

Webinaria Finax na zawsze ciekawe tematy


Aby uzyskać więcej informacji na temat pasywnych i aktywnych inwestycji, dowidz się więcej w zakładce Inwestowanie pasywne.

Najłatwiejszy sposób na pomyślne inwestowanie to akceptacja stóp zwrotu na rynku. Szanse na to, że je pokonasz są niewielkie.

Rentowność rozwiązań inwestycyjnych Finax przewyższa rentowność porównywalnych funduszy akcji w Polsce.

Inwestuj długoterminowo i cierpliwie

Mówi się, że "dalej zajdziesz, idąc powoli." W żadnym innym obszarze życia twierdzenie to nie jest bardziej prawdziwe niż w finansach.

Kluczem do sukcesu w inwestowaniu jest wykorzystanie tzw. procenta składanego. Dzięki niemu tempo wzrostu inwestycji z każdym rokiem przyspiesza.

Jednocześnie, długi horyzont zmniejsza ryzyko. Rynki finansowe ulegają zmianom na przestrzeni czasu, na dłuższą metę trend pozostaje jednak niezmienny, czyli rosnący. Firmy, w które inwestujesz każdego roku, zarabiają miliardy dolarów. Zysk ten zawsze odzwierciedli się w ich wartości (w cenie akcji) niezależnie od aktualnej sytuacji na rynku.

Spekulacje są krótkowzroczne. Żaden miliarder nie stał się miliarderem dzięki spekulacjom - zasługi przypisują oni tylko i wyłącznie inwestowaniu. Naturalna stopa zwrotu rynków finansowych kształtuje się na poziomie od 8 do 10% rocznie.

Wykres logarytmiczny rozwoju indeksu SP500 w ciągu ostatnich 70 lat. Średni wzrost wyniósł 7,8% rocznie, z reinwestowaną dywidendą 11,34% rocznie.

Inwestor odnoszący sukcesy to ten, który inwestuje długoterminowo. Nie ulega zmieniającym się nastrojom
i zachowuje ustalony horyzont. Krótkoterminowe wahania inwestycji nie uzasadniają zmiany strategii.

Odpowiednia alokacja

Aby być zadowolonym ze swojej inwestycji, musisz znać swoją skłonność do ryzyka.

Alokacja aktywów to sposób dystrybucji inwestycji w różne rodzaje majątku (aktywów).

Każdy składnik aktywów różni się pod względem generowanych zysków oraz ryzyka.

Według danych historycznych najsilniejszym rodzajem aktywów są akcje, ich cena waha się jednak częściej
i znaczniej niż ceny obligacji, które oferują z kolei niższe, ale bardziej stabilne zyski.

Prawidłowy rozkład inwestycji determinuje przyszły zysk. Jest to niezbędne narzędzie pasywnego inwestowania.

Nie istnieje jeden, uniwersalny sposób na optymalną alokację - ustala się ją indywidualnie dla każdej pojedynczej inwestycji, dla każdego inwestora.

Inwestuj jak profesjonalista 

Z niskimi opłatami, bez emocji i online.


Finax, jako specjalista od pasywnego inwestowania, pomaga swoim klientom wybrać odpowiednią strukturę inwestycji. W oparciu o ich cele, profil ryzyka, cel i horyzont inwestycyjny, wybierzemy indywidualny portfel dostosowany do każdego klienta.

Zasadniczo zalecamy następujące strategie:

 • Jeśli masz dłuższy horyzont inwestycyjny, wybierz więcej akcji i mniej obligacji.
 • Jeśli zainwestujesz więcej swoich oszczędności, wybierz więcej obligacji.
 • Jeśli lubisz ryzyko, wybierz więcej akcji.

Dywersyfikacja, czyli rozłożenie ryzyka

Podczas gdy alokacja oznacza konkretny skład portfela, dywersyfikacja odnosi się do jego różnorodności. Jeśli kupisz akcje 10 dużych spółek naftowych, będzie to Twoja alokacja, ale dywersyfikacja portfela będzie niska. Dywersyfikacja portfela jest ważna z kilku względów, szczególnie w przypadku inwestycji pasywnych:

Zmniejsza ryzyko

Z pewnością znasz starą zasadę, że nigdy nie wkładamy wszystkich jajek do jednego koszyka. Kiedy kosz spada, tracimy wszystkie jaja. Dotyczy to również inwestycji. Im więcej instrumentów w portfelu, tym mniejsze ryzyko, ponieważ strata jednego z nich jest nieistotna dla całości. Zdywersyfikowany portfel jest bardziej stabilny.

Poprawia wyniki

Nikt nie może z całą pewnością przewidzieć, które aktywa przyniosą największy zysk w ciągu roku, a które największą stratę. Każdego roku zwycięzcą czy przegranym zostaje inna klasa aktywów. Z reguły dążenie do inwestowania wyłącznie w zwycięskie aktywa skutkuje osiąganiem wyników znacznie poniżej średniej dla rynku. Dlatego najbardziej rozsądny będzie wybór szerokiej gamy aktywów.

Jest warunkiem pasywnego inwestowania.

Inwestowanie oznacza inwestowanie na rynku. Rynek obejmuje wszystkie papiery wartościowe będące przedmiotem obrotu na konkretnej giełdzie lub w regionie. Jeśli chcesz inwestować na danym rynku, musisz nabyć portfolio, którego skład odzwierciedla strukturę rynku, tak aby Twój portfel był równie szeroko zdywersyfikowany,
co sam rynek.

Następująca macierz pokazuje rankingowe wyniki 10 ETF-ów (w euro), które tworzą portfolio Finax, między 2004 a 2019 rokiem. Widać w nich wyraźnie, że aktywa, które jednego roku osiągają najlepsze wyniki, w innych latach plasują się na samym końcu rankingu.

Wszystkie portfele zarządzane przez Finax są wysoko zdywersyfikowane. Jako jedyni pozwalamy inwestować już od 50 złotych miesięcznie w różne klasy aktywów. Kupując jeden, prosty portfel inwestujesz w ponad 10 000 papierów wartościowych.

Tax smart

Aby Twoja inwestycja była maksymalnie opłacalna, kwota odprowadzanego podatku powinna zostać możliwie zminimalizowana.

Różnych klas aktywów oraz rodzajów inwestycji dotyczą inne przepisy podatkowe. Istnieje kilka sposobów
na optymalizację podatków od inwestycji.

Zaplanuj 15-minutową rozmowę za darmo

Pomożemy Ci zacząć i dowiedzieć się więcej o firmie Finax.


Inwestuj regularnie

Jeśli nie masz więcej oszczędności, nic straconego. Inwestuj regularnie mniejsze kwoty.

Odkładanie części dochodu jest z punktu widzenia budżetu lepszym rozwiązaniem. Łatwiej jest oszczędzać odkładając mniejsze kwoty, np. 200 złotych, niż czekać, aż będziesz mógł od razu wpłacić większą kwotę. Lepiej, jeśli Twoje oszczędności odpowiednio rosną już od samego początku.

Ponadto regularne inwestycje są również interesujące pod względem. Kupując papiery wartościowe co miesiąc,
nie musisz martwić się spadkami na rynku tuż po dokonaniu inwestycji. Stałe, comiesięczne inwestycje pozwalają zmniejszyć ryzyko: przy spadku na rynku kupujesz wówczas mniej akcji (są tańsze), przy wzroście natomiast mniej (są droższe).

Regularne inwestycje to rozwiązanie, które pozwala inwestować każdemu.

Finax pomyślał o wszystkich. Naszą misją jest udostępnienie Inteligentnego Inwestowana dla każdego, dlatego pozwalamy inwestować w nasze portfele już od 50 złotych.

Chętnie Ci doradzimy!
Zaplanuj rozmowę
phone-icon